Ruszyła rejestracja na 2-gą edycję EDU OFFSHORE WIND – największych w Polsce edukacyjnych targów kariery w sektorach morskiej energetyki odnawialnej i pokrewnych, związanych z transformacją klimatyczną, które odbędą się 5-6 marca 2024 roku w Gdańsku. O roli warsztatów prowadzonych od 2022 roku w pomorskich szkołach na temat morskiej energetyki wiatrowej oraz wyzwaniach jakie stoją przed branżą, działaniach edukacyjnych jakie należy podjąć rozmawialiśmy z Krzysztofem Tomaszewskim, głównym prowadzącym programu w szkołach, współorganizatorem targów z ramienia Fundacji Innowacyjnego Przemysłu Energetyki Morskiej. BalticWind.EU jest strategicznym partnerem medialnym wydarzenia.

BalticWind.EU: Jaką rolę w projekcie EDU OFFSHORE WIND pełnią spotkania edukacyjne, które prowadzicie w pomorskich szkołach?

Krzysztof Tomaszewski: Praca w zawodach związanych z morską energetyką wiatrową to wciąż nowy temat w Polsce, dlatego spotkania w szkołach i na uczelniach mają na celu jak najlepsze wprowadzenie uczniów, studentów oraz nauczycieli do tych zagadnień jeszcze zanim będą uczestniczyć w targach. Dzięki temu spotykając przyszłych pracodawców w czasie EDU OFFSHORE WIND będą mieli wiedzę o tym jak wyglądają inwestycje w farmy wiatrowe na poszczególnych etapach, a także jakie kwalifikacje będą poszukiwane. Dialog który prowadzimy z młodzieżą w czasie tych warsztatów pobudza ich do rozważań o potencjalnej karierze w zawodach związanych z transformacją energetyczną i zaplanowaniu kolejnych kroków zawodowych. Nasze spotkania oraz wykłady pełnią zatem kluczową rolę przygotowawczą.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie

Jak przebiegają takie spotkania? Czy szkoły i uczelnie mogą zgłaszać do Was swoje zainteresowanie takim spotkaniem?

W czasie spotkań krok po kroku pokazujemy jak wyglądają przygotowania i realizacja inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Informujemy jak wyglądają ścieżki dla konkretnych zawodów np. operatora maszyn do gięcia blach czy serwisanta turbin wiatrowych. Wskazujemy jakie umiejętności są najbardziej pożądane przez pracodawców i jak je rozwijać. Sposób w jaki to robimy i narzędzia, które wykorzystujemy są dobrane do potrzeb odbiorców. Nasze lekcje są dostępne na kanale youtube i platformie e-learningowej. Ponadto zawsze jesteśmy gotowi na pytania ze strony uczestników na które staramy się udzielać konkretnych i jasnych odpowiedzi. Warto podkreślić, że oprócz przekazywania wiedzy – zgodnie z hasłem 2-giej edycji targów – staramy się zarazić pasją do zielonej energetyki. Szkoły i uczelnie zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z nami.

Co najbardziej interesuje młodzież?

Kwestie, które w czasie spotkań poruszają młodzi ludzie to po pierwsze jakie są perspektywy nowej branży a po drugie pytają o to jak wygląda codzienna praca w poszczególnych zawodach, czy i na ile wiąże się z długimi wyjazdami, jakie języki powinni znać, czy jak wygląda proces rekrutacji. Młodzież chce wiedzieć nie tylko jak rynek pracy wygląda obecnie, ale także jak się zmieni za kilka lat.

Czy spotykacie się z zainteresowaniem morską energetyką wiatrową również ze strony nauczycieli ?

– Tak, rzeczywiście widzimy rosnące zainteresowanie ze strony zarówno nauczycieli i doradców zawodowych. To ważne, gdyż w przypadku młodzieży szkół ponadpodstawowych odgrywają oni bardzo ważną rolę w planowaniu przyszłej ścieżki zawodowej, a także realizacji konkretnych działań by zdobywać umiejętności i poszerzać niezbędną wiedzę. EDU OFFSHORE WIND to nie tylko cykl spotkań w szkołach i targi, ale także szereg działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych właśnie do nauczycieli i doradców zawodowych.

Jakie wnioski płyną z tych spotkań dla sektora morskiej energetyki wiatrowej – jakie działania edukacyjne są niezbędne do podjęcia w pierwszej kolejności?

Główny wniosek jest taki, że przygotowując nasz system edukacji i rozwoju kadr dla zielonej transformacji potrzebujemy działań długofalowych. Zarówno tych skierowanych do młodzieży, ale także do firm uczestniczących w realizacji projektów farm wiatrowych na polskim Bałtyku. Niezbędny jest ścisły dialog i współpraca pomiędzy nimi, choćby w postaci prowadzenia klas patronackich, wdrożenia kompleksowych polityk prowadzenia staży, a także budowaniu transferu wiedzy od ekspertów z firm do nauczycieli i uczniów o tym jak zmienia się branża i poszczególne technologie. Celem EDU OFFSHORE WIND jest kreowanie i wspieranie takiego dialogu i transferu wiedzy.

Zespół Szkół “Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku

Targi EDU OFFSHORE WIND są inicjatywą Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku i Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej w Rumi. Imprezie towarzyszy hasło „Zarażamy młodzież pasją do zielonej energetyki!”

Przedstawiciele organizatorów, wśród których są Rumia Invest Park, Co-Made, Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Energetyki Morskiej oraz MTG SA podkreślają, iż sukces 1-szej edycji pokazuje jak bardzo potrzebna jest kontynuacja tego typu wydarzenia. I tym razem głównymi partnerami wydarzenia są: Samorząd Województwa Pomorskiego i miasto Gdańsk.

Więcej informacji: www.eduoffshorewind.pl oraz na profilach LinkedIn, Facebook, YouTube i Instagram
Zainteresowanych współpracą z strony firm zapraszamy do kontaktu z Karoliną Lipińską k.lipinska@pomorskie.eu i Łukaszem Knebą lukasz.kneba@eduoffshorewind.pl a ze strony szkół oraz doradców zawodowych z ktomaszewski@przemyslowa-akademia.pl