AUTORZY

AUTORZY

PAWEŁ WRÓBEL

Założyciel i dyrektor zarządzający BalticWind.EU. Specjalista ds. regulacji UE, z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy w Brukseli. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie regulacji UE, tj. polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej, a także budżetu UE. Jest założycielem i szefem “Gate Brussels”. Wcześniej pracował w Komisji Europejskiej w gabinetach komisarzy ds. budżetu UE oraz w Dyrekcji Generalnej ds. Reprezentował również największe polskie firmy energetyczne jako Dyrektor PKEE w Brukseli. Autor wielu raportów i analiz dotyczących transformacji energetycznej UE. Mówca publiczny i panelista.

ARTYKUŁY

PATRYCJA RAPACKA

Patrycja Rapacka – Managing Editor at BalticWind.EU. She is a freelance journalist, political scientist, analyst and expert of energy sector, based in Warsaw. She is member of CLEW Journalism Network and Women in International Security Poland. Her areas of focus as a journalist is energy transition, offshore wind, renewables and energy security. Since 2015, she has been writing for the Polish industry media of the energy sector. Author of many reports and analyses on energy sector. She graduated from the University of Gdansk with a degree in Political Science. She also graduated from postgraduate studies in the field of Offshore Wind at the Gdańsk University of Technology

ARTYKUŁY

KRZYSZTOF BULSKI

Założyciel i dyrektor wydawniczy BalticWind.EU. Były dziennikarz i szef mediów. Krzysztof jest również doświadczonym doradcą ds. kampanii politycznych i nowych mediów w Brukseli, pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego w agencji Molecule Group. Jest współautorem kampanii digitalowych wyróżnionych m.in. nagrodami Media Trendy Award, European Excellence Awards, UEFA KISS Marketing Awards oraz Digital Communication Awards.

ARTYKUŁY

RAFAŁ MIĘTKIEWICZ
Cdr (OF-4) POL N Rafał Miętkiewicz, Assistant Professor/Researcher on Faculty of Command and Naval Operations, Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte. The Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute’s expert. The area of scientific interests related to; role of naval forces in the modern world, national maritime security, strategic resources supplies as well as wind offshore sector development and emerging autonomous technologies in the maritime domain. ORCID: 0000-0002-3129-7092
ARTYKUŁY

DR DOROTA BASTRIKIN

Dr Dorota Bastrikin jest głównym konsultantem ds. środowiska z 8-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i realizacji aspektów środowiskowych dużych projektów związanych z zagospodarowaniem złóż podmorskich i likwidacją elektrowni na Morzu Północnym. Specjalizuje się w ocenach oddziaływania na środowisko oraz przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów z zakresu Oceny Ryzyka, Oceny Porównawczej i ENVID. Dorota ma bezpośrednie doświadczenie w pracy z brytyjskim organem regulacyjnym oraz w tworzeniu polityki rządu szkockiego w zakresie celów jakości środowiska. Posiada doktorat z nauk o morzu, magisterium z biologii morskiej oraz doświadczenie podoktorskie w zakresie stosowanych badań morskich. Jest również ekspertem w dziedzinie oceny wzrostu i gatunków obcych na morskich instalacjach naftowych, gazowych i wiatrowych.

ARTYKUŁY

GILES DICKSON

Giles Dickson jest Dyrektorem Generalnym WindEurope, którą to funkcję pełni od 2015 roku. WindEurope jest głosem europejskiego przemysłu wiatrowego. Organizacja reprezentuje cały łańcuch wartości lądowej i morskiej energii wiatrowej w całej Europie i liczy ponad 400 członków. Angażuje rządy i inne zainteresowane strony w sprawy polityki i regulacji. Organizuje wystawy branżowe, konferencje i warsztaty. Koordynuje również finansowane ze środków publicznych badania i rozwój w dziedzinie energii wiatrowej.

Dickson jest również przewodniczącym niezależnego komitetu doradczego ENTSO-E, Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej.

W latach 1992-2008 był urzędnikiem państwowym w rządzie brytyjskim, zajmując się głównie sprawami europejskimi. W latach 2008-2015 pracował we francuskiej firmie inżynieryjnej Alstom, gdzie był wiceprezesem ds. globalnych spraw publicznych.

ARTYKUŁY

WOJCIECH DĄBROWSKI

Wojciech Dąbrowski jest prezesem zarządu Polskiej Grupy Energetycznej (PGE Polska). Od dziesięciu lat pracuje jako menedżer w sektorze energetycznym. Od listopada 2017 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGE EC, gdzie dokończył proces integracji aktywów polskiego ciepłownictwa, przejętych przez PGE od francuskiego koncernu EDF. Od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie zrealizował proces akwizycji w PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie, wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika.

ARTYKUŁY
Guibourgé-Czetwertyński, Undersecretary of State Polish Ministry of Climate and Environment

ADAM GIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI

Podsekretarz stanu
w polskim Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Absolwent HEC w Paryżu oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2015-2018 kierował Wydziałem Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie negocjował projekty aktów prawnych dotyczących środowiska i klimatu w grupach roboczych Rady. W 2018 r. pełnił funkcję głównego negocjatora polskiej prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. W 2019 r. ponownie objął stanowisko kierownika Wydziału Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

ARTYKUŁY

SVEN JAGLAND

Niezależny analityk energetyczny z siedzibą w Tallinie, specjalizujący się w morskiej energetyce wiatrowej i regulacjach UE.

ARTYKUŁY

MARIA MOSKAL

Asystentka redakcyjna odpowiedzialna za korektę językową i edycję tekstów publikowanych na stronie internetowej, social media oraz Offshore Job Board. Doświadczenie w tłumaczeniach i obsłudze administracyjnej.

ARTYKUŁY

DOMINIKA ŁYSIEŃ

Junior Account Manager w BalticWind.EU. Absolwentka Uniwersytetu w Groningen na kierunku Prawo Energetyczne i Klimatyczne. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, gdzie zdobyła doświadczenie związane z funduszami unijnymi i polityką energetyczną.

ARTYKUŁY

JUSTYNA KOĆ

Absolwentka kierunku Politologia na Uniwersytecie SWPS, ze specjalizacją regiony świata. Ukończyła też Studia Podyplomowe z Komunikacji Korporacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana z Polskim Radiem, grupą Eurozet, a także gazetą Dziennik. Współpracowała również z agencją 360 Creativeharder.

ARTYKUŁY