Project Description

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za realizację zadań w ramach projektu budowy Morskiej Elektrowni Wiatrowej Baltic Power, w zakresie przygotowania budowy w ramach pakietu kabli eksportowych i wewnętrznych (lądowych i morskich)
 • Pełnienie roli zastępcy kierownika pakietu kabli w ramach struktury projektu Baltic Power
 • Przygotowanie specyfikacji zakupowej na potrzeby procesu zakupowego dla pakietu kabli
 • Ocena techniczna ofert w ramach procesu zakupowego dla pakietu kabli
 • Koordynacja i wsparcie procesów projektowania infrastruktury technicznej
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej i podejmowanie działań korygujących w tym zakresie jeżeli wymagane
 • Zarządzanie procesem certyfikacji w ramach pakietu kabli
 • Wsparcie kierownika pakietu w zakresie raportowania i zarzadzania ryzykiem w ramach pakietu kabli

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu elektroenergetycznym lub pokrewne
 • Ukończony kurs i/lub studia podyplomowe z zarządzania projektami
 • Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i nadzoru projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury elektrotechnicznej związanej z wyprowadzeniem mocy z dużych jednostek wytwórczych (preferowana energetyka wiatrowa)
 • Wiedza z zakresu zagadnień elektroenergetycznych związanych z kablami eksportowymi i wewnętrznymi dla dużych jednostek wytwórczych i wyprowadzeniem mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
 • Znajomość metodyk zarządzania ryzykiem przy realizacji projektów inwestycyjnych
 • Wiedza w zakresie metodyki przygotowywania i zarządzania projektami
 • Umiejętność zarządzania projektami w tym koordynowania zespołem projektowym
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (praca w międzynarodowym zespole projektowym wyłącznie w języku angielskim)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość oprogramowania używanego w procesie projektowania (AutoCAD itp.)
 • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do odbywania częstych podróży służbowych, w tym zagranicznych
 • Samodzielność w działaniu
 • Profesjonalizm, innowacyjność i współpraca w realizacji zadań

Mile widziane

 • Wiedza na temat sektora morskiej energetyki wiatrowej oraz trendów rozwojowych w tym sektorze
 • Doświadczenie w przedmiotowym zakresie z innych projektów w branży offshore wind

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

 Dodatkowo otrzymasz

 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach
 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy
 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan
 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej
APLIKUJ