Niedawny komunikat prasowy Bundesverband Windenergie Offshore e.V. (BWO) dotyczący federalnej strategii portowej oznacza godny pochwały krok we właściwym kierunku. W oświadczeniu uznano kluczową rolę, jaką porty odgrywają w odblokowywaniu sukcesu zarówno gospodarczego, jak i energetycznego. Uznając porty za kluczowe elementy morskiej energetyki wiatrowej, rozważana strategia pokazuje perspektywiczne myślenie. Stefan Thimm, dyrektor zarządzający BWO, podkreśla korzyści ekonomiczne, stwierdzając, że rozbudowa niemieckich portów może zapewnić znaczny impuls do tworzenia wartości i możliwości zatrudnienia w kraju.

Thimm zwraca uwagę na fakt, że sąsiednie kraje, takie jak Holandia i Dania, już dostrzegły i wykorzystały tę okazję. Ich porty, takie jak Eemshaven w Holandii i Esbjerg w Danii, zostały dostosowane do potrzeb sektora morskiej energetyki wiatrowej. Niemcy pozostają jednak w tyle, jeśli chodzi o dostosowanie swoich mocy produkcyjnych i portów do celów polityki energetycznej wyznaczonych przez rząd federalny.

Wyrażając optymizm co do proponowanej federalnej strategii portowej, Thimm słusznie zwraca uwagę na pominięcie kwestii finansowych. Aby naprawdę osiągnąć niezbędną modernizację infrastruktury portowej w Niemczech, potrzebne są znaczne inwestycje liczone w dziesiątkach milionów. BWO proponuje realne rozwiązanie – wykorzystanie przychodów generowanych z przyszłych aukcji morskich farm wiatrowych do wsparcia rozbudowy portów, zmniejszając obciążenie budżetu federalnego.

Wezwanie do przeznaczenia wpływów z aukcji w 2024 na wzmocnienie niemieckich portów jest zgodne ze strategiczną wizją zrównoważonego wzrostu. Takie podejście nie tylko finansuje kluczowe projekty infrastrukturalne, ale także zapewnia, że sektor morskiej energetyki wiatrowej aktywnie przyczynia się do własnej ekspansji i rozwoju gospodarczego. Jest to wzajemnie korzystne porozumienie, które wykorzystuje sukces branży do napędzania dalszego postępu. Trwające konsultacje zainicjowane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w sprawie krajowej strategii portowej są pozytywnym sygnałem zaangażowania rządu we wspieranie sektora morskiej energetyki wiatrowej. Ponieważ strategia jest poddawana przeglądowi międzyresortowemu, konieczne jest uwzględnienie wkładu ekspertów branżowych, takich jak BWO, którzy wnoszą cenne spostrzeżenia.

Podsumowując, poparcie przez Bundesverband Windenergie Offshore e.V. federalnej strategii portowej jest znaczącym wydarzeniem dla sektora morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech. W miarę jak naród dąży do bardziej zrównoważonej przyszłości, dostosowanie infrastruktury portowej do celów transformacji energetycznej jest nie tylko rozważne, ale i niezbędne. Potencjalne korzyści wykraczają poza sektor energetyczny, wpływając na szerszą gospodarkę i zapewniając Niemcom pozycję lidera innowacji w dziedzinie energii odnawialnej. Rząd ma teraz okazję przekształcić te zalecenia w działania, wspierając zieloną gospodarkę i czerpiąc korzyści z czystszej, bardziej zrównoważonej przyszłości.

Oświadczenie: https://bwo-offshorewind.de/wp-content/uploads/2023/12/231204_BWO-Stellungnahme-zur-Nationalen-Hafenstrategie-final.pdf