Rosyjski statek chciał szpiegować holenderskie farmy wiatrowe: Jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa na niemieckich morskich farmach wiatrowych i jakie środki ochronne należy obecnie podjąć, aby chronić infrastrukturę krytyczną przed rosyjskim wywiadem i sabotażem?

Dyrektor Zarządzający BWO Stephen Thimm komentuje: “Morska energetyka wiatrowa jest częścią infrastruktury krytycznej Republiki Federalnej Niemiec i w nadrzędnym interesie bezpieczeństwa publicznego ze względu na swoją funkcję producenta energii. Rząd federalny postawił sobie za cel rozbudowę morskiej energetyki wiatrowej do 70 GW do roku 2045. Cel ten powinien m.in. umożliwić uniezależnienie dostaw od rosyjskich dostaw surowca. Ta cecha niewątpliwie czyni morskie farmy wiatrowe głównym celem rosyjskich operacji szpiegowskich i sabotażowych.”

Doniesienia o różnych obserwacjach rzekomo rosyjskich okrętów podwodnych na obcych wodach, atak na rurociągi Nord Stream we wrześniu ubiegłego roku oraz wczorajsza próba szpiegowania farm wiatrowych w Holandii dają powody do niepokoju. “Nasilają się sygnały o planowaniu i przeprowadzaniu przez Federację Rosyjską aktów szpiegostwa i sabotażu”, mówi Thimm.

W opinii BWO stwarza to nakaz ochrony dotyczący wszystkich zaangażowanych. Spółki operacyjne spełniają go poprzez różne środki techniczne i organizacyjne. Zadowalająca ochrona przed szpiegostwem i sabotażem nie może być jednak zapewniona wyłącznie przez operatorów. Zgodnie z ustawą zasadniczą (art. 89 ust. 2 zd. 2 GG) odpowiada za to przede wszystkim państwo.

Stephen Thimm: “Widzimy pilną potrzebę podjęcia działań mających na celu ochronę niemieckich morskich farm wiatrowych przed aktami szpiegostwa i sabotażu. Rząd federalny musi teraz podjąć działania mające na celu skuteczną ochronę morskiej infrastruktury energetycznej przed działaniami szpiegowskimi i sabotażowymi ze strony Federacji Rosyjskiej lub innych podmiotów.”

Kontekst:
Rosyjski statek podobno próbował zwiadować holenderskie farmy wiatrowe na Morzu Północnym. Według informacji holenderskiego wywiadu wojskowego w ostatnich miesiącach zauważono próby zrozumienia i zakłócenia organizacji holenderskich dostaw energii na Morzu Północnym przez rosyjskie podmioty. Próba okazała się jednak nieudana. Statek wpłynął na holenderskie wody terytorialne i został ponownie odeskortowany przez holenderską straż przybrzeżną i marynarkę wojenną. Rosja potajemnie mapuje infrastrukturę i podejmuje działania, które wskazują na przygotowania do zakłóceń i sabotażu.

Źródło: Federalne Stowarzyszenie Operatorów Farm Wiatrowych Offshore eV (BWO)