Duńska Agencja Energetyczna wznawia dwa projekty.

1 lutego 2023 roku Duńska Agencja Energetyczna zawiesiła przetwarzanie 33 projektów typu open-door w oczekiwaniu na dalsze wyjaśnienia kwestii prawnych UE.

Ministerstwo klimatu, energii i zaopatrzenia oceniło, że pozwolenia na założenie działalności wydane przez Duńską Agencję Energetyczną jesienią 2022 r. dla Aflandshage Offshore Wind Farm i Frederikshavn Offshore Wind Farm nie naruszają prawa UE. Projekty te otrzymały pozwolenia na przeprowadzenie studium wykonalności odpowiednio w 2019 i 2018 roku.

W związku z tym Duńska Agencja Energii wznowiła postępowanie w sprawie farm wiatrowych offshore Aflandshage i Frederikshavn.

Jednocześnie Ministerstwo Klimatu, Energii i Transportu oceniło, że pozwolenia wydane dla już powstałych morskich farm wiatrowych również nie naruszają prawa UE.

Kolejne kroki

Duńska Agencja Energetyczna oceni pozostałe projekty w ramach schematu open-door tak szybko, jak to możliwe.

Duńska Agencja Energetyczna będzie na bieżąco komunikować się z zainteresowanymi stronami w sprawie dalszego procesu dla poszczególnych przypadków.

Źródło: Duńska Agencja Energetyczna