Maciej Mierzwiński: Potencjał nadal ogromny, ale czas ucieka

Jednym z argumentów przemawiającym za rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej jest powstanie nowych miejsc pracy. Często w publikacjach i wypowiedziach przywoływane są wyniki analiz ośrodka konsultingowego McKinsey, opartej na metodzie analizy przepływów międzygałęziowych. Wynika z niej, że morska energetyka wiatrowa może do 2030 roku przyczynić się do powstania 77 tys. nowych miejsc pracy. W rozmowach z BalticWind. EU branża coraz częściej wątpi w te szacunki. O realnym potencjale polskiego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych mówi Maciej Mierzwiński, prezes CEE Energy Group. Przekonuje, że potrzebne są pilne decyzje. Artykuł pochodzi z BalticWind.EU Raportu Kwartalnego Q2 [...]

Nowe spojrzenie na technologię floating. Simply Blue Group podbija Morze Bałtyckie

Simply Blue Group jest jednym z wiodących deweloperów technologii zaliczanych do niebieskiej gospodarki. „Wierzymy w moc oceanów w zakresie dekarbonizacji naszego świata” – podkreślają przedstawiciele irlandzkiej firmy stawiającej m.in. na rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Szczególne nadzieje Simply Blue Group pokłada w technologii floating, którym chce podbić region Morza Bałtyckiego.  […]

UWEA: Współpraca międzynarodowa i partnerstwo technologiczne są kluczowe dla ukraińskiego sektora OZE nawet w warunkach powojennych

Wojna w Ukrainie wpłynęła również na sektor energetyki wiatrowej. W ostatnich latach Ukraina poczyniła znaczne postępy w rozwoju energetyki wiatrowej, dzięki czemu stała się jednym z europejskich liderów sektora OZE. Branża musi odłożyć wiele ambitnych planów na później, ale nie poddaje się. Ukraina ma w planach rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Andriy Konechenkov, Przewodniczący Rady UWEA, i Kateryna Knysh, Kierownik Działu Analitycznego UWEA, wyjaśniają w specjalnym komentarzu dla BalticWind.EU.  […]

Polska wspiera ukraiński sektor energetyki wiatrowej

Wybuch wojny na Ukrainie dotknął też sektor energetyczny, w tym branżę wiatrową. Rosyjskie działania wojenne są nierzadko wycelowane w infrastrukturę krytyczną, w tym instalacje wiatrowe. Polska wspiera Ukrainę oraz tamtejszą branżę wiatrową. Niedawno zostało uruchomiona specjalna platforma Work4Wind, która ma pomóc ukraińskim pracownikom sektora wiatrowego znaleźć pracę poza granicami Ukrainy. O wsparciu płynącym po stronie polskiej branży pytamy Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). […]

Edgaras Maladauskas: Na Litwie największym wyzwaniem będzie rozwój infrastruktury portowej w Kłajpedzie

Litewskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (LVEA) działa na Litwie od 2005 roku. Zrzesza inwestorów sektora energetyki wiatrowej, w tym morskiej energetyki wiatrowej oraz firmy z łańcucha dostaw. Wicedyrektor, Edgaras Maladauskas, w komentarzu opublikowanym w raporcie kwartalnym BalticWind.EU opowiada o planach organizacji na rok 2022. Raport dostępny jest tutaj: https://balticwind.eu/balticwind-eu-country-report-lithuania-q2-2022/ […]

Łotewski parlament zatwierdza regulacje usprawniające rozwój OZE

14 lipca łotewski parlament zatwierdził w ostatnim czytaniu poprawki do ustawy o energii i ustawy o rynku energii elektrycznej przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki, przyczyniające się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej Łotwy. Nowe przepisy będą promować rozwój OZE, wspierać efektywność energetyczną i bardziej aktywny udział obywateli w produkcji energii. […]

Pierwsza morska farma wiatrowa zapewni Litwie niskie ceny energii elektrycznej

Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys spotkał się dziś z przedstawicielami gminy Połąga i społeczności lokalnej, aby zaprezentować planowaną pierwszą w krajach bałtyckich morską farmę wiatrową. Przekonywał podczas spotkania, że morska farma wiatrowa zapewni niezależność i niskie cen energii elektrycznej. […]

Port Esbjerg zamawia kolejny dźwig LHM 800 od Liebherr

Duński Port Esbjerg zwiększa swoje zdolności dźwigowe w zakresie obsługi dużych komponentów morskich turbin wiatrowych. Złożył zamówienie u długoletniego partnera Liebherr na dostawę drugiego dźwigu LHM 800. […]

CRIST i Baltic ZEV Hub prezentują swój potencjał Zjednoczonym Emiratom Arabskim

Na początku lipca 2022 roku w Ambasadzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiej stoczni Crist, firmy Synlift oraz Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC). Gospodarzem spotkania był Ahmed Al-Mansouri, drugi sekretarz ambasady ZEA. Tematem rozmów była budowa statków dla sektora offshore wind. […]

Port Kłajpeda czerpie inspiracje z rozwoju portu Mukran

Przedstawiciele litewskiego portu Kłajpeda odwiedzili niemiecki port Mukran, który jest bazą wykorzystywaną do budowy farm morskich na Morzu Bałtyckim. Port w Kłajpedzie chce stać się platformą zasobów potrzebnych do realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Litwie. W związku z czym przedstawiciele zarządu portu Kłajpeda oraz kłajpedzkiego przedsiębiorstwa transportu morskiego Klasco odwiedzili port w Mukranie, by zobaczyć, jak przygotować port pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Faza przygotowawcza do budowy farmy wiatrowej o mocy 700 MW na Morzu Bałtyckim na Litwie już się rozpoczęła. Inwestorzy zostaną wybrani w drodze przetargu, a farma wiatrowa, zlokalizowana około 30 kilometrów od brzegu, ma powstać do [...]

RWE Renewables dołącza do Litewskiego Klastra Morskiego

Do Litewskiego Klastra Morskiego dołączył niemiecki inwestor RWE Renewables. Nowy członek klastra to druga na świecie organizacja biznesowa pod względem mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych i jedna z największych firm energetycznych w Europie. […]

SWEA: Szwedzkie siły zbrojne powinny ułatwić ekspansję energetyki wiatrowej

Szwedzkie stowarzyszenie energetyki wiatrowej (Svensk Vindenergi) przedstawiło stanowisko w sprawie opinii wydawanych przez szwedzkie siły zbrojne na temat projektów morskiej energetyki wiatrowej. Od 2017 roku siły zbrojne odrzuciły dziewięć z dziesięciu projektów morskich farm wiatrowych. Takie działania mogą ograniczyć znacznie rozwój sektora offshore wind w Szwecji. […]

Litwa wzmacnia współpracę energetyczną z USA

Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys podpisał umowę przewidującą wzmocnioną współpracę pomiędzy Departamentem Energii USA (DOE) a Ministerstwem Energii Republiki Litewskiej. Współpraca obejmuje realizację celów Litwy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i neutralnej klimatycznie transformacji energetycznej. […]

Cloudberry nawiązuje współpracę z Hafslund przy projekcie Stenkalles

Spółka Cloudberry Clean Energy zawarła wiążący term-sheet dotyczący sprzedaży 50% udziałów w Cloudberry Offshore Wind AS, w celu utworzenia 50/50 joint venture z Hafslund AS. Cloudberry Offshore Wind AS jest pośrednio właścicielem projektu farmy wiatrowej Stenkalles Grund o mocy 100 MW instalowanej na jeziorze Vänern w południowo-środkowej Szwecji (SE3). Zamknięcie transakcji spodziewane jest we wrześniu 2022 roku. […]

Vattenfall i Preem zbadają potencjał rozwoju offshore wind i zielonego wodoru

Szwedzki deweloper Vattenfall oraz szwedzki producent paliw Preem zbadają wspólnie możliwości rozwoju łańcucha wartości łączącego morską energetykę wiatrową i wodór z przemysłem rafineryjnym na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Inwestorzy chcą zbadać możliwość szybkiego odejścia od paliw kopalnych – najpóźniej od 2030 roku.  […]

Tomasz Lisiecki: Branża offshore wind dopiero startuje i jesteśmy na początku drogi szkoleniowej 

Dla branży offshore wind oprócz dedykowanych programów studiów i szkół technicznych, kluczowa jest także oferta szkoleniowa. Jedno z centrów szkoleniowych w Polsce wykorzystuje podczas treningów technologie VR (virtual reality). Dla BalticWind.EU komentuje Tomasz Lisiecki, prezes Centrum Nowych Kompetencji (CNK). Komentarz pierwotnie pojawił się na łamach “BalticWind.EU Quarterly Country Report Poland Q1 2022”. […]

Rusza budowa Aurora Line – nowego połączenia przesyłowego między Finlandią a Szwecją

Fiński operator systemu przesyłowego Fingrid i szwedzki operator sieci Svenska kraftnät wspólnie przygotowują nowe połączenie przesyłowe energii elektrycznej między Finlandią a Szwecją. Budowa linii przesyłowej o długości 380 km, zwanej Aurora Line, oraz stacji elektroenergetycznych, które będą częścią projektu, rozpocznie się w tym roku w Finlandii. […]

Krzysztof Tomaszewski: Rozwój morskiej energetyki wiatrowej wymaga średniego wykształcenia technicznego

W publicznej debacie o rozwoju kadr niezbędnej do rozwoju sektora offshore wind padają argumenty najczęściej mówiące o potrzebie uruchamiania kolejnych kierunków na uczelniach wyższych. Edukacja jest potrzebna także na poziomie ponadpodstawowym technicznym. Niezbędna jest także ścisła współpraca polskiego przemysłu z młodymi technikami. Wyzwania stojące przed edukacją kadr dla morskiej energetyki wiatrowej opisuje w komentarzu dla BalticWind.EU Krzysztof Tomaszewski, członek zarządu CEE Energy Group. Komentarz pierwotnie ukazał się w BalticWind.EU Quarterly Country Report Poland Q1 2022. […]

W Rydze powstała Polsko-Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa

Działalność zainaugurowała Polsko-Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Rydze – zrzeszająca firmy, instytucje i osoby zainteresowane rozwojem stosunków gospodarczych między Polską i Łotwą. Wśród członków-założycieli Izby jest spółka ORLEN Lietuva – ORLEN Latvija planująca inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej. […]

Jakub Budzyński: Efektywna współpraca biznesu z młodymi specjalistami jest kluczem do rozwoju offshore wind 

Na łamach BalticWind.EU rozmawiamy z Jakubem Budzyńskim, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW). Pytamy o polskie kadry sektora offshore wind oraz stan ich przygotowań. Ile specjalistów jest zatrudnionych w polskim sektorze morskiej energetyki wiatrowej? Komentarz ukazał się na łamach "BalticWind.EU Raport Kwartalny Polska 1Q2022".  Nie ma najmniejszych wątpliwości, że nie tylko technologie i regulacje, ale także kadry są kluczowe w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polska stoi przed wyzwaniem instalacji 11 GW do 2040 roku wiatrakach na Morzu Bałtyckim. W międzynarodowej dyskusji eksperci często podkreślają, że jedną z barier rozwoju energetyki wiatrowej może być brak kadr w Polsce. Jak sytuacja [...]

Wójcik: Aby sprostać wyzwaniom na Litwie, należy myśleć o offshore wind jak o rynku regionalnym

Litwa mobilizuje się do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Mariusz Wójcik, Dyrektor ds. rozwoju projektów i doradztwa w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Ramboll Polska, w komentarzu dla BalticWind.EU wskazuje na wyzwania stojące przed Litwą, możliwości wynikające z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz wyjaśnia aspekty finansowania projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Komentarz pierwotnie ukazał się w BalticWind.EU Quarterly Country Report Lithuania Q1 2022. […]

Forum Baltic Power 2022 – spotkanie z interesariuszami projektu

Ponad 60 przedstawicieli z 30 instytucji, które są lub będą zaangażowane w procesy administracyjne, związane z przygotowaniem i realizacją morskiej farmy wiatrowej wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym 7 czerwca w Gdańsku. Wydarzenie skierowane było do interesariuszy z sektora administracji publicznej, samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w procesy pozyskiwania kluczowych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych. […]

Litewska Agencja Energetyczna na ścieżce rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Litewska Agencja Energetyczna (LEA) odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Litwie. W odpowiedzi na pytania BalticWind.EU, agencja opowiada o swoich zadaniach, roli i wyzwaniach w 2022 roku. Komentarz został pierwotnie opublikowany w BalticWind.EU Quarterly Country Report Lithuania Q1 2022. […]

PSEW2022: Morze Bałtyckie jak Morze Północne. Polska odblokowuje rozwój energetyki wiatrowej

Po raz kolejny branża wiatrowa spotkała się w Serocku na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). Pierwsze morskie farmy wiatrowe pojawią się ok. 2026 roku, natomiast przed lądową energetyką wiatrową pojawia się nowy horyzont inwestycyjny. Jeszcze w tym roku w życie wejdą przepisy znoszące ograniczenia rozwoju sektora onshore. Konferencja PSEW2022 to trzy-dniowe wydarzenie (13-15 czerwca), podczas którego prowadzone są dyskusje o przyszłości morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Tegoroczna konferencja skupiła ponad 2 tys. przedstawicieli polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej oraz największe podmioty prowadzące procesy inwestycyjne na całym świecie, zarówno na lądzie, jak i na morzu. W dyskusjach wzięli [...]

Siemens Gamesa: Zielony wodór zapewni bezpieczeństwo energetyczne Europy

Jeden z czołowych producentów komponentów w sektorze morskiej energetyki wiatrowej – Siemens Gamesa – opublikował białą księgę zatytułowaną “Uwolnić europejskie bezpieczeństwo energetyczne”. Autorzy publikacji przekonują, że rozwój gospodarki wodorowej nie będzie możliwy bez szybkiego wdrażania OZE. Zielony wodór jest kluczem do odblokowania bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Jedną z kluczowych ról odegra morska energetyka wiatrowa. […]

Artur Ambrożewicz: Polskiemu sektorowi offshore wind potrzebni są technicy 

“For your safe return” - tak brzmi misja Vulcan Training & Consultancy. Przedstawiciele firmy szkoleniowej stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo pracowników sektora morskiego. - Uczymy jak bezpiecznie pracować na wysokości, udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy, prawidłowo postępować w przypadku pożaru, wydostać się z zadymionej turbiny czy przetrwać na morzu w sytuacji awaryjnej - mówi w rozmowie z BalticWind.EU prezes Vulcan Training & Consultancy, Artur Ambrożewicz. Wywiad ukazał się w raporcie kwartalnym BalticWind.EU Polska 1Q2022. BalticWind.EU: W czym specjalizuje się Vulcan i co może zaoferować branży offshore wind w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego? Artur Ambrożewicz: Vulcan Training & Consultancy to [...]

Iberdrola poszukuje dostawców do projektu Baltic Eagle

Iberdrola organizuje 7 czerwca w Rostocku – IBERDROLA B2B Supplier Day. Hiszpański deweloper poszukuje dostawców usług i komponentów do projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Eagle wśród firm z Meklemburgii-Pomorza Przedniego. […]

Baltic RCC rozpoczęło prace. Centrum będzie koordynować rozwój systemów elektroenergetycznych

Bałtyckie Regionalne Centrum Koordynacyjne (Baltic Regional Coordination Centre – Baltic RCC) rozpoczęło oficjalnie działalność w Tallinie. W tym celu wybrano organ wykonawczy. Celem centrum będzie koordynacja planowania rozwoju systemów elektroenergetycznych, a także niektórych codziennych działań operatorów w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. […]

Port w Kłajpedzie rozpoczyna budowę infrastruktury dla offshore wind

Władze litewskiego portu w Kłajpedzie podpisały umowę inwestycyjną z Klaipėda Sea Cargo Company (Klasco). Porozumienie dotyczy budowy infrastruktury portowej niezbędnej do rozwoju planowanej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Inwestycje w infrastrukturę na półwyspie Smelte mogą wynieść około 27 mln euro. […]

Rokas Masiulis: Litgrid jako operator systemu przesyłowego ma bardzo jasne zadanie w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Litgrid jako operator systemu przesyłowego na Litwie odgrywa jedną z kluczowych ról w rozwoju systemu energetycznego, w tym odnawialnych źródeł energii. Litwa ma ambicje związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej i stara się je z powodzeniem realizować. O roli Litgridu w procesie rozwoju morskich farm wiatrowych na Litwie rozmawiamy z Rokasem Masiulisem, dyrektorem generalnym Litgridu. Komentarz został pierwotnie ukazał się w BalticWind.EU Quarterly Country Report Lithuania Q1 2022. […]

Nie tylko Korsnäs. Finlandia wydzierżawi obszary morskie dla 2-4 farm wiatrowych

Dyrektor generalny fińskiej spółki Metsähallitus Juha S. Niemelä uważa, że morska energetyka wiatrowa jest kolejnym krokiem w fińskich rozwiązaniach energetycznych. W rozmowie z „Uutissuomalainen” mówi, że Finlandia wydzierżawi obszary morskie dla 2-4 projektów farm wiatrowych na zachodnich wybrzeży kraju. […]

Svenska Kraftnät otrzymał wnioski o przyłączenie łącznie 125 GW w offshore wind

Szwedzki operator systemu przesyłowego Svenska Kraftnät pracuje nad sprawozdaniem dotyczącym przygotowań do rozbudowy morskiej sieci przesyłowej. Dokument musi przedstawić rządowi do 15 czerwca 2022 roku. Kierownik projektu Kristian Lilliesköld wskazuje na duże zainteresowanie rozwojem morskich farm wiatrowych po stronie deweloperów. […]

Morskie turbiny wiatrowe będą większe i bardziej ekonomiczne, niż wcześniej prognozowano

Amerykański ośrodek badawczy National Renewable Energy Laboratory (NREL) pochylił się nad rozwojem technologii morskiej energetyki wiatrowej. Ta w ostatnich latach znacznie się rozwinęła. Czołowi eksperci sektora prognozują, że farmy wiatrowe (lądowe i morskie) będą w 2035 roku znacznie wyższe i bardziej ekonomicznie, niż pierwotnie przypuszczano. Prognozy rozwoju technologii wiatrowej są kluczowe dla deweloperów przyszłych farm wiatrowych. Sprawdzone informacje mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej. Wysokość turbin wiatrowych wzrośnie jeszcze bardziej niż wcześniej przewidywano. Farmy wiatrowe będą coraz częściej lokalizowane w mniej korzystnych regionach pod względem wietrzności i lokalizacji. Na to wszystko pozwolić ma [...]

Offshore wind jednym z elementów partnerstwa energetycznego Niemiec i USA

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z obszarów, w ramach którego Niemcy i USA będą realizować założenia partnerstwa energetycznego. Podpisanie wspólnej deklaracji przez przedstawicieli obu krajów odbyło się przy okazji spotkania ministrów ds. klimatu, energii i środowiska grupy G7 w Berlinie. […]

Polscy senatorowie rozmawiają o przygotowaniu portu serwisowego w Łebie

Podczas wizyty studyjnej w Wejherowie i Łebie członkowie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych spotkali się z samorządowcami, animatorami kultury oraz inwestorami w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Rozmawiano między innymi o przyszłości portu w Łebie, w tym rozwoju portu serwisowego niezbędnego do obsługi morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. […]

Niemiecka prezydencja CBSS postawi na współpracę w zakresie offshore wind

Ministrowie spraw zagranicznych państw regionu Morza Bałtyckiego spotkali się 25 maja 2022 roku w Norwegii na pierwszej od dziewięciu lat sesji ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS). Przedstawiciele regionu Morza Bałtyckiego potwierdzili obowiązywanie II Deklaracji Wileńskiej oraz podpisali nową – Deklarację z Kristiansand. Niemcy, którzy obejmą prezydenturę w CBSS w lipcu, zapowiedzieli działania na rzecz współpracy regionalnej w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. […]

Estonia rozpoczyna rozpatrywanie 20 wniosków o pozwolenie na budowę morskich farm wiatrowych

Estoński Urząd Ochrony Konsumenta i Dozoru Technicznego (TTJA) poinformował, że rozpocznie procedurę analizy wniosków o wydanie pozwoleń na budowę 20 morskich farm wiatrowych. 12 maja rząd Estonii uchwalił morski plan zagospodarowania przestrzennego w Estonii, co daje TTJA możliwość przeprowadzenia procedur dla offshore wind, które do tej pory były w toku. […]

REPowerEU zwiększy rolę offshore wind w budowie bezpieczeństwa energetycznego Europy

18 maja Komisja Europejska przedstawił długo oczekiwany plan REPowerEU, którego celem jest szybkie ograniczenie zależności od surowców importowanych z Rosji. Kluczem jest transformacja energetyczna. W planie znalazła się także odpowiedź na potrzeby branży OZE – usprawnienie permittingu, co z zadowoleniem przyjęła branża wiatrowa. Dla BalticWind.EU komentuje duński eurodeputowany Morten Petersen (Renew, Dania). […]

BUND apeluje o zrównoważony rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech

W odpowiedzi na plany dalszej ekspansji morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech głos zabierają organizacje ekologiczne. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wzywa rząd niemiecki do traktowania ochrony przyrody na równi z celami produkcji energii elektrycznej. Dotyczy to także morskiej energetyki wiatrowej. […]

Dotychczas wpłynęło 125 wniosków o koncesje na morskie farmy wiatrowe na nowych obszarach w Polsce

Polskie Ministerstwo Infrastruktury uruchomiło w 2022 roku kolejne procedury administracyjne związane z przyznaniem koncesji na nowe lokalizacje dla offshore wind na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Postępowań jest w sumie 11. Minister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował, że dotychczas wpłynęło 125 wniosków o koncesje na morskie farmy wiatrowe na nowych obszarach morskich w Polsce. […]

BWO: Obecny projekt WindSeeG zaniedbuje politykę przemysłową

W Bundestagu odbędzie się pierwsze czytanie drugiego projektu nowelizacji ustawy o energii wiatrowej na morzu (WindSeeG). W ocenie Federalnego Stowarzyszenia Operatorów Farm Wiatrowych Offshore (BWO), w niewielkim stopniu uwzględniono dotychczas wymogi polityki przemysłowej. […]

Port serwisowy dla farmy morskiej Baltic Power powstanie w Łebie

Przedstawiciele spółki Baltic Power z polskiej Grupy Orlen oraz kanadyjskiej spółki Northland Power podpisali umowę na dzierżawę terenu pod budowę bazy serwisowej w Łebie. W tym mieście nad Morze Bałtyckim powstanie port serwisowy dla farmy morskiej liczącej 70 turbin wiatrowych. Morska farma wiatrowa Baltic Power zostanie uruchomiona w 2026 roku. Do jej obsługi został wyznaczony port w Łebie, który posłuży przez 25 lat. Dzięki podpisaniu umowy inwestor będzie miał do dyspozycji teren o powierzchni ok. 1,1 hektara, na którym wybudowana zostanie baza do obsługi wiatraków. Baza serwisowa farmy będzie na stałe obsługiwała minimum 2 jednostki CTV (Crew Transfer Vessels) przeznaczone [...]

Polska na nowo oceni potencjał offshore wind na Bałtyku. Raport zostanie przedstawiony jesienią

Eksperci Ramboll, KP Consulting, Instytutu Morskiego w Gdyni oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ramach wspólnie utworzonego konsorcjum przygotują raport na temat potencjału produkcji energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zlokalizowanych na polskich obszarach Morza Bałtyckiego. Zostanie przedstawiona także wizja rozwoju sektora do 2050 roku. Opracowanie ukaże się w październiku 2022 roku. 11 maja w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), podczas którego branża poinformowała o pracach nad raportem, który ma wskazać realny potencjał energetyczny morskich farm wiatrowych na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Badania już się zaczęły i jak poinformował Janusz Gajowiecki, prezes PSEW, pierwsze [...]

Porty morskie w Hamburgu i Kłajpedzie nawiązują współpracę

Największy niemiecki port morski Hamburg i litewski port morski Kłajpeda zamierzają ściślej współpracować przy opracowywaniu i realizacji wspólnych projektów oraz tworzeniu nowych szlaków logistycznych między Niemcami a Litwą. Ponadto, Litwa zaprasza niemieckie firmy do udziału w budowie morskiej farmy wiatrowej w pobliżu Kłajpedy oraz do skorzystania z możliwości oferowanych przez port w Kłajpedzie. […]

SSEW: Faza wydawania pozwoleń obejmuje potencjał 67 TWh morskiej energii wiatrowej

Według danych Szwedzkiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (SSEW), w fazie wydawania pozwoleń znajduje się łącznie 67 TWh morskiej energetyki wiatrowej. Projekty, dla których obecnie rozpatrywane są wnioski o wydanie pozwolenia, mogą zostać oddane do użytku w ciągu zaledwie sześciu lat, ale wówczas konieczne będzie usprawnienie i skoordynowanie procesów uzyskiwania pozwoleń – przekonuje szwedzka organizacja branżowa. […]

Simon Redfern: Polska jest bardzo wysoko na liście krajów, w których SSE Renewables widzi możliwości

Simon Redfern od ponad 35 lat jest aktywnie zaangażowany w realizację różnego rodzaju wielkoskalowych inwestycji infrastrukturalnych w takich sektorach jak morska energetyka wiatrowa, telekomunikacja oraz wydobycie ropy i gazu. Ostatnich 20 lat spędził z jednej strony zajmując się budową instalacji offshore w Wielkiej Brytanii, a z drugiej doradzając przy szerokiej gamie projektów realizowanych w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Dalekim Wschodzie. Simon Redfern obecnie zajmuje stanowisko Bid Directora w SSE Renewables, gdzie odpowiada za prowadzenie procesu pozyskiwania pozwoleń lokalizacyjnych dla polskich inwestycji offshore. W specjalnym wywiadzie dla BalticWind.EU rozmawiamy z Simonem Redfernem na temat zaangażowania SSE Renewables w regionie Morza [...]

50Hertz przeprowadził konsultacje projektu Ostwind 3

Niemiecki operator systemu elektroenergetycznego 50Hertz poinformował, że w ramach przygotowań do rozpoczęcia procesu zatwierdzania planów w projekcie połączenia morskiego Ostwind 3, odbyły się dwa spotkania konsultacyjne – w grudniu 2021 roku i lutym 2022 roku. […]

W regionie Zatoki Botnickiej powstanie Nordycki Szlak Wodorowy. Istotną rolę odegrają wiatraki

Dwa nordyckie podmioty – Gasgrid Finland i Nordion Energi – uruchomią Nordic Hydrogen Route (Nordycki Szlak Wodorowy) – pierwszą transgraniczną sieć wodorową na dużą skalę w Europie. Firmy dążą do rozwoju sieci rurociągów, które transportowałyby nośnik energii od producentów do konsumentów. Istotną rolę odegra energetyka wiatrowa – onshore i offshore. Wiatraki dostarczą energię do produkcji zielonego wodoru. […]

Projekt produkcji zielonego wodoru w Gävle wchodzi w kolejną fazę

Szwedzki inwestor energetyczny oraz deweloper OZE Svea Vin Offshore poinformował, że eksperci Ramboll kończą analizę z zakresu bezpieczeństwa przed rozpoczęciem eksploatacji w 2023 roku projektu wodorowego w Gävle w Szwecji. Przedsięwzięcie zakłada produkcję, magazynowanie i dystrybucję zielonego wodoru. […]

Grupa Orlen zamierza przystąpić do aukcji dla offshore wind na Litwie

Daniel Obajtek, prezes polskiej grupy energetycznej Orlen, poinformował, że w ramach rozwoju firma będzie inwestować w odnawialną energetykę, pozwalającą na uniezależnianie od surowców kopalnych. – Zamierzamy między innymi przystąpić do najbliższej aukcji na koncesję na morskie farmy wiatrowe o mocy 700 MW w litewskiej części Bałtyku – zapowiedział na Twitterze. […]

2022 rok może być rekordowy dla morskiej energetyki wiatrowej w Europie

Według szacunków ośrodka analitycznego Rystad Energy, przyrost mocy w morskiej energetyce wiatrowej w Europie pobije rekordy w 2022 roku. Dynamika będzie napędzana głownie przez rozwój wiatraków morskich w Wielkiej Brytanii. Projekty na Morzu Bałtyckim będą widoczne na europejskiej mapie offshore wind w późniejszych latach. […]

Pakiet Wielkanocny przyspieszy rozwój offshore wind w Niemczech

Na początku kwietnia rząd Niemiec przyjął tzw. Pakiet Wielkanocny na wniosek wicekanclerza i federalnego ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka. Jest to największa od dziesięcioleci zmiana przepisów dotyczących polityki energetycznej tego kraju. Według założenia Pakiet Wielkanocny kompleksowo zmieni szereg regulacji w celu przyspieszenia rozwoju OZE, w tym morskiej energetyki wiatrowej. […]

Wiosną ruszają badania przyrodnicze na potrzeby morskiej farmy wiatrowej Korsnäs

Metsähallitus jest przedsiębiorstwem państwowym, które zarządza jedną trzecią powierzchni lądowej i wodnej Finlandii. Fiński podmiot poinformował, że wiosną rusza kontynuacja lądowych i morskich badań przyrodniczych potrzebna na rzecz oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) morskiej farmy wiatrowej Korsnäs. Kontynuowane będą także pomiary wiatru na wyspie Bergö w Maalahti. […]

H-BLIX: Budowa 1 GW w morskich wiatrakach w Polsce może wygenerować 4 tys. miejsc pracy

H-BLIX jest niezależną firmą doradczą w zakresie lądowej i morskiej energetyki wiatrowej z biurami m.in. w Holandii czy Polsce. Ośrodek poinformował na Linkedinie, że według najnowszych wyliczeń wskaźnik local content na poziomie 25 proc., rozwój i budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 1 GW, związana z inwestycją o wartości nieco ponad 10 mld zł, może stworzyć łącznie ponad 4 tys. miejsc pracy. […]

Grupa Simply Blue chce rozwijać technologie floating na polskich wodach Morza Bałtyckiego

Deweloper Simply Blue z siedzibą w Cork w Irlandii, jest jednym z pionierów pływających technologii wiatrowych oraz rozwiązań związanych z niebieską gospodarką. Inwestor  złożył wniosek do polskiego Ministerstwa Infrastruktury o wydanie koncesji na lokalizację offshore wind  60.E.4, która jest obecnie najgłębiej położonym obszarem w Morskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego w Polsce. […]

Port Esbjerg brał udział w wysyłce ponad 4000 morskich turbin wiatrowych

Port Esbjerg w Danii ma ambicję stać się jednym z wiodących europejskich portów w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. Dennis Jul Pedersen, dyrektor portu, poinformował, że Port Esbjerg brał już udział w wysyłce ponad 4000 morskich turbin wiatrowych o łącznej mocy około 22,5 GW. […]

Szwecja przyspiesza rozwój energetyki wiatrowej – rząd przedstawia pakiet rozwiązań

Szwedzki rząd przedstawił pakiet rozwiązań dotyczący przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej. Wiatraki dla Szwecji mają być źródłem taniej i ekologicznej energii elektrycznej. Na pakiet składają się cztery decyzje mające na celu pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Szwecji dzięki energetyce wiatrowej. […]

Drony dostarczą części zamienne na teren morskich farm wiatrowych w Niemczech

Niemieckie linie lotnicze German Airways, firma logistyczna Zeitfracht Group oraz producent dronów Wingcopter rozpoczynają współpracę w obszarze stosowania dronów w dostawach realizowanych na obszarach morskich. Drony będą mogły także dostarczać m.in. części zamienne wiatraków na tereny morskich farm wiatrowych. […]

GWEC: Branża wiatrowa potrzebuje politycznego przełomu

Według najnowszego raportu Global Wind Energy Council (GWEC), branża wiatrowa odnotowała drugi najlepszy rok pod względem nowej mocy zainstalowanej. Eksperci oceniają, że zwiększenie skali rozwoju na rzecz realizacji neutralności klimatycznej wymaga przełomu w politykach krajowych. […]

Gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na pracowników w niemieckim sektorze offshore wind

Przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej cieszy niemiecką branżę, ale jest to duże wyzwanie dla przemysłu. Firmy w sektorze dostaw muszą podjąć działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników oraz przeprowadzenia niezbędnych szkoleń. Takie są wnioski Instytutu Badań Trendów i Rynku wind:research, który w trzeciej edycji badania "Tworzenie wartości morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech" przedstawia dane dotyczące rynku pracy w energetyce wiatrowej do 2019 roku. Okazuje się, że w 2018 roku zatrudnionych było blisko 24 500 pracowników (pełne etaty(, którzy wygenerowali 9,8 mld euro obrotów. W 2020 roku było już ich tylko około 21 500 (obroty handlowe na poziomie 7,4 [...]

Karina Würtz: Deklaracja Bałtycka musi teraz zostać poparta widocznymi działaniami

Dziś rozpoczęła się kolejna międzynarodowa konferencja branży energetyki wiatrowej w Bilbao, a BalticWind.EU został regionalnym partnerem medialnym wydarzenia organizowanego przez WindEurope. Jesteśmy przekonani, że podmioty z regionu Morza Bałtyckiego mogą być dalej aktywizowane w międzynarodowej debacie na temat przyszłości energetyki wiatrowej w Europie. Głos regionu powinien być jeszcze bardziej słyszalny. W jaki sposób kraje Morza Bałtyckiego mogą bardziej zaangażować się w międzynarodową dyskusję na temat przyszłości energetyki wiatrowej w Europie? Karina Würtz, Dyrektor Zarządzający Niemieckiej Fundacji Morskiej Energetyki Wiatrowej, odpowiedziała na pytania BalticWind.EU. […]

Potrzeba większego zaangażowania Morza Bałtyckiego w rozmowach o offshore wind

Morze Bałtyckie zaraz po Morzu Północnym będzie kolejnym rynkiem napędowym sektora offshore wind w Europie. Jako BalticWind.EU obserwujemy, że branża wiatrowa z krajów regionu Morza Bałtyckiego nie jest wystarczająca zaangażowana w europejskie rozmowy o przyszłości sektora wiatrowego, chociaż samo zainteresowanie rośnie. Region Morza Bałtyckiego powinien brać aktywny udział w europejskim dyskursie oraz promować jeszcze w większym stopniu własny potencjał, technologie oraz ambicje. […]

Niemieckie stocznie będą wyznacznikiem rozwoju offshore wind w Niemczech

Ponad 40 wysokich rangą przedstawicieli świata polityki, związków zawodowych, biznesu i nauki dyskutowało na terenie zakładu MV Werften w Rostocku-Warnemünde na temat roli stoczni w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Od kondycji branży morskiej, w szczególności stoczni, będzie zależał rozwój sektora offshore wind w Niemczech. […]

Litgrid: Przygotowujemy się do integracji offshore wind z litewską siecią przesyłową

Litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej podsumował 2021 rok oraz opublikował komplet sprawozdań finansowych. Litgrid informuje, że z powodzeniem zrealizował swoje cele w zakresie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz realizacji strategicznych projektów. Litgrid przygotowuje się także do integracji morskich farm, które pojawią się na Morzu Bałtyckim. […]

Kryzys geopolityczny i punt zwrotny w polityce energetycznej Niemiec

– W ciągu ostatnich kilku tygodni podjęliśmy intensywne wysiłki wraz ze wszystkimi odpowiednimi graczami, aby importować mniej paliw kopalnych z Rosji i rozszerzyć ich podaż. Osiągnięto pierwsze ważne kamienie milowe, aby uwolnić nas z uścisku rosyjskiego importu – zakomunikował 23 marca wicekanclerz i federalny minister gospodarki i ochrony klimatu, Robert Habeck. Jest to odpowiedź na działania energetycznego partnera Niemiec – Rosji. Niemcy chcą dywersyfikacji dostaw gazu oraz przyśpieszenia rozwoju OZE i transformacji energetyczne. „OZE to bezpieczeństwo” – przekonywał wielokrotnie Habeck. […]

Nordyccy operatorzy wesprą bałtycki system elektroenergetyczny w przypadku awarii

Prezesi skandynawskich spółek sieciowych Energinet, Fingrid, Statnett i Svenska kraftnät omówili przygotowanie operatów systemów elektroenergetycznych do ewentualnego zaostrzenia sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego oraz jego wpływu na bałtycki system przesyłowy – czytamy w komunikacie fińskiego operatora Fingrid. […]

Energinet naprawił połączenie kablowe między Bornholmem a Szwecją

Duński operator systemu elektroenergetycznego Energinet poinformował, że naprawa połączenia elektroenergetycznego łączącego Bornholm ze Szwecją trwała miesiąc. Uszkodzenie było bardziej rozległe niż pierwotnie sądzone. Kabel został prawdopodobnie uszkodzony przez kotwicę statku. […]

Wystartował pierwszy w Polsce program Executive MBA dla sektora offshore wind

25 marca ruszył w Polsce pierwszy program Executive MBA w Polsce dla branży morskiej energetyki wiatrowej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Edukacji polskich liderów offshore podjęło się Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej także w Gdyni. BalticWind.EU będzie wspierał organizatorów studiów jako partner medialny. […]

Wiatraki w Finlandii są kluczem do samowystarczalności i niezależności od Rosji

Zgodnie z danymi Fińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (FSEW), krajowa energetyka wiatrowa jeszcze w tym roku odnotuje silny wzrost mocy zainstalowanej. Wzmocnienie niezależności energetycznej jest zgodne z zapowiedzią działań UE na rzecz ograniczenia importu paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej w wyniku inwazji na Ukrainę. […]

BASREHRT – Szwecja i kraje bałtyckie rozmawiają przy okrągłym stole o OZE i wodorze

Nie ma już żadnych wątpliwości, że energetyka wiatrowa w regionie Morza Bałtyckiego odegra kluczową rolę w rozwoju produkcji zielonego wodoru. Niedawno ruszył projekt BASREHRT – Bałtycki Okrągły Stół Ekspertów ds. OZE i Wodoru. Jest to platforma współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, która może przełożyć się projekty współpracy transgranicznej. […]

Łotwa odrzuca projekt wiatrowy Ørsted, rząd chce poszukać lokalizacji dla ELWIND

Rząd łotewski podjął decyzję o odrzucenie wniosku duńskiego dewelopera OZE Ørsted we współpracy z estońskim partnerem Eesti Energia w związku z budową i lokalizacją morskiej farmy wiatrowej na wodach łotewskich. Decyzja jest podyktowana koniecznością znalezienia odpowiedniej lokalizacji dla łotewsko-estońskiej morskiej farmy wiatrowej ELWIND. […]

Polska rozpoczęła prace nad realizacją założeń Sector Deal dla morskiej energetyki wiatrowej

We wrześniu 2021 roku polski rząd oraz branża morskiej energetyki wiatrowej podpisała porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – Polish Offshore Wind Sector Deal. Głównym celem przełomowego dokumentu jest maksymalizacja wskaźnika local content w rozwoju wiatraków na polskich wodach Morza Bałtyckiego. W marcu powołano Radę Koordynacyjną ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. […]

Nie będzie remisu w postępowaniach o pozwolenia dla offshore wind w Polsce

W wykazie prac legislacyjnych polskiego rządu pojawiła się zapowiedź projektu nowelizacji ustawy o obszarach morskich Polski i administracji morskiej. Projekt zakłada uregulowanie sytuacji wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji na polskich obszarach morskich. Polskie ministerstwo infrastruktury jest autorem projektu ustawy (nr UD361), która ma wprowadzić ważne przepisy dla sektora m.in. morskiej energetyki wiatrowej. Jak czytamy w opisie do projektu, planowane zmiany dotyczą głównie rozdziału 4 w dziale II ustawy o obszarach morskich („Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia oraz kable lub rurociągi”). W związku z wejściem w życie w lutym 2021 [...]

Power-to-X w Danii nabiera rozpędu. Pomoże morska energetyka wiatrowa

Zdecydowana większość w duńskim Parlamencie zgodziła się na przyjęcie nowej, krajowej strategii Power-to-X. Na inwestycje w zielony wodór i inne paliwa zostaną przeznaczone środki w wysokości 1,25 mld DKK. Kluczową rolę odegra energetyka wiatrowa, w tym offshore wind. […]

EEW zakończył budowę pierwszego monopala dla Baltic Eagle

Jak podają branżowe media, niemiecki producent EEW Special Pipe Constructions GmbH ukończył 18 lutego prace nad pierwszym monopalem dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Eagle, która powstanie na niemieckich wodach Morza Północnego. […]

Pertti Tapio: Celem Metsähallitus jest zakończenie wyboru partnera offshore wind w 2022 roku

Fińskie przedsiębiorstwo państwowe Metsähallitus pracuje obecnie nad projektem morskiej farmy wiatrowej Korsnäs, która zostanie zbudowana najwcześniej w 2028 roku. Zapytaliśmy lidera projektu energetyki wiatrowej Metsähallitus, Pertti Tapio, o postępy. W pierwszej fazie projektu morskiej farmy wiatrowej Korsnäs zostanie zbudowanych 70-100 turbin o mocy nominalnej 12-20 MW. Projekt Korsnäs będzie zatem pierwszą morską farmą wiatrową na dużą skalę w Finlandii, gdy zostanie ukończony około 2028 roku. Na obecnym etapie szacuje się, że roczna produkcja energii z morskiej farmy wiatrowej wyniesie około 5 000 GWh. Wystarczyłoby to na przykład do zaspokojenia całorocznego zapotrzebowania na energię elektryczną 250 tys. domów jednorodzinnych, w [...]

Rozwój sektora offshore wind może wspomóc realizację planu RePowerEU

Wojna na Ukrainie wywołana atakiem Rosji ukazała, jak bardzo szkodliwa jest toksyczna relacja Europy i Rosji w obszarze sektora energetycznego. Odpowiedzią jest REPowerEU, czyli plan Komisji Europejskiej na uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 rokiem. Jednym z filarów działań są inwestycje OZE. Rozwój wiatraków morskich, w tym w regionie Morza Bałtyckiego, może skutecznie zwiększyć niezależność energetyczną Europy. W maju 2022 roku Komisja Europejska przedstawi wytyczne dla rządów krajowych dotyczące poprawy wydawania pozwoleń dla projektów OZE. […]

ZE PAK rozważa wykorzystanie energii z morskich wiatraków do produkcji wodoru

ZE PAK, polska spółka związana z sektorem energetyki węglowej w Polsce, ma ambitne plany transformacji swojego portfolio w kierunku zielonej energetyki. Firma chce zaangażować się także w rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Energia z wiatraków zostanie wykorzystana do produkcji m.in. zielonego wodoru., co potwierdza naszemu portalowi polska spółka. […]

ZE PAK i Ørsted wystąpią po nowe pozwolenia lokalizacyjne na rozwój wiatraków na Bałtyku

Spółka ZE PAK, jeden z liderów transformacji energetycznej w Polsce oraz Ørsted, lider w morskiej energetyce wiatrowej, podpisali umowę  oraz wystąpią wspólnie o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Jeśli im się powiedzie, stworzą regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej z budżetem około 50 mln zł (10 mln euro) w celu pomocy regionom uzależnionym od węgla w Polsce. […]

WindGrid przyśpieszy rozwój sektora offshore wind    

Grupa Elia poinformowała, że rozszerza międzynarodową działalność w obszarze morskiej infrastruktury przesyłowej poprzez nową spółkę zależną WindGrid. Markus Laukamp rozpocznie pracę na stanowisku dyrektora generalnego 1 kwietnia 2022 roku. […]

Prof. Wolfgang Lukas: Administracja biznesu i umiejętności zarządzania coraz bardziej wysuwają się na pierwszy plan

Przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni powstało Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. W marcu w Polsce rozpoczną się przełomowe studia menedżerskie dla pracowników sektora morskiej energetyki wiatrowej. Polska uczelnia realizuje je we współpracy z Hochschule Bremerhaven i Business Academy SouthWest – liderami programów menedżerskich i specjalistycznych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Prof. dr Wolfgang Lukas z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bremerhaven odpowiada na nasze pytania dotyczące studiów i kształcenia w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. […]

Gdynia będzie kształcić kadry kluczowe dla rozwoju wiatraków na Morzu Bałtyckim

Przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni powstało przełomowe Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. W tym miejscu będą kształcone przyszłe kadry, które będą budować sektora offshore wind na Morzu Bałtyckim. W marcu ruszają pierwsze, przełomowej studia menadżerskie. Rozmawiamy z twórcami Executive Offshore Wind MBA w Polsce. […]

W 2025 roku zakończy się budowa terminala instalacyjnego dla offshore wind w Gdańsku

1 marca 2022 roku Rada Ministrów w Polsce przyjęła uchwałę zmieniające przepisy dotyczące terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Pierwotnie rząd chciał realizować inwestycję w Gdyni, ostatecznie zdecydował się na Gdańsk. Nowa uchwała została przedłożona przez Ministerstwo Infrastruktury. Terminal instalacyjny ma powstać w Porcie Gdańsk. Zakończenie jego budowy ma nastąpić 1 czerwca 2025 roku. Warunkiem zapewnienia skutecznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku jest stworzenie odpowiedniego zaplecza portowego. Port w Gdańsku spełnia wszystkie kryteria inwestorów branżowych i pozwala na terminową realizację pierwszej fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Terminal ten powstanie w porcie zewnętrznym, tj. części portu powstałej [...]

Thimm: Należy położyć wszystkie kamienie węgielne pod przyspieszoną ekspansję offshore wind

Federalne stowarzyszenie niemieckich operatorów morskich farm wiatrowych (BWO) odniosło się do ostatnich wyników branżowych przedstawionych w raporcie WindEurope. – Nie są to już wiadomości, które kogokolwiek zaskakują. A jednak zawsze szokujące jest to, że można czarno na białym przeczytać, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy iść – gdzie musimy iść, aby osiągnąć wspólne europejskie cele klimatyczne – mówi dyrektor zarządzający, BWO Stefan Thimm. […]

Dainius Kreivys: Rekordowe zużycie energii i napięcia geopolityczne pokazują, że musimy przyspieszyć rozwój zielonej energii

W obecnej napiętej sytuacji geopolitycznej w regionie rozwój lokalnego wytwarzania energii elektrycznej staje się jeszcze ważniejszy nie tylko dla niezależności energetycznej, ale także dla bezpieczeństwa narodowego – wskazuje Ministerstwo Energetyki Litwy. Minister energii Dainius Kreivys twierdzi, mając na uwadze także rosnący popyt na energię, Litwa musi jak najszybciej zwiększyć swoje krajowe moce wytwórcze energii elektrycznej. […]

Inwestorzy offshore wind zapowiadają działania w obliczu wojny na Ukrainie

Inwazja Rosji na Ukrainę postępuje, natomiast firmy zaczynają podejmować pierwsze kroki na rzecz rezygnacji z relacji z podmiotami z Federacji Rosyjskiej. Inwestorzy działający w sektorze offshore wind w Europie, w tym w regionie Morza Bałtyckiego, wydają w tym obszarze pierwsze oświadczenia, w tym norweski Equinor i duński Ørsted. Na łamach BalticWind.EU będziemy obserwować działania inwestorów w związku z konfliktem na Ukrainie. […]

Napięcia geopolityczne zwiększają potrzebę dyskusji o ochronie farm wiatrowych

Wojna na Ukrainie, która wybuchła za sprawą inwazji Rosji na ten kraj, podnosi kwestie związane z ochroną infrastruktury krytycznej. W je zasobach jest coraz więcej farm wiatrowych. Agresor w postaci Rosji posiada także wpływy w regionie Morza Bałtyckiego. Rozwój rozproszonych źródeł energii zwiększa potrzebę inwestycji w systemy ochraniające przed atakami cybernetycznymi i fizycznymi. […]

Ocean Winds: Złożyliśmy 9 wniosków o nowe lokalizacje pod morskie farmy wiatrowe w Polsce

Morze Bałtyckie cieszy się coraz większą popularnością zagranicznych inwestorów. Bałtyk postrzega się jako akwen dający możliwości rozwoju morskich farm wiatrowych na bazie pływających platform wiatrowych. Pytamy Ocean Winds o plany związane z Morze Bałtyckim. Spółka poinformowała nas, że  14 lutego br. – ENGIE z EDP Renewables, przy wsparciu doradczym Ocean Winds – złożyły 9 wniosków o nowe lokalizacje pod morskie farmy wiatrowe. […]

Polska zmienia plany – port instalacyjny powstanie w Gdańsku, a nie w Gdyni

Od ponad roku ważyły się losy terminala instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Została wydana nawet w tej sprawie uchwała w 2021 roku, ale w wykazie prac legislacyjnych polskiego rządu pojawiła się nowa uchwała, która tym razem port instalacyjny w Polsce lokuje w Gdańsku, a nie jak pierwotnie zakładano – w Gdyni. […]

Grupa Ignitis: Morska energetyka wiatrowa to ogromna szansa

Morze Bałtyckie będzie jednym z europejskich regionów wspierających transformację energetyczną Unii Europejskiej. Szczególny potencjał upatruje się w morskiej energetyce wiatrowej, a Grupa Ignitis jest zainteresowana jej rozwojem. Zapytaliśmy firmę o konkretne plany. Komentarz spółki został opublikowany w naszym raporcie kwartalnym LITWA Q4 2021. […]

Europa zainstalowała 17,4 GW w wiatrakach w 2021 roku. Ma duże ambicje, ale gorzej z ich realizacją

Według najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej WindEurope, w całej Europie w 2021 roku zainstalowano 17,4 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej, co oznacza, że łączna moc zainstalowana wynosi 236 GW. W UE-27 zainstalowano 11 GW. W opinii organizacji branżowej Europa buduje tylko połowę mocy w energetyce wiatrowej potrzebnej do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. […]

Badanie: hałas drogowy jest bardziej szkodliwy od hałasu generowanego przez wiatraki

Przeciwnicy i sceptycy rozwoju energetyki wiatrowej, w szczególności na lądzie, często mają wątpliwości co do wpływu hałasu generowanego przez wiatraki na człowieka. Opór w tym zakresie występuje w szczególności wśród lokalnych społeczności. W najnowszych badaniach nie stwierdzono, aby hałas generowany turbin wiatrowych był związany z występowaniem chorób lub ich objawów. […]

Algis Latakas: Mamy nadzieję, że port morski w Kłajpedzie stanie się niezwykle ważną platformą zasobów dla morskiej energetyki wiatrowej

Morze Bałtyckie potrzebuje inwestycji portowych. Do końca dekady 12,5 proc. europejskiej floty morskiej energetyki wiatrowej może być zlokalizowane w tym regionie, ale wymaga on przygotowanych portów serwisowych i instalacyjnych. Duże aspiracje ma również port w Kłajpedzie. Dyrektor Generalny Zarządu Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie, Algis Latakas, komentuje sprawę dla BalticWind.EU. […]

Polska uruchamia kolejne trzy postępowania koncesyjne dla offshore wind na Morzu Bałtyckim

Wiceminister infrastruktury Polski Marek Gróbarczyk poinformował, że Polska uruchamia kolejne postępowania koncesyjne na trzech nowych lokalizacji na polskich wodach Morza Bałtyckiego. W efekcie obecnie są prowadzone procedury lokalizacyjne dla 9 obszarów morskich. Wiceminister Gróbaczyk poinformował na Twitterze, że resort ma „trzy kolejne lokalizacje do ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych”. Dodał, że Morska energetyka wiatrowa to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów sektora OZE w Europie. https://twitter.com/marekgrobarczyk/status/1494707473835565072?s=20&t=p1dFWfMfMkXOR8KoiP-JBA Jak czytamy na stronie ministerstwa infrastruktury, nowe ogłoszenia – 7/2022, 8/2022, 3/2022 dotyczą działek morskich o powierzchni odpowiednio 91,2 km2 , 125,89 km2 oraz 147,69 km2. W ogłoszeniach wskazana [...]

Jerzy Buzek: Morska energetyka wiatrowa potrzebuje “wszystkich rąk na pokład”

Parlament głosował kilka dni temu nad sprawozdaniem w sprawie strategii UE w zakresie morskiej energetyki odnawialnej, przygotowanym i przyjętym przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Dokument został ostatecznie przyjęty. – Morska energetyka wiatrowa potrzebuje „wszystkich rąk na pokład”. Po pierwsze chodzi o wykorzystanie potencjału każdego basenu europejskiego. Zależało mi, by wymienić w tym kontekście w rezolucji Parlamentu Europejskiego również Morze Bałtyckie – tak też się stało – powiedział w wywiadzie dla BalticWind.EU Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. […]

Morten Petersen: Strategia offshore wind przełoży się na duże redukcje CO2

Podczas sesji plenarnej w lutym 2022 roku Parlament głosował nad sprawozdaniem w sprawie strategii UE w zakresie morskiej energii odnawialnej, przygotowanym i przyjętym przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Stanowi to odpowiedź Parlamentu na dokument strategiczny Komisji w tej sprawie, przyjęty w listopadzie 2020 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Ostatecznie przyjęto strategię offshore wind. Zapytaliśmy posła Mortena Petersena (Renew, DK), sprawozdawcę ITRE, o komentarz w sprawie. […]

Synchronizacja systemu Litwy z siecią kontynentalną Europy rozszerzy możliwości rozwoju OZE

Litgrid, litewski operator systemu przesyłu energii elektrycznej, poinformował, że otrzymuje coraz więcej wniosków o deweloperów o zbadanie możliwości podłączenia do sieci przesyłowej nowych elektrowni wiatrowych lub słonecznych. Operator przekonuje, że przygotowania Litgrid do procesu synchronizacji i innych projektów rozwoju systemu pomogą zapewnić niezawodność sieci przesyłowej w miarę przyłączania do sieci kolejnych mocy wytwórczych OZE. […]

Powstają pierwsze podwaliny pod erę wodoru na Litwie

Litwa przygotowuje krajową mapę rozwoju technologii wodorowych. Ministerstwo Energetyki Litwy informuje, że po przeprowadzeniu kompleksowej analizy niezależni eksperci zagraniczni, współpracujący z litewskimi instytucjami i przedsiębiorstwami, przedstawią możliwe rozwiązania dla łańcucha wartości wodoru. Jest to szansa na wdrożenie technologii produkcji zielonego wodoru z użyciem energii produkowanej w farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim. […]

Urtė Daškevičiūtė: Najważniejsza jest jasność i przejrzystość w procesach przetargowych offshore wind

Podczas gdy niektórzy deweloperzy w sektorze energetyki wiatrowej mają duże doświadczenie z lądowymi parkami wiatrowymi, brakuje im doświadczenia z farmami wiatrowymi na morzu. Z tego powodu lokalne firmy współpracują z firmami zagranicznymi, aby jak najlepiej wykorzystać znajomość lokalnego rynku i doświadczenie w branży morskiej energetyki wiatrowej – powiedziała Urtė Daškevičiūtė, Dyrektor Wykonawczy Litewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w rozmowie z BalticWind.EU. Wywiad ukazał się w naszym raporcie kwartalnym LITWA Q4 2021. […]

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska: Chcemy być liderem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku

PKN Orlen ma duże aspiracje rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, nie tylko w Polsce. -Potencjał rynków krajów bałtyckich to ponad 20 GW i oczywiście, jeśli pojawią się takie możliwości, będziemy zainteresowani obecnością na rynku łotewskim i estońskim. Podobnie jak w przypadku rynku litewskiego, prowadzimy analizy również w tych krajach – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN ORLEN, w wywiadzie dla BalticWind.EU.Przeczytaj raport kwartalny BalticWind.EU Lithuania Q4 2021. […]

Polscy inwestorzy walczą o kolejne koncesje offshore wind na Morzu Bałtyckim

Polskie Ministerstwo Infrastruktury uruchomiło kolejne procedury administracyjne związane z przyznaniem koncesji na nowe lokalizacje dla offshore wind na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Zaostrza się w szczególności rywalizacja między dwoma największymi spółkami – PKN Orlen oraz PGE Polska Grupa Energetyczna, które już dziś rozwijają pierwsza farmy morskie w Polsce. Grupa ORLEN poinformowała w komunikacie z dnia 2 lutego br., że złożyła wnioski o przyznanie 7 nowych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Po uruchomieniu kolejnego etapu procedury administracyjnej, spółka będzie wnioskowała o przyznanie pozostałych 4 koncesji na tym obszarze. Łączna moc możliwa do uzyskania na obszarach objętych złożonymi wnioskami [...]

System wsparcia i koncepcja drugiego projektu offshore wind – cele litewskiego Ministerstwa Energii na 2022 rok

Litwa, jako jeden z krajów nadbałtyckich, chce wykorzystać możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Pierwsza morska farma wiatrowa powstanie do 2030 roku, natomiast aukcja odnawialnych źródeł energii dla pierwszej morskiej farmy wiatrowej planowana jest na 2023 rok. Morska energetyka wiatrowa mogłaby pokryć do jednej czwartej energii zużywanej w kraju. Pytamy litewskie Ministerstwo Energetyki o wyzwania i plany na 2022 rok. Czytaj Raport specjalny BalticWind.EU Litwa IV kwartał 2021 r. […]

Zatoka Botnicka ma szanse, aby stać się najważniejszym klastrem wodorowym w Skandynawii

Naukowcy z fińskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych LUT na zlecenie firm St1 i Fortum wykonali mapę warunków niezbędnych do produkcji energii elektrycznej w regionie Perämeri. Region ten ma duży potencjał, aby stać się centrum bezemisyjnej produkcji stali, paliw i chemikaliów. Rozwój ten będzie wymagał znacznego zwiększenia mocy elektrowni wiatrowych. […]

Zbliża się odwilż w morskiej energetyce wiatrowej w Niemczech? Kilka pytań pozostaje bez odpowiedzi

W styczniu 2022 roku Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) przedstawiło pierwsze konkretne plany na spotkaniu z przedstawicielami branży offshore wind. Dyrektor zarządzający organizacją branżową BWO Stefan Thimm komentuje, że jest to pozytywna zmiana, o której jeszcze kilka miesięcy temu branża nie śmiałą marzyć. – Tę dynamikę należy teraz wykorzystać do realizacji nowych celów – przekonuje. […]

Ørsted uruchomi demonstrator elektrolizera H2RES w pierwszej połowie 2022 roku

Duński koncern energetyczny Ørsted poinformował w najnowszym raporcie za 2021 rok, że demonstrator elektrolizera H2RES o mocy 2 MW, wykorzystujący energię z morskich farm wiatrowych, zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2022 roku. W maju 2021 roku Dan Jørgensen, duński minister ds. klimatu, energii i usług komunalnych, poprowadził ceremonię wmurowania kamienia węgielnego pod projekt H2RES, rozpoczynając tym samym budowę pierwszego projektu Ørsted w zakresie produkcji zielonego wodoru z wykorzystaniem energii z OZE. H2RES będzie miał moc 2 MW i zostanie zlokalizowany na terenie firmy Ørsted przy Avedøre Holme w Kopenhadze. W ramach projektu zostanie zbadane, w jaki sposób najlepiej połączyć [...]

Kolejne firmy dołączają do wyścigu po nowe koncesje offshore wind w Polsce

Na łamach BalticWind.EU informowaliśmy, że 21 stycznia 2022 roku Ministerstwo Infrastruktury Polski opublikowało trzy ogłoszenia dotyczące nowych koncesji dla morskiej energetyki wiatrowej. Kilka firm zadeklarowało wzięcie udziału w postępowaniach, inne złożyły już wnioski. Zaostrza się konkurencja na polskim obszarze Morza Bałtyckiego. […]

GWO: Branża morskiej energetyki wiatrowej może spodziewać się szybkiej ekspansji globalnych szkoleń

Morska energetyka wiatrowa rozwija się szybko, a wraz z nią szybko rozwija się talże siła robocza. Global Wind Organisation znajduje się w centrum rozwoju siły roboczej z misją zapewnienia wolnego od urazów środowiska pracy w energetyce wiatrowej. Rozmawialiśmy z dyrektorem generalnym GWO Jakobem Lau Holstem, aby zapytać go o kluczowe kwestie związane z rozwojem siły roboczej w branży morskiej energetyki wiatrowej w 2021 roku oraz o to, czego możemy się spodziewać w 2022 roku. Przeczytaj tekst z serii “Kluczowe historie morskiej energetyki wiatrowej 2021/2022” na BalticWind.EU. […]

Marco Nix: Huby morskie i hybrydowe projekty wiatrowe mogą utorować drogę do rozbudowy sieci

Operatorzy sieci elektroenergetycznych odgrywają kluczową rolę w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Przyszłość wiatraków na morzach europejskich zależy od pracy i rozwoju sieci. Niemiecki operator 50Hertz wie o tym bardzo dobrze. Marco Nix, Dyrektor Finansowy (CFO) firmy 50Hertz, odpowiedzialny za działalność offshore, odpowiada na pytania BalticWind.EU. Przeczytaj tekst z serii “Key offshore wind stories 2021/2022” na BalticWind.EU. […]

Polska uruchamia kolejną procedurę przyznawania koncesji dla offshore wind

21 stycznia 2022 roku Ministerstwo Infrastruktury Polski opublikowało trzy ogłoszenia dotyczące nowych koncesji dla morskiej energetyki wiatrowej. Niebawem trzy dodatkowe obszary morskie będą w dyspozycji kolejnych operatorów. Niektóre spółki zakomunikowały, że nie będą brać udziału w postępowaniu o koncesje, inne potwierdziły już swój udział w postępowaniu. […]

Cristina Fernandez: 2022 będzie rokiem ciągłych dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej, a dla Vestas nie będzie inaczej

Na łamach BalticWind.EU pytamy przedstawicieli branży morskiej energetyki wiatrowej o najważniejsze wydarzenia roku 2021 i plany firm na 2022 rok. Cristina Fernandez, Dyrektor Sprzedaży, Offshore Sales East w Vestas, powiedziała w komentarzu, że kluczowym momentem było przyznanie 5,9 GW mocy dla morskiej energetyki wiatrowej i podpisanie umowy sektorowej w Polsce, a także pierwsze kroki podjęte w Norwegii w celu zidentyfikowania obszarów dzierżawy dla morskiej energetyki wiatrowej. – Zainteresowanie kilku krajów, takich jak Estonia, Łotwa, Litwa, Szwecja i Finlandia, aby zacząć rozwijać morską energetykę wiatrową jako odnawialne źródło energii, jest bardzo zachęcające dla całego sektora – [...]

Inwestorzy morskiej energetyki wiatrowej domagają się reform w Szwecji

Morska energetyka wiatrowa niezbędna do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną – przekonuje szwedzkie stowarzyszenie energetyki wiatrowej Svensk Vindenergi. Inwestorzy apeluję o kilka reform na rzecz przyspieszenia rozwoju wiatraków na obszarach morskich. […]

BSH chce wyznaczyć dodatkowe obszary dla morskich farm wiatrowych. Trwają konsultacje

Niemiecka Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) rozpoczęła w grudniu 2021 roku procedurę aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (FEP). Uwagi można składać do 18 stycznia 2022 roku. Cel rządu Niemiec, jakim jest rozbudowa 70 GW do 2045 roku, wymaga zagospodarowania dodatkowych obszarów na Morzu Bałtyckimi i Północnym. […]

Szwecja może być liderem regionu Morza Bałtyckiego w produkcji „zielonej” stali

Produkcja stali i morska energetyka wiatrowa to dwa obszary, które są coraz bardziej zależne od siebie. Nie będzie wiatraków bez stali, natomiast „zielonej” stali – bez produkcji OZE i bezemisyjnego wodoru. Pierwsze kroki w bezemisyjnej produkcji stali poczyniła Szwecja i to właśnie ten kraj może zostać liderem regionu Morza Bałtyckiego w tym obszarze. Rozwijając wiatraki na morzu można wykorzystać potencjał Szwecji. […]

Uczestnicy Electric City 2021 wybrali najbardziej obiecujący startup w sektorze wiatrowym

Konferencja Electric City 2021 była doskonałą okazją dla startupów do zaprezentowania swoich najnowszych innowacji w sektorze wiatrowym w ramach bloku “Park Innowacji”. Zwycięzcą został Anker Foundations – startup otrzymał nagrodę “Best Startup Award” za swoje innowacyjne, zrównoważone rozwiązania w zakresie rozwoju prefabrykowanych fundamentów dla turbin wiatrowych. […]

O czym mówi europejska branża wiatrowa? Więcej planów, ale też większe wyzwania

Za nami ekscytująca edycja konferencji Electric City 2021 w Kopenhadze. Branża mogła spotkać się osobiście po trudnym dla wszystkich okresie pandemii i porozmawiać o najbliższej przyszłości energetyki wiatrowej w Europie. Osiągnęliśmy już bardzo wiele – zbliżamy się do 200 GW zainstalowanej mocy wiatrowej. Pytanie brzmi – co dalej? Oto najważniejsze tematy poruszane w branży. Przeczytaj także naszraport specjalny na temat Electric City 2021. […]

Zakończono badania geofizyczne i środowiskowe dla farmy wiatrowej Södra Midsjöbanken

Niemiecki koncern energetyczny RWE poinformował, że zakończyły się badania geofizyczne i środowiskowe dla projektu morskiej elektrowni wiatrowej Södra Midsjöbanken. Jest to największy projekt RWE w regionie nordyckim, który zakłada budowę morskiej farmy około 100 km od kontynentalnej część Szwecji w kierunku granicy z Polską. Całkowita moc zainstalowana wyniesie do 1600 MW. […]

Powstanie nowa spółka Nordic RCC A/S, która będzie koordynowała nordycki system elektroenergetyczny

Duński operator poinformował, że wraz z innymi skandynawskimi operatorami systemów przesyłowych – Statnett, Svenska Kraftnät i Fingrid – podjął decyzję o utworzeniu spółki Nordic RCC A/S w celu koordynacji planowania operacyjnego całego skandynawskiego systemu energetycznego. Nordic RCC A/S zostanie formalnie utworzona w 2022 roku z siedzibą w Ørestad, w Kopenhadze, gdzie do tej pory znajdowało się biuro centrum Nordic RSC. […]

Trwa realizacja projektu morskiej farmy wiatrowej Korsnäs

Obecnie w Finlandii realizowany jest projekt morskiej farmy wiatrowej w Korsnäs, na południowo-zachodnim wybrzeżu Finlandii, 15 km od wybrzeża. Na początku 2022 roku rozpoczną się prace nad oceną oddziaływania na środowisko i oraz planowanie przestrzenne instalacji. […]

Finlandia wydzierżawi deweloperom offshore wind obszary morskie w ramach aukcji

Fiński Komitet Ministerialny ds. Polityki Gospodarczej zatwierdził propozycję modelu aukcyjnego, który ma być stosowany do dzierżawy publicznych obszarów wodnych zarządzanych przez Metsähallitus. Celem jest przyśpieszenie rozwoju projektów morskiej energetyki wiatrowej na warunkach rynkowych. Pierwsze aukcje odbędą się na przełomie 2023 i 2024 roku. […]

Morska energetyka wiatrowa może odegrać znaczącą rolę w produkcji zielonego wodoru w Polsce

Eksperci Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE Energy) oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przygotowali raport na temat potencjału produkcji zielonego wodoru w Polsce. Do 2040 roku jest realna szansa na zaspokojenie popytu na wodór przez elektrolizery o mocy powyżej 20 GW. Aby to było możliwe generacja OZE powinna wynosić ponad 60 GW. Znaczną rolę mogą odegrać morskie farmy wiatrowe. […]

Globalna moc morskiej energetyki wiatrowej wzrośnie ponad trzykrotnie do 2026 roku

Wzrost światowej zdolności do produkcji energii elektrycznej m. turbin wiatrowych jest na dobrej drodze do przyspieszenia w nadchodzących latach. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej prognozują rekordy przyrostów OZE na świecie. Przewiduje się, że całkowita moc morskiej energetyki wiatrowej wzrośnie ponad trzykrotnie do 2026 roku. […]

Plany UE a wiatrowy potencjał Bałtyku. BalticWind.EU weźmie udział w spotkaniu Komisji Morza Bałtyckiego CPMR

8 grudnia odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. energii i klimatu Komisji Morza Bałtyckiego CPMR. Temat spotkania są szanse płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w regionie Bałtyku. Podczas spotkania będzie reprezentował nas Paweł Wróbel, dyrektor zarządzający BalticWind.EU, który opowie o planach Unii Europejskiej względem morskiej energetyki wiatrowej oraz konsekwencji z tego wynikających. […]

Holger Matthiesen przechodzi z RWE Renewables do Aker Offshore wind

Norweski deweloper sektora morskiej energetyki wiatrowej poinformował o tym, że Holger Matthiesen, pełniący do tej pory funkcję dyrektora ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Skandynawii, w Polsce i krajach bałtyckich w RWE Renewables, dołączył do zespołu norweskiego potentata rozwijającego farmy morskie w technologii floating. […]

Bezpieczny Bałtyk bez broni chemicznej i wraków statków? Polska nie chce być obojętna

#BałtykDlaPokoleń – to inicjatywa polskiej spółki energetycznej Enea oraz UN Global Compact Network Poland, który ma na celu ochronę wód Morza Bałtyckiego. Na dnie morza zalegają setki tysięcy ton amunicji klasycznej, broni chemicznej i wraki statków wypełnione paliwem. Pozostałości po II wojnie światowej stanowią zagrożenia dla ekosystemu bałtyckiego, ale są także wyzwaniem finansowym i środowiskowym dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. […]

2 GW więcej w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku – nowe porozumienie Duńczyków

Ministerstwo Finansów Danii poinformowało, że rząd Danii wraz z partiami politycznymi doszedł do częściowego porozumienia w sprawie ustawy budżetowej na 2022 rok. Politycy wyrazili potrzebę zwiększenia inwestycji w morską energetykę wiatrową. Zgodzono się na rozbudowę wiatraków na morzu o dodatkowe 2 GW do 2030 roku. Założenia porozumienie przedstawiono w sobotę 4 grudnia br. […]

Francuskie, holenderskie i kanadyjskie firmy zainteresowane morską farmą wiatrową na Litwie

Przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Energii poinformowali podczas międzynarodowej konferencji Electric City 2021, że budowa morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim cieszy się dużym zainteresowaniem. Wśród firm są to TotalEnergies Renewables z Francji, Van Oord Offshore Wind z Holandii, Northland Power z Kanady. BalticWind.EU był partnerem wydarzenia w Kopenhadze. […]

Dania i Litwa rozmawiają o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Kłajpedzie

Dziś w Kłajpedzie rusza konferencja „Offshore industry in the eastern part of the Baltic Sea: get ready for business, podczas której spotkają się przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej z Danii oraz Litwy oraz strony zainteresowane rozwojem tej branży. Według ambasadora Danii na Litwie Hansa Braska, Litwa i Kłajpeda mogą stać się flagowymi ośrodkami rozwoju projektów morskiej energetyki wiatrowej w regionie wschodniego Bałtyku. […]

PGE Baltica bez Moniki Morawieckiej

Prezes zarządu PGE Baltica Monika Morawiecka poinformowała na swoim profilu Linkedin, że odchodzi ze spółki PGE Baltica, odpowiedzialnej za rozwój morskich farm wiatrowych na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Informacje potwierdziła także PGE Polska Grupa Energetyczna. […]

Recykling, net-zero 2050, rozwój sieci – rozmowy branży wiatrowej w Kopenhadze

Wczoraj cała branża energetyki wiatrowej przybyła do Kopenhagi, aby omówić transformację systemów energetycznych, a w szczególności rozwój energetyki wiatrowej. BalticWind.EU jest jednym z partnerów medialnych tego wydarzenia. Nasi przedstawiciele spotykają się i rozmawiają z przedstawicielami branży na temat wyzwań stojących przed energetyką wiatrową, szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego. Recykling łopat i innych komponentów, neutralność klimatyczna do 2050 roku oraz rozwój infrastruktury to jedne z kluczowych tematów, które przebijają się na pierwszy plan agendy spotkań. […]

Estonia szuka inspiracji i współpracy z Norwegią w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Przedstawiciele estońskich firm, poszukujący możliwości rozwoju branży offshore wind, udali się z wizytą do Norwegii celem zapoznania się z norweskim przemysłem i potencjałem offshore. Estonia liczy na poprawę współpracy pomiędzy partnerami z sektora offshore w regionie Morza Bałtyckiego. O wizycie poinformowała Estońska Agencja Inwestycyjna (EIA). […]

Wyspy Alandzkie z ogromnym potencjałem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Eksperci fińskiego Uniwersytetu LUT opracowali mapę potencjału morskiej energetyki wiatrowej w obszarze Wysp Alandzkich na zlecenie lokalnych władz. Jak się okazuje, region ten ma ogromny potencjał rozwoju wiatraków morskich. Duża farma wiatrowa mogłaby pokryć połowę obecnej produkcji energii elektrycznej w Finlandii. […]

Zakończono prace nad estońskim planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich

Ministerstwo Finansów Estonii poinformowało, że opracowano ostateczny projekt estońskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Dokument będzie przez miesiąc dostępny publicznie, a pod koniec roku zostanie przekazany rządowi do przyjęcia. Plan określa zasady różnych sposobów korzystania z morza oraz ustala warunki i wytyczne dla nowych perspektywicznych sposobów korzystania z morza. W sumie dla energetyki wiatrowej postawiono ponad 20 warunków. […]

Port Klintholm zostanie rozbudowany, aby pomieścić więcej operatorów turbin wiatrowych

30 zelandzkich właścicieli turbin wiatrowych odwiedziło 25 października Port Klintholm, gdzie duńskie stowarzyszenie branżowe Wind Denmark zorganizowało ostatnie z pięciu tegorocznych spotkań regionalnych, które oprócz Portu Klintholm odbyły się także w Vejle, Ikast, Vojens i Aalborgu. Zgodnie z zapowiedziami, Port Klintholm zostanie rozbudowany, aby pomieścić czterech do sześciu operatorów turbin wiatrowych. […]

Wydatki na morską energetykę wiatrową gonią inwestycje w sektorze ropy i gazu

Według najnowszej analizy niezależnego ośrodka analitycznego Rystad Energy, wydatki na morską energetykę wiatrową (CAPEX) w coraz większym stopniu wypełniają lukę po inwestycjach w sektorze ropy i gazu. Do 2030 roku inwestycje na rynku morskiej energetyki wiatrowej mogą przewyższyć poziom inwestycji w sektorze naftowo-gazowym na kilku kluczowych rynkach. Niektóre kraje już osiągnęły poziom graniczny. […]

Portowe “być albo nie być”. Wiemy już o polskim planie, potrzebne szybsze działania

Podpisany w dn. 15 września 2021 roku tzw. Polish Offshore Wind Sector Deal to obok ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z grudnia 2020 roku, kolejny kamień milowy w rozwoju tego sektora w Polsce. Niniejszy tekst jest częścią cyklu komentarzy na temat głównych wyzwań, którym należy sprostać by urzeczywistnić plany zawarte w umowie sektorowej. Ukazał się w naszym Raporcie Kwartalnym - Polska Q3 2021. Patrycja Rapacka: „Podstawa” polskiego sektora offshore wind, „warunek” rozwoju polskich wiatraków na Morzu Bałtyckim, „szansa” dla Pomorza – to stwierdzenia, które padały z ust polityków, ekspertów i przedstawicieli branży na przestrzeni ostatnich [...]

Copenhagen Infrastructure Partners zwiększy zaangażowanie w morskiej energetyce wiatrowej

Fundusz Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) planuje zainwestować 100 mld euro w aktywa OZE do 2030 roku. Przedstawiciele inwestora przekonują, że potrzebne są szybkie działania polityczne w celu przyspieszenia tempa rozwoju OZE i osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. Jest to szczególnie ważne w kontekście obecnie trwającego szczytu klimatycznego COP26. CIP chce zwiększyć zaangażowanie w morskiej energetyce wiatrowej. […]

Morska energetyka wiatrowa, sieci, środowisko – porozmawiajmy o przyszłości Morza Bałtyckiego na Electric City 2021

Listopad będzie miesiącem rozmów o energetyce wiatrowej w Europie. W Kopenhadze odbędzie się konferencja organizowana WindEurope Electric City 2021, podczas której będą prowadzone rozmowy o nowej perspektywie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jest to także doskonała okazja do podjęcia dyskusji o roli Morza Bałtyckiego w rozwoju sektora wiatrowego i dekarbonizacji gospodarek krajów bałtyckich. […]

Iberdrola ma w planie budowę farmy wiatrowej Windanker na Morzu Bałtyckim

Jeden z wiatrowych liderów – hiszpańska Iberdrola – podsumowała swoje wyniki finansowe za dziewięć pierwszych miesięcy 2021 roku. Iberdrola zdecydowała się skorzystać z prawa pierwokupu przy jednym z projektów wiatrowych. Projekt farmy morskiej Windanker o mocy 300 MW powstanie na wodach Morza Bałtyckiego w ramach Baltic Hub. […]

Morska energetyka wiatrowa na szczycie klimatycznym COP26

31 października ruszył długo oczekiwany szczyt klimatyczny w Glasgow – COP26. Miejsce spotkań decydentów z całego świata jest znamienne – Wielka Brytania jest europejskim liderem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, której celem jest instalacja 40 GW do 2030 roku. W szczycie będą uczestniczyć także przedstawiciele sektora wiatrowego.  […]

Dillinger kontynuuje inwestycje w produkcję monopali

Dillinger, niemiecki producent wysokiej jakości blach grubych, poinformował, że zainwestuje 56,5 miliona euro w rozszerzenie produkcji superciężkich blach w Dillinger oraz w produkcję fundametów w zakładach Steelwind Nordenham. […]

Lina Kinning, SWEA: Przejrzysty i otwarty dialog będzie kluczowy dla rozwoju szwedzkiej sieci przesyłowej

Szwedzki rząd ogłosił w październiku, że operator systemu elektroenergetycznego Svenska Kraftnät będzie miał za zadanie rozwinąć morską sieć przesyłową w związku z planami wdrożenia morskiej energetyki wiatrowej. Lina Kinning, ekspert ds. morskiej energetyki i polityki europejskiej w Szwedzkim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej (SWEA), w komentarzu dla BalticWind.EU mówi o wyzwaniach z tym związanych. […]

Enersense przejął fińską spółkę Pori Offshore Construction

Dostawca zeroemisyjnych rozwiązań Enersense przejął 4 października wszystkie udziały Pori Offshore Constructions, firmy posiadającej duże zasoby know-how w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Był to główny czynnik, który zaważył na decyzji inwestycyjnej. […]

BLIX stworzy katalog technologii sieci offshore dla OSP Elering AS i Augstsprieguma tīkls AS

Estoński OSP Elering AS i łotewski OSP Augstsprieguma tīkls (AST) opracowują analizę biznesową, badając możliwości inwestycji w sieć morską. Aby ocenić przypadki biznesowe przyszłych projektów, potrzebny jest katalog technologii sieci przesyłowych dla morskiej energetykiwiatrowej. Firma BLIX Consultancy została poproszona o wykonanie studium i dostarczenie katalogu wybranych technologii. […]

Iris Baldursdottir, ENTSO-E: Integracja morskiej energetyki wiatrowej nie nastąpi z dnia na dzień

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z ważnych filarów wdrażanego Europejskiego Zielonego Ładu w UE. Strategia KE dotycząca morskich OZE przewiduje włączenie 300 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2050 roku. Rodzi to wiele wyzwań, w szczególności w zakresie rozwoju sieci, budowy nowych połączeń przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. – Zamiast wymyślać koło na nowo, powinniśmy oprzeć się na sprawdzonych rozwiązaniach i dostosować je do rynków offshore, rozwoju systemu i operacji systemowych – komentuje dla BalticWind.EU Iris Baldursdottir, niezależna konsultantka i starszy doradca w ENTSO-E, Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych. […]

Szwedzcy rybacy zaniepokojeni planami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Szwedzki rząd zapowiedział w październiku, że operator systemu elektroenergetycznego Svenska Kraftnät będzie miał za zadanie rozbudować sieć przesyłową na obszarach morskich w związku z planami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Zapowiedziami zaniepokoili się krajowi rybacy. Wystosowali w tej sprawie list do rządu. […]

Władze miasta Pałąga obawiają się wpływu morskich farm wiatrowych na turystykę i krajobraz

Šarūnas Vaitkus, burmistrz litewskiego miasta Pałąga, zwrócił się do władz państwowych z listem na temat wątpliwości związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych. Lokalni politycy obawiają się negatywny wpływ wiatraków morskich na krajobraz oraz potencjał rekreacyjno-turystyczny. „Zdecydowanie się nie zgadzamy!” – podkreślił w liście Vaitkus. Na list Vaitkusa powołują się litewskie media, w tym Vakarine Palanga. Burmistrz Pałągi obawia się, że morskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim w sposób negatywny wpłyną na rozwój lokalnej turystyki. Elektrownie wiatrowe, które mają zostać zainstalowane na morzu na wysokości miasta Kłajpedy i wsi Butingė, będą miały znacznie negatywny wpływ na potencjał turystyczny i rozwój Połągi [...]

Finlandia powinna zbadać sposoby na poprawę konkurencyjności morskiej energetyki wiatrowej

Kilka dni temu rząd Szwecji poinformował, że polecił operatorowi Svenska Kraftnät rozpoczęcie prac przygotowawczych przed rozbudową sieci przesyłowej na wodach morskich w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Do planów Szwecji odniosło się Fińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, które stwierdza w komunikacie, że jeśli Finlandia spóźni się z tworzeniem łańcucha wartości dla tego sektora, to inne państwa takie jak Szwecja wyprzedzą ją. […]

Dania zbada możliwość rozbudowy wyspy energetycznej Bornholm

Duńskie wyspy energetyczne mają być jednym z przełomowych projektów w Europie. Jedna z nich powstanie na Morzu Bałtyckim. Docelowo projekt infrastrukturalny będzie połączony z morskimi farmami o mocy do 2 GW. Operator duński Energinet na polecenie rządu na rozszerzyć obecne studia wykonalności dla planów obejmujących moc 3 GW. Ma to związek z problemami przy projekcie morskiej farmy wiatrowej Hesselø, dla której poszukiwane są alternatywne lokalizacje. […]

Michał Obiegała, BP: Analizujemy możliwości biznesowe w zakresie inwestycji w polski sektor offshore wind

We wrześniu informowaliśmy na łamach BalticWind.EU, że koncern energetyczny BP jest zainteresowany inwestycjami w polskim sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Poinformował o tym Michał Obiegała, dyrektor ds. korporacyjnych BP Polska, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dziś przedstawiciel BP Polska odpowiada na nasze pytania. Obiegała podkreśla, że Polska jest wysoko na liście priorytetów Grupy Kapitałowej BP w zakresie offshore wind. […]

Litwa prowadzi rozmowy na temat budowy drugiej farmy morskiej o mocy 700 MW

Wiceminister energii Litwy Daiva Garbaliauskaitė wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Baltic Offshore Wind Transmission” oraz w wizycie studyjnej w Danii. W trakcie wydarzenia w Warszawie poinformowała, że Ministerstwo Energii, wraz z operatorem sieci, prowadzi rozmowy na temat możliwości budowy drugiej morskiej farmy wiatrowej. Wraz z rozwojem wiatraków na Bałtyku Litwa przewiduje produkcję ekologicznego wodoru. […]

Cloudberry chce rozwinąć farmy wiatrowe o mocy 2,5 GW na Morzu Bałtyckim

Nordycka firma Cloudberry ma w planie wzmocnienie portfela biznesowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Na celowniku niezależnego dewelopera jest Morze Bałtyckie. Producent energii odnawialnej w krajach nordyckich zatrudnił Charlotte Bergqvist, która wspomoże Cloudberry w poszukiwaniach możliwości inwestycyjnych.   […]

Dania rozważa nową lokalizację dla morskiej farmy Hesselø, wśród alternatyw Morze Bałtyckie

Duńska Agencja Energetyczna rozpoczęła analizę alternatywnych obszarów pod budowę morskiej farmy wiatrowej Hesselø, która powstanie w ramach duńskiej umowy energetycznej z 2018 roku. Wstępne badania dna morskiego wykazały, że na zakładanym pierwotnie obszarze znajduje się miękkie dno gliniaste. Jeśli okaże się, że dno morskie jest całkowicie niekorzystne, farma może być zbudowana w innym miejscu. […]

Dillinger dostarczył 45 tys. ton blach grubych na rzecz projektu Kriegers Flak

6 września okazał się przełomowy dla Morza Bałtyckiego, gdyż w tym dniu oficjalnie zainaugurowano projekt morskiej farmy wiatrowej Kriegers Flak o mocy 604 MW. Niemiecki producent stali Dillinger pochwalił się, że to on dostarczył 45 tys. ton blachy grubej niezbędnej do budowy monopali, które zostały wykorzystane w projekcie Kriegers Flak. […]

Przeszkody na polskiej drodze do 11 GW w morskiej energetyce wiatrowej (RELACJA)

BalticWind.EU był patronem instytucjonalnym VII Kongresu Energetycznego organizowanego przez think-tank DISE Energy. Nasz przedstawiciel dyrektor zarządzający Paweł Wróbel wraz z przedstawicielami branży oraz ekspertami sektora morskiej energetyki wiatrowej dyskutował o jej rozwoju w Polsce. Wszyscy byli zgodni co do tego, że droga do planowanych 11 GW jest jeszcze długa, ale także pełna wyzwań […]

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech przekracza 60 GW

Niemiecka fundacja OFFSHORE-WINDENERGIE przygotowała analizę zapotrzebowania i potencjału produkcji zielonego wodoru w połączeniu z morską energetykę wiatrową w Niemczech. Z obliczeń wynika, że w oparciu o nowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich możliwe jest zainstalowanie ponad 60 GW mocy na morzu, jeżeli wykorzystane zostaną wszystkie dostępne opcje. […]

Wind Denmark wzywa do opracowania planu politycznego w zakresie zielonej energii

Duńskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej Wind Denmark przedstawiło podczas konferencji branżowej Vindtræf 2021 szereg propozycji mających na celu przyspieszenie ekspansji energetyki wiatrowej i słonecznej. Dania potrzebuje ogromnych ilości energii z OZE w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku. […]

Zachodniopomorskie chce włączyć się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej

Województwo Zachodniopomorskie w Polsce jest liderem pod względem wykorzystania energii wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych na lądzie. Z racji dostępu do morza lokalne władze oraz firmy chcą wykorzystać szanse płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W tym celu podpisano listu intencyjny dotyczący programu „Zachodniopomorskie_Offshore 2027”. […]

Po raz kolejny przedłużono kontrakt dla Petrel Explorer na prace na Morzu Bałtyckim

W czerwcu informowaliśmy, że norweska firma Green Energy Group (SeaBird Exploration Plc) zajmująca się badaniami sejsmicznymi zrealizuje swój pierwszy kontrakt w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Umowa obejmuje czarter jednostki Petrel Explorer czyli pływającego hotelu. Firma poinformowała o kolejnym przedłużeniu kontraktu. […]

Pierwsza energia z farmy wiatrowej Utposten 2 może popłynąć w 2025 roku

Anders Sandin zwrócił się z liście do redakcji Gefle Dagblad z pytaniami dotyczącymi morskiej energetyki wiatrowej w Szwecji. „Myślę, że nikt nie jest przeciwny morskiej energetyce wiatrowej, ale wielu jest przeciwnych niszczeniu środowiska w celu jego ratowania – stwierdza. Spółka Svea Wind Offshore odnosi w odpowiedzi do realizacji projektu Utposten 2. […]

Polish Offshore Wind Sector Deal – kamień milowy dla nowej branży w Polsce

15 września to data przełomowa dla polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. W tym dniu zostało podpisane porozumienie branżowe celem rozwoju nowej gałęzi gospodarki. Dokument podpisało około 200 sygnatariuszy, jednak polski rząd już zachęca kolejne podmioty do przyłączenia się do porozumienia. […]

Morska energetyka wiatrowa w Polsce – wyzwania i zagrożenia (RELACJA)

2021 rok okazał się przełomowy dla polskiej branży morskiej energetyki wiatrowej. Pojawiły się pierwsze przepisy prawne dla sektora, Urząd Regulacji Energetyki przyznał wsparcie dla pięciu projektów na Morzu Bałtyckim, a w środę zostanie podpisane porozumienie Polish Offshore Wind Sector Deal. Branża w Polsce nie pyta już o to, czy będzie rozwijana morska energetyka wiatrowa, ale w jaki sposób będzie realizowana na polskiej części Morza Bałtyckiego. Udział w jednej z debat wziął nasz przedstawiciel Paweł Wróbel, Dyrektor Zarządzający BalticWind.EU. […]

DNV: Rynek morskiej energetyki wiatrowej w Polsce rozwija się, a naszą rolą jest jego wspieranie

Niezależna firma DNV została wybrana do certyfikacji projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power – jednej z pierwszych morskich farm wiatrowych w Polsce. Rozmawiamy z przedstawicielami firmy o perspektywach rozwoju tego sektora na Morzu Bałtyckim, wyzwaniach stojących przed nowo powstającym rynkiem morskiej energetyki wiatrowej oraz istocie certyfikacji w procesie budowy farm wiatrowych. […]

O czym będzie rozmawiać branża offshore wind na jesieni?

Kończy się pomału okres urlopów i wakacyjnych wyjazdów, a przed nami zaczyna kształtować się zbliżająca się sezon konferencyjny oraz jesień. Nasza redakcja BalticWind.EU zauważyła, że pomimo okresu wakacyjnego branża morskiej energetyki wiatrowej nie zwolniła i z optymizmem patrzy na jesień. Jakie tematy będą dominowały w ciągu najbliższych miesięcy? Oto nasza redakcyjna czwórka. […]

Olszewski: Projekty morskiej energetyki wiatrowej są narażone na różne ryzyka

Ubezpieczyciele muszą brać pod uwagę znacznie więcej potencjalnych ryzyk - takich jak ryzyko związane z wykorzystaniem jednostek pływających, ciężkich dźwigów czy np. ryzyko związane ze zmienną wysokością fal. Z wyżej opisanych powodów rynek ubezpieczeniowy stworzył warunki ubezpieczenia dedykowane i specyficzne dla projektów budowy i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej - wyjaśnia w rozmowie z BalticWind.EU Michał Olszewski, Dyrektor Sektora Energetyki i Górnictwa w GrECo Polska. Patrycja Rapacka: Offshore Wind Insurance - co to właściwie oznacza i na jakim etapie rozwoju farmy wiatrowej trzeba wziąć pod uwagę ubezpieczenia? Czy wszyscy deweloperzy się zabezpieczają? Czy jest to standard branżowy? Michał Olszewski: Ubezpieczenia projektów morskich [...]

Wysokie ceny stali mogą uderzyć w morską energetykę wiatrową

Stal jest istotnym elementem w rozwoju odnawialnych źródeł energii - nie ma co do tego wątpliwości. Jednak znacznie rosnąca jej cena może odbić się w postaci większych kosztów realizacji projektów wiatrowych. Najbliższe lata będą testem dla deweloperów wiatrowych i producentów komponentów do wiatraków. Trzymający w napięciu jest wzrost cen stali spowodowany takimi czynnikami jak pandemia COVID-19, unijne taryfy importowe czy plany wprowadzenia podatku za emisję dwutlenku węgla w sektorze (producenci stali odpowiadają za około 10 proc. światowej emisji CO2). Na producentów stali wywierana jest presja w kontekście redukcji emisji zanieczyszczeń. Prowadzone są więc ogromne inwestycje w rozwój technologii bezemisyjnej produkcji [...]

Huisman dostarczy ulepszone narzędzia instalacyjne dla statku Orion

Huisman, światowy dostawca rozwiązań technicznych, podpisał umowę z DEME na dostawę narzędzi instalacyjny na statek Orion używany w morskiej energetyce wiatrowej. Statek instalacyjny Orion będzie pracował m.in przy morskiej farmie wiatrowej Arcadis Ost 1 w Niemczech na Morzu Bałtyckim. Specjaliści Huisman i DEME w ostatnim czasie pracowali wspólnie nad optymalizacją konstrukcji narzędzi instalacyjnych pod względem bezpieczeństwa i wydajności instalacji monopali. Unikalne rozwiązanie umożliwia obsługę monopali bez użycia rąk poprzez sterowanie zdalnie. Podnośnik jest przeznaczony do instalacji monopali nowej generacji i może być przedłużany w celu obsługi pali o długości 120 m i średnicy do 12 m. Huisman dostarczy dodatkowo zestaw [...]

Dania rozpoczęła badania środowiskowe na miejscu budowy wysp energetycznych

Duński operator przesyłowy Energinet zlecił przeprowadzenie badań środowiskowych firmom Niras i Rambøll w miejscu powstania dwóch wysp energetycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym. W ciągu najbliższych lat mają być przebadane populacje ssaków morskich, ryb oraz ptaków w trakcie różnych pór roku. Firma Rambøll przeprowadzi badania środowiskowe na Morzu Bałtyckim na wodach, gdzie morskie turbiny wiatrowe będą zainstalowane 20 kilometrów od południowego wybrzeża Bornholmu. Dania planuje zgromadzić 2 GW mocy z morskich farm wiatrowych położonych około 20 kilometrów od południowego wybrzeża Bornholmu. Stąd zielona energia będzie przesyłana do Zelandii i za granicę. Z kolei Niras przeprowadzi badania na terenie przyszłej wyspy [...]

Niemcy rozpoczęły konsultacje w sprawie rozbudowy sieci elektroenergetycznych

Niemiecki regulator w postaci Federalnej Agencji ds. Sieci Przesyłowych (Bundesnetzagentur - BNetzA), rozpoczął w sierpniu konsultacje drugiego projektu planu rozwoju sieci w zakresie jej rozbudowy do 2035 roku. Przedstawił również swoją ocenę play rozwoju infrastruktury. Plan rozwoju sieci elektroenergetycznej na lata 2021-2035 zawiera działania na rzecz rozbudowy niemieckiej sieci przesyłowej, które są konieczne do zapewnienia bezpiecznych dostaw energii elektrycznej do 2035 roku. W planie rozwoju sieci określono również niezbędne morskie połączenia przesyłowe. Obliczenia te opierają się na celu rządu federalnego, jakim jest przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej. Obecny proces rozbudowy sieci opiera się na ambitnych scenariuszach w kontekście rozwoju OZE. Środki [...]

Port w Kłajpedzie jest już przystosowany do sektora morskiej energetyki wiatrowej

Kraje regionu Morza Bałtyckiego walczą o wysoki udział rodzimych firm w rozwoju morskich farm wiatrowych. Ważną rolę odegrają porty, które będą obciążone sprawnymi instalacjami morskich farm wiatrowych. Dotyczy to również Litwy, która ma wielkie aspiracje w sektorze morskiej energii wiatrowej. BalticWind.EU zapytał port w Kłajpedzie o możliwości i perspektywy rozwoju w kontekście powstającej branży morskiej energetyki wiatrowej. W ostatnim czasie BalticWind.EU opublikował wiele publikacji na temat powstającego sektora morskiej energetyki wiatrowej na Litwie. Rozmawialiśmy z decydentami rządowymi, takimi jak Wiceminister Energii Daiva Garbaliauskaitė, przedstawicielami przemysłu, takimi jak Urtė Daškevičiūtė z Litewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Aistis Radavičius, niezależnym ekspertem. Obecnie [...]

Eksperci z Société Générale doradzą PGE przy finansowaniu farm Baltica 2 i Baltica 3

Polska spółka państwowa PGE Polska Grupa Energetyczna wyłoniła doradcę finansowego do aranżacji i pozyskania finansowania dla budowy morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3. Jest to francuski bank inwestycyjny Société Générale. Wybór doradcy finansowego został przeprowadzony na podstawie polskiego prawa zamówień publicznych w trybie sektorowych negocjacji z ogłoszeniem. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 5 wykonawców. Polski inwestor podkreśla, że współpraca z instytucją o ugruntowanej pozycji na europejskim rynku finansowym, jakim jest Société Générale, dowodzi, że PGE będąc największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, cieszy się zaufaniem instytucji finansowych.Société Générale jest doświadczona instytucja finansową działająca także w [...]

Elektroliza wodoru na morzu. Niemcy konsultują kryteria oceny projektów morskich

11 sierpnia 2021 roku ministerstwo gospodarki i energii Niemiec przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia innych obszarów w wyłącznej strefie ekonomicznej celem produkcji energii. Chodzi tu o produkcję zielonego wodoru w Niemczech, gdzie morska energetyka wiatrowa odegra dużą rolę. Jak czytamy na stronie resortu, niemiecki rząd rozpoczął szereg konsultacji z krajami związkowymi oraz z branżowymi stowarzyszeniami w sprawie nowych regulacji.Projekt ten nie został jeszcze ostatecznie opracowany przez rząd federalny. Uwagi można zgłaszać do dnia 25 sierpnia. Ustawa o energetyce wiatrowej na morzu (WindSeeG) zawiera w § 71 nr 5 upoważnienie do wydania przez ministerstwo rozporządzenia w sprawie określenia kryteriów przydziału [...]

Nowe regulacje offshore wind w Polsce mogą wykluczyć zagraniczne firmy

Polskie media dotarły do nieoficjalnej wersji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym dotyczącym m.in wymagań, które muszą spełnić firmy inwestujące w morskie farmy wiatrowe w Polsce. Nowe regulacje mogą wykluczyć zagraniczne i prywatne koncerny z inwestowania w energetykę wiatrową na morzu w Polsce. Do sprawy odniosła się Konfederacja Lewiatan, organizacja biznesowa, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce. Według nieoficjalnej wersji rozporządzenia, na które czeka cała branża, firmy prywatne i zagraniczne nie będą mogły inwestować w morskie farmy wiatrowe w Polsce - ostrzega Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy w Polsce apelują o ponowne konsultacje projektu rozporządzenia i wypracowanie kompromisu. [...]

Polscy rybacy rekreacyjni obawiają się rozwoju morskich farm wiatrowych 

W krajach planujących rozwój morskich farm wiatrowych nierzadko głośno protestują przedstawiciele sektora rybołówstwa. Rybacy obawiają się, że rozwój wiatraków pozbawi ich środków do życia - wiatraki mogą powstać na obszarach połowu ryb lub mogą ograniczyć ich rozwój. Podobne głosy podnoszą się nie tylko w Estonii, ale także w Polsce. Nie tak dawno pisaliśmy na łamach BalticWind.EU, że w maju 2021 roku estoński rząd przedstawił do oceny publicznej projekt zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Do planów rozwoju morskiej energetyki odniósł się na łamach estońskich mediów Mart Undrest, szef Estońskiego Związku Rybaków. Jak wskazuje, rybacy krytykują dokument, gdyż jest niewystarczający pod względem badań [...]

Newsroom: Vestas Ventures inwestuje w Salamander Quick Lift Crane Technology

Vestas Ventures, korporacyjne ramię venture capital firmy Vestas Wind Systems, zainwestowało w unikalną technologię Salamander Quick Lift Crane Technology, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję globalnego lidera w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań energetycznych i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w swoim łańcuchu wartości. Nowy żuraw ma duży potencjał, zarówno pod względem bezpieczeństwa pracy, jak i łatwości dostarczenia na miejsce, montażu i pracy w porównaniu do standardowych żurawi. […]

Rząd Litwy przyjął regulacje dla morskiej energetyki wiatrowej

Ministerstwo energetyki Litwy poinformowało, że w środę 4 sierpnia 2021 roku rząd poparł wniosek resortu w sprawie przyjęcia regulacji wspierających rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Przepisy dotyczą warunków dla głównego przetargu oraz zakresu odpowiedzialności zwycięzcy konkursu. […]

Wskaźnik local content w polskich projektach wiatrowych na Morzu Bałtyckim może sięgnąć nawet 50 proc.

Decydenci polscy od dłuższego czasu podkreślają kwestię zaangażowania polskich firm w rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Powstał raport, który wskazuje, że obecnie potencjał udziału local content w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej szacuje się na 20-25% dla projektów, które powstaną w pierwszym etapie (o mocy 5,9 GW) oraz na ok. 45-50% w kolejnej dekadzie. […]

Powołano Offshore Wind Foundations Alliance. Jego członkowie są obecni także na Morzu Bałtyckim

Powołano nowy sojusz na rzecz morskiej energetyki wiatrowej w Brukseli! Pięć europejskich firm utworzyło stowarzyszenie Offshore Wind Foundations Alliance (OWFA), którego celem jest informowanie o znaczeniu i istotności fundamentów morskich elektrowni wiatrowych oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. BalticWind.EU pyta o aktywność sojuszu w regionie Morza Bałtyckiego. […]

Morska energetyka wiatrowa może dać korzyści środowisku, ale trzeba rozwijać ją umiejętnie

Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody (Naturskyddsforeningen), największe i najstarsze stowarzyszenie ekologiczne w Szwecji, przedstawiło raport na temat rozwoju energetyki wiatrowej w Szwecji. Energia wiatrowa ma wiele zalet – jest konkurencyjna i ma ma minimalny wpływ na klimat. Ale silna ekspansja energetyki wiatrowej oznacza także wiele trudnych wyzwań, nie tylko związanych z lokalizacją, ale i środowisko – w końcu w tym celu rozwijane są OZE. […]

Litewska Agencja Ochrony Środowiska zbada poziom hałasu w strefach rozwoju offshore wind

Agencja Ochrony Środowiska, wraz z naukowcami z Uniwersytetu w Kłajpedzie i Centrum Badań Przyrodniczych przeprowadzą wspólny projekt, którego celem jest zaproponowanie środków mających na celu ograniczenie eutrofizacji, zaśmiecenia oraz podwodnego zanieczyszczenia hałasem oraz przedstawienie zaleceń dotyczących monitoringu morskiego. Aby osiągnąć ten cel, do 2023 roku Agencja planuje się wdrożenie 5 działań. […]

Parlament Europejski alarmuje w sprawie wpływu offshore wind na rybołówstwo

Posłowie Parlamentu Europejskiej przyjęli rezolucję z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie wpływu morskich farm wiatrowych i innych systemów OZE na sektor rybołówstwa. W dokumencie podkreślono potrzebę uniknięcia ewentualnego negatywnego i długofalowego oddziaływania morskich turbin wiatrowych na niektóre ekosystemy, zasoby rybne i różnorodność biologiczną, a w konsekwencji na całe rybołówstwo. […]

Jak będą wyglądały systemy energetyczne przyszłości? Odpowiedzią są sieci morskie

Hitachi ABB Power Grids jest globalnym liderem technologicznym, który angażuje się w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej, wykorzystując pionierskie i cyfrowe technologie w celu stworzenia silniejszej, inteligentniejszej i bardziej ekologicznej sieci energetycznej. BalticWind.EU zapytał giganta technologicznego o perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. […]

William Beuckelaers: OffshoreWind4Kids – najlepszy sposób, aby nauczyć się morskiej energetyki wiatrowej poprzez działanie

OffshoreWind4Kids to warsztaty wprowadzające dzieci w świat energii odnawialnej, a w szczególności morskiej energetyki wiatrowej. Transformacja energetyczna nie zostanie osiągnięta bez udziału społeczeństwa i wykwalifikowanego personelu. Naukę o morskiej energetyce wiatrowej można rozpocząć już w dzieciństwie – doskonale udowadnia to twórca OffshoreWind4Kids. BalticWind.EU zadał Williamowi Beuckelaersowi kilka pytań. […]

Aistis Radavičius: Największym wyzwaniem jest błędne postrzeganie morskiej energetyki wiatrowej jako drogiej formy energii elektrycznej

Dziś nasza redakcja poleca specjalny komentarz niezależnego eksperta ds. energii odnawialnej Aistisa Radavičiusa dla BalticWind.EU. Radavičius wyjaśnił, że w porcie w Kłajpedzie jest już wiele międzynarodowych i litewskich firm, które działają w branży offshore, ale w większości mają kontrakty poza Litwą w innych krajach, które rozwijają sektor energetyki morskiej. “A na Litwie na razie jest to gra na przeczekanie” – powiedział. […]

Rasmus Errboe: Polska wyłania się jako lider w sektorze morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim

Morze Bałtyckie jest jednym z obszarów zainteresowania inwestorów w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, w tym duńskiej firmy  Ørsted. Duńczycy będą realizować dwie morskie farmy wiatrowe na Bałtyku we współpracy z największym polskim producentem energii elektrycznej - PGE. Jak firma zapatruje się na polski rynek? Pytamy Rasmusa Errboe, Senior Vice President Ørsted Offshore, Continental Europe. Ørsted rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1990 roku, co oznacza, że bardzo dobrze zna potrzeby polskiego sektora energetycznego. Duńczycy są zaangażowani w budowę dwóch morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 (o łącznej mocy do 2,5 GW) we współpracy z PGE Polską Grupą [...]

Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego fundamentem transformacji polskiego systemu energetycznego

Polska może stać się jednym z liderów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, której potencjał szacowany jest nawet na 28 GW do 2050 roku. Adam Guibourgé - Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska, w swoim pierwszym felietonie wideo dla BalticWind.EU opowiedział o najważniejszych elementach rozwoju tego sektora w Polsce. Energetyka wiatrowa odegra szczególną rolę w dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego, obecnie uzależnionego od węgla. "Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych filarów naszego nowego, przyszłego i zeroemisyjnego systemu energetycznego, który chcemy zbudować w ciągu dwóch dekad w Polsce. Jest to główny element Poldkiej Polityki Energetycznej, którą rząd przyjął na [...]

Giles Dickson: Morska energetyka wiatrowa oferuje wiele korzyści gospodarczych dla Państw Bałtyckich

Czy inwestycje w morską energetykę wiatrową mogą napędzać współpracę regionalną? Jakie wnioski na przyszłość muszą wyciągnąć Kraje Bałtyckie, aby z sukcesem budować farmy wiatrowe? Które kraje mają szansę zostać liderem morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku? Sprawdź nasz ekskluzywny wywiad z Gilesem Dicksonem, CEO Wind Europe. Morze Bałtyckie i morska energetyka wiatrowa - czy to połączenie zmieni przyszłość regionu? Czy inwestycje w morską energetykę wiatrową mogą napędzać współpracę regionalną? Do roku 2050 UE chce stać się neutralna pod względem klimatycznym. Wymaga to szybkiego upowszechnienia energii odnawialnej we wszystkich Krajach Bałtyckich. I to będzie napędzać inwestycje w morską energetykę wiatrową. Morska energetyka wiatrowa [...]

Kristian Ruby: Plany Komisji Europejskiej są bardzo ambitne

Rozmawiamy z Kristianem Ruby, Sekretarzem Generalnym Eurelectric, na temat wyzwań stojących przed sektorem morskiej energetyki wiatrowej w Europie, a w szczególności na Morzu Bałtyckim. W wywiadzie dla BalticWind.EU wyjaśnił on, że aby sieć morskich farm wiatrowych mogła rozwijać się w tempie planowanym przez UE, konieczne jest usunięcie kilku krytycznych przeszkód. Baltic Wind: Jak inwestycje w morską energetykę wiatrową zmienią sektor energetyczny w Europie w najbliższych latach? Kristian Ruby: Oczekuję, że morska energia wiatrowa będzie jednym z głównych segmentów wzrostu w sektorze energetycznym w latach dwudziestych. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do połowy tego stulecia, morska energia wiatrowa będzie musiała zapewnić [...]

Stefan Thimm: IPCEI może pomóc w europejskiej współpracy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej i zielonego wodoru

Stefan Thimm, Dyrektor Zarządzający BWO, komentuje dla BalticWind.EU kwestie związane z niemieckim planem zagospodarowania przestrzennego i potencjałem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim z punktu widzenia Niemiec. Niemcy są jednym z liderów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Na wodach niemieckich działają już elektrownie wiatrowe. Stefan Thimm, Dyrektor Zarządzający BWO powiedział, że Niemcy widzą ogromny potencjał w sektorze morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, ponieważ morska energetyka wiatrowa pomaga w realizacji niemieckich celów klimatycznych i w tworzeniu miejsc pracy. - Dlatego jako BWO od dłuższego czasu krytykujemy fakt, że aktualny plan zagospodarowania terenów w niemieckim regionie [...]

BUND wzywa do ograniczenia ekspansji morskiej energetyki wiatrowej

BUND, niemiecka organizacja środowiskowa nonprofit, wzywa do ograniczenie ekspansji morskiej energetyki wiatrowej do 15 GW w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Podkreśla, że o ile transformacja energetyczna jest uzasadniona, to powinna być realizować z poszanowaniem dla środowiska morskiego. Niemiecki rząd przyjął w 2020 roku poprawkę do ustawy o morskiej energetyce wiatrowej, która wyznacza nowe cele rozbudowy mocy o 20 GW do 2030 roku i 40 GW do 2040 roku. Rząd federalny pracuje obecnie nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, którego celem jest zintegrowanie wymagań dotyczących sektora transportu morskiej, energetyki wiatrowej i ochrony środowiska w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu [...]

24Sea pomorze Parkwind monitorować stan fundamentów w Arcadis Ost 1

Belgijski deweloper morskiej energetyki wiatrowej Parkwind rozwijający farmę wiatrową Arcadis Ost 1 w Niemczech wybrał firmę 24Sea jako dostawcę systemów monitorowania stanu fundamentów turbin wiatrowych. O decyzji inwestora poinformował portal offshorewind.biz. 24Sea posiada już ponad 10-letnie doświadczenie w analizowaniu dynamice konstrukcji wiatrowych, przetwarzaniu sygnałów, identyfikacji systemów i monitorowaniu stanu konstrukcji przy użyciu technik data mining. Firma będzie odpowiedzialny za realizację prac inżynieryjnych, zaopatrzenia, instalacji oraz uruchomienia systemu monitorowania stanu strukturalnego fundamentów turbin wiatrowych zainstalowanych w ramach farmy wiatrowej Arcadis Ost 1 na wodach Morza Bałtyckiego w Niemczech. Na terenie nowej farmy zostaną zainstalowane fundamenty rodzaju monopile. Sprzęt do ich [...]

Magnora zwiększa udziały w projekcie Kustvind AB na Morzu Bałtyckim

Norweski deweloper OZE Magnora poinformował, że zwiększył swoje udziały do 24 proc. w projekcie budowy morskiej energetyki wiatrowej Kustvind na Morzu Bałtyckim. Obecnie projekt znajduje się w trakcie procesu uzyskiwania pozwoleń. Przeprowadzono już kilka badań związanych z ochrona środowiska dotyczących populacji żurawi oraz nietoperzy. Obecnie wyniki są analizowane przez ekspertów. Zrealizowano także analizy sieciowe w celu przygotowania podłączenia farmy do sieci regionalnych i krajowych. Rozpoczęto już także konsultacje publiczne Torstein Sanness, prezes zarządu Magnora, powiedział, że farma wiatrowa może zapewnić energię lokalnym odbiorcom przemysłowym, a także do produkcji wodoru jako zielonego paliwa dla lokalnego transportu. Magnora informuje także, że [...]

Morska energetyka wiatrowa mile widziana przez Litwinów, ale jest mało znana

Spółka Ignitis Renewables zleciła ośrodkowi badawczemu „Rinkos tyrimų centras” przeprowadzenie badań opinii na temat rozwoju energetyki na Litwie. Okazuje się, że według respondentów morska energetyka jest mile widziana, ale jest mało znana przez mieszkańców. Badania opinii publicznej zostały przeprowadzone w dniach od 21 kwietnia do 5 maja 2021 roku. Wywiady zostały zrealizowane z osobami w wieku 18–75 lat mieszkającymi na Litwie. Większość ankietowanych osób uważa, że najbardziej rozwinięte źródła energii na Litwie w przyszłości powinny być przede wszystkim „zielone”. Mowa tu o energetyce wiatrowej oraz słonecznej. 80 proc. badanych wskazało, iż energetyka słoneczna na Litwie powinna być rozwijana lub [...]

Equinor liczy na otwarcie więcej obszarów morskich pod rozwój energetyki wiatrowej

Przedstawiciel norweskiego Equinora wskazuje, iż jest za mało obszarów morskich przeznaczonych do rozwoju energetyki wiatrowej w skali globalnej. Mając na uwadze osiągniecie celów klimatycznych rządy państw powinny udostępnić więcej takich powierzchni pod rozwój takich powierzchni. Anders Opedal, prezes Eqinora, globalnego lidera w morskiej energetyki wiatrowej i wiodącego na świecie dewelopera pływających farm morskich, wypowiedział się o przyszłości tego sektora w rozmowie z agencją Reuters. Stwierdził, że kraje na całym świecie powinny udostępnić więcej obszarów morskich pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Mają one ambitne cele co do rozwoju OZE, w tym energetyki wiatrowej, ale obszary morskie, które przeznaczają pod budowę [...]

Wieloterminalowe sieci HVDC i ich integracja technologiczna kluczem do rozwoju offshore wind

ENTSO-E, T&D Europe i WindEurope opublikowali przygotowany razem raport na temat rozwoju systemów HVDC w kontekście morskiej energetyki wiatrowej. Wyzwaniem są problemy techniczne w integracji dużej ilości np. stacji konwertorowych od różnych dostawców. Kluczowe jest zapewnienie interoperacyjności technologii. Na początku warto wyjaśnić, że układy przesyłowe HVDC będą stanowić podstawę przyszłych inteligentnych sieci elektroenergetycznych określanych jako Smart Grid. Instalacja kabli HVDC już dziś realizowana jest na całym świecie. Stworzenie takiej sieci ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu i efektywności energetycznej poprzez integrację źródeł OZE. Zastosowanie układów HVDC ma kluczowe znaczenie w zakresie wsparcia rozwoju OZE, w szczególności przesyłania ogromnych ilości [...]

Fingrid przedstawił projekt planu rozwoju sieci

Fiński operator systemu elektroenergetycznego Fingrid opublikował projekt planu rozwoju sieci na lata 2022-2031. Dokument obejmuje prognozy rozwoju energetyki wiatrowej. Dokument powstał w oparciu o regionalne plany sieciowe, przygotowane we współpracy z partnerami i klientami operatora. Opinie i komentarze dotyczące projektu można przesyłać do firmy Fingrid do 31 sierpnia 2021 roku. Jak zaznacza operator w komunikacie prasowym, jednym z głównych zadań Fingrid jest rozwój sieci elektroenergetycznej w celu zaspokojenia potrzeb klientów i społeczeństwa. Długoterminowy rozwój sieci gwarantuje, że infrastruktura przesyłowa, jak i cały system elektroenergetyczny, będzie spełniał wymagania zmieniającego się otoczenia. Plany publikowane przez Fingrid uwzględniają zmiany w otoczeniu energetycznym [...]

Estońscy rybacy bardzo sceptyczni wobec offshore wind

W maju estoński rząd przedstawił do oceny publicznej projekt zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do opinii publicznej. Do planów rozwoju morskiej energetyki odniósł się na łamach estońskich mediów Mart Undrest, szef Estońskiego Związku Rybaków. Boją się zniszczenia łowisk W maju 2021 roku Ministerstwo Finansów Estonii przedstawiło plan zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do opinii publicznej Jak czytamy na stronie resortu, celem dokumentu jest uzgodnienie zasad użytkowania estońskiego morza w perspektywie długoterminowej przy jednoczesnym utrzymania dotychczasowego stanu środowiska morskiego oraz promocji gospodarki. Uwagi do planu można było zgłaszać do 18 marca br. Prace na dokumentem zostały zainicjowane 25 maja 2017 roku. Przygotowanie [...]

Niemiecki BSH wybrał firmy do badań geotechnicznych dla offshore wind

Niemiecka Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) wybrała dwie firmy Fugro i Ramboll do przeprowadzenia badań geotechnicznych obszarów podmorskich pod względem rozwoju przyszłych obszarów morskich farm wiatrowych. Holenderska spółka Fugro, specjalizująca się w badaniach geologicznych, poinformowała w maju, że wygrała przetarg na wieloletnie badania geotechniczne obszarów, na których będzie rozwijane morskie farmy wiatrowe. Działania mają potrwać 3 lata w ramach trzech etapów. Będą prowadzone na pięciu obszarach w ramach Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Niemiec (EEZ), które uwzględniają 86 lokalizacji. [AWZ – Deutsche Ausschlieβliche Wirtschaftszone] Usługi świadczone przez Fugro będą polegać na pozyskiwaniu danych geotechnicznych za pomocą statków specjalistycznych przeznaczonych do [...]

Urtė Daškevičiūtė: Morska energetyka wiatrowa będzie miała znaczący wpływ na litewski rynek energii

Litwa ma wielkie ambicje, aby rozwijać morską energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim. Raport BEMIP wskazuje na 4,5 GW potencjału dla rozwoju turbin wiatrowych na wodach litewskich. Zapytaliśmy Litewskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (Lietuvos vėjo elektrinių asociacija) o wyzwania stojące przed branżą w kontekście energetyki wiatrowej rozwijanej na Morzu Bałtyckim. Na pytania BalticWind.EU odpowiedziała Urtė Daškevičiūtė - asystentka i p.o. dyrektora LWPA. Przedstawicielka stowarzyszenia branżowego wyjaśnia w komentarzu, że w 2018 roku Parlament Republiki Litewskiej zatwierdził Narodową Strategię Niezależności Energetycznej. Patrząc na cele określone w strategii do roku 2050, 100% energii elektrycznej będzie produkowane na Litwie, przy czym produkcja będzie pochodziła [...]

Nordyccy operatorzy systemów przesyłowych pracują nad strategią rozwoju energii wiatrowej

Czterech skandynawskich operatorów sieci przesyłowej – Energinet, Fingrid, Statnett oraz Svenska Kraftnät – pracuje nad strategią rozwoju sieci (Nordic TSO Strategy) do 2030 roku. Dokument koncentruje się na rozwoju energetyki wiatrowej w krajach oraz integracji sektorowej. Prace nad strategią ruszyły na jesieni 2020 roku. W marcu 2021 roku zorganizowano seminarium internetowe, po którym oficjalnie rozpoczęto konsultacje publiczne, które trwały od 12 marca do 16 kwietnia 2021 roku. Fingrid podziękował w komunikacie wszystkim stronom, które wzięły udział w konsultacjach. Operatorzy mają uwzględnić wszystkie uwagi podczas prac nad strategią. Skandynawscy operatorzy systemu elektroenergetycznego przeprowadzili konsultacje z zainteresowanymi stronami w oparciu o [...]

Virginijus Sinkevičius: UE ma najbardziej ambitny cel w zakresie morskich odnawialnych źródeł energii na świecie

Komisja Europejska przyjęła nowe podejście do zrównoważonej niebieskiej gospodarki w UE. Pytamy Virginijusa Sinkevičiusa, komisarza UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, o rolę morskiej energii wiatrowej, a także o to, jak koordynować rozwój odnawialnych źródeł energii w regionie Morza Bałtyckiego, uwzględniając przy tym ochronę środowiska. Jakie są główne wyzwania stojące przed europejską błękitną gospodarką po pandemii COVID-19? Podobnie jak wszystkie sektory gospodarki, błękitna gospodarka w UE została w znacznym stopniu dotknięta kryzysem COVID-19. Gospodarczy wpływ pandemii był bardzo zróżnicowany w całej UE i to samo dotyczy perspektyw odbudowy. Niektóre sektory niebieskiej gospodarki ucierpiały bardziej niż inne. Na podstawie najnowszych [...]

Offshore wind w Estonii z niskim wpływem na środowisko, istnieją obawy o hałas i ryby

Juhan Hellerma na łamach estońskiego serwisu ERR pisze o planach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Estonii. Okazuje się, że przewidywany wpływ morskich instalacji na środowisko może być o wiele mniejszy, niż pierwotnie przewidywano. Okazuje się, że przewidywany wpływ morskich instalacji na środowisko może być o wiele mniejszy, niż pierwotnie przewidywano. Estoński plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza trzy obszary morskie do rozwoju morskich fam wiatrowych Oprócz tych obszarów morska energetyka wiatrowa może być na estońskich wodach obejmujących 6,7 proc. powierzchni należących do tego kraju. Pierwszy obszar to oczywiście Zatoka Ryska, co do której mają plany m.in. estoński Enefit Green oraz duński [...]

Szwedzki deweloper pływających platform wiatrowych wejdzie na giełdę

Jak informują szwedzkie media, firma wiatrowa Hexicon planuje wejść na giełdę. 4 czerwca 2021 roku ogłosiła zamiar przeprowadzenia oferty sprzedaży aukcji własnych. Prospekt emisyjny został już zatwierdzony przez Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego. Podmiot specjalizuje się w rozwoju pływających platform wiatrowych. Wejście na giełda ma dać firmie większe możliwości rozwoju w sektorze energetyki wiatrowej. Rozpoczęcie obrotu aukcjami spółki ma się rozpocząć 18 czerwca na giełdzie Nasdaq First North Premier Growth Market. Oferta skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych w Szwecji i na arenie międzynarodowej oraz do ogółu społeczeństwa w Szwecji. - Pływająca energetyka wiatrowa ma kilka zalet. Po pierwsze, jest wydajna, [...]

Rozpoczęto ocenę wartości przyrodniczej na obszarze dla farmy morskiej Korsnäs

Niedawno na łamach BalticWind.Eu informowaliśmy, że fińska państwowa firma leśna Metsähallitus ma w planie budowę morskiej farmy wiatrowej Korsnäs, która będzie zlokalizowana 15 km od wybrzeża gminy o tej samej nazwie na wodach Morza Bałtyckiego. Rozpoczęły się badania środowiskowe na obszarze farmy. Metsähallitus informuje, że rozpoczęto badania przyrodnicze niezbędne do oceny oddziaływania środowiskowego (OOŚ) morskiej farmy wiatrowej Korsnäs. Badane są tarliska śledzi oraz trasy przelotu ptaków Za badania śledzi odpowiedzialna jest firma Alleco, będąca podwykonawcą ADRY Finland, partnera konsultingowego Metsähallitus. Alleco posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach podwodnych. Badania są prowadzone z pomocą nurków na głębokości do 10 m. Oceniane [...]

Morska energetyka wiatrowa może uniezależnić południową Szwecję od importu energii

Według duńskiego ośrodka analitycznego Aegir Insights morska energetyka wiatrowa jest obiecującym rozwiązaniem problemu Szwecji z deficytami energii elektrycznej w południowej części kraju. Według danych Wind Europe na koniec 2020 roku, na wodach szwedzkich funkcjonuje 5 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 192 MW, na które składa się 80 turbin wiatrowych. W praktyce Szwecja zostaje zamknięta na sektora offshore wind. Analitycy Aegir Insights wskazują, że w południowej części Szwecji zużywa się znaczniej więcej energii, niż jest produkowana w tym regionie. Południowy region odpowiada za 18 proc. zużycia energii elektrycznej w tym kraju, podczas gdy tylko 4 proc. jest produkowanej na [...]

Nie będzie morskiej energetyki wiatrowej bez dostępu do surowców strategicznych

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej, tak jak innych źródeł energii, wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wśród nich są surowce oraz dostęp do nich. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetyki, można zaobserwować rozbieżność między ambicjami klimatycznymi świata a dostępnością krytycznych surowców. Wyznaczone cele OZE w skali światowej wiążą się z gwałtownym wzrostem popytu na surowce. Dr Fatih Birol wskazuje, że zaniedbanie tej kwestii może spowolnić rozwój technologii oraz zwiększyć koszty globalnego postępu w kierunku zeroemisyjnej energetyki, a tym samym utrudnić międzynarodowe wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Od 2010 roku średnia ilość surowców niezbędnych do budowy nowej jednostki wytwórczej wzrosła o 50 [...]

Eesti Energia chce wybudować offshore wind, ale potrzebuje gwarancji państwa

Nie tak dawno Eesti Energia nawiązała współpracę z duńskim potentatem Ørstedem w celu budowy morskiej farmy wiatrowej na wodach Zatoki Ryskiej. Estońska firma podtrzymuje swoje plany, ale chciałaby, aby państwo udzieliła gwarancji inwestycyjnych. O gwarancjach państwowych w offshore wind powiedział szef Eesti Energia, Hando Sutter, w rozmowie z portalem ERR. Przyszły inwestor offshore wind wskazuje, że bezczynność kraju uniemożliwia efektywny rozwój projektów w tym sektorze. W przekonaniu Suttera rząd powinien zapewnić gwarancję, iż w momencie kiedy cena energii elektrycznej spadłaby poniżej ustalonej ceny energii elektrycznej wyprodukowanej w morskich farmach wiatrowych, to powinien zrekompensować tą różnicę. Przedstawiciel Eesti wskazał również, [...]

Heidi Paalatie: Finlandia dostrzega potencjał morskiej energetyki wiatrowej, ale należy rozwiązać problem jej współistnienia z radarami

Według WindEurope, na koniec 2020 roku do fińskiej sieci elektroenergetycznej podłączonych było 19 morskich turbin wiatrowych w ramach trzech farm o łącznej mocy 71 MW. Potencjał morskiej energii wiatrowej w fińskiej części Morza Bałtyckiego szacowany jest na 8 GW (BEMIP). Zapytaliśmy Fińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (Suomen Tuulivoimayhdistys) o