Łotewski operator systemu przesyłowego Augstsprieguma tīkls AS (AST) przedstawił plan inwestycyjny, którego wartość sięga 401 mln euro. Celem operatora w perspektywie do 2030 roku jest rozwój sieci przesyłowej pod względem niezawodności dostaw energii oraz zwiększenia integracji większej ilości źródeł OZE.

Operator zapowiedział, że będzie kontynuował wysiłki na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej i systemu przesyłowego w ciągu następnej dekady, wprowadzając rozwiązania cyfrowe w celu przygotowania sieci przesyłowej do synchronizacji z Systemem Europy Kontynentalnej, a także stworzenia warunków do wprowadzenia do sieci dużych ilości energii elektrycznej z OZE. 10-letni plan rozwoju łotewskiego systemu elektroenergetycznego przewiduje inwestycje w wysokości 401 mln euro do 2031 roku. Dokument został zatwierdzony przez Komisję Regulacji Sektora Użyteczności Publicznej (SPRK).

– Jesteśmy gotowi zrobić to, co do nas należy, aby zapewnić zieloną transformację systemu energetycznego i przygotować sieć przesyłową do włączenia do niej wielkoskalowych instalacji OZE. Kolejnym nowym wyzwaniem będzie wprowadzenie możliwości regulacji częstotliwości, do czego mają zostać wykorzystane nowe technologie, w tym baterie o dużej pojemności i kompensatory synchroniczne, niestosowane dotychczas w krajach bałtyckich – komentuje członek zarządu AST, Arnis Daugulis.

Jak czytamy na stronie operatora, znaczna część środków finansowych zostanie przeznaczona na zwiększenie niezawodności systemu i synchronizacji z sieciami europejskimi. Synchronizacja państw bałtyckich z europejskimi sieciami elektroenergetycznymi jest strategicznym celem nie tylko dla Łotwy, ale także dla Europy, o czym świadczy 75-procentowy udział dotacji z funduszy Unii Europejskiej. W najbliższych latach mają zostać zainstalowane trzy kompensatory synchroniczne w celu zapewnienia utrzymania częstotliwości.

W najbliższych latach AST planuje również modernizację komercyjnego systemu pomiaru energii elektrycznej, systemu zarządzania bilansem, systemu zarządzania modelem sieci elektrycznej, a także systemu dyspozytorskiego i automatyki antyawaryjnej.

Co roku 20 – 25 mln euro będzie inwestowanych w przebudowę podstacji, linii i punktów dystrybucji 330 kV i 110 kV, co zapewni stabilne działanie systemu przesyłowego. W zatwierdzonym 10-letnim planie rozwoju przeanalizowano również procesy, które wpływają lub mogą wpłynąć na jego realizację, takie jak konieczność zainstalowania magazynów energii na potrzeby rezerwy i przywracania częstotliwości, rozwój RailBaltica, projekt morskiej farmy wiatrowej Estonia-Łotwa Elwind, współfinansowanie ze środków europejskich, pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia, wykonalność ogromnych nowych połączeń oraz obecny wzrost kosztów budowy.