O BalticWind.EU

BalticWind.EU jest innowacyjną platformą informacyjną, wspierającą komunikację i networking przedstawicieli branży morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego. Dostrzegamy potrzebę przyspieszenia procesu wdrażania inwestycji w farmy wiatrowe w krajach Morza Bałtyckiego – z uwzględnieniem lokalnego przemysłu, MŚP, zaangażowania społeczności lokalnych z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji. Dlatego stwarzamy możliwość podzielenia się głosem przedstawicieli przemysłu, profesjonalistów, założycieli start-upów, analityków, dziennikarzy, ośrodków akademickich i badawczych.

Struktura BalticWind.EU jest zbudowana w oparciu o codzienne informacje branżowe, wzbogacone o wkład ekspertów, obszerne raporty i studia przypadków, ekskluzywny zbiór ofert pracy  w zakresie offshore, platformę wymiany doświadczeń i warsztatów, bazę danych projektów morskich farm wiatrowych we wszystkich krajach bałtyckich, w tym trwające przetargi i wiele innych.

Bez wdrożenia morskiej energetyki wiatrowej nie będzie możliwa skuteczna realizacja celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku, jak również wypełnienie celów Porozumienia Paryskiego.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach reklamowych.

Chcesz skontaktować się z naszym zespołem? Zobacz naszą stronę kontaktową.