9 czerwca 2022 roku mieliśmy okazję być częścią bardzo ważnego i ciekawego dialogu pomiędzy przedstawicielami morskiej farmy wiatrowej BC-Wind (rozwijanej przez Ocean Winds), a interesariuszami polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, głównie potencjalnymi dostawcami tzw. local content. Portal BalticWind.EU był partnerem medialnym wydarzenia i był bezpośrednio zaangażowany w jego organizację. W celu podkreślenia dialogu branżowego, Ocean Winds Suppliers Day został zorganizowany w formie rozmowy: “100 pytań do OW: Jak zbudować łańcuch dostaw?” – dialog pomiędzy Dyrektorem Projektu BC-Wind, Kacprem Kostrzewą, a Dyrektorem Zarządzającym BalticWind.EU, Pawłem Wróblem. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej w Hotelu Nobu w Warszawie z udziałem ponad 70 gości obecnych na miejscu i ponad 200 online. Każdy miał szansę zadać swoje pytania na tematy takie jak polityka zamówień publicznych, proces przetargowy, terminy i zaangażowanie local content. Z przyjemnością dzielimy się fragmentami tego dialogu i odpowiedziami Kacpra Kostrzewy, które uznaliśmy za szczególnie ciekawe z punktu widzenia local content i B2B w morskiej branży wiatrowej w Polsce.

Jak ważny jest poziom local content dla projektu? Czy będą jakieś specjalne wymagania związane z projektem, które trzeba będzie spełnić?

Kacper Kostrzewa, Dyrektor Projektu BC-Wind: Z perspektywy projektu BC-Wind rozumiemy local content w trzech wymiarach. Pierwszy to zaangażowanie rodzimych i lokalnych firm oraz dostawców w celu pobudzenia lokalnej gospodarki. Drugi ma miejsce nie tylko w Polsce, ale także jako współprace międzynarodowe. Chodzi o edukację przyszłych kadr sektora morskiej energetyki wiatrowej. Musimy pamiętać, że w innych krajach istnieje zaplecze jeśli chodzi o offshore, bardzo dobrym przykładem jest Wielka Brytania. W Polsce to zaplecze jest jeszcze do zbudowania. Dlatego nie chodzi o to, żeby zrealizować jeden projekt i porzucić kontrakt. Chcemy zasiać ziarno wiedzy w kraju i w ludziach, aby można ją było wykorzystać nie tylko w innych projektach, w które OW będzie zaangażowane, ale także w innych branżach. Trzecim jest wsparcie rozwoju kompetencji w tym zakresie. Wierzymy, że to kluczowe, że idziemy w kierunku net-zero w całej Europie i jesteśmy pewni, że nie będzie to jedyna fala projektów morskich w Polsce. To dopiero początek podróży, jeśli chodzi o tę technologię na Bałtyku. Definiujemy Bałtyk jako “nowe Morze Północne” i naszym celem, jako firmy, jest jak największe zaangażowanie lokalnych firm.

Local content jest dla nas ważny w projekcie, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, w tych trzech wymiarach. Przypuszczam, że pytanie odnosi się bezpośrednio do zaangażowania lokalnych dostawców w łańcuch dostaw i jest to coś, na co również będziemy zwracać dużą uwagę. Oceniamy firmy i ich oferty pod względem możliwości technicznych i handlowych, staramy się w jak największym stopniu wspierać local content.

Ponadto mówiliśmy o tym, że firmy muszą mieć silny bilans finansowy i silne zaplecze. Jednym z wyzwań, jakie napotkaliśmy na innych rynkach, są wyjątkowo wysokie koszty instalacji, więc dostarczenie sprzętu odpowiedniej jakości i na czas jest kluczowe dla projektów. Czasami niektórzy z głównych wykonawców są zaskoczeni poziomem gwarancji, której potrzebujemy. Nie dotyczy to tylko deweloperów. Banki, instytucje finansujące, muszą mieć pewność co do dostawy komponentów. W związku z tym w niektórych przypadkach mówimy o wsparciu firm macierzystych, obligacjach firm macierzystych, gwarancjach, a nawet o wspieraniu przez rząd niektórych elementów łańcucha dostaw, aby deweloperzy mogli podjąć ryzyko, a banki były gotowe udzielić kredytu na realizację projektu.

Dla branży i administracji rządowej konieczna jest umiejętność pokazania społeczeństwu korzyści płynących z morskiej energii wiatrowej. Nie tylko w zakresie produkcji niskoemisyjnej i taniej energii, ale także jako wartość dodaną, którą może ona wnieść do każdego rynku, na którym działamy. Jedną z rzeczy, o których dużo dyskutujemy w Wielkiej Brytanii, jest konieczność transferu wiedzy na temat postępu projektów. Projekty muszą uzyskać poparcie, nie tylko dla prac podejmowanych na brzegu. Jest wiele wsparcia dla morskiej energii wiatrowej. Jedną z rzeczy, które musimy być w stanie wykazać, jest to, że dostarczamy nie tylko tanią, niskoemisyjną energię, ale także inne wartości dla ludności Polski i ogółu regionu bałtyckiego.

Nie rozpoczęliśmy zaangażowania w lokalny łańcuch dostaw dopiero teraz. Nawiązaliśmy już współpracę lub kontakt z różnymi zainteresowanymi stronami i potencjalnymi partnerami lokalnymi – nie tylko po przyznaniu prawa do kontraktu różnicowego, ale jeszcze wcześniej. Oczywiście po przyznaniu CfD przyśpieszyliśmy zawieranie umów z lokalnymi firmami. Tak więc na obecną chwilę mamy dobrą równowagę pomiędzy wiedzą na temat local content, a wiedzą na temat potencjalnych lokalnych wykonawców oraz swego rodzaju “mapę drogową” tych wykonawców. Chciałbym ponownie podkreślić, że zaangażowanie OW w lokalny łańcuch dostaw w Polsce nie zaczyna się teraz – jesteśmy w połowie procesu, który rozpoczął się kilka lat temu, aby zrozumieć, jak działa lokalny rynek. Jednocześnie nasi sponsorzy, zarówno ENGIE, jak i EDPR, mają doświadczenie i wiedzę na temat lokalnych firm, które mogą się sprawdzić w Polsce. Oczywiście, będziemy wykorzystywać tę wiedzę w jak największym stopniu. I znowu, to nie jest początek podróży, to jest kolejny etap.

Czy będzie istniała baza danych łańcucha dostaw, w której będzie można się zarejestrować lub w jaki inny sposób firmy mogą się upewnić, że zostaną zaproszone przez Ocean Winds do przetargów?

KK: Mamy bazę danych, w której firmy mogą się zarejestrować, aby zostać dostawcą dla Ocean Winds nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Projekt BC-Wind posiada stronę internetową www.bc-wind.pl, na której każdy dostawca może się zapisać do bazy zainteresowanych współpracą firm. Jest to dość proste i mamy zespół ludzi, którzy pracują nad tym, aby pomóc każdemu dostawcy w zaangażowaniu się i wpisaniu do bazy danych BC-Wind. Mamy podobną konfigurację, jeśli chodzi o bazę danych w całej firmie Ocean Winds.

Kiedy rozpocznie się proces przetargowy dla dostawców elementów turbin?

KK: Pakiet turbin wiatrowych został już wypuszczony na rynek kilka tygodni temu. Od tej pory, w trakcie instalacji turbin, która ma nastąpić w III kwartale 2026 roku, będziemy w ciągłym procesie przetargowym, nie tylko na same turbiny wiatrowe, ale również na jej transport i montaż.

Jakie branże są obecnie kluczowe dla łańcucha dostaw BC-Wind offshore?

KK: Jedną z kluczowych branż jest przemysł stalowy, ponieważ znaczna część naszych głównych pakietów jest związana ze stalą – fundamenty czy inne komponenty. Polska ma jeden z najbardziej solidnych łańcuchów dostaw, jeśli chodzi o te konstrukcje, i oczywiście będziemy starali się wykorzystać ten potencjał.

Jakie są kryteria wyboru ofert?

Jeśli chodzi o kryteria przetargowe, to pierwsze z nich związane jest z kosztami, ceną i warunkami handlowymi. Cena ma znaczenie, ale bierzemy pod uwagę kilka kluczowych czynników, aby dobrze poznać wykonawców. Mamy zdefiniowaną listę ogólnych kryteriów. Od statusu finansowego, po jakość dostaw, środków ograniczających ryzyko, KYC (Know Your Customer). Czas dostawy i harmonogramy są na szczycie tej listy i oczywiście, biorąc pod uwagę charakter projektu, będziemy zwracać uwagę na local content. To będzie jedno z kluczowych kryteriów, jeśli chodzi o same przetargi. Dlatego cena ma znaczenie, ale Ocean Winds jako firma bierze pod uwagę szereg innych czynników: local content, jakość, zdrowie i bezpieczeństwo, status finansowy, doświadczenie i zaplecze. Ogólnie rzecz biorąc, nie jeden czynnik decyduje o tym, kto będzie wykonawcą. Podchodzimy do tego holistycznie.

Poniżej dzielimy się trzema filmami z najciekawszymi częściami dialogu pomiędzy Dyrektorem Projektu BC-Wind, Kacprem Kostrzewą, a Dyrektorem Zarządzającym BalticWind.EU, Pawłem Wróblem.

Film 1: Morska farma wiatrowa BC-Wind. Status projektu.

Film 2: Globalne doświadczenia Ocean Winds i strategia dla rynku polskiego.

Film 3: Wyzwania dla branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jak zarejestrować się w Bazie Dostawców Ocean Winds?

Źródło: BalticWind.EU