BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii “Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Lasmy Livzeniece, Dyrektor Wykonawczej Łotewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku?

Z mojej perspektywy najbardziej znaczące wydarzenia dla morskiej energetyki wiatrowej na Łotwie w 2023 r. były związane ze wspólnym łotewsko-estońskim projektem “Elwind”, prowadzonym przez Agencję Inwestycji i Rozwoju Łotwy (IDAL). Na podstawie decyzji Państwowego Biura Ochrony Środowiska na Łotwie prace nad OOŚ rozpoczęto pod koniec 2023 roku. Według IDAL, w ciągu najbliższych dwóch lat przeprowadzonych zostanie ponad 20 różnych badań w celu przygotowania projektu do przetargu w 2026 roku. Duża część badań zostanie uruchomiona na początku tego roku. W pierwszej fazie badań eksperci przeanalizują i ocenią wpływ farmy wiatrowej na szlaki migracyjne ptaków i nietoperzy, a także na tarliska ryb i foki. Wszystkie badania będą prowadzone w ścisłej współpracy z estońskim odpowiednikiem Elwind.

Jakie są najważniejsze wyzwania dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2024 roku?

Jednym z największych wyzwań związanych z morską energetyką wiatrową na Łotwie w 2024 r. będzie projekt aukcji dla morskich obszarów licencyjnych (obszary, które wykluczają projekt Elwind). Ministerstwo Klimatu i Energii potwierdza, że rozporządzenie przetargowe rzeczywiście znajduje się na liście rzeczy do zrobienia, jednak branża dostrzega wiele niepewności związanych z tym procesem. To, czego brakowało od czasu rozmów o offshore, to jasne wyobrażenie o tym czego Łotwa chce i potrzebuje jako państwo – strategia. Ministerstwo opracowuje kilka dokumentów (Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu 2030 oraz Strategię Energetyczną 2030 i kolejną na rok 2050), które mają pomóc całemu sektorowi energetycznemu, w tym branży wiatrowej, iść naprzód, jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Inwestorzy pytają o przybliżony harmonogram przetargów na morskie farmy wiatrowe na Łotwie, na które nie udzielono odpowiedzi. A teraz, gdy Łotwa zobowiązała się do kontynuowania badania biotopów Life REEF, w jaki sposób wyniki wpłyną na lokalizacje morskie? Obszary badawcze i morskie przecież się pokrywają. Co z siecią – czy będzie ona dostępna? Jak wspomniano wcześniej, istnieje wiele niewiadomych, które spowalniają start offshore na Łotwie.

Na czym związanym z morską energetyką wiatrową skupisz się szczególnie w 2024 roku?

W 2024 r. skupimy się w szczególności na informowaniu władz o korzyściach płynących z morskiej energetyki wiatrowej i mamy nadzieję na wspólną pracę nad opracowaniem projektu aukcji. Ważne jest również śledzenie rozwoju sytuacji w dwóch najbliższych krajach sąsiadujących – Estonii i Litwie – aby zobaczyć, jak zwycięzcy przetargów postępują ze swoimi projektami, a także uczyć się na ich błędach. Będzie to również jeden z tematów, którymi zajmiemy się podczas konferencji WindWorks w Rydze w dniu 25 kwietnia, organizowanej wspólnym wysiłkiem trzech stowarzyszeń energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich oraz Agencji Inwestycji i Rozwoju na Łotwie.