11 04, 2024

Kraje nadbałtyckie zobowiązują się do bliższej współpracy nad zabezpieczeniem krytycznej morskiej infrastruktury energetycznej

By |2024-04-10T22:48:29+02:0011 kwietnia, 2024|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE, SZWECJA|

Ministrowie energetyki 8 krajów nadbałtyckich - Litwy, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski i Szwecji - przyjęli Deklarację Wileńską, zobowiązując się do ściślejszej współpracy w celu zabezpieczenia krytycznej morskiej infrastruktury energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego. Nastąpiło to po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i aktach sabotażu infrastruktury energetycznej na Morzu Bałtyckim, które wywołały nowe obawy o [...]

11 04, 2024

Opublikowano 166 kluczowych transgranicznych projektów energetycznych UE

By |2024-04-10T22:50:40+02:0011 kwietnia, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE|

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwszą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI). Wybrane projekty pomogą osiągnąć ambitne cele energetyczne i klimatyczne Europejskiego Zielonego Ładu. 166 projektów znajdujących się na liście skorzysta z usprawnionego wydawania pozwoleń i wsparcia regulacyjnego oraz kwalifikuje się do finansowania unijnego [...]

5 04, 2024

50Hertz restrukturyzuje kierownictwo, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną

By |2024-04-04T23:12:24+02:005 kwietnia, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Operator systemu przesyłowego 50Hertz zrestrukturyzował swoją strukturę organizacyjną, aby skutecznie sprostać wymagającemu programowi inwestycyjnemu i budowlanemu przewidywanemu na nadchodzące lata. Ta restrukturyzacja pociąga za sobą rozszerzone i nowe obowiązki na poziomie zarządzania. Stefan Kapferer, Prezes Zarządu, powiedział: "Wkraczamy w nową fazę działalności firmy. Budujemy i inwestujemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy wspiąć się na stromy [...]

2 04, 2024

Chińska nadwyżka mocy produkcyjnych zagraża globalnym napięciom handlowym

By |2024-04-02T10:37:04+02:002 kwietnia, 2024|OFFSHORE NEWS, OPINIE, REGULACJE|

Zakończenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w marcu 2024 r. ujawniło niepokojące implikacje dla dynamiki globalnego handlu, w szczególności w sektorach zaawansowanych technologii i czystej energii. Ostatnie badania przeprowadzone przez Rhodium Group podkreślają zaostrzające się kwestie nadwyżki mocy produkcyjnych w chińskim krajobrazie przemysłowym, co stanowi poważne wyzwanie zarówno dla rynków krajowych, jak i międzynarodowych. Polityka [...]

21 03, 2024

Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej bada umowy dystrybucji ryzyka dla produkcji nowej energii elektrycznej

By |2024-03-21T22:41:35+01:0021 marca, 2024|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, SZWECJA, TOP|

Szwecja znajduje się u progu znacznego wzrostu popytu na energię elektryczną wolną od paliw kopalnych, ale niepewność w zakresie inwestycji jest ogromna. Obecnie w Szwecji brakuje mechanizmów dystrybucji ryzyka związanego z inwestycjami w produkcję energii elektrycznej na dużą skalę. Aby wypełnić tę lukę, Svensk Vindenergi zleciło ELS Analysis opracowanie raportu na temat kontraktów różnicowych (CfD), [...]

18 03, 2024

Projekt nowego planu rozwoju sieci przesyłowej na lata 2025-2034

By |2024-03-18T11:13:31+01:0018 marca, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

4850 km torów nowych linii 400 kV, 28 nowych i 110 zmodernizowanych stacji oraz lądowa linia stałoprądowa – to część planów inwestycyjnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych do 2034 roku. Spółka w piątek 15 marca przedstawiła do konsultacji projekt „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025 – 2034” (Plan [...]

11 03, 2024

Komisja Europejska przyjmuje nowy kodeks sieci dotyczący cyberbezpieczeństwa dla sektora energii elektrycznej w UE

By |2024-03-11T23:54:38+01:0011 marca, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE|

Komisja Europejska przyjęła dziś pierwszy w historii unijny kodeks sieci dotyczący cyberbezpieczeństwa w sektorze energii elektrycznej. Ten akt delegowany, przewidziany w rozporządzeniu w sprawie energii elektrycznej (UE) 2019/943 (art. 59) oraz w planie działania UE na rzecz cyfryzacji systemu energetycznego z 2022 r., stanowi ważny krok w kierunku poprawy cyberodporności krytycznej infrastruktury i usług energetycznych [...]

7 03, 2024

DNV i Vaisala wprowadzają wytyczne dotyczące podwójnych pomiarów lidarowych do oceny zasobów wiatrowych

By |2024-03-07T22:53:02+01:007 marca, 2024|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

W ramach przyszłościowej współpracy, DNV i Vaisala opublikowały obszerne wytyczne dotyczące korzystania z lidarów skanujących w konfiguracji podwójnego systemu (DSL) do oceny zasobów wiatrowych (WRA) na morzu. Podwójny lidar skanujący coraz częściej zastępuje maszty meteorologiczne w morskich farmach wiatrowych w pobliżu brzegu (do 15 km), umożliwiając deweloperom morskich projektów wiatrowych zmniejszenie niepewności ekstrapolacji i uzyskanie [...]

3 03, 2024

Odnowa przyrody: Parlament Europejski przyjmuje ustawę o przywróceniu 20% powierzchni lądów i mórz w UE

By |2024-03-04T14:35:50+01:003 marca, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE|

Nowe prawo wyznacza cel dla UE, jakim jest przywrócenie co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r. Unijne prawo dotyczące odbudowy przyrody, uzgodnione z państwami członkowskimi, przywróci zdegradowane ekosystemy we wszystkich państwach członkowskich, pomoże osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej oraz [...]

27 02, 2024

Wyraź swoją opinię na temat planów rozwoju sieci offshore do 2024

By |2024-02-27T09:56:31+01:0027 lutego, 2024|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE, SZWECJA|

Plany Rozwoju Sieci Morskiej (ONDP – Offshore Network Development Plan) to nowy komponent Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci (TYNDP – Ten Year Network Development Plan), zapewniający ogólny obraz potrzeb morskiej infrastruktury przesyłowej. Pierwsza edycja ONDP została opublikowana 23 stycznia 2024 r. Plany przekładają niewiążące porozumienia państw członkowskich UE w sprawie celów morskich od stycznia 2023 r. [...]

27 02, 2024

ENTSO-E: Rzucamy światło na wpływ dwustronnych kontraktów różnicowych (CfD) na rozwój energii odnawialnej i efektywność rynku

By |2024-02-27T09:47:17+01:0027 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Aby przyspieszyć rozwój OZE i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla generacji wymaganej do transformacji energetycznej, systemy wsparcia publicznego będą prawdopodobnie nadal odgrywać rolę w nadchodzących latach. Wstępnie uzgodnione wnioski legislacyjne dotyczące reformy europejskiego rynku energii elektrycznej, które wejdą w życie w tym roku, przewidują dwustronne kontrakty różnicowe (CfD) jako domyślną opcję dla państw członkowskich [...]

23 02, 2024

Komisja Europejska wzywa do przedstawienia danych na temat projektu aukcji energii odnawialnej dla potrzeb europejskiego planu działania w zakresie energii wiatrowej

By |2024-02-23T13:20:10+01:0023 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE|

Komisja opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag na temat elementów projektu aukcji energii odnawialnej. Zainteresowane strony są proszone o przesyłanie swoich opinii przez 4 tygodnie do zamknięcia zaproszenia w dniu 1 marca 2024 r. Dane zebrane w ramach tego zaproszenia pomogą w opracowaniu zalecenia Komisji i dokumentu zawierającego wytyczne dla krajów UE dotyczące elementów projektowych w [...]

8 02, 2024

UE wprowadza do prawa zaostrzone kryteria wstępnej kwalifikacji dla farm wiatrowych

By |2024-02-08T11:39:29+01:008 lutego, 2024|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE, TECHNOLOGY|

We wtorek, 6 lutego, Parlament Europejski i Rada osiągnęły ostateczne porozumienie w sprawie ustawy Net Zero Industry Act (NZIA). Ustawa pomoże wzmocnić europejską produkcję czystych technologii i przyczyni się do zapewnienia, że przyszłość energii wiatrowej będzie "made in Europe". Sercem umowy NZIA jest projekt aukcji energii wiatrowej. Kryteria wstępnej kwalifikacji są obecnie zapisane w prawodawstwie. [...]

31 01, 2024

Niemiecka branża morskiej energetyki wiatrowej: przegląd ekspansji w 2023 r. i rozważania polityczne

By |2024-01-31T09:03:28+01:0031 stycznia, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Stowarzyszenia branżowe niemieckiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej i fundacja non-profit OFFSHORE-WINDENERGIE przedstawiły wczoraj dane dotyczące ekspansji na cały rok 2023. Z danych przygotowanych przez firmę konsultingową Deutsche WindGuard wynika, że w 2023 r. w Niemczech po raz pierwszy do sieci elektroenergetycznej wprowadzono łącznie 27 turbin o mocy 257 megawatów (MW) i zainstalowano 74 nowe fundamenty. [...]

25 01, 2024

Baltic Breeze: ENTSO-E przedstawia plany rozwoju sieci offshore

By |2024-01-25T10:38:33+01:0025 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, TOP|

W ramach znaczącego kroku w kierunku osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie dekarbonizacji, Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) przedstawiła pierwsze w historii plany rozwoju sieci morskiej (ONDP) w ramach Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego (TYNDP) na 2024 rok. Ta przełomowa inicjatywa stanowi kluczowy krok we wdrażaniu infrastruktury morskiej w europejskich basenach morskich, [...]

23 01, 2024

Regulacja sieci ma stać się szybsza i mniej biurokratyczna

By |2024-01-23T09:18:28+01:0023 stycznia, 2024|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Bundesnetzagentur opublikowała kluczowy dokument dotyczący przyszłości regulacji kosztów i zachęt w sektorach sieci elektroenergetycznych i gazowych. "Operatorzy sieci z powodzeniem podejmują znaczne wysiłki, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną. Chcemy zapewnić im jeszcze większe wsparcie w tym przedsięwzięciu. Przez lata regulacje taryfowe przekształciły się w plątaninę przepisów, przypominającą raczej prawo podatkowe. Należy je ogólnie [...]

15 01, 2024

Inauguracja Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej

By |2024-01-15T23:23:10+01:0015 stycznia, 2024|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

11 stycznia 2024 r. w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW), która będzie kontynuacją Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW). Członkowie założyciele oficjalnie zatwierdzili statut. Jakub Budzyński został powołany na stanowisko Prezesa Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW). Założyciele wskazali, że PIMEW jest kolejnym krokiem do wzmocnienia polskiego sektora [...]

18 12, 2023

Porozumienie w sprawie kształtu rynku energii elektrycznej w UE pomoże przywrócić pewność inwestycji

By |2023-12-18T09:41:58+01:0018 grudnia, 2023|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE|

W środę 13 grudnia 2023 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji projektu unijnego rynku energii elektrycznej. Porozumienie jest dobrym kompromisem, który pomoże przywrócić zaufanie inwestorów w odnawialne źródła energii. Co najważniejsze, unika się w nim trwałego wpisania limitów przychodów inframarginalnych w projekt unijnego rynku energii elektrycznej. Europa potrzebuje więcej odnawialnych źródeł [...]

11 12, 2023

BWO o strategii portowej niemieckiego rządu federalnego: Krok we właściwym kierunku

By |2023-12-11T09:40:58+01:0011 grudnia, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Niedawny komunikat prasowy Bundesverband Windenergie Offshore e.V. (BWO) dotyczący federalnej strategii portowej oznacza godny pochwały krok we właściwym kierunku. W oświadczeniu uznano kluczową rolę, jaką porty odgrywają w odblokowywaniu sukcesu zarówno gospodarczego, jak i energetycznego. Uznając porty za kluczowe elementy morskiej energetyki wiatrowej, rozważana strategia pokazuje perspektywiczne myślenie. Stefan Thimm, dyrektor zarządzający BWO, podkreśla korzyści [...]

21 11, 2023

V bieg dla offshore – PSEW stworzył drogowskaz do wykorzystania potencjału wiatru na morzu

By |2023-11-21T14:11:09+01:0021 listopada, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE, TOP|

178 mld złotych wartości dodanej dla polskiej gospodarki, spadek emisji CO2 o ok. 102 mln ton rocznie, ponad 100 tysięcy nowych miejsc pracy. Polska gospodarka osiągnie szereg korzyści makroekonomicznych, jeśli tylko polski rząd podejmie działania usprawniające powstawanie morskich farm wiatrowych. Uproszczenie permittingu czy rewizja PZPPOM to tylko niektóre z koniecznych działań dla offshore. Polskie Stowarzyszenie [...]

5 11, 2023

Nowa grupa robocza i projekt legislacyjny w celu usprawnienia morskich projektów wiatrowych w Finlandii

By |2023-11-05T18:37:16+01:005 listopada, 2023|FINLANDIA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Fiński minister klimatu i środowiska Kai Mykkänen powołał grupę roboczą, której zadaniem jest znalezienie sposobów promowania morskiej energetyki wiatrowej w Finlandii. Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia uruchomi również projekt legislacyjny dotyczący morskiej energetyki wiatrowej zlokalizowanej w wyłącznej strefie ekonomicznej Finlandii. Środki te będą realizować cel programu rządowego premiera Petteri Orpo, jakim jest ambitne promowanie budowy morskiej [...]

30 10, 2023

BEMIP Electricity, Offshore i Hydrogen na wstępnej liście projektów wspólnego zainteresowania

By |2023-10-30T09:55:23+01:0030 października, 2023|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, OFFSHORE NEWS, Polityka UE, POLSKA, REGULACJE, SZWECJA, TOP|

Unia Europejska pracuje nad nową listą projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI) w obszarach energii elektrycznej, offshore, wodoru, inteligentnych sieci i transgranicznych sieci dwutlenku węgla. Zgodnie z projektem listy - identyfikuje ona, między innymi, Priorytetowy Korytarz Baltic Energy Market Interconnection Plan w zakresie energii elektrycznej (BEMIP Electricity), Priorytetowy [...]

30 10, 2023

Litewska Agencja Ochrony Środowiska zatwierdziła OOŚ dla drugiej morskiej farmy wiatrowej

By |2023-10-30T09:46:48+01:0030 października, 2023|LITWA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Ponieważ Litwa dąży do rozwoju morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i zmniejszenia zależności kraju od importu energii elektrycznej, Agencja Ochrony Środowiska zatwierdziła raport oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dotyczący morskiej farmy wiatrowej zleconej przez Ministerstwo Energii. Przetarg na wybór dewelopera farmy wiatrowej o mocy 700 megawatów (MW) ma zostać ogłoszony 15 stycznia przyszłego roku. [...]

27 10, 2023

Polityka klimatyczna Moderatów sygnalizuje lepszą przyszłość dla energetyki wiatrowej w Szwecji

By |2023-10-27T08:43:02+02:0027 października, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, SZWECJA|

Niedawne decyzje podjęte przez Moderatów - partię rządzącą w Szwecji, na kongresie w Umeå, dotyczące szwedzkiej polityki klimatycznej, mogą zapoczątkować nową erę w sektorze energetyki wiatrowej. Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z zadowoleniem przyjmuje te zmiany, które nie tylko usprawniają proces wydawania pozwoleń, ale także nadają priorytet elektryfikacji, zwiększają pewność prawną w zakresie zatwierdzania projektów energetyki [...]

24 10, 2023

“Realizacja ambicji UE w zakresie morskiej energii odnawialnej” przyjęta w ramach European Wind Package

By |2023-10-24T20:40:35+02:0024 października, 2023|OFFSHORE NEWS, OPINIE, Polityka UE, REGULACJE|

Komisja Europejska opublikowała komunikat "Realizacja ambicji UE w zakresie morskiej energii odnawialnej" ("Delivering on the EU offshore renewable energy ambitions"), który jest kluczową częścią europejskiego pakietu wiatrowego (European Wind Package) przyjętego 24 października 2023 r. Komunikat ten stanowi znaczący krok naprzód w drodze do bardziej zrównoważonego i odnawialnego krajobrazu energetycznego Unii Europejskiej. Morskie odnawialne źródła [...]

24 10, 2023

WindEurope: Wind Power Package to przełom dla bezpieczeństwa energetycznego Europy

By |2023-10-24T19:54:46+02:0024 października, 2023|OFFSHORE NEWS, OPINIE, Polityka UE, REGULACJE|

W swoim orędziu o stanie Unii we wrześniu 2023 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła obecne wyzwania stojące przed europejską energetyką wiatrową. Zobowiązała się do zapewnienia przyszłości energii wiatrowej "made in Europe" - i obiecała nowy pakiet wsparcia dla przemysłu wiatrowego. W dniu dzisiejszym Komisja przedstawiła pakiet dotyczący energii wiatrowej. Przedstawiono w [...]

24 10, 2023

Komisja Europejska wytycza natychmiastowe działania wspierające europejską energetykę wiatrową

By |2023-10-24T19:35:09+02:0024 października, 2023|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE, TOP|

Osiągnięcie niedawno uzgodnionego celu UE w zakresie co najmniej 42,5% energii odnawialnej do 2030 r., z ambicją osiągnięcia 45%, będzie wymagało ogromnego wzrostu mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, przy oczekiwanym wzroście z 204 GW w 2022 r. do ponad 500 GW w 2030 r. Podczas gdy sektor energetyki wiatrowej jest historycznym sukcesem UE, jego przyszła [...]

19 10, 2023

Plan 16 działań na rzecz wzmocnienia sektora wiatrowego przygotowany przez Komisję Europejską – wyciek dokumentu

By |2023-10-19T19:39:58+02:0019 października, 2023|OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE, TOP|

Portal BalticWind.EU zapoznał się z wyciekiem komunikatu z "European Wind Power Action Plan" Komisji Europejskiej, który ma zostać przyjęty 24 października. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tego dokumentu. W ramach pakietu dotyczącego energii wiatrowej, wraz z niniejszym planem działania, Komisja przyjmie komunikat w sprawie realizacji strategii na rzecz morskiej energii odnawialnej, który będzie zawierał zestaw działań poświęconych [...]

19 10, 2023

Drugi przetarg offshore na Litwie ma zostać ogłoszony 15 stycznia 2024

By |2023-10-19T16:04:28+02:0019 października, 2023|LITWA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską systemu wsparcia dla rozwoju morskich farm wiatrowych oraz po konsultacjach publicznych z uczestnikami rynku, Ministerstwo Energii Litwy proponuje ogłoszenie drugiego przetargu na morskie farmy wiatrowe 15 stycznia 2024 r. Propozycja Ministerstwa Energii musi jeszcze zostać zatwierdzona przez rząd. "Rozwój morskich farm wiatrowych nabiera tempa i kładziemy podwaliny pod drugi przetarg [...]

12 10, 2023

Litwa przygotowuje się do drugiej aukcji morskich farm wiatrowych

By |2023-10-12T09:06:05+02:0012 października, 2023|LITWA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Litwa przygotowuje się do drugiej aukcji na morskie farmy wiatrowe: we wtorek Ministerstwo Energetyki wraz z deweloperami morskich farm wiatrowych i osobami zainteresowanymi rozwojem morskich farm wiatrowych przeprowadziło konsultacje społeczne w celu omówienia przygotowań do aukcji, warunków aukcji i planowanej daty zamówienia. "Morskie farmy wiatrowe, wraz z lądowymi projektami energii odnawialnej, mają kluczowe znaczenie dla [...]

3 10, 2023

Budowa morskich farm wiatrowych nabierze tempa

By |2023-10-03T08:09:19+02:003 października, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

Droga do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez wykorzystanie morza została otwarta. 2 października 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało konferencję „Offshore – koncesje w polskich obszarach morskich”, podsumowującą proces wydawania zezwoleń na budowę morskich farm wiatrowych. — Budowa sektora morskiej energetyki wiatrowej ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonego miksu energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zakończyliśmy [...]

21 08, 2023

Estoński rząd zatwierdza plan działania zielonej reformy na lata 2023-2025

By |2023-08-21T09:12:30+02:0021 sierpnia, 2023|ESTONIA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Na posiedzeniu rządu w czwartek, 17 sierpnia, estoński rząd poparł plan działania zielonej reformy na lata 2023-2025, opracowany przez Biuro Rządu. Plan obejmuje prawie 300 różnych działań w różnych dziedzinach, od energii po gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, wspieranie przedsiębiorczości, która chroni środowisko naturalne i rozwój nowoczesnego środowiska [...]

1 08, 2023

Ważna decyzja dotycząca rozwoju sieci elektroenergetycznej dla polskiego offshoru

By |2023-08-01T14:40:08+02:001 sierpnia, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE, TOP|

Jest decyzja środowiskowa dla linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec, która została podjęta przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Urzędnicy wydali decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy tej inwestycji. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych Anna Trzeciakowska Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. https://twitter.com/AnnaTrzeciakow3/status/1686258445387800576?s=20 Budowa linii 400 kV Choczewo Żarnowiec ma rozpocząć [...]

27 07, 2023

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjmuje cel neutralności klimatycznej do 2050

By |2023-07-27T10:07:03+02:0027 lipca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE, ZMIANA KLIMATU|

Dieter Janecek, koordynator rządu federalnego ds. gospodarki morskiej i turystyki, z zadowoleniem przyjmuje porozumienie, które zostało osiągnięte w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 7 lipca 2023 roku. Powiedział: "Dzisiejszy dzień jest ważny dla łagodzenia zmian klimatycznych: IMO przyjęła bardziej rygorystyczne cele klimatyczne, aby wspierać dekarbonizację transportu morskiego. Dzięki nowej strategii, Organizacja z powodzeniem osiągnęła globalne porozumienie, [...]

26 07, 2023

Morska energetyka wiatrowa nabiera wiatru w żagle

By |2023-07-26T13:49:50+02:0026 lipca, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, PROJEKTY, REGULACJE|

Senackie komisje popierają polski offshore. Zakładany wzrost mocy morskich farm wiatrowych z 5 do 12 GW, które powstaną do 2030 roku to przełomowy krok w stronę dynamicznego rozwoju nowego sektora w Polsce. Współpraca biznesu i rządu w tym zakresie będzie nieodłącznym elementem sukcesu. Wczorajsze Komisje ds. Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Nadzwyczajna do Spraw [...]

26 07, 2023

WAB: Przemysł musi mieć możliwość zajęcia swojego miejsca w transformacji energetycznej jako siła napędowa gospodarki

By |2023-08-03T08:54:12+02:0026 lipca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, OPINIE, REGULACJE|

Stowarzyszenia branżowe niemieckiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej i German Offshore Wind Energy Foundation przedstawiły wczoraj dane dotyczące ekspansji na pierwszą połowę 2023 roku. Według danych przygotowanych przez firmę konsultingową Deutsche WindGuard, w pierwszych sześciu miesiącach roku w Niemczech do sieci podłączono 24 morskie turbiny wiatrowe o mocy 229 megawatów (MW). Oznacza to, że na niemieckim [...]

24 07, 2023

Litewski NERC zatwierdza maksymalną cenę zakupu, sprzedaży i minimalny próg cenowy dla jesiennego przetargu

By |2023-07-24T08:49:32+02:0024 lipca, 2023|LITWA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Litewska Krajowa Rada Regulacji Energetyki (NERC) przyjęła decyzję o zatwierdzeniu maksymalnej ceny transakcyjnej w wysokości 107,18 EUR/MWh dla zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz minimalnego progu ceny transakcyjnej w wysokości 64,31 EUR/MWh. Ceny te zostaną wykorzystane w drugim przetargu na morską farmę wiatrową o mocy 700 MW, który ma się odbyć [...]

13 07, 2023

Niemieckie aukcje morskiej energetyki wiatrowej przyznają 7 GW nowej mocy; przyszłe aukcje muszą unikać negatywnych ofert

By |2023-07-13T09:07:17+02:0013 lipca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, OPINIE, REGULACJE|

Niemcy ogłosiły wczoraj wyniki swojej największej jak dotąd aukcji morskiej energii wiatrowej. Przyznano 7 GW nowych mocy. Projekt aukcji wymagał od deweloperów zapłaty za prawo do budowy farm wiatrowych. Ten nieograniczony negatywny przetarg oznacza, że koszty będą musiały zostać przeniesione na konsumentów i łańcuch dostaw energii wiatrowej, który już teraz boryka się z trudnościami. Należy [...]

11 07, 2023

BWO: Transformacja energetyki morskiej wymaga silnej gospodarki morskiej, podkreśla Stefan Thimm

By |2023-07-12T10:13:59+02:0011 lipca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, OPINIE, REGULACJE|

W odpowiedzi na wniosek przedstawiony przez frakcje rządowe, Stefan Thimm, dyrektor zarządzający BWO (Niemieckie Stowarzyszenie Operatorów Morskich Farm Wiatrowych), podkreśla znaczenie silnej gospodarki morskiej dla powodzenia transformacji energetyki morskiej. Thimm podkreśla ogromny potencjał Niemiec i ich europejskich partnerów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Ambitne cele osiągnięcia co najmniej 30 gigawatów do 2030 r. i 70 [...]

4 07, 2023

Ważne miejsce energetyki wiatrowej w hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE 2023

By |2023-07-04T09:42:38+02:004 lipca, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Hiszpania przejmuje prezydencję w drugiej połowie 2023 r., od 1 lipca do 31 grudnia, w okresie wielkich wyzwań dla państw członkowskich i całej Unii Europejskiej. Prezydencja hiszpańska ustaliła cztery priorytety na ten semestr. Energia wiatrowa będzie odgrywać ważną rolę w ramach zielonej transformacji i reindustrializacji priorytetów UE. Reindustrializacja UE i zapewnienie jej otwartej strategicznej autonomii [...]

3 07, 2023

Wiceminister Ireneusz Zyska na VI posiedzeniu Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

By |2023-07-03T09:21:37+02:003 lipca, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

Działania legislacyjne podejmowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz inwestycje w sieci elektroenergetyczne, służące wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych to zagadnienia, które były poruszane podczas VI posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. Spotkaniu, które odbyło się 30 czerwca 2023 r., przewodniczył Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, [...]

30 06, 2023

Duńska Agencja Energii zaprasza do dialogu rynkowego na temat programu otwartych drzwi

By |2024-01-26T10:41:11+01:0030 czerwca, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

10 sierpnia 2023 r. Duńska Agencja Energii przeprowadzi dialog rynkowy na temat potencjalnego systemu przejściowego dla systemu "otwartych drzwi". W dniu 1 lutego 2023 r. Duńska Agencja Energii zawiesiła procedurę "otwartych drzwi" ["open door"] do czasu dalszego wyjaśnienia sprzeczności systemu "otwartych drzwi" z prawem UE. Zgodnie z zapowiedzią rządu z 19 kwietnia, Duńska Agencja Energii [...]

28 06, 2023

Lloyd’s Register upoważniony przez polskie Ministerstwo Infrastruktury do przeprowadzania certyfikacji morskich farm wiatrowych

By |2023-06-28T10:47:04+02:0028 czerwca, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

Lloyd's Register (LR) (w ramach podmiotu Lloyd's Register Marine Limited) został upoważniony przez polskie Ministerstwo Infrastruktury do przeprowadzania certyfikacji morskich farm wiatrowych zgodnie z wymogami wprowadzonymi przez Ministerstwo w 2022 roku. Autoryzacja ta umożliwi LR dalszą certyfikację projektów morskich farm wiatrowych na całym świecie, tak jak miało to miejsce w wielu innych lokalizacjach, i wesprze [...]

22 06, 2023

Szwecja – nowy cel polityki energetycznej

By |2023-06-22T10:42:16+02:0022 czerwca, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, SZWECJA|

20 czerwca szwedzki parlament zatwierdził rządową propozycję zmiany celu polityki energetycznej w zakresie składu produkowanej energii elektrycznej z "100 procentowej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2040" na "100 procentową produkcję energii elektrycznej wolnej od paliw kopalnych do 2040". Jednak większość paliw kopalnych wykorzystywanych w Szwecji znajduje się poza obecnym systemem elektroenergetycznym. Szwecja potrzebuje [...]

20 06, 2023

Przyszłość kontraktów cPPA dla morskich farm wiatrowych: Uwolnienie potencjału

By |2023-06-20T11:04:04+02:0020 czerwca, 2023|OFFSHORE NEWS, OPINIE, REGULACJE|

Europejski rynek korporacyjnych umów zakupu energii (cPPA) z morskimi farmami wiatrowymi przeżywa znaczny wzrost, a znaczące kontrakty zostały podpisane przez dużych odbiorców energii, takich jak Google, Amazon, Mercedes Benz czy Umicore, w latach 2022 i 2023. Uznając ten ewoluujący rynek i ogromny potencjał umów cPPA w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, RE-Source Poland Hub, przy wsparciu [...]

19 06, 2023

RED II: Przełom w ambitnej ekspansji odnawialnych źródeł energii w UE

By |2023-06-19T10:10:59+02:0019 czerwca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, Polityka UE, REGULACJE, ZMIANA KLIMATU|

16 czerwca państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły w Komitecie Stałych Przedstawicieli kompleksowe przeprojektowanie unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Europejski cel w zakresie energii odnawialnej zostanie zatem znacznie zwiększony - z 32% do 45% w 2030 roku. Oznacza to podwojenie udziału energii odnawialnej w porównaniu z poziomem osiągniętym w 2021 r., wynoszącym prawie [...]

12 06, 2023

Wszystkie partie w duńskim parlamencie zgadzają się na nowy plan morski

By |2023-06-12T10:12:22+02:0012 czerwca, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS, OPINIE, REGULACJE, ZMIANA KLIMATU|

Porozumienie w sprawie duńskiego planu morskiego wzmacnia ochronę przyrody morskiej, rozwój energii odnawialnej i bardziej zrównoważony rozwój rybołówstwa. W czasach naznaczonych rosnącymi globalnymi napięciami, potrzebą zielonej transformacji, ochrony przyrody i rozwoju przemysłu rybnego, rząd, wraz ze wszystkimi partiami w parlamencie, zawarł porozumienie w sprawie duńskiego planu morskiego. Ochrona przyrody i różnorodność biologiczna są głównymi elementami [...]

2 06, 2023

PGE i Grupa Orlen będą kształtować II fazę polskiego offshoru

By |2023-06-02T09:27:53+02:002 czerwca, 2023|AUTORZY, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, REGULACJE, TOP NEWS|

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało już wyniki wszystkich postępowań rozstrzygających dotyczących nowych obszarów przewidzianych w ramach tzw. II fazy polskiego offshoru. Sześć lokalizacji zostało przyznanych w mijającym tygodniu, wcześniej w bieżącym roku Ministerstwo podjęło decyzję ws. pięciu lokalizacji. W przypadku jednej lokalizacji proces nie został rozstrzygnięty z uwagi na sąsiedztwo morskiego poligonu NATO. Poniżej przedstawiamy komentarze prezesów [...]

1 06, 2023

Duńska Agencja Energii zaprasza potencjalnych oferentów do dialogu rynkowego dotyczącego nowych ram przetargowych

By |2023-06-01T10:28:28+02:001 czerwca, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Rząd i zdecydowana większość partii politycznych zawarły porozumienie, ustanawiając ramy dla nadchodzących przetargów na morską energetykę wiatrową o mocy 9 GW, z operacjami rozpoczynającymi się najpóźniej pod koniec 2030 roku. Duńska Agencja Energii pracuje obecnie nad przekształceniem uzgodnionych wymogów w przejrzyste warunki przetargowe, a kolejnym krokiem będzie dialog rynkowy z potencjalnymi oferentami. 30 maja 2023 [...]

9 05, 2023

Operatorzy systemów przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego zacieśniają współpracę na rzecz większej suwerenności energetycznej i ochrony klimatu

By |2023-05-09T10:03:34+02:009 maja, 2023|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, POLSKA, REGULACJE, TOP NEWS|

Prezesi i inni przedstawiciele kadry kierowniczej operatorów systemów przesyłowych (OSP) krajów nadbałtyckich spotkali się w Berlinie w celu dalszej intensyfikacji współpracy. W spotkaniu uczestniczyły AST (Łotwa), Elering (Estonia), Energinet (Dania), Fingrid (Finlandia), Litgrid (Litwa), PSE (Polska), Statnett (Norwegia) i Svenska Kraftnät (Szwecja). Menedżerowie firm pozytywnie ocenili sposób wspólnego zarządzania krytyczną sytuacją zaopatrzeniową ubiegłej zimy w [...]

8 05, 2023

Rządowe badanie dotyczące oceny projektów morskiej energetyki wiatrowej może opóźnić ich rozwój w Szwecji

By |2023-05-08T10:26:43+02:008 maja, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, SZWECJA|

Rząd Szwecji przedstawił w dn. 3 maja jak chce prowadzić lepszą ocenę rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Svensk Vindenergi (Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) w swoim komentarzu pozytywnie ocenia bardziej przejrzyste długoterminowe zasady w tej dziedzinie, ale jednocześnie podkreśla, że właśnie teraz najwyższym priorytetem musi być podjęcie decyzji w sprawie 10 wniosków dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, które [...]

27 03, 2023

Zatwierdzono wymogi dla deweloperów morskich farm wiatrowych

By |2023-03-27T09:26:07+02:0027 marca, 2023|LITWA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Po zatwierdzeniu przez rząd lokalizacji dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku oraz wymagań stawianych oferentom, National Energy Regulatory Council (NERC) ogłosi 30 marca przetarg na wybór dewelopera. "Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwala nam celowo zmierzać w kierunku niezależności energetycznej Litwy. Oprócz już budowanych lub planowanych na lądzie farm słonecznych i wiatrowych, musimy wykorzystać [...]

17 03, 2023

WindEurope: Plan zielonego przemysłu UE na razie nie spełnia oczekiwań

By |2023-03-28T08:38:09+02:0017 marca, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, TOP NEWS|

Komisja Europejska przedstawiła dziś swój plan przemysłowy dotyczący zielonego ładu. Składa się on z ustawy o przemyśle zerowym netto (NZIA) mającej na celu wzmocnienie unijnej bazy przemysłowej w zakresie czystych technologii, ustawy o surowcach krytycznych (CRMA) mającej na celu zwiększenie zdolności Europy do pozyskiwania i rafinacji surowców krytycznych oraz bardziej elastycznych zasad pomocy państwa. W [...]

16 03, 2023

Wymagania dla deweloperów morskich farm wiatrowych bez pomocy publicznej na Litwie zatwierdzone

By |2023-03-16T09:14:52+01:0016 marca, 2023|LITWA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Według informacji zamieszczonej przez Litewskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (LWEA), rząd Republiki Litewskiej zatwierdził wymagania dla deweloperów morskich farm wiatrowych niekorzystających z pomocy państwa. Przetarg powinien zostać ogłoszony przez Krajową Radę Regulacji Energetyki (NERC) 30 marca. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu-lipcu. Warunki dla oferentów wskazane przez LWEA są następujące: - firma musi mieć przychody w wysokości [...]

15 03, 2023

Projekt unijnego rynku energii elektrycznej: Rada i Parlament muszą trzymać się ukierunkowanej reformy

By |2023-03-15T10:41:31+01:0015 marca, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Komisja Europejska zaproponowała ukierunkowaną rewizję kształtu unijnego rynku energii elektrycznej. Wprowadza ona kontrakty różnicowe jako nową normę wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii. Pozwala również inwestorom na sprzedaż energii elektrycznej poprzez umowy o zakup energii lub bezpośrednio na rynku energii elektrycznej. Aktywnie wspiera również rozwój umów PPA. Rada i Parlament muszą teraz trzymać się tej [...]

15 03, 2023

Komisja proponuje reformę struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony konsumentów i zwiększenia konkurencyjności przemysłu

By |2023-03-15T09:03:22+01:0015 marca, 2023|REGULACJE, TOP NEWS|

Komisja zaproponowała dziś reformę struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu przyspieszenia gwałtownego wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i stopniowego wycofywania gazu, zmniejszenia zależności rachunków konsumentów od niestabilnych cen paliw kopalnych, lepszej ochrony konsumentów przed przyszłymi skokami cen i potencjalnymi manipulacjami na rynku oraz sprawienia, aby przemysł UE stał się czystszy i bardziej konkurencyjny. [...]

7 03, 2023

Duńska Agencja Energii wznawia przetwarzanie morskich farm wiatrowych Aflandshage i Frederikshavn

By |2023-10-17T21:53:27+02:007 marca, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Duńska Agencja Energetyczna wznawia dwa projekty. 1 lutego 2023 roku Duńska Agencja Energetyczna zawiesiła przetwarzanie 33 projektów typu open-door w oczekiwaniu na dalsze wyjaśnienia kwestii prawnych UE. Ministerstwo klimatu, energii i zaopatrzenia oceniło, że pozwolenia na założenie działalności wydane przez Duńską Agencję Energetyczną jesienią 2022 r. dla Aflandshage Offshore Wind Farm i Frederikshavn Offshore Wind [...]

7 03, 2023

Gminy mogą stracić miliardy na zaniechanych projektach morskich turbin wiatrowych

By |2023-03-07T08:24:38+01:007 marca, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Duńskie gminy mają szansę otrzymać zastrzyk 1-2 mld DKK z 28 projektów morskich turbin wiatrowych, które kilku deweloperów chce budować bez wsparcia rządu, ale które zostały wstrzymane. Green Power Denmark uważa za kluczowe szybkie rozwiązanie sprawy. Park w porcie Hirtshals, dług na nowy prom do Læsø i cel klimatyczny w Sønderborg w niebezpieczeństwie. To tylko [...]

3 03, 2023

Energochłonni giganci podpisują najwięcej umów PPA w sektorze offshore

By |2023-03-03T09:17:19+01:003 marca, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, TOP NEWS|

Przemysł ciężki i sektor ICT podpisały najwięcej umów o korporacyjny zakup zielonej energii (PPA) z morskimi farmami wiatrowymi w latach 2021 i 2022, a europejski rynek PPA spodziewa się dalszego impulsu w związku z przygotowywaną przez Komisję Europejską reformą rynku energetycznego. Umowa o zakup energii (PPA) jest długoterminowym kontraktem, w ramach którego przedsiębiorstwa kupują zieloną [...]

2 03, 2023

Niemieckie morskie farmy wiatrowe muszą być zabezpieczone przed aktami szpiegostwa i sabotażu

By |2023-03-02T10:11:45+01:002 marca, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Rosyjski statek chciał szpiegować holenderskie farmy wiatrowe: Jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa na niemieckich morskich farmach wiatrowych i jakie środki ochronne należy obecnie podjąć, aby chronić infrastrukturę krytyczną przed rosyjskim wywiadem i sabotażem? Dyrektor Zarządzający BWO Stephen Thimm komentuje: "Morska energetyka wiatrowa jest częścią infrastruktury krytycznej Republiki Federalnej Niemiec i w nadrzędnym interesie bezpieczeństwa publicznego ze [...]

14 02, 2023

PSEW: Morska energetyka wiatrowa mogłaby zaspokajać nawet 57% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce

By |2023-02-16T18:35:52+01:0014 lutego, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

Potencjał offshore w Polsce to nawet 33GW czystej, zielonej energii. Energia elektryczna z pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku popłynie już w 2026 r. Tak dynamicznie rozwijającej się technologii odnawialnych źródeł energii w Polsce, a nawet na świecie, jeszcze nie było. W polskiej części Morza Bałtyckiego obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy pierwszych farm wiatrowych, [...]

9 02, 2023

Mette Cramer Buch, DEA: Przeprowadziliśmy wiele rozmów z inwestorami, aby zrozumieć obawy branży

By |2023-02-09T08:17:22+01:009 lutego, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS, OPINIE, REGULACJE|

Paweł Wróbel, BalticWind.EU: Jak na przestrzeni lat wyglądał przydział lokalizacji dla inwestorów farm wiatrowych w Danii? Jak obecnie wygląda to w przypadku nowych lokalizacji? Mette Cramer Buch, Chief Advisor, Centre for Global Cooperation, Duńska Agencja Energii: Historycznie rzecz biorąc, zmniejszanie ryzyka było obszarem na którym skupiał się rozwój naszego modelu przetargowego. To było naszym punktem skupienia, [...]

7 02, 2023

Dania naraża na ryzyko ambicje związane z morzem zawieszając rozpatrywanie projektów w ramach Open Door

By |2023-02-06T21:24:22+01:007 lutego, 2023|DANIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, REGULACJE|

Większość nowych morskich farm wiatrowych w Danii powstaje po przeprowadzeniu procedury przetargowej, jednak zastosowanie ma również procedura "Open Door". W tej procedurze deweloper projektu podejmuje inicjatywę utworzenia morskiej farmy wiatrowej o samodzielnie wybranej wielkości i lokalizacji. W takim scenariuszu Agencja Energii musi wydać trzy pozwolenia, zanim będzie można zainstalować morskie turbiny wiatrowe. Są to: pozwolenie [...]

2 02, 2023

WindEurope: Inwestycje w energetykę wiatrową spadają – Europa musi zadbać o prawidłowy projekt rynku i zieloną politykę przemysłową

By |2023-02-02T08:45:29+01:002 lutego, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Inwestycje w energetykę wiatrową w Europie spadły w 2022 roku. Zamówienia na nowe turbiny wiatrowe spadły o 47% w stosunku do roku 2021. Nie było ani jednej inwestycji w morską farmę wiatrową. Problemem jest inflacja - koszty rosną w tempie wyższym niż perspektywiczne przychody. Inwestorów odrzucają również niefrasobliwe interwencje krajowe na rynkach energii elektrycznej. UE [...]

23 01, 2023

Unijny nabór w 2023 na transgraniczne projekty OZE, w tym dla morskiej energetyki wiatrowej otwarty

By |2023-01-23T09:44:34+01:0023 stycznia, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Projekty morskiej energetyki wiatrowej mogą otrzymać wsparcie w ramach otwartego przez Unię Europejską „2023 Call for Cross-Border RES (CB RES)”. Do tej pory dwa projekty morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim uzyskały wsparcie z nowo utworzonego programu unijnego w ramach instrumentu "Łącząc Europę", którego celem jest zwiększenie absorpcji energii odnawialnej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego dla [...]

20 01, 2023

Berlin mulls support scheme for industry with offshore wind electricity price as benchmark

By |2023-01-23T14:45:40+01:0020 stycznia, 2023|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

As the electricity prices are soaring fueled by war in Ukraine and sanctions on Russia, German government is seeking ways to shield the competitiveness of its industry hit by rising costs. Berlin is reportedly working on a mechanism linking power prices for industrial customers to the cost of offshore wind farms. Although Berlin has introduced [...]

17 01, 2023

Pilne wyzwania związane z obecnym kryzysem energetycznym wśród priorytetów szwedzkiej prezydencji w UE

By |2023-01-20T08:40:14+01:0017 stycznia, 2023|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, TOP NEWS|

Premier Szwecji Ulf Kristersson przedstawił dziś podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego program szwedzkiej prezydencji w Radzie. Poniżej przedstawiamy priorytety w zakresie energii, środowiska i klimatu szwedzkiej prezydencji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Energia UE musi być dobrze przygotowana na przyszłą zimę i na wyzwania także w kolejnych latach. Prezydencja jest gotowa do [...]

3 01, 2023

Nierozstrzygnięte pierwsze z postępowań lokalizacyjnych II fazy polskiego offshoru

By |2023-01-03T12:32:43+01:003 stycznia, 2023|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

Minister Infrastruktury ogłosił, że w postępowaniu rozstrzygającym dotyczącym obszaru 53.E.1 żaden z wnioskodawców nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego. Chodzi o 1 z 11 obszarów, które mają być przyznane inwestorom w ramach PSZW dla drugiej fazy polskiego offshoru. Decyzja z dnia 2 stycznia 2023 dotyczy obszaru 53.E.1 objętego ogłoszeniem nr 3/2022/MFW z dnia 21 stycznia 2022 r. [...]

21 12, 2022

REPowerEU: zgoda Rady na szybsze zezwolenia w sektorze energii odnawialnej

By |2022-12-21T13:47:25+01:0021 grudnia, 2022|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Rada osiągnęła porozumienie (podejście ogólne) co do ukierunkowanych poprawek do dyrektywy o energii ze źródeł odnawialnych. Poprawki zaproponowano w ramach planu REPowerEU. Państwa członkowskie opracują specjalne obszary docelowe z krótszymi i prostszymi procedurami wydawania zezwoleń w obszarach o niższym ryzyku środowiskowym. Porozumienie stanowi ważny wkład w prace prowadzone obecnie nad dyrektywą o energii ze źródeł [...]

16 12, 2022

Parlament Europejski popiera przyspieszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

By |2022-12-23T13:40:01+01:0016 grudnia, 2022|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, TOP NEWS|

Rewidowana dyrektywa ma przyspieszyć procedury wydawania pozwoleń na budowę elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym morskich turbin wiatrowych. Najważniejsze zmiany przegłosowane przez posłów Parlamentu Europejskiego w środę 14 grudnia br: obszar odnawialnych źródeł energii (eng. renewables go-to area) - w art. 2 dyrektywy RED II dodano nową definicję, a także zobowiązanie państw członkowskich do [...]

8 12, 2022

Wsparcie dla firm inwestujących w polski offshore ma podlegać inflacyjnej waloryzacji

By |2022-12-08T00:59:10+01:008 grudnia, 2022|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

W ustawie zamrażającej ceny gazu dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. znalazł się zapis o waloryzacji wsparcia dla firm rozwijających morską energetykę wiatrową w Polsce. Upominała się o nią branża w związku z rosnącą inflacją i kosztami projektów. Inwestorzy, którzy uzyskali prawo do pokrycia tzw. salda ujemnego na podstawie decyzji URE, będą mogli otrzymywać waloryzację [...]

30 11, 2022

Plan rozwoju polskich sieci elektroenergetycznych 2023-2032 odpowiedzią na rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

By |2022-11-30T08:48:45+01:0030 listopada, 2022|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE, TOP NEWS|

Polski operator sieci elektroenergetycznych (PSE) przedstawił plan rozwoju systemu przesyłowego do 2032 roku. Morska energetyka wiatrowa jest jednym z kluczowych obszarów transformacji systemu. W ślad za tym idą inwestycje w infrastrukturę do wyprowadzenia mocy z Bałtyku i przesyłu na południe Polski.  „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata [...]

22 11, 2022

Przyspieszenie czystego i sprawiedliwego przejścia na energię odnawialną konieczne do realizacji porozumień COP27

By |2022-11-22T11:43:13+01:0022 listopada, 2022|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, TOP NEWS|

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP27 zakończyła się 20 listopada porozumieniem w sprawie zapewnienia finansowania "strat i szkód" dla krajów dotkniętych katastrofami klimatycznymi. "Ten wynik posuwa nas do przodu" - powiedział Simon Stiell, sekretarz wykonawczy ONZ ds. zmian klimatu. "Ustaliliśmy sposób postępowania w trwających od dziesięcioleci rozmowach na temat finansowania strat i szkód [...]

21 11, 2022

Gajowiecki, PSEW: Morska energetyka wiatrowa staje się racją stanu

By |2022-11-21T12:14:07+01:0021 listopada, 2022|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

Rzeczywisty potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i niezbędne zmiany w regulacjach prawnych, aby ten potencjał móc w pełni wykorzystać, to główne tematy konferencji PSEW „Offshore Wind Poland”, która odbyła się 16 i 17 października w Warszawie. Branża liczy na szybkie zmiany i rozstrzygnięcia. Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska zapewniał, że rząd pracuje nad [...]

13 11, 2022

Linklaters: Wiatr odnowy polskiej energetyki mocno wieje od Bałtyku

By |2022-11-14T11:29:33+01:0013 listopada, 2022|OPINIE, POLSKA, REGULACJE|

Bałtyk dla Polski był zawsze oknem na świat. Dziś jest także szansą na uniezależnienie się Polski od energetyki opartej na węglu poprzez rozwój morskiej energetyki wiatrowej na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Powstający przemysł stać się może kołem zamachowym polskiej transformacji energetycznej tak koniecznej w dzisiejszych czasach. Stabilne ramy prawne Morska energetyka wiatrowa jest wymieniona [...]

11 11, 2022

Operatorzy systemów przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego przygotowują się do zarządzania ryzykami związanymi z zapewnieniem wystarczalności generacji

By |2022-12-08T11:51:34+01:0011 listopada, 2022|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, POLSKA, REGULACJE, SZWECJA|

2 listopada br. operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z regionu Morza Bałtyckiego na spotkaniu w Helsinkach omówili skutki kryzysu energetycznego w Europie oraz perspektywy pokrycia zapotrzebowania przez źródła wytwórcze. Operatorzy systemów przesyłowych regionu Morza Bałtyckiego współpracują oraz wymieniają się informacjami na temat bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie. W przypadku ograniczeń w dostępie do energii, operatorzy [...]

10 11, 2022

Niemcy: szerokie porozumienie by osiągnąć cel 30 GW mocy na Bałtyku i Morzu Północnym do 2030

By |2022-11-10T14:08:36+01:0010 listopada, 2022|NIEMCY, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nowe cele dla morskiej energetyki wiatrowej. Plan zakłada przyspieszenie inwestycji w offshore na Morzu Północnym i na Bałtyku – tak by osiągnąć cel 30 GW w 2030 roku, 50 GW w 2035 roku i nawet 70 GW do 2045 roku. Porozumienie zostało zawarte w dniu 3 listopada 2022 r. między [...]

7 11, 2022

Konferencja Klimatyczna COP27 rozpoczęta. Inwestycje w energię odnawialną muszą się potroić

By |2022-11-07T10:14:39+01:007 listopada, 2022|REGULACJE, TOP NEWS|

  W niedzielę 6 listopada rozpoczęła się Konferencja Klimatyczna COP27 w egipskim Sharm El-Sheikh. Spotkanie które potrwa do 18 listopada br. odbywa się w cieniu trwającego kryzysu energetycznego wywołanego wojną Rosji w Ukrainie, a także licznych ekstremalnych zjawisk pogodowych na świecie jak powodzie i susze.  Jak podkreśla w liście do uczestników Sameh Shoukr, Minister Spraw [...]

20 10, 2022

Duńska Agencja Energii zaprasza na dodatkowe przesłuchanie dotyczące morskiej farmy wiatrowej Hesselø

By |2022-10-20T09:34:27+02:0020 października, 2022|DANIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, REGULACJE|

Uzupełniające 5-tygodniowe wysłuchanie publiczne dotyczące morskiej części strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) planu dla morskiej farmy wiatrowej Hesselø (MFW). Sygnatariusze Porozumienia Klimatycznego w sprawie zielonej energii elektrycznej i ciepła z dnia 25 czerwca 2022 r. podjęły decyzję o przeniesieniu morskiej farmy wiatrowej Hesselø w bardziej południową lokalizację (jasnozielony obszar na powyższej grafice). W związku [...]

19 10, 2022

OCEaN: Przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i sieci energetycznej dzięki solidnemu i terminowemu planowaniu przestrzennemu na morzu

By |2022-10-20T09:22:03+02:0019 października, 2022|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Na wspólnej konferencji na temat pozytywnego wpływu na przyrodę morskiej infrastruktury energetycznej, zorganizowanej przez Renewables Grid Initiative (RGI) i WindEurope, Offshore Coalition for Energy and Nature (OCEaN) potwierdziła, że możliwe jest przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i związanej z nią sieci elektroenergetycznej przy jednoczesnej ochronie i odbudowie przyrody. Morska energia wiatrowa i związana z nią [...]

19 10, 2022

Szwedzkie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej: W Porozumieniu z Tidö rząd powinien zapewnić neutralność technologiczną i równe warunki konkurencji

By |2023-01-12T08:41:46+01:0019 października, 2022|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, SZWECJA|

Daniel Badman, prezes Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (Svensk Vindenergi) komentuje Porozumienie z Tidö przedstawione przez Umiarkowaną Partię Koalicyjną (Moderaterna), Chrześcijańskich Demokratów, Liberałów i Szwedzkich Demokratów w dn. 14 października. Polityczne porozumienie jest podstawą umowy pozwalającej powołać rząd po wrześniowych wyborach parlamentarnych.  W opinii Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pozytywne jest to, że elektryfikacja jest podkreślona w [...]

17 10, 2022

BEMIP: Kamienie milowe dla rozwoju offshore na MORZU BAŁTYCKIM – do stycznia 2023 r. kraje regionu mają uzgodnić cele offshore

By |2022-10-18T09:58:37+02:0017 października, 2022|REGULACJE, TOP NEWS|

Państwa członkowskie regionu Morza Bałtyckiego mają do 24 stycznia 2023 r. uzgodnić swoje cele dla morskiej energetyki odnawialnej na lata 2030-2040-2050, aby umożliwić unijnej sieci operatorów przesyłowych opracowanie planu rozwoju strategicznej zintegrowanej sieci morskiej. Termin jest bliski, a Europejska Sieć Operatorów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) "najlepiej" widziałaby plany już w przyszłym miesiącu. Zgodnie z przepisami [...]

4 10, 2022

BEMIP: Energia z Morza Bałtyckiego zmniejszy zależność od Rosji

By |2022-10-05T08:21:20+02:004 października, 2022|OFFSHORE NEWS, OPINIE, REGULACJE|

Energia z farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim oraz zwiększenie elektryfikacji regionu to sposób na wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii i docelowo zmniejszenie zależności od paliw kopalnych importowanych z Rosji, taki wniosek płynie z webinarium grupy roboczej BEMIP (Baltic energy market interconnection plan). Jednak by to osiągnąć, potrzebna jest silna infrastruktura łącząca państwa regionu, a także – [...]

8 09, 2022

WindEurope: Środki nadzwyczajne na rynku energii w UE powinny dotyczyć faktycznych zysków oraz wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii

By |2022-09-08T09:33:36+02:008 września, 2022|OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Jak wskazuje w stanowisku WindEurope – rządy muszą pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z bardzo wysokimi cenami energii. Jest to szczególnie istotne w kontekście nawet 10-krotnych wzrostów cen energii w ciągu ostatniego roku, co było spowodowane wysoką ceną gazu. Jest to bezpośredni skutek wojny Rosji w Ukrainie i [...]

2 09, 2022

Duńska Agencja Energetyczna rozpoczyna konsultacje kolejnych sześciu wniosków lokalizacyjnych w ramach programu “open-door”

By |2022-09-01T22:31:11+02:002 września, 2022|DANIA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, REGULACJE|

Od 4 kwietnia 2022 r. do Duńskiej Agencji Energetycznej (Energistyrelsen) wpłynęło 47 wniosków w ramach tzw. programu „open-door”. 16 z nich zostało odrzuconych ze względu na pokrywanie się z rezerwacjami gruntów państwowych. Agencja otrzymała szereg wniosków dotyczących bardzo dużych projektów (moc ponad 1 GW każdy), z których kilka jest zlokalizowanych [...]

31 08, 2022

Deklaracja z Marienbourga – kraje bałtyckie zobowiązują się do większej współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

By |2022-09-21T12:25:17+02:0031 sierpnia, 2022|DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, LITWA, ŁOTWA, NIEMCY, OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE, SZWECJA|

30 sierpnia 2022 r. w Kopenhadze szefowie rządów i ministrowie energii 8 krajów nadbałtyckich podpisali Deklarację z Marienbourga. Zobowiązali się oni do ustanowienia wyższych celów dla budowy morskiej energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim i zgodzili się na ściślejszą współpracę w tym zakresie oraz w zakresie szeroko pojętej energetyki. […]

29 08, 2022

KE kończy analizę zgodności polskiego rozporządzenia offshore z prawem UE

By |2022-08-29T09:37:18+02:0029 sierpnia, 2022|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

Komisja nadal analizuje rozporządzenie przyjęte przez Polskę 27 listopada 2021 r., ocenia w szczególności jego zgodność z art. 15 ust. 1 i art. 4 ust. 4 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII), jak również z art. 3 ust. 4 i art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie energii elektrycznej. [...]

28 07, 2022

Łotewski parlament zatwierdza regulacje usprawniające rozwój OZE

By |2022-07-28T00:02:29+02:0028 lipca, 2022|ŁOTWA, OFFSHORE NEWS, PROJEKTY, REGULACJE|

14 lipca łotewski parlament zatwierdził w ostatnim czytaniu poprawki do ustawy o energii i ustawy o rynku energii elektrycznej przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki, przyczyniające się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Łotwy. Nowe przepisy będą promować rozwój OZE, wspierać efektywność energetyczną i bardziej aktywny udział obywateli w produkcji energii. [...]

25 07, 2022

Virginijus Sinkevičius: Eutrofizacja pozostaje głównym zagrożeniem środowiskowym dla Morza Bałtyckiego i wpływa na cały ekosystem

By |2022-10-17T18:03:17+02:0025 lipca, 2022|OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

Paweł Wróbel, BalticWind.EU: Prawo UE o Odbudowie Przyrody określi cele i obowiązki w zakresie odbudowy w szerokim zakresie ekosystemów lądowych i morskich. Jak ma to wyglądać w praktyce w przypadku obszarów morskich w UE? Virginijus Sinkevičius, Komisarz UE ds. Środowiska, Oceanów i Rybołóstwa: Wniosek legislacyjny obejmuje cele dotyczące ekosystemów morskich. Będziemy zwracać uwagę w [...]

15 07, 2022

WindEurope: Aukcje odwrócone w niemieckim prawie offshore wind zagrażają łańcuchowi dostaw

By |2023-08-08T09:52:06+02:0015 lipca, 2022|NIEMCY, OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

Niemiecki parlament przyjął nową ustawę o morskiej energetyce wiatrowej (WindSeeG). Wprowadza ona istotne zmiany w konstrukcji niemieckich aukcji na morską energię wiatrową. Ustanowiła ona dwa różne rodzaje aukcji, z których jedna obejmuje licytację odwróconą bez ograniczeń kwotowych dla deweloperów. To źle - jak ocenia WindEurope. Nieograniczona licytacja odwrócona oznacza dodatkowe koszty dla odbiorców energii elektrycznej [...]

27 06, 2022

Giles Dickson: Bioróżnorodność i OZE idą ze sobą w parze

By |2022-06-23T08:13:09+02:0027 czerwca, 2022|OPINIE, REGULACJE, TOP NEWS|

Komisja Europejska opublikowała pakiet dotyczący ochrony przyrody (Nature Protection Package). Pakiet wdraża strategię UE 2030 na rzecz różnorodności biologicznej, stanowiącą część Europejskiego Zielonego Ładu. Wspiera również plan działania REPowerEU, czyli środki mające na celu zmniejszenie zależności Europy od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, które Komisja przedstawiła 18 maja. Rozwój energetyki wiatrowej, [...]

25 05, 2022

Estonia rozpoczyna rozpatrywanie 20 wniosków o pozwolenie na budowę morskich farm wiatrowych

By |2022-05-25T14:32:47+02:0025 maja, 2022|ESTONIA, OFFSHORE NEWS, REGULACJE|

Estoński Urząd Ochrony Konsumenta i Dozoru Technicznego (TTJA) poinformował, że rozpocznie procedurę analizy wniosków o wydanie pozwoleń na budowę 20 morskich farm wiatrowych. 12 maja rząd Estonii uchwalił morski plan zagospodarowania przestrzennego w Estonii, co daje TTJA możliwość przeprowadzenia procedur dla offshore wind, które do tej pory były w toku. [...]

16 05, 2022

Dotychczas wpłynęło 125 wniosków o koncesje na morskie farmy wiatrowe na nowych obszarach w Polsce

By |2022-05-16T10:26:15+02:0016 maja, 2022|OFFSHORE NEWS, POLSKA, REGULACJE|

Polskie Ministerstwo Infrastruktury uruchomiło w 2022 roku kolejne procedury administracyjne związane z przyznaniem koncesji na nowe lokalizacje dla offshore wind na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Postępowań jest w sumie 11. Minister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował, że dotychczas wpłynęło 125 wniosków o koncesje na morskie farmy wiatrowe na nowych obszarach morskich [...]

22 04, 2022

Instytut Szwedzki: Czas na zwiększenie efektywności energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego

By |2022-04-22T06:01:04+02:0022 kwietnia, 2022|OFFSHORE NEWS, REGULACJE, SZWECJA|

Eksperci energetyczni z krajów regionu Morza Bałtyckiego zebrali się na sesji internetowej zorganizowanej przez Instytut Szwedzki w celu nawiązania dialogu na temat efektywności energetycznej. Z wypowiedzi prelegentów wynikało, że należy przyspieszyć prace nad efektywnością energetyczną w regionie Bałtyku. […]

Load More Posts
Go to Top