Project Description

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za realizację zadań w ramach przygotowania projektu budowy Morskiej Elektrowni Wiatrowej Baltic Power, przewidzianych dla Inżyniera ds. BHP / koordynatora
 • Wspieranie zespołu we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną środowiska
 • Przeprowadzanie inspekcji morskich jednostek wytwórczych w zakresie zgodności z wymogami bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska
 • Udział w przygotowaniu i dalszym rozwoju oceny zagrożeń, instrukcji proceduralnych i roboczych oraz instrukcji operacyjnych
 • Udział w walidacji przedłożonej dokumentacji BHP i OŚ wykonawców pod kątem zgodności ze specyfikacjami Baltic Power
 • Analiza pracy, zdarzeń istotnych z punktu widzenia BHP i OŚ, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków oraz monitorowanie działań korygujących i doskonalących
 • Tworzenie materiałów szkoleniowych i instruktażowych oraz realizacja szkoleń z zakresu BHP i OŚ
 • Tworzenie dokumentów, raportów, ostrzeżeń i prezentacji związanych z BHP i OŚ
 • Wspieranie Kierownika ds. BHP i OŚ w realizacji, monitorowaniu i weryfikacji celów firmy w zakresie BHP i OŚ oraz wymagań prawnych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i jakością, techniczne lub pokrewne
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe o podobnym zakresie odpowiedzialności
 • Szeroka wiedza na temat obowiązujących przepisów, regulacji i kodeksów
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym zespole projektowym wyłącznie w języku angielskim)
 • Komunikatywność i chęć do szkolenia ludzi
 • Dobra znajomość MS Office
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do odbywania częstych podróży służbowych, w tym zagranicznych, praca w terenie
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Samodzielność w działaniu
 • Profesjonalizm, innowacyjność i współpraca w realizacji zadań

Mile widziane

 • Doświadczenie w branży morskiej energetyki wiatrowej
 • Kurs z zakresu bezpieczeństwa pracy
 • Posiadanie uprawnień: ISO 9001:2015 i/lub ISO 14001:2015 i/lub ISO 45001:2018

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach
 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy
 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan
 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej
APLIKUJ