Komisja Europejska ogłosiła, że dwa kolejne projekty uzyskały status wymagany do wpisania ich na listę transgranicznych projektów w zakresie energii odnawialnej (lista CB RES) w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility [CEF Energy]). Lista, uruchomiona po raz pierwszy w sierpniu 2022 r., obejmuje obecnie łącznie pięć projektów.

Dwa nowe projekty dołączające do listy to:

  • SLOWPSaare-Liivi Offshore Wind Park: celem tego projektu jest produkcja energii elektrycznej i/lub wodoru za pomocą morskich elektrowni wiatrowych w Zatoce Ryskiej, po zachodniej stronie wyspy Kihnu, w estońskich wodach morskich. Pierwszy etap rozwoju obejmuje budowę około 80 turbin wiatrowych o łącznej mocy 1,2 GW, z oczekiwaną roczną produkcją energii elektrycznej na poziomie ponad 5 TWh. Celem jest, aby projekt SLOWP był gotowy i operacyjny w 2028 r., aby mógł przyczynić się do realizacji krajowego celu polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 r.
  • ULP-RES WPPark wiatrowy Utilitas Lode-Penuja RES: w ramach projektu powstanie lądowy park wiatrowy w północnej części Łotwy i południowej części Estonii, składający się z turbin wiatrowych nowej generacji ze wspólnym podłączeniem do sieci przesyłowej na Łotwie. Całkowita moc produkcyjna wynosi 200 MW, a roczna produkcja energii 600 GWh począwszy od 2027 r., co stanowi ponad 5% obecnego całkowitego zużycia energii w obu krajach.

Projekty te pomogą wypełnić lukę w regionalnej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, przyczynią się do otwarcia rynku energii elektrycznej, zwiększą niezależność energetyczną Europy i zmniejszą zużycie paliw kopalnych poprzez dekarbonizację sektora energetycznego.

Inne projekty na liście CB RES

Pozostałe trzy projekty, które zainaugurowały listę CB RES w 2022 roku to:

  • ELWIND: hybrydowy morski park wiatrowy między Estonią a Łotwą.
  • GOERLITZ ZGORZELEC: transgraniczna sieć ciepłownicza oparta na OZE między Niemcami a Polską.
  • CICERONE: projekt mający na celu produkcję odnawialnej energii elektrycznej we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech na potrzeby przetwarzania, transportu i wykorzystania zielonego wodoru w Holandii i Niemczech.

Dowiedz się więcej na ich temat na platformie CB RES Transparency Platform

Te pięć projektów, dzięki oficjalnemu statusowi CB RES, kwalifikuje się do wsparcia finansowego na badania i prace w ramach programu CEF Energy. Ponadto cieszą się one większą widocznością, większą pewnością inwestorów i silniejszym wsparciem ze strony państw członkowskich. ELWIND i CICERONE zatwierdziły swoje pierwsze działania finansowane z CEF w 2023 roku.

Realizacja projektów z listy CB RES w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia ambicji w zakresie energii odnawialnej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, a także do realizacji celów REPowerEU.

Kontekst

Projekty transgraniczne OZE są określone w rozporządzeniu CEF i mają na celu promowanie współpracy transgranicznej między krajami UE (oraz między krajami UE a krajami spoza UE) w dziedzinie planowania, rozwoju i opłacalnej eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Ponadto projekty CB RES mogą ułatwiać integrację OZE poprzez magazynowanie energii lub instalacje do produkcji wodoru w celu przyczynienia się do długoterminowej strategii dekarbonizacji UE. Projekty CB RES muszą zostać ustanowione w ramach mechanizmu współpracy zgodnie z definicją zawartą w przekształconej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Żródło: European Commission