50Hertz może wreszcie rozpocząć prace nad przyłączeniem do sieci Ostwind 3 dla morskiej farmy wiatrowej Windanker na Morzu Bałtyckim. Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii-Pomorza Przedniego wydało pozwolenia na budowę trasy lądowej o długości czterech kilometrów, a także stacji elektroenergetycznej o powierzchni około dziesięciu hektarów w gminie Brünzow, niedaleko Lubmina. Już wcześniej władze zatwierdziły trasę morską na wodach przybrzeżnych, która będzie miała długość około 100 km. Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) wydała już zgodę na trasę i budowę platformy morskiej w wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ). Przyłączenia do sieci dla projektów Ostwind 4 i Bornholm Energy Island są obecnie przedmiotem wstępnego planowania.

Reinhard Meyer, minister gospodarki, infrastruktury, turystyki i pracy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim: “Naszym ambitnym celem jest pokrycie całego zużycia energii elektrycznej, ciepła i mobilności w kraju ze źródeł odnawialnych do 2035 roku. Aby to osiągnąć, konieczne jest między innymi przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej. Potencjał energetyki wiatrowej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim może zostać znacznie zwiększony dzięki rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej. Pomoże w tym połączenie sieciowe Ostwind 3”.

Stefan Kapferer, dyrektor generalny 50Hertz: “Region wokół Lubmina stanie się w najbliższych latach ważnym ośrodkiem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Takie odnawialne źródła energii są powiązane z tworzeniem regionalnej wartości i możliwościami zrównoważonego rozwoju gospodarczego tego regionu energetycznego poprzez przyciąganie firm. Kilka projektów wodorowych jest już w trakcie realizacji, jako że dostępne jest połączenie z infrastrukturą systemu gazowego”.

Farma wiatrowa planowana na północ od wyspy Rugia przez firmę Iberdrola zostanie podłączona do systemu połączeń Ostwind 3grid. Zdolność przesyłowa systemu napięcia przemiennego wynosi 300 megawatów (MW). 50Hertz zlecił już holendersko-belgijskiej spółce joint venture HSI dostawę platformy Jasmund, która jest obecnie budowana w stoczni w Stormpolder, niedaleko Rotterdamu. Zakończenie budowy przyłącza do sieci Ostwind 3 planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku.

Nowa stacja elektroenergetyczna w gminie Brünzow

Nowa stacja elektroenergetyczna, o powierzchni porównywalnej do 14 boisk piłkarskich, zostanie zbudowana na terenie gminy Brünzow, pomiędzy dzielnicami Stilow i Klein Ernsthof. Tutaj energia wiatrowa z Morza Bałtyckiego będzie wprowadzana do sieci przesyłowej. Działania budowlane rozpoczęły się w kwietniu od badań archeologicznych na placu budowy; faktyczna budowa podstacji rozpocznie się latem 2024 r. i potrwa do drugiego kwartału 2026 r.
Kabel podmorski zostanie umieszczony na lądzie obok portu Vierow przy użyciu poziomego wiercenia kierunkowego. Stamtąd kabel lądowy zostanie wkopany i będzie kontynuowany pod ziemią do podstacji Stilow. Po raz pierwszy 50Hertz w pełni zaplanuje, zbuduje i będzie obsługiwać morską podstację, poza samymi systemami kablowymi, które połączą farmę wiatrową z siecią przesyłową.

Inne podłączenia do sieci w regionie

W ramach trasy lądowej dla Ostwind 3 ułożono już kanały kablowe dla dwóch przyszłych połączeń sieciowych Ostwind 4 i Bornholm Energy Island. Dzięki układaniu trzech systemów kablowych w tym samym czasie, niedogodności spowodowane przez regionalne place budowy są ograniczone.

Ostwind 4 będzie pierwszym systemem na niemieckim Morzu Bałtyckim wykorzystującym nową technologię 2 GW. Z punktu wyładunku w porcie Vierow energia elektryczna wytwarzana na morzu będzie transportowana do podstacji Stilow. W celu podłączenia do sieci na lądzie, 50Hertz planuje nowy konwerter obok podstacji. Będzie on konwertował prąd stały generowany na morzu na prąd przemienny dla sieci przesyłowej. Projekt jest przedmiotem procedury zatwierdzenia oraz wstępnego planowania.

Kolejnym nowym projektem jest wspólny projekt 50Hertz i duńskiego operatora systemu przesyłowego Energinet o nazwie Bornholm Energy Island. Dzięki projektowi dwa gigawaty energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych u wybrzeży wyspy Bornholm mogą zostać zintegrowane z niemiecką siecią przesyłową. Pochodzące z duńskiej wyspy Bornholm na Morzu Bałtyckim lądowe połączenie sieciowe po stronie niemieckiej planowane jest w pobliżu Greifswaldu, w obszarze badań gmin Kemnitz/Brünzow. Ma tam powstać nowa podstacja i system konwerterów. Projekt jest obecnie przedmiotem wstępnego planowania.

W końcowej fazie rozwoju, trzy systemy Ostwind 3, Ostwind 4 i Bornholm Energy Island będą w stanie dostarczyć łączną moc do 4,3 gigawatów zielonej energii elektrycznej, przy optymalnych warunkach wiatrowych.

Źródło: 50Hertz