Blisko 3000 uczniów i uczennic z 11 szkół podstawowych wzięło udział w projekcie edukacyjnym, prowadzonym przez Equinor i Polenergię w regionie słupskim. Celem akcji jest szerzenie wśród najmłodszych wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej i wynikających z niej korzyściach dla klimatu i regionu. Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW.

W zakończonej właśnie drugiej edycji projektu edukacyjnego „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie” uczestniczyło prawie 1500 uczniów i uczennic z pięciu publicznych szkół podstawowych w gminach Ustka i Redzikowo (położonych we Wrześciu, Jezierzycach, Siemianicach, Redzikowie i Objeździe).

W pierwszej edycji, która odbyła się w listopadzie zeszłego roku, udział w projekcie wzięła podobna liczba uczniów i uczennic ze szkół w Bierkowie, Włynkówku, Zaleskich, Charnowie, Ustce i Łebie. Dzieci i młodzież mieli okazję dowiedzieć się czym jest zielona energia oraz w jaki sposób odnawialne źródła mogą zapobiec niekorzystnym zmianom klimatycznym, a także wzmocnić polskie bezpieczeństwo energetyczne.

W ciągu 30 lat funkcjonowania morskich farm wiatrowych branża będzie potrzebowała tysięcy wykwalifikowanych pracowniczek i pracowników. Edukacja z zakresu offshore wind skierowana do najmłodszego pokolenia, czyli uczennic i uczniów szkół podstawowych, daje im szansę na poznanie tego sektora i wybór właściwej ścieżki dalszego kształcenia. Do projektu zaprosiliśmy szkoły z terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie naszych inwestycji. Zależy nam, aby uczennice i uczniowie z Pomorza dostrzegli w morskiej energetyce wiatrowej możliwości rozwoju zawodowego i osobistego – Jerzy Zań Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Na projekt edukacyjny złożył się cykl interaktywnych zajęć, dostosowany do grup wiekowych uczniów i uczennic. Wszystko po to, by w atrakcyjny i zrozumiały dla nich sposób przekazać wiedzę o odnawialnych źródłach energii, a także ich roli w transformacji energetycznej PolskiKreatywna forma zajęć, na którą złożyły się m.in. budowa modeli turbin wiatrowych z surowców wtórnych, a także quizy i zagadki z nagrodami, została dobrze przyjęta przez uczestników. Uczniowie i uczennice starszych klas poznali ponadto nowe zawody związane z branżą OZE, które mogliby w przyszłości wykonywać. Dowiedzieli się także jakie są oczekiwania rynku pracy i pożądane kwalifikacje.

Młode pokolenie ma coraz większą świadomość zachodzących zmian klimatycznych i chce się przyczynić do ich zatrzymania. Wierzymy, że zmiany globalne zaczynają się lokalnie. Dlatego angażujemy się w działania w regionach, w których realizujemy nasze inwestycje. Docieramy z informacją, w jaki sposób morska energetyka wiatrowa może przyczynić się do zahamowania niekorzystnych trendów. Regularne spotkania z mieszkańcami, udział w życiu tych społeczności, ale przede wszystkim edukacja najmłodszych, stanowią doskonałą okazję do bezpośrednich rozmów, w których możemy wskazywać mocne strony morskiej energetyki wiatrowej i korzyści z zielonych rozwiązań – Michał Jerzy Kołodziejczyk Prezes Zarządu Equinor w Polsce.

Nowy sektor gospodarki stworzy kilkadziesiąt tysięcy atrakcyjnych miejsc pracy, zarówno przy budowie i eksploatacji morskich farm wiatrowych, jak i tych generowanych pośrednio przez dostawców komponentów i usług. Trzy morskie farmy wiatrowe Bałtyk o łącznej mocy do 3 000 MW, realizowane przez Equinor i Polenergię, zasilą odnawialną energią ponad 4 miliony gospodarstw domowych.
Szacuje się, że w całym cyklu tych projektów zatrudnienie znajdzie około 10 000 osób, z czego część na lokalnym rynku pracy. Potrzebni będą specjaliści i specjalistki w wielu dziedzinach: od projektowania konstrukcji morskich i hydrotechnicznych oraz zarządzania projektem, przez prawo ochrony środowiska, prawo morskie i BHP, do pracowników produkcyjnych, serwisowych i usługowych.

Źródło: Polenergia