Website Orlen Neptun I

Twój zakres obowiązków

 • Pełnienie roli „HSSE Coordinator” w ramach struktury projektu Baltic Power
 • Wspieranie zespołu we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną środowiska
 • Przeprowadzanie inspekcji w zakresie zgodności z wymogami bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska
 • Udział w przygotowaniu i dalszym rozwoju oceny zagrożeń, instrukcji proceduralnych i roboczych oraz instrukcji operacyjnych
 • Udział w walidacji przedłożonej dokumentacji HSSE wykonawców pod kątem zgodności ze specyfikacjami Baltic Power
 • Analiza pracy, zdarzeń istotnych z punktu widzenia HSSE, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków oraz monitorowanie działań korygujących i doskonalących
 • Tworzenie materiałów szkoleniowych i instruktażowych oraz realizacja szkoleń z zakresu HSSE
 • Tworzenie dokumentów, raportów, ostrzeżeń i prezentacji związanych z HSSE
 • Wspieranie Kierownika ds. HSSE w realizacji, monitorowaniu i weryfikacji celów firmy w zakresie HSSE
 • Pełnienie dyżurów zgodnie z planem awaryjnym

Nasze wymagania

 • Wykształcenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i jakością, techniczne lub pokrewne
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe, mile widziane w branży morskiej energetyki wiatrowej
 • Szeroka wiedza na temat obowiązujących przepisów, regulacji i kodeksów
 • Kurs z zakresu bezpieczeństwa pracy jest wysoce pożądany
 • Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowy zespole projektowym głównie w języku angielskim)
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole i chęć do szkolenia ludzi.
 • Zmotywowany do nauki i samorozwoju
 • Umiejętność pracy w terenie (offshore)
 • Dobra znajomość MS Office
 • Mile widziane uprawnienia: ISO 9001:2015 i/lub ISO 14001:2015 i/lub ISO 45001:2018
 • Gotowość do odbywania częstych podróży służbowych, w tym zagranicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Skuteczność w działaniu
 • Profesjonalizm, współpraca i innowacyjność w realizacji zadań
 • Odpowiedzialność biznesowa
 • Nastawienie na ciągły rozwój
 • Umiejętność czerpania z różnych perspektyw

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Zróżnicowany zespół pracowników
 • Praca w firmie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Duży potencjał do rozwoju zawodowego

To apply for this job please visit skk.erecruiter.pl.