Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób zespół projektu BalticWind.EU w BalticWind OU (kod rejestru 16251750; Narva mnt 5, 10117 Tallinn; dalej Baltic Wind lub my) przetwarza Państwa dane osobowe.

W celu uzyskania wglądu do danych lub materiałów prosimy o złożenie wniosku o udzielenie informacji na adres contact@balticwind.eu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące GDPR, prosimy o kontakt ze specjalistą ds. ochrony danych w Baltic Wind pod adresem gdpr@balticwind.eu.

Uwaga: Polityka Prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania danych zbieranych przez osoby prawne lub ich przedstawicieli i pracowników będących osobami fizycznymi, jeżeli ich dane są przetwarzane w wyniku działalności gospodarczej osoby prawnej, w tym obowiązków i zobowiązań zawodowych tej osoby. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami w imieniu osoby prawnej lub instytucji, prosimy o podanie danych kontaktowych dotyczących Państwa firmy, a nie osób fizycznych.

Dane identyfikacyjne

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami lub gdy korzystają Państwo z usług, które świadczymy jako Baltic Wind. Możemy gromadzić Państwa dane osobowe na wiele sposobów, w szczególności podczas odwiedzania, rejestracji, wypełniania formularza lub ankiety na naszej Stronie internetowej, a także w związku z wszelkimi innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnionymi na Stronie internetowej, które mogą Państwo podjąć lub z których mogą Państwo korzystać. W razie potrzeby możesz zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Użytkownik może również odwiedzać naszą Witrynę anonimowo. Gromadzimy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy przekażą je nam Państwo dobrowolnie.

Możemy gromadzić anonimowe i statystyczne dane o Tobie w dowolnym momencie podczas korzystania z naszej Strony. Mogą one zawierać nazwę Państwa przeglądarki internetowej, typ używanego przez Państwa komputera oraz dane techniczne dotyczące Państwa połączenia z naszą Stroną, takie jak dane dotyczące Państwa systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych i inne podobne szczegóły.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe

Baltic Wind może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu:

 • prowadzenia i administrowania naszą Stroną internetową.  Możemy potrzebować Państwa danych w celu poprawnego wyświetlania zawartości naszej strony internetowej;
 • poprawy obsługi klienta.  Podane przez Państwa dane pomagają nam w zaspokajaniu potrzeb naszych klientów;
 • dostosowywać doświadczenia Użytkownika.  Możemy używać skonsolidowanych danych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z usług i zasobów naszej strony internetowej;
 • uaktualnić naszą stronę internetową.  Możemy korzystać z informacji zwrotnej, aby poprawić naszą ofertę produktów i usług;
 • koordynować reklamy, konkursy i ankiety oraz zapewnić inne funkcje Witryny;
 • dostarczania informacji za Twoją zgodą na tematy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
 • wysyłania regularnych wiadomości e-mail.  Możemy używać Twojego adresu e-mail do wysyłania Ci informacji i briefingów związanych z Twoją subskrypcją. Ponadto wykorzystujemy Państwa adres e-mail, aby odpowiadać na Państwa pytania i/lub odpowiadać na inne zapytania;
 • wysyłania biuletynów. Często aktualizujemy listę odbiorców newslettera, aby mieć pewność, że otrzymują Państwo treści wysokiej jakości. Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania newslettera, Państwa dane kontaktowe zostaną automatycznie usunięte z listy;

Jeśli organizujemy i przeprowadzamy kampanię, która wymaga przetwarzania danych osobowych, gromadzimy i wykorzystujemy takie dane wyłącznie zgodnie z warunkami kampanii w celu jej realizacji, na przykład w celu skontaktowania się ze zwycięzcą oraz wylosowania i dostarczenia nagrody.

Jak chronimy Twoje dane osobowe

Przestrzegamy i stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w celu ochrony Państwa danych osobowych, identyfikatora użytkownika, hasła i innych danych zapisanych na naszej stronie internetowej przed nielegalnym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Podejmujemy działania organizacyjne, fizyczne i informatyczne w celu zagwarantowania ochrony przetwarzania danych. Ustalone zostały odpowiednie kierunki i regulacje, a dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do wykonania naszych obowiązków. W przypadku zaangażowania podmiotu przetwarzającego, wymagamy od niego zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu bezpieczeństwa.

Państwa prawa i dostęp do danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez złożenie pisemnego wniosku. Przed udzieleniem odpowiedzi zawsze upewniamy się, że osoba składająca wniosek ma prawo do otrzymania danych lub żądania podjęcia działań. Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania korekty swoich danych osobowych poprzez poinformowanie nas o tym i przesłanie nam dokładnych danych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma zastosowania, jeżeli dane osobowe, których usunięcia się domagasz, są przetwarzane na innej podstawie prawnej lub jeżeli obowiązek zachowania danych wynika z przepisów prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • żądania nadania dalszego biegu Państwa danym osobowym;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • złożyć skargę do organu nadzorczego (Estoński Inspektorat Ochrony Danych, info@aki.ee, 627 4135);
 • cofnąć zgodę w dowolnym momencie, w tym zrezygnować z otrzymywania newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie podnajmujemy, nie przekazujemy ani nie udostępniamy w żaden sposób danych osobowych osobom trzecim. Możemy udostępniać ogólne zbiorcze dane demograficzne lub statystyczne, które nie umożliwiają identyfikacji odwiedzających i Użytkowników beneficjentom takim jak partnerzy handlowi i wiarygodne branże przetwarzające dane w celu realizacji celów określonych powyżej. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby wspierać nas w zarządzaniu naszą działalnością i stroną internetową lub aby podejmowali oni działania w naszym imieniu, na przykład wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika takim stronom trzecim w ograniczonych celach, pod warunkiem, że użytkownik udzielił nam upoważnienia do takiego działania. Nie ujawniamy Państwa danych dalej niż jest to konieczne do realizacji odpowiedniego celu, biorąc pod uwagę przepisy prawa regulujące ochronę danych.

Przechowywanie danych osobowych

Przetwarzamy dane w najmniejszym możliwym zakresie. Państwa dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do ich przetwarzania.  W razie potrzeby aktualizujemy Państwa dane; na przykład korespondencję przechowujemy przez okres pięciu (5) lat, a dane osobowe przetwarzane w ramach kampanii zgodnie z warunkami kampanii do czasu jej zakończenia. Wszystkie dokumenty i dane, które przekroczyły ten termin, są niszczone.

Elektroniczne newslettery

Jeśli zdecydują się Państwo na dołączenie do naszej listy mailingowej, będą Państwo otrzymywać wiadomości od Baltic Wind, informacje o produktach i usługach itp. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania e-maili w przyszłości, na końcu każdej wiadomości znajdą Państwo dokładną informację o tym, jak zrezygnować z subskrypcji. W tym samym celu mogą Państwo również skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu wspierania nas w administrowaniu naszą działalnością i Stroną internetową lub w celu podejmowania przez nich działań w naszym imieniu, takich jak wysyłanie biuletynów lub ankiet. Możemy udostępniać dane użytkownika takim zewnętrznym dostawcom w ograniczonych celach, pod warunkiem, że użytkownik udzielił nam upoważnienia do takiego działania.

Odnośniki do innych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć reklamy i inne treści, które kierują Państwa (za pomocą linków) do stron internetowych i usług naszych współpracowników, dostawców, marketerów, sponsorów, licencjodawców i innych osób trzecich. Treści i linki umieszczone na takich stronach internetowych są poza naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane na stronach internetowych, do których prowadzą linki z naszej Witryny (lub które łączą się z naszą Witryną). Ponadto, takie strony internetowe lub usługi, jak również ich zawartość i linki, mogą ulegać ciągłym zmianom. Takie witryny mogą mieć własne, indywidualne polityki prywatności i obsługi klienta, dlatego nie podlegają one naszej Polityce Prywatności.

Zmiany w Polityce Prywatności

Baltic Wind ma prawo do aktualizacji niniejszej polityki w dowolnym czasie. W takim przypadku zamieścimy stosowną informację na stronie głównej naszego Serwisu. Zalecamy częste odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco z informacjami o tym, jak pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Konieczne jest, aby byli Państwo poinformowani o obowiązku okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności i informowania się o wszelkich jej zmianach.

Jak używamy plików cookie

Używamy plików cookie z wielu powodów opisanych poniżej. W większości przypadków niestety nie ma standardowych sposobów na odrzucenie plików cookie bez całkowitego zablokowania możliwości korzystania z funkcji Witryny internetowej, które umożliwiają pliki cookie. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub powiadamiała go o ich przesyłaniu.

Użytkownik może zablokować pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. (Wyczerpujące instrukcje można znaleźć w sekcji Pomoc przeglądarki internetowej). Proszę wziąć pod uwagę, że odrzucenie plików cookie będzie miało wpływ na funkcje tej i wielu innych odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Odrzucenie plików cookie zazwyczaj blokuje również niektóre funkcje tej Witryny. Jeśli nie jesteś pewien, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, czy je odrzucić, zaleca się zezwolenie na wszystkie pliki cookie, ponieważ są one wykonywane w celu świadczenia usługi, z której korzystasz.

Pliki cookie używane przez nas

Jeśli założysz konto na naszej Stronie, używamy plików cookie do prowadzenia procesu rejestracji i do ogólnej administracji. Takie pliki cookie są zazwyczaj usuwane po wylogowaniu, ale w niektórych przypadkach mogą być przechowywane w celu zapamiętania preferencji użytkownika po wylogowaniu.

Używamy plików cookie, gdy jesteś zalogowany, aby zapamiętać ten fakt. Dzięki temu nie trzeba się ponownie logować przy każdej wizycie na Stronie. Te pliki cookies są usuwane lub kasowane po wylogowaniu, aby zapewnić dostęp do zastrzeżonych funkcji i sekcji Serwisu tylko zalogowanym Użytkownikom.

Usługi świadczone na tej Witrynie obejmują subskrypcje newslettera i poczty elektronicznej, w przypadku których pliki cookie mogą być wykorzystywane do zapamiętania, czy użytkownik zarejestrował się wcześniej i czy powinny być wyświetlane określone reklamy, które mogą mieć zastosowanie tylko do zapisanych/niezapisanych użytkowników.

Od czasu do czasu oferujemy Ci ankiety, na które możesz odpowiedzieć w celu zebrania przydatnych informacji. W związku z ankietami mogą być używane pliki cookie, aby zapamiętać, kto już odpowiedział na ankietę i aby wyświetlić dokładne wyniki po przejściu do następnej strony.

Jeśli przekażesz jakiekolwiek dane za pośrednictwem formularza na stronie kontaktowej lub w sekcji komentarzy, pliki cookie mogą być wykorzystane do zachowania danych Użytkownika do dalszej korespondencji.

W celu zapewnienia Użytkownikowi doskonałego doświadczenia na tej stronie internetowej, włączyliśmy funkcję, która pozwala na sparametryzowanie wartości strony internetowej zgodnie z jego preferencjami. W celu zapamiętania Twoich wyborów, musimy ustawić pliki cookie w taki sposób, aby dane te mogły być wykorzystane w dowolnym momencie, gdy komunikacja z Witryną jest uzależniona od Twoich preferencji.

Pliki cookie osób trzecich

W niektórych wyjątkowych przypadkach korzystamy również z plików cookie dostarczanych przez godne zaufania strony trzecie. Pliki cookie, które mogą być używane na naszej Stronie, są wyszczególnione poniżej.

Ta strona korzysta z Google Analytics, jednego z najbardziej popularnych i niezawodnych narzędzi analitycznych w sieci, które pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i jak możemy rozwijać ich doświadczenie użytkownika. Te pliki cookie mogą na przykład śledzić, ile czasu spędzasz w Witrynie lub na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych, co z kolei pomaga nam w prezentowaniu interesujących Cię treści.

Raz na jakiś czas wypróbowujemy nowe funkcje i zmieniamy konfigurację Witryny. Podczas testowania nowych funkcji, pliki cookies mogą być wykorzystywane do zapewnienia trwałości doświadczenia odwiedzających nasz Serwis, pomagając nam jednocześnie zorientować się, jakie działania optymalizacyjne są najbardziej opłacalne dla Użytkowników naszego Serwisu. W tym celu używamy narzędzia o nazwie Hotjar.

Na naszej Witrynie możesz korzystać z bezpośrednich linków, które kierują Cię na strony internetowe osób trzecich, na których możesz nabyć usługi lub towary. Jest to dla nas istotne, aby zrozumieć, które produkty i usługi prezentować na naszej Stronie i jak wielu odwiedzających naszą Stronę korzysta z takich bezpośrednich linków, używamy plików cookie, które rejestrują, ile osób klika na te linki.

W niniejszej Witrynie wykorzystujemy również przyciski i/lub wtyczki mediów społecznościowych (AddThis), aby umożliwić Ci połączenie się z Twoimi portalami społecznościowymi na kilka sposobów. Aby to działało, wiele serwisów społecznościowych korzysta z plików cookie za pośrednictwem naszej Witryny, które mogą być wykorzystane do ulepszenia Twojego profilu na ich stronie internetowej lub uzupełnienia informacji, które zebrały zgodnie z ich polityką prywatności. Należą do nich Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i LinkedIn.

Naruszenie danych osobowych

W przypadku naruszenia danych osobowych, które stanowi potencjalne zagrożenie dla Państwa praw i wolności, utworzymy odpowiednie dokumenty na ten temat. Podejmiemy działania mające na celu natychmiastowe zakończenie naruszenia.

Jeżeli naruszenie prowadzi do potencjalnie poważnego zagrożenia dla Państwa praw i wolności, powiadomimy o tym również Państwa. Celem takiego powiadomienia jest umożliwienie Państwu podjęcia niezbędnych środków ostrożności w celu złagodzenia sytuacji.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub danych osobowych, praktyk stosowanych na tej stronie internetowej lub innych kwestii związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, prosimy o kontakt pod adresem gdpr@balticwind.eu.