Zakończenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w marcu 2024 r. ujawniło niepokojące implikacje dla dynamiki globalnego handlu, w szczególności w sektorach zaawansowanych technologii i czystej energii. Ostatnie badania przeprowadzone przez Rhodium Group podkreślają zaostrzające się kwestie nadwyżki mocy produkcyjnych w chińskim krajobrazie przemysłowym, co stanowi poważne wyzwanie zarówno dla rynków krajowych, jak i międzynarodowych.

Polityka OZPL w dużym stopniu faworyzuje branże zaawansowanych technologii, kładąc niewielki nacisk na stymulowanie konsumpcji gospodarstw domowych. Oczekuje się, że takie stanowisko jeszcze bardziej pogłębi istniejącą nierównowagę między krajową podażą a popytem, ponieważ chińskie firmy nadal zwiększają produkcję pomimo niskich marż zysku, chronione przed siłami rynkowymi przez wsparcie rządowe.

Nadwyżka mocy produkcyjnych, będąca od dawna problemem w Chinach, powróciła w ostatnich latach, rozszerzając swój zasięg poza tradycyjne sektory, takie jak stal i aluminium, obejmując wschodzące branże, takie jak czyste technologie. Nadprodukcja, w połączeniu z brakiem równoważnego popytu krajowego, doprowadziła do nadwyżki towarów, wywierając presję na spadek cen i rentowności.

 

Konsekwencje tego zjawiska wykraczają poza granice Chin, wpływając na dynamikę światowego handlu. Rosnące możliwości eksportowe Chin, szczególnie w sektorach takich jak pojazdy elektryczne i panele słoneczne, stanowią poważne wyzwanie dla ograniczonych rynkowo producentów w gospodarkach rozwiniętych. Niedopasowanie między szybko rosnącymi mocami produkcyjnymi a powolnym popytem krajowym wywołało obawy o nasilenie napięć handlowych i potencjalne działania w zakresie ochrony handlu.

Warto zauważyć, że obecna fala nadwyżki mocy produkcyjnych różni się od poprzednich epizodów pod względem czasu, dotkniętych sektorów i reakcji rządu. Ponowny nacisk Chin na wspieranie przemysłu wytwórczego, w połączeniu z brakiem jasnej strategii zwiększania konsumpcji, pogłębia nierównowagę handlową i zwiększa ryzyko konfrontacji handlowej z głównymi partnerami handlowymi, takimi jak UE i USA.

W odpowiedzi na te wyzwania decydenci polityczni w Brukseli i innych rozwiniętych gospodarkach uważnie monitorują sytuację i oceniają potencjalne środki zaradcze. Jednak zajęcie się kwestiami systemowymi leżącymi u podstaw nadwyżki mocy produkcyjnych w chińskim przemyśle będzie wymagało wspólnych wysiłków i współpracy w skali globalnej, aby złagodzić ryzyko eskalacji napięć handlowych i zabezpieczyć stabilność globalnego krajobrazu handlowego.

Pełny artykuł autorstwa Camille Boullenois, Agathy Kratz i Daniela H. Rosena można znaleźć tutaj.