Wiadomości2023-07-21T15:39:36+02:00

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
2602, 2024

Morska farma wiatrowa Baltica 2 zabezpiecza pozwolenia na budowę

OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

Ramboll i Projmors z powodzeniem uzyskały dwa pozwolenia na budowę dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, sygnalizując znaczący kamień milowy w rozwoju rozwiązań w zakresie czystej energii na Morzu Bałtyckim. W niedawnym komunikacie opublikowanym na profilu LinkedIn, Ramboll i jego [...]

2602, 2024

ENTOSO-E zaprasza na publiczne warsztaty dotyczące planów rozwoju sieci offshore

DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, OFFSHORE NEWS, POLSKA, SZWECJA, WYDARZENIE|

ENTSO-E zaprasza zainteresowane strony na publiczne warsztaty dotyczące Planów Rozwoju Sieci Morskiej (ONDP - Offshore Network Development Plan), które odbędą się w siedzibie ENTSO-E w Brukseli w dniu 1 marca 2024 r. ONDP to nowy komponent Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci (TYNDP [...]

2602, 2024

Erbud podpisał ważną umowę z Baltic Towers

OFFSHORE NEWS, POLSKA, TECHNOLOGY|

Erbud niedawno podpisał znaczącą umowę mającą na celu rozwój zdolności energetyki wiatrowej na morzu w kraju. Umowa o wartości aż 358,4 miliona złotych obejmuje projekt i budowę obiektów produkcyjnych wież dla energetyki wiatrowej na morzu na Wyspie Ostrów w Gdańsku, co [...]

2302, 2024

Komisja Europejska wzywa do przedstawienia danych na temat projektu aukcji energii odnawialnej dla potrzeb europejskiego planu działania w zakresie energii wiatrowej

OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE|

Komisja opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag na temat elementów projektu aukcji energii odnawialnej. Zainteresowane strony są proszone o przesyłanie swoich opinii przez 4 tygodnie do zamknięcia zaproszenia w dniu 1 marca 2024 r. Dane zebrane w ramach tego zaproszenia pomogą w [...]

2202, 2024

50Hertz otrzymuje decyzje o zatwierdzeniu planów dla morskiej trasy Ostwind 3

NIEMCY, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Wydano zezwolenia na przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej Windanker na wodach terytorialnych i w WSE. Operator systemu przesyłowego 50Hertz otrzymał decyzje o zatwierdzeniu planów dla morskiej trasy przyłączenia do sieci Ostwind 3. Dotyczy to części w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) [...]

2002, 2024

IPCEI Hy2Infra: Rozwój europejskiej infrastruktury wodorowej na rzecz zielonej transformacji

NIEMCY, OFFSHORE NEWS, Polityka UE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Komisja zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, trzeci ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania ("IPCEI") mający na celu wsparcie infrastruktury wodorowej. Oczekuje się, że ten IPCEI zwiększy podaż odnawialnego wodoru, zmniejszając tym samym zależność od gazu ziemnego i pomagając [...]

2002, 2024

Raport: Energetyka wiatrowa rozkręca polski przemysł. Flagowe inwestycje zaoferują ponad 11 tysięcy nowych miejsc pracy

OFFSHORE NEWS, POLSKA|

Branża wiatrowa w nadchodzących dekadach przyniesie polskiej gospodarce pewne i stabilne zyski, przy jednoczesnym wzroście zaangażowania krajowych przedsiębiorstw i przemysłu. Fundacja Wind Industry Hub zebrała informacje o flagowych inwestycjach w zakresie łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej, które łącznie zaoferują już niebawem [...]

2002, 2024

PGE i Ørsted sfinalizowały wszystkie umowy na statki do instalacji turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2

DANIA, OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TOP|

Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji drugiej części turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Instalacja turbin wiatrowych dla Baltica 2 została podzielona na dwa etapy, a wykonawcę każdego z nich [...]

2002, 2024

OX2 i SMHI będą współpracować w celu odbudowy części Morza Bałtyckiego poprzez sztuczne natlenianie

OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, SZWECJA, TECHNOLOGY, ZMIANA KLIMATU|

SMHI otrzymało grant badawczy od Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska i Norweskiej Dyrekcji Zasobów Wodnych i Energii w celu zbadania, we współpracy m.in. z OX2, czy sztuczne natlenianie może przyczynić się do przywrócenia części Morza Bałtyckiego, które są obecnie pozbawione tlenu. Tlen [...]

1902, 2024

Baltica 2 z kompletem niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia budowy

OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TOP NEWS|

Wojewoda Pomorski wydał pozwolenia na budowę części morskiej projektu farmy wiatrowej Baltica 2 realizowanego wspólnie przez PGE i Ørsted. Dotyczą one budowy turbin wiatrowych i morskich stacji transformatorowych. To ostatnie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy. Oba pozwolenia na budowę wydane przez [...]

1902, 2024

Equinor i Polenergia z umowami na fundamenty morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III

OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

Equinor i Polenergia podpisały finalne umowy z dostawcą fundamentów dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Holenderska spółka SIF Netherlands B.V. wyprodukuje dla obu projektów 100 monopali. Monopale to kluczowe komponenty, niezbędne do realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla [...]

1602, 2024

Equinor i Polenergia wybrały Siemens Gamesa jako dostawcę turbin wiatrowych dla MFW Bałtyk II i Bałtyk III

OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TOP|

Equinor i Polenergia wybrały Siemens Gamesa jako dostawcę turbin wiatrowych dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Obie firmy energetyczne podpisały ostateczne umowy na produkcję, dostawę i serwis 100 nowoczesnych morskich turbin wiatrowych. Podpisane umowy [...]

1502, 2024

Światowi przywódcy zobowiązują się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenia czystej transformacji podczas spotkania ministerialnego MAE, aby utrzymać cel 1,5°C

OFFSHORE NEWS, ZMIANA KLIMATU|

Spotkanie ministrów z całego świata, któremu współprzewodniczyły Francja i Irlandia, dostarczyło MAE upoważnienia do rozmów członkowskich z Indiami, otwarcia regionalnego centrum w Singapurze, uruchomienia programu bezpieczeństwa krytycznych minerałów i przewodzenia wdrażaniu wyników COP28. Przywódcy energetyczni z całego świata spotkali się w [...]

1502, 2024

Ministrowie MAE zapraszają Łotwę do zostania 32. członkiem Agencji

ŁOTWA, OFFSHORE NEWS|

Ministrowie reprezentujący kraje członkowskie MAE jednogłośnie zaprosili dziś Łotwę do zostania 32. członkiem Agencji, popierając kroki podjęte przez ten kraj na drodze do przystąpienia. Zgromadzeni na spotkaniu ministerialnym MAE w 2024 r., na którym przypada również 50. rocznica założenia MAE, ministrowie [...]

1402, 2024

PGE i Ørsted podpisały umowę na transport i instalację fundamentów dla projektu Baltica 2

OFFSHORE NEWS, POLSKA, TOP|

Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do transportu i instalacji fundamentów dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Wyłoniona w przetargu firma Van Oord przetransportuje na obszar budowy morskiej farmy, a następnie zainstaluje 111 monopali. [...]

Zapisz się do newslettera

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie.
ESTONIA
NIEMCY
POLSKA
ŁOTWA
FINLANDIA
SZWECJA
Przejdź do góry