Regulacje prawne2024-05-19T14:17:00+02:00

REGULACJE

REGULACJE

REGULACJE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
3006, 2024

Komisja Europejska przedstawia wytyczne dotyczące wspólnych ram inwestycyjnych dla morskich projektów energetycznych

OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

Komisja Europejska opublikowała wytyczne określające sposoby najefektywniejszej organizacji ram inwestycyjnych dla transgranicznych projektów morskich sieci energetycznych i odnawialnych źródeł energii. Celem jest wsparcie krajów UE, krajowych organów regulacyjnych i operatorów systemów w dyskusjach i decyzjach na temat umów o podziale kosztów [...]

2706, 2024

WindEurope: Negatywne oferty nadal obciążają rozwój morskiej energetyki wiatrowej

OFFSHORE, PROJEKTY, REGULACJE, TOP NEWS|

Niemcy i Holandia ogłosiły niedawno wyniki swoich ostatnich aukcji morskich farm wiatrowych. Przyznały one łączną moc 6,5 GW. To dobre dla europejskiej transformacji energetycznej. Aukcje w obu krajach przewidywały jednak składanie ofert negatywnych. Wywiera to niepotrzebną dodatkową presję na deweloperów morskiej [...]

1806, 2024

Wspólne stanowisko europejskich organizacji branżowych w sprawie połączenia Zielonego Ładu UE z Ładem Przemysłowym

OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

Wspólne oświadczenie WindEurope, Cefic, Eurofer, Eurometaux i Cembureau zostało opublikowane dzisiaj w Brukseli. Organizacje wzywają do połączenia Zielonego Ładu UE z Europejskim Ładem Przemysłowym. Dokument zatytułowany "Advancing the Green Deal. Setting a new Industrial Deal. Securing Europe’s Prosperity" stwierdza, że Europejski [...]

1406, 2024

BGK chce finansować polski offshore 

POLSKA, REGULACJE|

Bank Gospodarstwa Krajowego chce w czerwcu podpisać z resortami klimatu i aktywów państwowych umowy dot. wdrażania KPO - poinformowała wiceprezes BGK Marta Postuła. "Jesteśmy jednostką, która negocjuje warunki podpisania wdrożenia KPO z ministrami, którzy są za to odpowiedzialni. Przez BGK przechodzi [...]

406, 2024

Analiza: Inicjatywy UE wzmacniające współpracę regionalną na rzecz morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

W obliczu rosnących wyzwań związanych z transformacją energetyczną region Morza Bałtyckiego staje się kluczowym obszarem dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej. Współpraca międzynarodowa, koordynowana przez Komisję Europejską i wspierana przez liczne inicjatywy regionalne, międzypaństwowe odgrywa fundamentalną rolę w tym [...]

306, 2024

Wzrost inwestycji w europejskie porty: Strategiczna zmiana w kierunku zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej

OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

Europejska Organizacja Portów Morskich (ESPO) opublikowała kompleksową analizę inwestycji portowych w 2024 r., zawierającą dogłębną analizę przyszłych potrzeb inwestycyjnych europejskich portów. Badanie to, którego autorem jest dr Peter de Langen, przedstawia przewidywane zapotrzebowanie na około 80 miliardów euro w ciągu następnej [...]

3105, 2024

DNV liderem rozwoju energetyki wiatrowej z branżowym standardem dla łopat nowej generacji

ONSHORE, REGULACJE, TECHNOLOGIA|

Ulepszony standard certyfikacji łopat wirnika został zaktualizowany w ramach długoterminowego wspólnego projektu branżowego (ang. joint industry project JIP), aby odzwierciedlić najnowsze potrzeby właścicieli i producentów turbin wiatrowych w celu zapewnienia bezpiecznych i niezawodnych łopat wirnika DNV, niezależny ekspert w dziedzinie energetyki [...]

1405, 2024

REPowerEU – UE przedstawia nowe inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne i przyspieszające przejście na odnawialne źródła energii

OFFSHORE, REGULACJE|

Dziś mija druga rocznica REPowerEU, odpowiedzi polityki energetycznej UE na inwazję Rosji na Ukrainę. REPowerEU przyspieszyło wydawanie pozwoleń dla farm wiatrowych i pomogło zwiększyć udział energii wiatrowej w europejskim koszyku energetycznym - obecnie wynosi on 19%. UE uruchomiła nowe inicjatywy, aby [...]

1405, 2024

KE przedstawia wytyczne i zalecenia mające przyśpieszyć wprowadzanie OZE przed rocznicą REPowerEU

OFFSHORE, REGULACJE|

W przyjętym wczoraj zaktualizowanym zaleceniu w sprawie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń i towarzyszących mu wytycznych, Komisja zwraca uwagę na sposoby usprawnienia procedur planowania i wydawania pozwoleń w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i powiązanych projektów infrastrukturalnych w UE. Zaktualizowane wytyczne [...]

1005, 2024

Siemens Energy reorganizuje swój dział wiatrowy

OFFSHORE, REGULACJE|

Jak poinformował REUTERS w artykule opublikowanym 8 maja br., Siemens Energy, jeden z wiodących dostawców dla energetyki, zaprezentował zasadnicze zmiany w swoim oddziale zajmującym się energią wiatrową. Członek zarządu Vinod Philip zostanie od sierpnia nowym dyrektorem generalnym działu turbin wiatrowych Siemens [...]

605, 2024

WindEurope: Plan działania UE na rzecz sieci pomoże odnawialnym źródłom energii, ale potrzebne są pilne działania w sprawie nadmiernych kolejek do połączeń

OFFSHORE, REGULACJE|

28 listopada Komisja Europejska ogłosiła plan działania na rzecz sieci (Action Plan for Grids) - 14-punktowy plan modernizacji europejskiej sieci elektroenergetycznej i przygotowania do elektryfikacji systemu energetycznego w oparciu o odnawialne źródła energii. Zgodnie z nim, do 2030 r. konieczne będą [...]

605, 2024

Komisja Europejska: Wezwanie do składania wniosków dotyczących projektów infrastruktury energetycznej o wartości 850 mln euro

OFFSHORE, REGULACJE, TOP NEWS|

Komisja ogłasza nowe wezwanie do składania wniosków dotyczących kluczowych transgranicznych projektów infrastruktury energetycznej UE o wartości do 850 mln euro z budżetu UE. Organizowany przez Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) nabór jest otwarty dla projektów znajdujących się na [...]

1204, 2024

Priorytety BEMIP Offshore Wind na 2024

DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, OFFSHORE, POLSKA, PROJEKTY, PROJEKTY, REGULACJE, SZWECJA, TOP NEWS, TOP NEWS|

Grupa robocza BEMIP do spraw morskiej energetyki wiatrowej (BEMIP Offshore Wind WG) wdraża strategiczne priorytety na 2024 r. w celu dalszego rozwoju morskiej energii odnawialnej w regionie Morza Bałtyckiego. Przy znacznym potencjale ponad 93 GW morskiej energetyki wiatrowej, nacisk kładziony jest [...]

1104, 2024

Kraje nadbałtyckie zobowiązują się do bliższej współpracy nad zabezpieczeniem krytycznej morskiej infrastruktury energetycznej

DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, OFFSHORE, POLSKA, REGULACJE, SZWECJA|

Ministrowie energetyki 8 krajów nadbałtyckich - Litwy, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski i Szwecji - przyjęli Deklarację Wileńską, zobowiązując się do ściślejszej współpracy w celu zabezpieczenia krytycznej morskiej infrastruktury energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego. Nastąpiło to po rosyjskiej inwazji na [...]

1104, 2024

Opublikowano 166 kluczowych transgranicznych projektów energetycznych UE

OFFSHORE, REGULACJE|

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwszą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI). Wybrane projekty pomogą osiągnąć ambitne cele energetyczne i klimatyczne Europejskiego Zielonego Ładu. 166 projektów znajdujących się na liście [...]

504, 2024

50Hertz restrukturyzuje kierownictwo, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną

NIEMCY, OFFSHORE, REGULACJE|

Operator systemu przesyłowego 50Hertz zrestrukturyzował swoją strukturę organizacyjną, aby skutecznie sprostać wymagającemu programowi inwestycyjnemu i budowlanemu przewidywanemu na nadchodzące lata. Ta restrukturyzacja pociąga za sobą rozszerzone i nowe obowiązki na poziomie zarządzania. Stefan Kapferer, Prezes Zarządu, powiedział: "Wkraczamy w nową fazę [...]

204, 2024

Chińska nadwyżka mocy produkcyjnych zagraża globalnym napięciom handlowym

OFFSHORE, OPINIE, REGULACJE|

Zakończenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w marcu 2024 r. ujawniło niepokojące implikacje dla dynamiki globalnego handlu, w szczególności w sektorach zaawansowanych technologii i czystej energii. Ostatnie badania przeprowadzone przez Rhodium Group podkreślają zaostrzające się kwestie nadwyżki mocy produkcyjnych w chińskim [...]

2103, 2024

Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej bada umowy dystrybucji ryzyka dla produkcji nowej energii elektrycznej

OFFSHORE, REGULACJE, SZWECJA, TOP NEWS|

Szwecja znajduje się u progu znacznego wzrostu popytu na energię elektryczną wolną od paliw kopalnych, ale niepewność w zakresie inwestycji jest ogromna. Obecnie w Szwecji brakuje mechanizmów dystrybucji ryzyka związanego z inwestycjami w produkcję energii elektrycznej na dużą skalę. Aby wypełnić [...]

1103, 2024

Komisja Europejska przyjmuje nowy kodeks sieci dotyczący cyberbezpieczeństwa dla sektora energii elektrycznej w UE

OFFSHORE, REGULACJE|

Komisja Europejska przyjęła dziś pierwszy w historii unijny kodeks sieci dotyczący cyberbezpieczeństwa w sektorze energii elektrycznej. Ten akt delegowany, przewidziany w rozporządzeniu w sprawie energii elektrycznej (UE) 2019/943 (art. 59) oraz w planie działania UE na rzecz cyfryzacji systemu energetycznego z [...]

703, 2024

DNV i Vaisala wprowadzają wytyczne dotyczące podwójnych pomiarów lidarowych do oceny zasobów wiatrowych

OFFSHORE, REGULACJE|

W ramach przyszłościowej współpracy, DNV i Vaisala opublikowały obszerne wytyczne dotyczące korzystania z lidarów skanujących w konfiguracji podwójnego systemu (DSL) do oceny zasobów wiatrowych (WRA) na morzu. Podwójny lidar skanujący coraz częściej zastępuje maszty meteorologiczne w morskich farmach wiatrowych w pobliżu [...]

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY STRATEGICZNI

Zapisz się do newslettera

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie.
LITWA
SZWECJA
NIEMCY
POLSKA
DANIA
ESTONIA
Go to Top