Minister Infrastruktury ogłosił, że w postępowaniu rozstrzygającym dotyczącym obszaru 53.E.1 żaden z wnioskodawców nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego. Chodzi o 1 z 11 obszarów, które mają być przyznane inwestorom w ramach PSZW dla drugiej fazy polskiego offshoru.

Decyzja z dnia 2 stycznia 2023 dotyczy obszaru 53.E.1 objętego ogłoszeniem nr 3/2022/MFW z dnia 21 stycznia 2022 r. O koncesję ubiegały się m.in. spółki PKN Orlen, Shella, Equinora, RWE i EDF Renewables.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury: „żaden z wnioskodawców nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego w kryterium proponowanych okresów obowiązywania pozwolenia, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia budowy i eksploatacji przedsięwzięcia. Zaproponowane harmonogramy realizacji przedsięwzięcia nie uwzględniały terminów, w jakich należy uzyskać pozwolenie na budowę i jednocześnie zakazu wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w akwenie przed końcem 2040 roku. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, nie jest możliwe opracowanie wykonalnego harmonogramu realizacji dla przedsięwzięcia, które uzyskałoby pozwolenie w 2022 lub 2023 roku. Wobec nieosiągnięcia przez żadnego z wnioskodawców minimum kwalifikacyjnego Minister Infrastruktury uznaje postępowanie za nierozstrzygnięte.”

Decyzje dotyczące kolejnych 4 obszarów spodziewane są wkrótce – wcześniej zapowiadane były przez Wiceministra Gróbarczyka na przełomie roku. Zaś decyzja dotycząca kolejnych 6 obszarów jest planowana na połowę 2023 roku.