O Baltic Wind

Baltic Wind EU Newsroom. Do you have a news worth sharing, submit your press release at newsroom@balticwind.eu
26 02, 2024

ENTOSO-E zaprasza na publiczne warsztaty dotyczące planów rozwoju sieci offshore

|2024-02-26T12:06:37+01:0026 lutego, 2024|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, OFFSHORE NEWS, POLSKA, SZWECJA, WYDARZENIE|

ENTSO-E zaprasza zainteresowane strony na publiczne warsztaty dotyczące Planów Rozwoju Sieci Morskiej (ONDP - Offshore Network Development Plan), które odbędą się w siedzibie ENTSO-E w Brukseli w dniu 1 marca 2024 r. ONDP to nowy komponent Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci (TYNDP - Ten Year Network Development Plan), koncentrujący się na potrzebach w zakresie morskiej infrastruktury [...]

26 02, 2024

Erbud podpisał ważną umowę z Baltic Towers

|2024-02-26T10:18:03+01:0026 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, TECHNOLOGY|

Erbud niedawno podpisał znaczącą umowę mającą na celu rozwój zdolności energetyki wiatrowej na morzu w kraju. Umowa o wartości aż 358,4 miliona złotych obejmuje projekt i budowę obiektów produkcyjnych wież dla energetyki wiatrowej na morzu na Wyspie Ostrów w Gdańsku, co stanowi istotny krok naprzód dla morskiego krajobrazu energetyki odnawialnej. Podpisana umowa, ogłoszona 22 lutego, [...]

23 02, 2024

Komisja Europejska wzywa do przedstawienia danych na temat projektu aukcji energii odnawialnej dla potrzeb europejskiego planu działania w zakresie energii wiatrowej

|2024-02-23T13:20:10+01:0023 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE|

Komisja opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag na temat elementów projektu aukcji energii odnawialnej. Zainteresowane strony są proszone o przesyłanie swoich opinii przez 4 tygodnie do zamknięcia zaproszenia w dniu 1 marca 2024 r. Dane zebrane w ramach tego zaproszenia pomogą w opracowaniu zalecenia Komisji i dokumentu zawierającego wytyczne dla krajów UE dotyczące elementów projektowych w [...]

22 02, 2024

50Hertz otrzymuje decyzje o zatwierdzeniu planów dla morskiej trasy Ostwind 3

|2024-02-22T16:48:26+01:0022 lutego, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Wydano zezwolenia na przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej Windanker na wodach terytorialnych i w WSE. Operator systemu przesyłowego 50Hertz otrzymał decyzje o zatwierdzeniu planów dla morskiej trasy przyłączenia do sieci Ostwind 3. Dotyczy to części w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) i części na wodach terytorialnych. Nadal trwa proces zatwierdzania planu dla trasy lądowej, która [...]

20 02, 2024

IPCEI Hy2Infra: Rozwój europejskiej infrastruktury wodorowej na rzecz zielonej transformacji

|2024-02-20T23:23:15+01:0020 lutego, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, Polityka UE, POLSKA, TECHNOLOGIA|

Komisja zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, trzeci ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania ("IPCEI") mający na celu wsparcie infrastruktury wodorowej. Oczekuje się, że ten IPCEI zwiększy podaż odnawialnego wodoru, zmniejszając tym samym zależność od gazu ziemnego i pomagając osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU. Projekt o nazwie "IPCEI Hy2Infra" został [...]

20 02, 2024

Raport: Energetyka wiatrowa rozkręca polski przemysł. Flagowe inwestycje zaoferują ponad 11 tysięcy nowych miejsc pracy

|2024-02-20T22:04:34+01:0020 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA|

Branża wiatrowa w nadchodzących dekadach przyniesie polskiej gospodarce pewne i stabilne zyski, przy jednoczesnym wzroście zaangażowania krajowych przedsiębiorstw i przemysłu. Fundacja Wind Industry Hub zebrała informacje o flagowych inwestycjach w zakresie łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej, które łącznie zaoferują już niebawem ponad 11 tysięcy nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Czy Polska rzeczywiście stanie się przemysłowym [...]

20 02, 2024

PGE i Ørsted sfinalizowały wszystkie umowy na statki do instalacji turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2

|2024-02-20T11:06:02+01:0020 lutego, 2024|DANIA, OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TOP|

Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji drugiej części turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Instalacja turbin wiatrowych dla Baltica 2 została podzielona na dwa etapy, a wykonawcę każdego z nich wyłoniły oddzielne postępowania przetargowe. Drugą partię turbin zainstaluje firma Cadeler i tym kontraktem PGE [...]

20 02, 2024

OX2 i SMHI będą współpracować w celu odbudowy części Morza Bałtyckiego poprzez sztuczne natlenianie

|2024-02-20T12:14:34+01:0020 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, SZWECJA, TECHNOLOGY, ZMIANA KLIMATU|

SMHI otrzymało grant badawczy od Szwedzkiej Agencji Ochrony Środowiska i Norweskiej Dyrekcji Zasobów Wodnych i Energii w celu zbadania, we współpracy m.in. z OX2, czy sztuczne natlenianie może przyczynić się do przywrócenia części Morza Bałtyckiego, które są obecnie pozbawione tlenu. Tlen gazowy jest produktem ubocznym produkcji wodoru w dwóch morskich parkach energetycznych planowanych przez OX2, [...]

19 02, 2024

Baltica 2 z kompletem niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia budowy

|2024-02-19T00:45:24+01:0019 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TOP NEWS|

Wojewoda Pomorski wydał pozwolenia na budowę części morskiej projektu farmy wiatrowej Baltica 2 realizowanego wspólnie przez PGE i Ørsted. Dotyczą one budowy turbin wiatrowych i morskich stacji transformatorowych. To ostatnie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy. Oba pozwolenia na budowę wydane przez Wojewodę Pomorskiego dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy [...]

19 02, 2024

Equinor i Polenergia z umowami na fundamenty morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III

|2024-02-19T00:38:41+01:0019 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

Equinor i Polenergia podpisały finalne umowy z dostawcą fundamentów dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Holenderska spółka SIF Netherlands B.V. wyprodukuje dla obu projektów 100 monopali. Monopale to kluczowe komponenty, niezbędne do realizacji inwestycji o strategicznym znaczeniu dla polskiej transformacji energetycznej. Przedmiotem umów jest 100 fundamentów typu monopal pod turbiny wiatrowe, po [...]

16 02, 2024

Equinor i Polenergia wybrały Siemens Gamesa jako dostawcę turbin wiatrowych dla MFW Bałtyk II i Bałtyk III

|2024-02-16T12:53:32+01:0016 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TOP|

Equinor i Polenergia wybrały Siemens Gamesa jako dostawcę turbin wiatrowych dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Obie firmy energetyczne podpisały ostateczne umowy na produkcję, dostawę i serwis 100 nowoczesnych morskich turbin wiatrowych. Podpisane umowy są kluczowe dla rozwoju obu projektów. Dzięki łącznej mocy 1 440 MW zapewnią one [...]

15 02, 2024

Światowi przywódcy zobowiązują się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenia czystej transformacji podczas spotkania ministerialnego MAE, aby utrzymać cel 1,5°C

|2024-02-15T10:02:06+01:0015 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, ZMIANA KLIMATU|

Spotkanie ministrów z całego świata, któremu współprzewodniczyły Francja i Irlandia, dostarczyło MAE upoważnienia do rozmów członkowskich z Indiami, otwarcia regionalnego centrum w Singapurze, uruchomienia programu bezpieczeństwa krytycznych minerałów i przewodzenia wdrażaniu wyników COP28. Przywódcy energetyczni z całego świata spotkali się w tym tygodniu w Paryżu na Spotkaniu Ministerialnym Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2024 r. i [...]

15 02, 2024

Ministrowie MAE zapraszają Łotwę do zostania 32. członkiem Agencji

|2024-02-15T09:37:09+01:0015 lutego, 2024|ŁOTWA, OFFSHORE NEWS|

Ministrowie reprezentujący kraje członkowskie MAE jednogłośnie zaprosili dziś Łotwę do zostania 32. członkiem Agencji, popierając kroki podjęte przez ten kraj na drodze do przystąpienia. Zgromadzeni na spotkaniu ministerialnym MAE w 2024 r., na którym przypada również 50. rocznica założenia MAE, ministrowie uznali, że Łotwa spełniła wszystkie wymogi członkostwa MAE w rekordowym czasie od początkowego wyrażenia [...]

14 02, 2024

PGE i Ørsted podpisały umowę na transport i instalację fundamentów dla projektu Baltica 2

|2024-02-14T13:01:21+01:0014 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, TOP|

Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do transportu i instalacji fundamentów dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Wyłoniona w przetargu firma Van Oord przetransportuje na obszar budowy morskiej farmy, a następnie zainstaluje 111 monopali. Taki właśnie rodzaj fundamentów zostanie zastosowany przy budowie Baltica 2. Znaczna większość, bo 107 [...]

13 02, 2024

PGE Baltica realizuje badania geologiczne dla projektu Baltica 1

|2024-02-13T17:59:19+01:0013 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TOP|

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła badania podłoża gruntu dla części lądowej dla MFW Baltica-1. Obszar badań obejmie teren budowy przyszłej lądowej stacji transformatorowej i ławy kablowej, czyli infrastruktury związanej z wyprowadzeniem mocy. Badania wykonuje polska firma Geoteko. – Rozpoznanie geologiczne obszaru, na jakim ma powstać część lądowa projektu, jest niezbędnym elementem procesu inwestycyjnego [...]

13 02, 2024

Litgrid zakończył ósmy projekt synchronizacji z sieciami Europy kontynentalnej

|2024-02-13T10:05:15+01:0013 lutego, 2024|LITWA, OFFSHORE NEWS|

Litgrid, operator litewskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej, zakończył projekt instalacji Systemu Automatycznego Zarządzania Wytwarzaniem. To jeden z najważniejszych projektów przygotowujących do synchronizacji z sieciami Europy kontynentalnej. Oprogramowanie to przyczyni się do zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego kraju oraz otworzy przed uczestnikami rynku dodatkowe możliwości zarobku poprzez świadczenie usług bilansujących. „System automatycznego zarządzania wytwarzaniem pomaga dyspozytorom zapewnić [...]

12 02, 2024

VERT udziela pozwolenia na użytkowanie obszaru morskiego dla farmy OFFSHORE WIND PARK 1

|2024-02-12T13:22:39+01:0012 lutego, 2024|LITWA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Litewska Rada Regulacji Energetyki (VERT) wydała morskiej farmie wiatrowej UAB Offshore Wind Park 1 pozwolenie na użytkowanie części obszaru morskiego w celu rozwoju i eksploatacji elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. VERT ogłosił oferentów przetargu na dewelopera morskich parków wiatrowych ogłoszonego 30 marca 2023 r., podmioty prawne Ignitis Renewables UAB i Ocean Winds Offshore działające na [...]

12 02, 2024

DEA wzywa do zgłaszania uwag do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planu Morskiej Farmy Wiatrowej Hesselø

|2024-02-12T11:52:24+01:0012 lutego, 2024|DANIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Zaproszenie do zgłaszania uwag do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) planu morskiej farmy wiatrowej Hesselø (MFW). Spotkanie publiczne dotyczące materiałów konsultacyjnych odbędzie się w Gilleleje w dniu 19 marca 2024 r. Duńska Agencja Energii zaprasza opinię publiczną, firmy, władze i inne podmioty zainteresowane powstaniem MFW Hesselø do zgłaszania uwag do SEA planu dla zmienionej [...]

9 02, 2024

Komisja Europejska: Fundusze UE na morskie odnawialne źródła energii

|2024-02-09T11:21:13+01:009 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, TOP|

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest kluczowym elementem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Komunikat w sprawie realizacji ambicji UE w zakresie morskich odnawialnych źródeł energii (COM/2023/668), opublikowany w październiku 2023 r., podkreśla stałe zaangażowanie Komisji w osiągnięcie celów w zakresie morskich odnawialnych źródeł energii i podsumowuje dotychczasowe postępy. Podkreślono w nim ambicję państw członkowskich, aby do 2030 [...]

8 02, 2024

Elering rozważa północno-zachodnią Estonię pod lądowe połączenie EstLink 3

|2024-02-08T12:07:51+01:008 lutego, 2024|ESTONIA, FINLANDIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Elering złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznej o przyznanie licencji na budowę trzeciego połączenia elektroenergetycznego między Estonią a Finlandią, z lądowym punktem przyłączeniowym zlokalizowanym w północno-zachodniej Estonii. Trzecie międzysystemowe połączenie elektroenergetyczne z Finlandią dodatkowo przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, osiągnięcia celów polityki klimatycznej i energetycznej oraz powiązania krajów bałtyckich i nordyckich [...]

8 02, 2024

OX2: Morska farma wiatrowa Galene poczyniła ogromne postępy w zakresie rozwoju w 2023

|2024-02-08T12:01:40+01:008 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Morska farma wiatrowa Galene, którą OX2 rozwija u zachodniego wybrzeża Szwecji wraz z Ingka Investments, poczyniła ogromne postępy w zakresie rozwoju w 2023 roku. Emelie Zakrisson, szefowa OX2 Offshore Sweden, wypowiedziała się na ten temat. W styczniu zarząd hrabstwa Halland dał zielone światło dla projektu, który początkowo nosił nazwę Galatea-Galene i składał się z dwóch [...]

8 02, 2024

UE wprowadza do prawa zaostrzone kryteria wstępnej kwalifikacji dla farm wiatrowych

|2024-02-08T11:39:29+01:008 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE, TECHNOLOGY|

We wtorek, 6 lutego, Parlament Europejski i Rada osiągnęły ostateczne porozumienie w sprawie ustawy Net Zero Industry Act (NZIA). Ustawa pomoże wzmocnić europejską produkcję czystych technologii i przyczyni się do zapewnienia, że przyszłość energii wiatrowej będzie "made in Europe". Sercem umowy NZIA jest projekt aukcji energii wiatrowej. Kryteria wstępnej kwalifikacji są obecnie zapisane w prawodawstwie. [...]

7 02, 2024

Van Oord rozpoczyna rekultywację terenu pod nowe nabrzeże w Paldiski South Harbour w Estonii

|2024-02-07T16:50:21+01:007 lutego, 2024|ESTONIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Rotterdam, Holandia, 1 lutego 2024 r. - Van Oord rozpoczął prace rekultywacyjne nowego nabrzeża w porcie Paldiski South Harbour w Estonii. Nowe nabrzeże ma przyspieszyć rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Estonii i krajach bałtyckich. Pogłębiarka ssąco-tłocząca Vox Amalia firmy Van Oord przybyła do Estonii, aby dostarczyć około 830 000 metrów sześciennych piasku w celu utworzenia [...]

6 02, 2024

Projekt parku wiatrowego ELWIND rozpoczyna współpracę z holenderską firmą Ventolines

|2024-02-06T09:08:34+01:006 lutego, 2024|ESTONIA, ŁOTWA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Transgraniczny łotewsko-estoński projekt morskiej farmy wiatrowej ELWIND rozpoczyna współpracę z holenderską firmą Ventolines. Firma, jako dostawca usług doradztwa technicznego, zgromadziła znaczące doświadczenie w rozwoju parków wiatrowych. "Ventolines uczestniczyła w projektach rozwoju parków wiatrowych w Holandii, Szwecji, USA i innych krajach, udowadniając swoje kompetencje i profesjonalizm. Na potrzeby Elwind, firma zapewni wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej [...]

5 02, 2024

Bornholm, Wyspy Alandzkie i Gotlandia podpisały list intencyjny o współpracy

|2024-02-05T12:41:22+01:005 lutego, 2024|DANIA, FINLANDIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, SZWECJA|

22 stycznia, Wyspy Alandzkie, Gotlandia i Bornholm zawarły porozumienie w celu wspólnego tworzenia wartości na trzech wyspach energetycznych Morza Bałtyckiego. Bornholm nie jest osamotniony w wizji swojej przyszłości jako wyspa energetycznaj. Zarówno Wyspy Alandzkie, jak i Gotlandia w ciągu kilku lat znajdą się w centrum nowej rzeczywistości energetycznej. Te trzy wyspy stoją zatem przed tym [...]

2 02, 2024

PGE Baltica zawarła umowę na przeprowadzenie wstępnej kampanii geotechnicznej

|2024-02-02T11:51:35+01:002 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA|

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, podpisała umowę z Geoquip Marine na przeprowadzenie wstępnej kampanii geotechnicznej dna morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Głównym celem planowanej kampanii geotechnicznej na obszarze morskiej elektrowni wiatrowej jest uzyskanie wstępnych informacji na temat budowy geologicznej badanego obszaru. Uzyskane informacje posłużą m.in. do wyboru optymalnego sposobu posadowienia wież [...]

2 02, 2024

Svensk Vindenergi o rządowej propozycji nowych celów polityki energetycznej

|2024-02-02T11:43:57+01:002 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, SZWECJA|

Svensk Vindenergi (Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) odpowiedziało na rządowe konsultacje w sprawie nowych celów polityki energetycznej. Propozycje obejmują cel zaplanowania zapotrzebowania na energię elektryczną w wysokości 300 terawatogodzin (TWh) do 2045 r., cel w zakresie bezpieczeństwa dostaw oraz propozycję przeglądu celu w zakresie efektywności energetycznej. Szwecja jest elektryfikowana w szybkim tempie. Lądowa i morska energetyka [...]

2 02, 2024

Ustawa Net Zero Industry Act grozi krokiem wstecz dla europejskiego przemysłu wiatrowego

|2024-02-02T11:54:53+01:002 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE|

Wiatr stanowi 19% energii elektrycznej zużywanej w Europie. Prawie wszystkie europejskie turbiny wiatrowe są produkowane w Europie. Europejski łańcuch dostaw energii wiatrowej jest duży - ponad 250 fabryk rozmieszczonych w prawie każdym państwie członkowskim UE. Obecnie w Europie 300 000 osób pracuje w sektorze energetyki wiatrowej. Europejski łańcuch dostaw energii wiatrowej boryka się z trudnościami. [...]

2 02, 2024

Najważniejsze informacje z webinaru Baltic Sea Offshore Wind 2024 Outlook

|2024-02-02T11:44:04+01:002 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, TOP NEWS|

Podczas WEBINARU NA ŻYWO Baltic Sea Offshore Wind 2024 Outlook kluczowe postacie europejskiego sektora energetycznego omówiły postępy i przeszkody napotykane w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, koncentrując się w szczególności na regionie Morza Bałtyckiego. Naszymi rozmówcami byli: Morten Helveg Petersen, Poseł do Parlamentu Europejskiego Giles Dickson, Dyrektor Generalny WindEurope Barbara Głowacka, Członek Gabinetu Komisarz UE ds. [...]

1 02, 2024

Ogłoszono lokalizację lądowej stacji elektroenergetycznej dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II

|2024-02-01T12:49:40+01:001 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA|

Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II, należącej do RWE. Decyzja obejmuje budowę lądowej stacji elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą techniczną, traktami światłowodowymi oraz przyłączem do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Stacja powstanie na terenie gminy Redzikowo (dawniej gmina Słupsk). [...]

1 02, 2024

Equinor i Polenergia otrzymały decyzję środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej morskich projektów wiatrowych Bałtyk II i III

|2024-02-01T12:17:44+01:001 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA|

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Zgoda środowiskowa jest ważnym kamieniem milowym i oznacza, że projekty rozwijane wspólnie przez Equinor i Polenergię mogą wejść w kolejną fazę realizacji. – Wydana decyzja to niezwykle istotny kamień milowy, który przybliża [...]

1 02, 2024

Spółka holdingowa 50Hertz – Eurogrid z powodzeniem plasuje zielone obligacje o wartości 1,5 mld euro

|2024-02-01T08:25:25+01:001 lutego, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS|

Eurogrid, spółka dominująca operatora systemu przesyłowego 50Hertz, zabezpieczyła fundusze o łącznej wartości 1,5 mld euro za pomocą trzeciej i czwartej zielonej obligacji, aby kontynuować niezbędną rozbudowę sieci w celu transformacji energetycznej. Jest to najwyższa kwota obligacji w historii firmy. Wybrane projekty na lądzie i na morzu, które mogą zwiększyć integrację i transport dodatkowych ilości odnawialnej [...]

31 01, 2024

Niemiecka branża morskiej energetyki wiatrowej: przegląd ekspansji w 2023 r. i rozważania polityczne

|2024-01-31T09:03:28+01:0031 stycznia, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Stowarzyszenia branżowe niemieckiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej i fundacja non-profit OFFSHORE-WINDENERGIE przedstawiły wczoraj dane dotyczące ekspansji na cały rok 2023. Z danych przygotowanych przez firmę konsultingową Deutsche WindGuard wynika, że w 2023 r. w Niemczech po raz pierwszy do sieci elektroenergetycznej wprowadzono łącznie 27 turbin o mocy 257 megawatów (MW) i zainstalowano 74 nowe fundamenty. [...]

31 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Lasma Livzeniece, Dyrektor Wykonawcza w Łotewskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej

|2024-01-31T08:56:09+01:0031 stycznia, 2024|ŁOTWA, OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii “Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Lasmy Livzeniece, Dyrektor Wykonawczej Łotewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? Z mojej perspektywy najbardziej znaczące [...]

29 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Ditlev Engel, CEO, Energy Systems, DNV

|2024-01-29T13:07:12+01:0029 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii "Baltic Sea Offshore Wind - 2024 Outlook" przedstawiamy opinię Ditleva Engela, CEO, Energy Systems, DNV. Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? Podczas zeszłorocznego szczytu Morza Północnego, morska energetyka [...]

29 01, 2024

Rozpoczęła się budowa bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej w Łebie

|2024-01-29T11:24:51+01:0029 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

W Łebie rozpoczęły się prace związane z budową bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, wspólnego projektu Grupy ORLEN i Northland Power. Będzie to port macierzysty dla statków transportujących sprzęt i personel techniczny odpowiedzialny za utrzymanie inwestycji. Baza zatrudni łącznie około 60 osób i będzie obsługiwać farmę przez cały cykl jej życia, tj. minimum [...]

26 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Ralph Savage, Dyrektor, Global Development & Stakeholder Relations, Global Wind Organisation (GWO)

|2024-01-26T11:06:37+01:0026 stycznia, 2024|OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii "Baltic Sea Offshore Wind - 2024 Outlook" przedstawiamy opinię Ralpha Savage'a, Dyrektora, Global Development & Stakeholder Relations, Global Wind Organisation (GWO). Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? W [...]

26 01, 2024

TotalEnergies i European Energy rozszerzają współpracę na projekty offshore w Skandynawii

|2024-01-26T10:42:36+01:0026 stycznia, 2024|DANIA, FINLANDIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, SZWECJA|

W ramach zintegrowanego rozwoju w sektorze energii elektrycznej, TotalEnergies podpisało nową umowę z European Energy na rozwój morskich projektów wiatrowych w trzech krajach skandynawskich: Danii, Finlandii i Szwecji. 405 MW morskiej energii wiatrowej w fazie rozwoju w Danii Umowa obejmuje nabycie przez TotalEnergies 85% udziałów w morskim projekcie wiatrowym Jammerland Bugt (240 MW) oraz 72,2% [...]

25 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind, Ocean Winds

|2024-01-25T10:29:27+01:0025 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE, POLSKA|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii „Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Kacpra Kostrzewy, dyrektora projektu BC-Wind, Ocean Winds.  Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? W 2023 roku w sektorze morskiej [...]

25 01, 2024

Baltic Breeze: ENTSO-E przedstawia plany rozwoju sieci offshore

|2024-01-25T10:38:33+01:0025 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, TOP|

W ramach znaczącego kroku w kierunku osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji, Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) przedstawiła pierwsze w historii plany rozwoju sieci morskiej (ONDP) w ramach Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego (TYNDP) na 2024 rok. Ta przełomowa inicjatywa stanowi kluczowy krok we wdrażaniu infrastruktury morskiej w europejskich basenach morskich, [...]

25 01, 2024

TTJA ogłosiło aukcję na zagospodarowanie obszaru Saare 1

|2024-01-25T09:20:49+01:0025 stycznia, 2024|ESTONIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Do Estońskiego Urzędu Ochrony Konsumentów i Dozoru Technicznego (TTJA) wpłynęły konkurencyjne wnioski dotyczące rozwoju morskiej farmy wiatrowej w obszarze Saare 1. TTJA skontrolował wszystkie złożone wnioski zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przesłał je do odpowiednich organów państwowych w celu uzyskania ich opinii. Cztery firmy, które złożyły konkurencyjny wniosek o licencję superficies - są to [...]

23 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Kadri Simson, Komisarz UE ds. Energii

|2024-01-29T13:06:01+01:0023 stycznia, 2024|AUTORZY, ESTONIA, OFFSHORE NEWS, OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii "Baltic Sea Offshore Wind - 2024 Outlook" przedstawiamy opinię Kadri Simson, Europejskiej Komisarz ds. Energii. Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? W 2023 r. sektor morskiej energetyki wiatrowej [...]

23 01, 2024

WindEurope: Europa wyznacza kurs na współpracę w zakresie transgranicznych sieci morskich

|2024-01-24T08:08:09+01:0023 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE|

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) opublikowała unijne plany rozwoju sieci offshore (EU Offshore Network Development Plans ONDP). Plany ONDP są pierwszym kompleksowym transgranicznym przeglądem istniejącej przepustowości sieci morskich i przyszłych wymagań dotyczących sieci morskich na poziomie basenu morskiego. Pomogą one przyspieszyć rozwój morskiej energetyki wiatrowej i ułatwią wdrażanie innowacyjnych rozwiązań sieciowych w celu [...]

23 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Roland Roesch, Dyrektor, IRENA Innovation and Technology Center, IRENA

|2024-01-23T23:21:09+01:0023 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii "Baltic Sea Offshore Wind - 2024 Outlook" przedstawiamy opinię Rolanda Roescha, Dyrektora IRENA Innovation and Technology Center, IRENA. Z mojej perspektywy najważniejszymi wydarzeniami dla morskiej energetyki wiatrowej w 2023 r. były ... Z [...]

23 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Kamil Kobyliński, Head of Offshore Wind Poland in TotalEnergies

|2024-01-23T17:24:21+01:0023 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE, POLSKA|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii „Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Kamila Kobylińskiego, Head of Offshore Wind Poland w TotalEnergies Z mojej perspektywy najbardziej znaczące wydarzenia dla morskiej energetyki wiatrowej w roku 2023 to … [...]

23 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Daniel Badman, CEO, Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (SWEA)

|2024-01-23T09:34:32+01:0023 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE, SZWECJA|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii „Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Daniela Badmana, CEO, Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (SWEA). Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? Najważniejszym wydarzeniem dla branży morskiej [...]

23 01, 2024

Regulacja sieci ma stać się szybsza i mniej biurokratyczna

|2024-01-23T09:18:28+01:0023 stycznia, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Bundesnetzagentur opublikowała kluczowy dokument dotyczący przyszłości regulacji kosztów i zachęt w sektorach sieci elektroenergetycznych i gazowych. "Operatorzy sieci z powodzeniem podejmują znaczne wysiłki, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną. Chcemy zapewnić im jeszcze większe wsparcie w tym przedsięwzięciu. Przez lata regulacje taryfowe przekształciły się w plątaninę przepisów, przypominającą raczej prawo podatkowe. Należy je ogólnie [...]

22 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Otto Swanljung, Dyrektor ds. Energii Wiatrowej, Metsähallitus

|2024-01-23T21:49:19+01:0022 stycznia, 2024|FINLANDIA, OFFSHORE NEWS, OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii „Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Otto Swanljunga, Dyrektora ds. Energii Wiatrowej w Metsähallitus. Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? Metsähallitus kontynuuje fińskie projekty offshore [...]

22 01, 2024

CIP uruchamia nową firmę zajmującą się rozwojem projektów wysp energetycznych na całym świecie

|2024-01-22T09:28:40+01:0022 stycznia, 2024|DANIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, TECHNOLOGY|

Copenhagen Infrastructure Partners uruchamia Copenhagen Energy Islands ("CEI"): nową spółkę zajmującą się rozwojem wysp energetycznych na całym świecie przy wsparciu inwestorów ze Skandynawii, Europy i Ameryki Północnej. Copenhagen Energy Islands będzie opierać się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy CIP w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, aby rozwijać projekty wysp energetycznych na całym świecie. Copenhagen Energy Islands [...]

22 01, 2024

Ocean Winds wspiera rozwój innowacyjnych bezzałogowych robotów dla farmy BC-Wind

|2024-01-22T09:40:52+01:0022 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE, POLSKA, TECHNOLOGIA, TECHNOLOGY|

Projekt wdrożenia pracy bezzałogowych statków autonomicznych do obsługi morskich farm wiatrowych przygotowany przez gdańską firmę Blue Armada Robotics wygrał w europejskim konkursie ELBE Challenge dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Konkurs organizowany ze wsparciem Komisji Europejskiej przez Sojusz ELBE (European Leaders of Blue Energy) zaoferował możliwość przygotowania rozwiązań dla deweloperów morskich farm wiatrowych, którzy [...]

19 01, 2024

“Morska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim – perspektywa 2024 r.”: Dr Dennis Kruse, Wiceprzewodniczący Zarządu WAB

|2024-01-24T16:47:17+01:0019 stycznia, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii “Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Dr Dennisa Kruse, Wiceprzewodniczącego Zarządu WAB. Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? W połowie 2023 r. Rada Państw Morza [...]

19 01, 2024

OX2 i Ingka Investments ubiegają się o pozwolenie na budowę morskiego hubu energetycznego Neptunus

|2024-01-19T11:16:51+01:0019 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, SZWECJA|

OX2 i Ingka Investments, inwestycyjne ramię Ingka Group, największego detalisty IKEA, złożyły wniosek o zezwolenie, na podstawie ustawy o wyłącznej strefie ekonomicznej Szwecji, na budowę morskiego węzła energetycznego Neptunus u wybrzeży Blekinge, na południu Szwecji. Centrum energetyczne Neptunus ma składać się z 207 turbin wiatrowych o maksymalnej wysokości 420 metrów i będzie zlokalizowane około 50 [...]

19 01, 2024

Rola nowych fabryk w nawigowaniu wzrostu zainteresowania morską energią wiatrowa w 2023

|2024-01-19T10:59:39+01:0019 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE|

Sprawy związane z morską energią wiatrową w Europie znów nabierają tempa. W 2023 r. uruchomiono rekordowe 4,2 GW nowych morskich farm wiatrowych, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z 2022 r. Potwierdzono również nowe inwestycje o wartości 30 mld euro - obejmujące 9 GW, które zostaną zbudowane w nadchodzących latach. Łańcuch dostaw również ulega [...]

19 01, 2024

Greckie kable wzmocnią przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

|2024-01-19T10:34:41+01:0019 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGY|

Hellenic Cables, segment Cenergy Holdings odpowiedzialny za kable, podpisał nowy kontrakt na dostawę kabli międzysystemowych dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III w Polsce. Spółka joint venture Equinor i Polenergia rozwija projekty morskich farm wiatrowych MWF Bałtyk II i III w Polsce. Firma Hellenic Cables została wybrana przez Seaway7 jako kluczowy podwykonawca w [...]

19 01, 2024

PGE i Ørsted wybrały generalnego wykonawcę przyłącza lądowego dla Baltica 2

|2024-01-19T10:07:29+01:0019 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

Grupa PGE i Ørsted podpisały umowę z GE Vernova – reprezentowaną w Polsce przez GE Power Sp. z o.o. – oraz Polimex Mostostal, które jako konsorcjum zbudują lądową infrastrukturę niezbędną do wyprowadzenia mocy z projektu Baltica 2, jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. – W tym roku przystępujemy do budowy lądowej stacji transformatorowej [...]

18 01, 2024

Ignitis Renewables i Copenhagen Infrastructure Partners wygrywają drugi przetarg na morską farmę wiatrową w Estonii

|2024-01-19T10:30:48+01:0018 stycznia, 2024|LITWA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Międzynarodowa firma energetyczna Ignitis Renewables i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) za pośrednictwem swojego funduszu Growth Markets Fund II są zwycięzcami opartego na aukcji przetargu na rozwój morskiej farmy wiatrowej na obszarze morskim Liivi 1 w Estonii, po złożeniu najwyższej oferty w wysokości 1,16 mln EUR. Po wcześniejszej wygranej lokalizacji Liivi 2 w pierwszym estońskim przetargu [...]

18 01, 2024

“Morska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim – prognoza na 2024 r.” Giles Dickson, CEO WindEurope

|2024-01-19T10:41:58+01:0018 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii "Baltic Sea Offshore Wind - 2024 Outlook" przedstawiamy opinię Gilesa Dicksona, CEO WindEurope. Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? Unia Europejska zaproponowała Pakiet Energetyki Wiatrowej z 15 doskonałymi [...]

17 01, 2024

“Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook”: Morten Helveg Petersen, poseł do Parlamentu Europejskiego

|2024-01-17T19:41:32+01:0017 stycznia, 2024|DANIA, OFFSHORE NEWS, OPINIE|

BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z cyklu “Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Mortena Helvega Petersena, posła do Parlamentu Europejskiego, Dania, Renew Europe. Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku? W 2023 r. [...]

17 01, 2024

Morska farma wiatrowa Baltic Power będzie wykorzystywać stal niskoemisyjną

|2024-01-17T10:06:30+01:0017 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TECHNOLOGY|

Morska farma wiatrowa Baltic Power, wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power, jako pierwsza na świecie zostanie zbudowana z wykorzystaniem niskoemisyjnej stali produkowanej niemal w całości z surowców pochodzących z recyklingu w elektrycznym piecu łukowym zasilanym energią odnawialną. Zastosowanie tego materiału zmniejszy emisję dwutlenku węgla w cyklu życia turbiny o 10 procent. Farma Baltic Power [...]

17 01, 2024

Danish Energy Agency unveils 6 GW offshore wind draft tender materials

|2024-01-17T09:07:37+01:0017 stycznia, 2024|DANIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

On January 12th, the Danish Energy Agency published a revised draft of the procurement material for the upcoming of 6 GW of offshore wind, with the option to overplant, for the purpose of an additional market dialogue. The procurements are expected to be opened during the spring of 2024. Certain parts of the draft material [...]

17 01, 2024

Milionowa inwestycja Windar Renovables w porcie Szczecin

|2024-01-17T08:48:55+01:0017 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

W szczecińskim porcie w pierwszej połowie 2026 roku rozpocznie działalność zakład produkcyjny, w którym powstawać będą elementy konstrukcji (wieże oraz fundamenty) turbin wiatrowych dla morskich oraz lądowych farm wiatrowych. Wytwarzane elementy transportowane będą z wykorzystaniem m.in. transportu morskiego. Umowę dzierżawy portowych terenów właśnie podpisały Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz lider w branży [...]

16 01, 2024

PGE Baltica przedstawia postępowania zakupowe offshore wind w 2024

|2024-01-16T09:46:27+01:0016 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

Spółka PGE Baltica opublikowała informacje dla potencjalnych dostawców zainteresowanych współpracą o postępowaniach zakupowych planowanych do uruchomienia w 2024 roku. Postępowania dotyczą zakupów realizowanych na rzecz spółek projektowych PGE Baltica. Na liście są m.in. zamówienia związane z budową bazy operacyjno-serwisowej w Porcie Ustka. Ponadto prace dla projektów farm, które będą realizowane w ramach II fazy (tj. [...]

15 01, 2024

Inauguracja Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej

|2024-01-15T23:23:10+01:0015 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

11 stycznia 2024 r. w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW), która będzie kontynuacją Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW). Członkowie założyciele oficjalnie zatwierdzili statut. Jakub Budzyński został powołany na stanowisko Prezesa Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW). Założyciele wskazali, że PIMEW jest kolejnym krokiem do wzmocnienia polskiego sektora [...]

15 01, 2024

SAVE THE DATE: WEBINAR NA ŻYWO Baltic Sea Offshore Wind 2024 Outlook

|2024-01-23T13:17:31+01:0015 stycznia, 2024|TOP, WYDARZENIE|

Drodzy Czytelnicy, Dołącz do nas podczas WEBINARU NA ŻYWO Baltic Sea Offshore Wind 2024 Outlook! REJESTRACJA Morze Bałtyckie może pochwalić się potencjałem rozwoju ponad 90 GW mocy morskiej energetyki wiatrowej. W ostatnich dniach BalticWind.EU przeprowadziło serię wywiadów z kluczowymi przedstawicielami branży, w tym WindEurope, Międzynarodową Agencją Energii Odnawialnej (IRENA), Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, przedstawicielami stowarzyszeń [...]

15 01, 2024

Skyborn Renewables angażuje lokalne opinie poprzez ankietę wśród mieszkańców dotyczącą ekspansji morskiej energetyki wiatrowej w Finlandii

|2024-01-15T11:27:53+01:0015 stycznia, 2024|FINLANDIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Firma Skyborn Renewables Offshore Finland Oy, planująca budowę morskich elektrowni wiatrowych u wybrzeży Kokkola, Pietarsaari i Uudenkaarlepy, zwróciła się w formie ankiety do około tysiąca mieszkańców i właścicieli nieruchomości na tym obszarze. Samo badanie zostało przeprowadzone przez firmę konsultingową Ramboll Finland Oy. Ankieta dla mieszkańców ma na celu zebranie opinii stałych i rekreacyjnych mieszkańców, a [...]

15 01, 2024

Bicie wiatrowych rekordów: Niezwykłe osiągnięcie 17 GW w Europie w 2023 r., zwiększające udział energii wiatrowej w produkcji energii elektrycznej do 19%

|2024-01-15T11:05:53+01:0015 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, ZMIANA KLIMATU|

W 2023 r. UE zbudowała 17 GW nowej energii wiatrowej, nieco więcej niż w 2022 r. - i więcej niż kiedykolwiek w ciągu jednego roku. To jednak nie wystarczy, by osiągnąć cele UE na 2030 rok. UE powinna budować 30 GW nowych elektrowni wiatrowych rocznie do 2030 roku. Działania określone w unijnym pakiecie energii wiatrowej [...]

12 01, 2024

Globalna rewolucja odnawialnych źródeł energii: IEA odnotowuje rekordowy wzrost i podkreśla wyzwania związane z finansowaniem zrównoważonej przyszłości

|2024-01-12T10:54:59+01:0012 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, ZMIANA KLIMATU|

W 2023 r. świat dodał o 50% więcej mocy ze źródeł odnawialnych niż w 2022 r., a w ciągu najbliższych 5 lat nastąpi najszybszy jak dotąd wzrost, ale brak finansowania dla gospodarek wschodzących i rozwijających się stwarza kluczowy problem. "Światowa zdolność do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rośnie szybciej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich [...]

12 01, 2024

Vestas zapowiada drugą morską fabrykę wiatrową w Polsce

|2024-01-12T09:19:32+01:0012 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, TOP|

Vestas chce zostać liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, wspierając budowę morskich farm wiatrowych w Europie, dlatego z radością ogłaszamy plany utworzenia nowej fabryki łopat w Szczecinie. Fabryka ma produkować łopaty do flagowej morskiej turbiny wiatrowej Vestas, V236-15.0 MW, i ma rozpocząć działalność w 2026 roku, tworząc ponad 1000 bezpośrednich miejsc pracy. Wraz z wcześniej [...]

11 01, 2024

OX2 przygotowuje się do podłączenia morskiej farmy wiatrowej Galene

|2024-01-11T14:38:59+01:0011 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, SZWECJA|

W ubiegłym roku OX2 i Ingka Investments otrzymały zgodę rządu na budowę morskiej farmy wiatrowej Galene w cieśninie Kattegat w pobliżu Varberg. Obecnie rozpoczynają się prace nad przygotowaniem przyłącza do sieci elektrycznej. Spółka projektowa podpisała umowę o współpracy z Ellevio i złożyła wnioski o przyłączenie. Celem umowy o współpracy jest wykorzystanie synergii między wiedzą i [...]

11 01, 2024

Wood Thilsted wspiera rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Litwie

|2024-01-15T00:58:12+01:0011 stycznia, 2024|LITWA, OFFSHORE NEWS|

Specjalizująca się w morskiej energetyce wiatrowej firma konsultingowa Wood Thilsted ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie modelowania gruntu i projektowania koncepcji fundamentów w pierwszej lokalizacji morskiej farmy wiatrowej na Litwie, na zlecenie Ignitis Renewables. Prace potrwają do 2024 r. i obejmą opracowanie modelu terenu, wsparcie kampanii geotechnicznej oraz szereg działań związanych z oceną koncepcji fundamentów, w tym [...]

10 01, 2024

Raport: Konkurencyjny przemysł i stabilny łańcuch dostaw – 10 kroków dla silnego sektora wiatrowego w Polsce

|2024-01-10T10:00:23+01:0010 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE, POLSKA, TOP|

Branża wiatrowa w nadchodzących dekadach przyniesie polskiej gospodarce pewne i stabilne zyski, przy jednoczesnym wzroście zaangażowania krajowych przedsiębiorstw i przemysłu. Dane wskazują, że sektory onshore i offshore wind do 2040 r. mogą zagwarantować niemal 200 tysięcy nowych miejsc pracy oraz ponad 450 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Jednak do tego potrzebny jest odporny, [...]

9 01, 2024

Niemcy zatwierdzają projekt przyłączenia Ostwind 3 do sieci

|2024-01-09T18:16:00+01:009 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Niemcy kontunuują znaczące postępy w wykorzystywaniu potencjału morskiej energetyki wiatrowej. Niemiecki urząd morski BSH wydał niedawno zgodę na projekt przyłączenia Ostwind 3 do morskiej sieci elektroenergetycznej. Inicjatywa ta ma ułatwić przesył energii generowanej przez turbiny o mocy do 300 MW na Morzu Bałtyckim. Projekt obejmuje budowę i eksploatację systemów połączeń sieciowych i platform w niemieckich [...]

8 01, 2024

Program pilotażowy zoptymalizowanego pod kątem AI bilansowania sieci uruchomiony w Finlandii

|2024-01-08T12:43:37+01:008 stycznia, 2024|FINLANDIA, OFFSHORE NEWS, TECHNOLOGY|

Fińska grupa energetyczna zainstalowała pilotażowy projekt w parku przemysłowym, reklamując go jako pierwszy w swoim rodzaju system wspierany przez sztuczną inteligencję (AI). Exaum, założona w 2021 r. firma energetyczna zaangażowana w działania na rzecz większego wykorzystania energii odnawialnej, pod koniec listopada ogłosiła, że projekt o mocy 1 MW jest najnowszym krokiem firmy w zakresie skalowania [...]

8 01, 2024

Aker Solutions będzie nadzorować pływający węzeł energii wiatrowej w Norwegii

|2024-01-08T12:39:20+01:008 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, TECHNOLOGY|

Firma Aker Solutions podpisała umowę z Marine Energy Test Centre (METCentre) w Norwegii w celu pilotowania nowej technologii podwodnych systemów zasilania, która może znacznie obniżyć koszty i złożoność morskich farm wiatrowych. W ramach projektu, Aker Solutions dostarczy nowej technologii przesył energii, Subsea Collector, dla obszaru testowego morskiej energetyki wiatrowej METCentre, który obecnie składa się z [...]

5 01, 2024

LVEA: Litewski sektor energetyki wiatrowej osiągnął kamienie milowe w 2023

|2024-01-05T15:09:37+01:005 stycznia, 2024|LITWA, OFFSHORE NEWS, TOP|

Rok 2023 był dynamicznym i transformacyjnym okresem dla litewskiego sektora energetyki wiatrowej, ukształtowanym przez znaczące kamienie milowe i przełomowe osiągnięcia. Wybrane przez Litewskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (LVEA) wydarzenia, które miały miejsce, odzwierciedlają zaangażowanie kraju w energię odnawialną. Od wsparcia finansowego dla projektów morskich po ogłoszenie zwycięzcy pierwszego morskiego parku wiatrowego, Litwa stała się kluczowym graczem [...]

5 01, 2024

Raport z oceny oddziaływania na środowisko dla północno-zachodniej estońskiej przybrzeżnej farmy wiatrowej zatwierdzony przez Ministerstwo Klimatu

|2024-01-05T14:48:04+01:005 stycznia, 2024|ESTONIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Enefit Green planuje budowę farmy wiatrowej o mocy do 1100 MW w północno-zachodniej Estonii. Proponowana farma wiatrowa będzie zlokalizowana na nisko położonych obszarach, co najmniej 12 km na północny zachód i północ od wybrzeża Hiiumaa. Na podstawie zatwierdzonego raportu Ministerstwo Klimatu nałożyło szereg wymogów środowiskowych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Klimatu, preferowanym wariantem dla farmy wiatrowej [...]

4 01, 2024

Raport TGS | 4C Offshore: Rekordowy rok dla globalnej morskiej energetyki wiatrowej

|2024-01-04T15:49:36+01:004 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE|

Firma TGS | 4C Offshore ogłosiła 2023 rekordowym rokiem pod względem inwestycji w morską energetykę wiatrową, co oznacza znaczące odbicie po ubiegłorocznym spadku. Najnowszy globalny przegląd rynku przeprowadzony przez TGS - 4C Offshore przewiduje potencjalną kontynuację tego trendu do 2024 roku, z przewidywaną łączną mocą 13 GW. W 2023 r. projekty morskiej energetyki wiatrowej o [...]

4 01, 2024

Fred. Olsen Windcarrier wygrywa kontrakt z Ørsted i PGE

|2024-01-04T15:07:20+01:004 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

Fred. Olsen Windcarrier podpisał umowę z Ørsted i PGE na instalację turbin wiatrowych na morskiej farmie wiatrowej Baltica 2, part 3 w Polsce. Fred. Olsen Windcarrier zmobilizuje jeden ze swoich specjalnie zbudowanych statków instalacyjnych typu jack-up do wyznaczonego nabrzeża załadunkowego, a następnie do morskiej elektrowni wiatrowej Baltica 2 wiosną 2027 roku. Morska farma wiatrowa Baltica [...]

3 01, 2024

PGE i Ørsted podpisały umowę na instalację turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2

|2024-01-03T12:42:54+01:003 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, TOP|

Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji 48 ze 107 turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Instalacja turbin wiatrowych dla Baltica 2 została podzielona na dwa etapy, a wykonawcę każdego z nich wyłaniają oddzielne postępowania przetargowe. Pierwszą partię turbin, które PGE i Ørsted zakontraktowały jeszcze [...]

3 01, 2024

Dania ustanawia nowy obszar rynkowy dla wyspy energetycznej Bornholm

|2024-01-03T09:34:01+01:003 stycznia, 2024|DANIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Duńska Agencja Energii przyczyniła się do ustanowienia nowego obszaru rynkowego, który wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Bornholm Energy Island. Obszar ten jest tworzony na podstawie ograniczeń strukturalnych zidentyfikowanych przez Energinet w sieci przesyłowej energii elektrycznej, która połączy Bornholm Energy Island z Zelandią i Niemcami. W oparciu o zidentyfikowane przez Energinet ograniczenia strukturalne, Duńska Agencja [...]

28 12, 2023

Top 15 najczęściej czytane newsy w 2023 roku

|2023-12-28T11:47:59+01:0028 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, TOP|

Jako podsumowanie kończącego się roku, prezentujemy najczęściej czytane newsy dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego w 2023 roku. Poniższe zestawienie pokazuje, jak wiele dzieje się w sektorze – zarówno w zakresie rozwoju projektów poszczególnych farm wiatrowych, jak i otoczenia regulacyjnego i politycznego. Zachęcamy do ponownej lektury 15 najczęściej czytanych newsów w 2023 [...]

27 12, 2023

Deep Wind Offshore składa wniosek o pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Olof Skötkonung w Szwecji

|2023-12-27T15:01:04+01:0027 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Deep Wind Offshore składa wniosek o pozwolenie na budowę i eksploatację morskiej farmy wiatrowej na południowym wybrzeżu Szwecji. Mowa o farmie wiatrowej Olof Skötkonung w Zatoce Botnickiej, na północny wschód od powiatów Gävleborg i Uppsala. Planowany park wiatrowy będzie obejmował maksymalnie 70 turbin wiatrowych. - Deep Wind Offshore widzi ogromny potencjał dla morskiej energetyki wiatrowej [...]

22 12, 2023

Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej pierwszą w Polsce organizacją samorządu gospodarczego działającą na rzecz sektora offshore wind

|2023-12-22T10:28:37+01:0022 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA|

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz w regionie bałtyckim, w Polsce powstanie nowa izba gospodarcza. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), działające od 2010 roku wyłącznie na rzecz polskiego przemysłu offshore wind, powołuje do życia Polską Izbę Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW). O Polskiej Izbie Morskiej Energetyki Wiatrowej Polska Izba [...]

22 12, 2023

Kraje bałtyckie mają zsynchronizować sieci z Europą kontynentalną do 2025 r.

|2023-12-22T00:26:27+01:0022 grudnia, 2023|ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, OFFSHORE NEWS, POLSKA, TOP|

19 grudnia Komisja Europejska i przedstawiciele rządów Estonii, Łotwy, Litwy i Polski podpisali Deklarację Polityczną potwierdzającą ich zobowiązanie do szybkiego połączenia sieci elektroenergetycznych trzech państw bałtyckich z Europą kontynentalną przez Polskę do lutego 2025 roku. To prawie rok wcześniej niż zakładał poprzedni termin - do końca 2025 roku. Trzy kraje bałtyckie są ostatnimi państwami członkowskimi [...]

21 12, 2023

Van Oord rozpoczyna instalację kabli na morskiej farmie wiatrowej Baltic Eagle firmy Iberdrola

|2023-12-21T09:19:53+01:0021 grudnia, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Po tym, jak ciężki statek instalacyjny Van Oord Svanen zakończył instalację wszystkich pięćdziesięciu monopali dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Eagle firmy Iberdrola Deutschland, Van Oord kontynuuje instalację elementów przejściowych i rozpoczyna instalację kabli. W tym tygodniu rozpoczął się załadunek kabli międzywarstwowych na należący do Van Oord statek Nexus. Łącznie Van Oord zainstaluje około 70 kilometrów [...]

20 12, 2023

Ocean Winds podsumowuje program edukacyjny „Kariera z wiatrem”

|2023-12-20T14:39:32+01:0020 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

Ocean Winds, spółka działająca w obszarze morskich farm wiatrowych i rozwijająca projekt BC-Wind na Morzu Bałtyckim, wraz z Przemysłową Akademią Rozwoju, realizuje program edukacyjny „Kariera z wiatrem”, przekazujący wiedzę i zwiększający kompetencje uczniów szkół średnich w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Beneficjentem programu w Szczecinie jest między innymi młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława [...]

19 12, 2023

Rządy UE zobowiązują się do podjęcia pilnych działań określonych w Pakiecie Energetyki Wiatrowej

|2023-12-19T22:54:18+01:0019 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, TOP|

W październiku Komisja Europejska opublikowała Pakiet Energetyki Wiatrowej: 15 natychmiastowych działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego łańcucha wartości w sektorze energetyki wiatrowej. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny już realizują swoje części pakietu. Jednak większość działań spoczywa na rządach krajowych. W związku z tym ministrowie energetyki z 23 państw członkowskich UE podpisali dziś Europejską [...]

19 12, 2023

GWO publikuje nowy standard jakości instruktorów (IQ)

|2023-12-19T22:41:28+01:0019 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS|

Global Wind Organisation wprowadziła Standard Kwalifikacji Instruktora (IQ) wraz ze zaktualizowanymi wersjami czterech istniejących standardów. Głównym celem standardu IQ jest wprowadzenie ustrukturyzowanych, pedagogicznych wytycznych dla instruktorów prowadzących szkolenia GWO. Standard ten ma na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest odejście od metod szkolenia GWO, które nie angażują w wystarczającym stopniu uczestników. W przeciwieństwie do tego, nowy [...]

19 12, 2023

Wood Thilsted wybrany do realizacji projektu jacketów dla Ocean Winds

|2023-12-19T09:01:53+01:0019 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY|

Wood Thilsted (WT) został wyznaczony do ukończenia wstępnych projektów fundamentów dla projektu BC-Wind jako projektant FEED i projektu szczegółowego turbin wiatrowych (WTG). Nominacja WT jest odpowiedzią na szczególnie trudne warunki projektu i kontynuuje dziedzictwo innowacji WT, jednocześnie wspierając rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Morska farma wiatrowa BC-Wind jest rozwijana przez Ocean Winds, międzynarodową firmę [...]

19 12, 2023

GWEC: Globalne cele klimatyczne zagrożone bez bezpiecznego łańcucha dostaw energii wiatrowej

|2023-12-19T08:56:51+01:0019 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS|

Wąskie gardła w globalnym łańcuchu dostaw w branży energetyki wiatrowej mogą sprawić, że do 2030 r. świat będzie dysponował zaledwie trzema czwartymi instalacji wiatrowych potrzebnych do osiągnięcia celu 1,5°C, co oznacza lukę 650 GW do osiągnięcia celów klimatycznych. Łańcuchy dostaw w sektorze energetyki wiatrowej w zakresie minerałów, komponentów i kluczowej infrastruktury, takiej jak porty i [...]

18 12, 2023

Zielona synergia: Siemens Gamesa i Vestas łączą siły na rzecz standaryzacji morskiego sprzętu wiatrowego

|2023-12-18T09:48:09+01:0018 grudnia, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS|

Opierając się na udanym partnerstwie w zakresie stóp wież i wytycznych dotyczących podnoszenia, Siemens Gamesa i Vestas - z Energy Cluster Denmark jako moderatorem - podpisały nową umowę partnerską w celu zwiększenia standaryzacji w branży wiatrowej. Początkowo strony ustandaryzują sprzęt do transportu wież. Obecnie za każdym razem, gdy wieża turbiny wiatrowej jest wysyłana do instalacji [...]

18 12, 2023

Porozumienie w sprawie kształtu rynku energii elektrycznej w UE pomoże przywrócić pewność inwestycji

|2023-12-18T09:41:58+01:0018 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE|

W środę 13 grudnia 2023 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji projektu unijnego rynku energii elektrycznej. Porozumienie jest dobrym kompromisem, który pomoże przywrócić zaufanie inwestorów w odnawialne źródła energii. Co najważniejsze, unika się w nim trwałego wpisania limitów przychodów inframarginalnych w projekt unijnego rynku energii elektrycznej. Europa potrzebuje więcej odnawialnych źródeł [...]

15 12, 2023

Ukraiński operator systemu przesyłowego NPC Ukrenergo dołącza do ENTSO-E

|2023-12-15T11:58:09+01:0015 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS|

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) ma przyjemność ogłosić, że Ukrenergo, operator systemu przesyłowego (OSP) Ukrainy, od 1 stycznia 2024 r. będzie 40. członkiem stowarzyszenia, po ostatnim zatwierdzeniu przez Zgromadzenie ENTSO-E. Ukrenergo jest już członkiem obserwatorem stowarzyszenia od kwietnia 2022 roku. Członkowie ENTSO-E kierują się wspólną odpowiedzialnością za transformację energetyczną i utrzymanie aktywności w [...]

14 12, 2023

COP28 przynosi historyczny konsensus w Dubaju w celu przyspieszenia działań na rzecz klimatu

|2023-12-14T21:19:01+01:0014 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, ZMIANA KLIMATU|

W dniu 13 grudnia 2023 r. konferencja COP28 zakończyła się historycznym porozumieniem zawartym przez 198 stron w celu zapewnienia nowej ery działań na rzecz klimatu. Strony uzgodniły przełomowy tekst o nazwie Konsensus z ZEA [The UAE Consensus], który określa ambitną agendę klimatyczną mającą na celu utrzymanie celu 1,5°C w zasięgu ręki. Konsensus ze Zjednoczonych Emiratów [...]

14 12, 2023

EBI obiecuje 5 mld euro dla europejskich producentów energii wiatrowej i zatwierdza 20 mld euro na nowe projekty

|2023-12-14T20:35:13+01:0014 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, TOP|

Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zatwierdziła dziś inicjatywę o wartości 5 mld euro mającą na celu wsparcie firm produkujących sprzęt do elektrowni wiatrowych. Finansowanie jest częścią wkładu EBI w europejski pakiet dotyczący energii wiatrowej i ma na celu dalsze przyspieszenie sprawiedliwego i szybkiego przejścia na zerowy poziom emisji netto, przy jednoczesnym stymulowaniu rodzimych innowacji [...]

13 12, 2023

Ignitis Renewables i Copenhagen Infrastructure Partners wygrywają pierwszy przetarg na morską energię wiatrową w Estonii

|2023-12-13T19:35:53+01:0013 grudnia, 2023|ESTONIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, TOP|

Międzynarodowa firma z branży zielonej energii Ignitis Renewables i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) za pośrednictwem swojego funduszu Growth Markets Fund II zostały zwycięzcami opartego na aukcji przetargu na rozwój morskiej farmy wiatrowej na obszarze morskim Liivi 2 w Estonii, składając najwyższą ofertę w wysokości 1,7 mln euro. Obszar morski dla morskiej farmy wiatrowej znajduje się [...]

13 12, 2023

Odblokowanie mocy wiatru: duńczycy dążą do przekroczenia planowego okresu eksploatacji zielonej energii

|2023-12-13T19:31:40+01:0013 grudnia, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

W świecie zmagającym się z pilną potrzebą zrównoważonych rozwiązań energetycznych, Dania robi znaczący krok w kierunku maksymalizacji potencjału swoich farm wiatrowych. Green Power Denmark, wybitny orędownik energii odnawialnej, pochwala decyzję Duńskiej Agencji Energii o wznowieniu rozpatrywania wniosków o przedłużenie okresu eksploatacji istniejących morskich farm wiatrowych. Posunięcie to jest zgodne z zaangażowaniem Danii w walkę ze [...]

12 12, 2023

Operatorzy sieci elektroenergetycznych wzmacniają współpracę regionalną na Morzu Bałtyckim

|2023-12-12T19:26:42+01:0012 grudnia, 2023|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, SZWECJA|

Operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) dziewięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego będą kontynuować aktywną współpracę w celu zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej w regionie, realizacji projektu synchronizacji bałtyckich sieci elektroenergetycznych z Europą kontynentalną oraz rozwoju przyszłego systemu energetycznego dla wielkoskalowej morskiej energetyki wiatrowej. Decyzja ta została podjęta przez prezesów łotewskiego Augstsprieguma tīkls, litewskiego Litgrid, estońskiego [...]

12 12, 2023

OX2 sprzedaje Ingka Investments udziały w szwedzkim portfelu morskich farm wiatrowych nowej generacji

|2023-12-12T10:03:41+01:0012 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

OX2 uzgodniło z Ingka Investments, inwestycyjnym ramieniem Ingka Group - największego detalisty IKEA - sprzedaż 49% udziałów w szwedzkich projektach morskich farm wiatrowych nowej generacji. Oczekuje się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na przychody operacyjne OX2 w wysokości około 200 mln SEK* w 2023 roku. Po transakcji OX2 spodziewa się, że dochód operacyjny za [...]

11 12, 2023

Inauguracja farmy wiatrowej Arcadis Ost 1

|2023-12-11T16:17:23+01:0011 grudnia, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY|

Farma wiatrowa Arcadis Ost 1 u wybrzeży Rugii w Meklemburgii-Pomorzu Przednim dostarcza obecnie pełną moc do niemieckiego systemu przesyłu energii elektrycznej, zapewniając konsumentom dodatkowe 250 megawatów (MW) energii odnawialnej. 50Hertz zbudował podmorskie i lądowe połączenie kablowe do podstacji Lubmin i współpracował z operatorem farmy wiatrowej Parkwind przy budowie platformy morskiej. To tutaj zbiegają się kable [...]

Załaduj więcej postów
Przejdź do góry