Euroports Group i Port of Hanko Ltd podpisały list intencyjny (LOI) w sprawie utworzenia unikalnego hubu wiatrowego na terenie portu Hanko w Koverhar. Inicjatywa ta pozycjonuje port, położony w najbardziej wysuniętej na południe części Finlandii, jako centralne miejsce w łańcuchu dostaw morskich elektrowni wiatrowych, rozwiązując krytyczną kwestię zapewnienia wystarczającej i dedykowanej przestrzeni.

Rozciągający się na 600 hektarach, planowany do użytku przemysłowego, z czego 90 hektarów przeznaczonych na działalność portową, Koverhar Harbour jest unikalnie wyposażony, aby ułatwić realizację dużych projektów turbin wiatrowych. Partnerstwo między Euroports i Portem Hanko sygnalizuje znaczącą inwestycję w infrastrukturę energii odnawialnej, przygotowując grunt pod to, by Koverhar stał się kluczowym węzłem sieci w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Inicjatywa wykracza poza wyzwania logistyczne, dążąc do kultywowania całego zielonego ekosystemu na znacznym obszarze zaplecza. Obejmuje to postępujące rozmowy z wiodącym producentem stali i producentem H2, podkreślające holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju i innowacji.

Głębokie i wieloletnie doświadczenie Euroports jako operatora terminalu, związane z dużym doświadczeniem w obsłudze komponentów wiatrowych, pozwala naszym zespołom obsługiwać pełny łańcuch wartości, w tym spedycję z naszą dotacją Manuport Logistics.

“List intencyjny z portem Hanko umożliwia nam rozszerzenie naszej działalności w zakresie energii odnawialnej” – mówi Petteri Sammalisto, dyrektor handlowy Euroports Finland. “Tworząc tutaj Unique Wind Hub, nie tylko zaspokajamy bezpośrednie potrzeby sektora energii wiatrowej; wspieramy zrównoważony ekosystem, który będzie służył regionowi bałtyckiemu i nie tylko”.

“Partnerstwo na tak dużą skalę z Euroports podkreśla nasze zaangażowanie w energię odnawialną i zarządzanie środowiskiem” – mówi Anders Ahlvik, dyrektor generalny Portu Hanko. “Port Hanko, a w szczególności Koverhar, to idealny port do montażu i przechowywania komponentów turbin wiatrowych”.

W miarę rozwoju tego ambitnego projektu zarówno Euroports, jak i Port Hanko zobowiązują się do przejrzystości i zaangażowania wszystkich interesariuszy. Ten list intencyjny to nie tylko obietnica bardziej ekologicznej przyszłości, ale praktyczny krok w kierunku jej osiągnięcia, wykorzystujący strategiczną lokalizację portu Koverhar i rozbudowaną infrastrukturę, aby sprostać rosnącym wymaganiom sektora energii odnawialnej.

Źródło: Port Hanko