50Hertz może wreszcie rozpocząć prace nad przyłączeniem morskiej farmy wiatrowej Windanker na Morzu Bałtyckim do sieci Ostwind 3. Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie wydało pozwolenia na budowę czterokilometrowej trasy lądowej oraz stacji elektroenergetycznej o powierzchni około dziesięciu hektarów w gminie Brünzow, niedaleko Lubmina. Wcześniej urząd zatwierdził trasę morską na wodach przybrzeżnych. Będzie ona miała długość około 100 km. Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) zatwierdziła już trasę i budowę platformy morskiej w wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ). Połączenia sieciowe dla projektów Ostwind 4 i Bornholm Energy Island są obecnie przedmiotem wstępnego planowania.

Reinhard Meyer, Minister Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy w Kraju Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie: “Naszym ambitnym celem jest by do roku 2035 całe zapotrzebowanie kraju związkowego na energię elektryczną, ogrzewanie i mobilność było pokrywane ze źródeł odnawialnych. Aby to osiągnąć, konieczne jest między innymi przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej. Potencjał energetyki wiatrowej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim może zostać znacznie zwiększony dzięki rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej. Przyłączenie do sieci Ostwind 3 w tym pomoże”.

Stefan Kapferer, CEO 50Hertz: “Region wokół Lubmina stanie się w kolejnych latach ważnym węzłem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Takie odnawialne źródła energii są powiązane z tworzeniem regionalnej wartości i możliwościami zrównoważonego rozwoju gospodarczego tego regionu energetycznego poprzez przyciąganie firm. Kilka projektów wodorowych jest już w trakcie realizacji, ponieważ dostępne jest połączenie z infrastrukturą systemu gazowego”.

Farma wiatrowa planowana przez Iberdrolę na północ od wyspy Rugia zostanie podłączona do naszego systemu przyłączeniowego Ostwind 3. Zdolność przesyłowa systemu napięcia przemiennego wynosi 300 megawatów (MW). 50Hertz zlecił już holendersko-belgijskiej spółce joint venture HSI dostawę platformy morskiej Jasmund, która jest obecnie budowana w stoczni w Stormpolder, niedaleko Rotterdamu. Zakończenie budowy połączenia sieciowego z Ostwind 3 planowane jest na trzeci kwartał 2026 roku.

Nowa stacja elektroenergetyczna w gminie Brünzow

Nowa stacja elektroenergetyczna, o powierzchni porównywalnej do 14 boisk piłkarskich, zostanie zbudowana na terenie gminy Brünzow, pomiędzy dzielnicami Stilow i Klein Ernsthof. Tutaj energia wiatrowa z Morza Bałtyckiego będzie wprowadzana do sieci przesyłowej. Działania budowlane rozpoczęły się w kwietniu od badań archeologicznych na placu budowy; faktyczna budowa podstacji rozpocznie się latem 2024 roku i potrwa do drugiego kwartału 2026 roku.

Kabel podmorski zostanie poprowadzony na lądzie obok portu Vierow za pomocą poziomego wiercenia kierunkowego. Stamtąd kabel lądowy zostanie wkopany i będzie przebiegał pod ziemią do podstacji Stilow. Po raz pierwszy 50Hertz w pełni zaplanuje, zbuduje i będzie obsługiwać podstację morską (oprócz systemów kablowych, łączących farmę wiatrową z siecią przesyłową).

Inne połączenia sieciowe w regionie

W ramach trasy lądowej dla Ostwind 3, ułożono już kanały kablowe dla dwóch przyszłych połączeń sieciowych Ostwind 4 i Bornholm Energy Island. Układanie trzech systemów kablowych w tym samym czasie ogranicza niedogodności powodowane przez regionalne place budowy.

Ostwind 4 będzie pierwszym systemem na niemieckim Morzu Bałtyckim wykorzystującym nową technologię 2 GW. Z punktu wyładunku w porcie Vierow, energia elektryczna wytwarzana na morzu będzie transportowana do podstacji Stilow. W celu podłączenia do sieci na lądzie, 50Hertz planuje nowy konwerter obok podstacji. Przetwornica ta będzie konwertować prąd stały generowany na morzu na prąd przemienny dla sieci przesyłowej. Projekt jest przedmiotem procedury zatwierdzania, a także wstępnego planowania.

Kolejnym nowym projektem jest wspólny projekt 50Hertz i duńskiego operatora systemu przesyłowego Energinet o nazwie Bornholm Energy Island. Dzięki projektowi dwa gigawaty energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych u wybrzeży wyspy Bornholm mogą zostać zintegrowane z niemiecką siecią przesyłową. Wychodzące z duńskiej wyspy Bornholm na Morzu Bałtyckim lądowe połączenie sieciowe, po stronie niemieckiej planowane jest w pobliżu Greifswaldu, w obszarze badań gmin Kemnitz/Brünzow. Ma tam powstać nowa stacja elektroenergetyczna i system przekształtnikowy. Projekt jest obecnie przedmiotem wstępnego planowania.

W końcowej fazie rozwoju, trzy systemy Ostwind 3, Ostwind 4 i Bornholm Energy Island będą w stanie dostarczyć łączną moc do 4,3 gigawatów zielonej energii elektrycznej, przy optymalnych warunkach wiatrowych.

Źródło: 50 Hertz