Targi EDU OFFSHORE WIND, które odbędą się 14-15 marca 2023 w Gdańsku to pierwsze na taką skalę wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej w Polsce. Młodzież i studenci planujący swoją karierę w sektorze offshore, będą mogli nie tylko spotkać się z przedstawicielami firm budujących farmy wiatrowe na Bałtyku, ale także zobaczyć z bliska elementy wiatraka. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla młodzieży, rodziców i firm.

Targi będą zwieńczeniem programu edukacyjnego dla młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z branżą morskiej energetyki wiatrowej. W ramach zajęć prowadzonych w pomorskich szkołach młodzież zapoznaje się z nowym rynkiem pracy sektora offshore. Dzięki temu, poznając ścieżki kariery, uczniowie mogą świadomie zaplanować swoją przyszłość. Program edukacyjny jest realizowany w ramach inicjatywy Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej, które działa szeroko na rzecz przygotowania kadr dla branży offshore.

Organizatorzy targów zapewniają interaktywne atrakcje, spotkania i debaty o kierunkach transformacji energetycznej, rozwoju energetyki odnawialnej, znaczeniu kwestii ochrony środowiska i klimatu. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Samorządu Województwa Pomorskiego i miasta Gdańsk. O szczegółach mówią liderzy Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.

Targi skierowane są do młodzieży szkół ponadpodstawowych woj. pomorskiego, przede wszystkim do techników branżowych, a także liceów. W targach wezmą udział również studenci. Zależy nam na obecności młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki zawodowej. Zakładamy, że w ciągu 2 dni targów przyjedzie przez nie łącznie 5000 młodzieży. Branża offshore rozwija się w Polsce coraz szybciej, planowane są kolejne inwestycje związane nie tylko z I czy II fazą, ale także III, o której zaczyna się dyskusja. Potencjał polskiego Bałtyku dla energetyki jest ogromny, co wiąże się z koniecznością przygotowania wykwalifikowanej kadry. Zależy nam, aby młodzież mogła zapoznać się z nowym w polskich warunkach rynkiem pracy sektora morskich farm wiatrowych, tak aby miała możliwość poznania ścieżek kariery i świadomego zaplanowaniu przyszłości zawodowej. Dlatego postanowiliśmy wyjść z nową inicjatywą zarażania młodych ludzi PASJĄ do odnawialnych źródeł energii. — mówi Karolina Lipińska, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Jak zapewniają organizatorzy, do udziału w targach zostali zaproszeni deweloperzy MFW, producenci turbin wiatrowych, a także pozostali uczestnicy łańcucha dostaw odpowiedzialnych za budowę i instalację, a później obsługę farm.

Zaprosiliśmy branżę związane z dużym przemysłem stoczniowym, stalowym, a także mniejsze podmioty, które mogą odgrywać ważną rolę, angażując się w działania B+R. Wśród uczestników targów będą także firmy szkoleniowe GWO, uczelnie, szkoły i pozostałe jednostki edukacyjne, szkoły językowe, zrzeszenia pracodawców. W gronie podmiotów, które potwierdziły udział w wydarzeniu, są największe firmy z branży z doświadczeniem uzyskanym w Europie i Azji. Liczymy, że pokazanie tych najlepszych praktyk ze światowego offshore będzie dużą wartością dodaną targów, co przyniesie wymierną korzyść dla uczestniczącej młodzieży, ich nauczycieli oraz rodziców. Udział w targach będzie doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu i rozmów z przyszłymi pracodawcami i pracownikami w przyjaznej atmosferze. dodaje Łukasz Kneba, Członek Zarządu CO-MADE.

Podczas targów uczestnicy będą mogli zapoznać się z wystawcami z szeroko pojętej branży offshore, porozmawiać z przedstawicielami pracodawców, producentów, ośrodków szkoleniowych, organizacji branżowych czy uczelni, którzy będą obecni na stoiskach.

Zaplanowano również tzw. strefę inspiracji – w ramach której odbędzie się szereg wydarzeń w interaktywnej formie. Wszystko po to, aby zachęcić młodych uczestników do zainteresowania się branżą offshore.

Przygotowane zostaną specjalne stoiska z informatorami, prezentacją know-how oraz propozycjami stażów i praktyk od pracodawców. Na targach będą również wyspy tematyczne, a także takie atrakcje interaktywne, jak specjalne ścianki wspinaczkowe czy symulatory VR. W ramach case studies odbywać się będą spotkania z osobami z branży offshore wind, które będą opowiadać, w jaki sposób rozpoczęły pracę w sektorze, jakie są tego korzyści oraz jakie mają rady dla uczniów, którzy chcieliby związać swoją karierę z morską energetyką wiatrową. Dodatkowo będzie możliwość umówienia się na wizyty studyjne u wystawców na terenie regionu, czy udziału w warsztatach branżowych, warsztatach z kompetencji miękkich. Będą również konkursy z nagrodami dla młodzieży i szkół za aktywne uczestnictwo w całym programie. Po wydarzeniu przewidujemy także panele dyskusyjne w postaci webinarów skierowane m.in. do rodziców i nauczycieli — zapewnia Łukasz Kneba.

Co wyróżnia to wydarzenie spośród innych inicjatyw edukacyjnych?

Targi będą wyjątkową okazją do prezentacji możliwości zawodowych, jakie daje rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Uczestnicy wydarzenia otrzymają konkretną wiedzę bezpośrednio od swoich potencjalnych pracodawców. Dowiedzą się jakie kompetencje będą potrzebne. Ta wiedza pozwoli wziąć sprawy w swoje ręce i zaplanować swoją przyszłość z branżą offshore. Poznają też korzyści zatrudnienia na morskich farmach wiatrowych oraz jak wygląda codzienna praca. Warto podkreślić, że targi są wydarzeniem finałowym dla młodzieży, z którą współpracujemy od dawna w ramach prowadzonego programu edukacyjnego — mówi Krzysztof Tomaszewski z Fundacji Offshore Innovation. 

 

Kwestie rozwijania kompetencji na każdym etapie edukacji traktujemy priorytetowo w ramach działalności Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, czego dowodem jest realizacja inicjatywy Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Targi będą największą tego typu inicjatywą w Polsce. Z codziennych rozmów z młodzieżą i nauczycielami wiemy, jak duże jest zapotrzebowanie na takie wydarzenia, jak bardzo młodzież potrzebuje rzetelnej informacji by móc dobrze zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Przygotowany program edukacyjny z wielkim finałem w marcu, ma stanowić kompendium wiedzy w zakresie kompetencji oraz potencjalnej drabiny zawodowej, jakie oferuje branża   — przekonuje Agnieszka Rodak, Prezes Zarządu Rumia Invest Park.

 

Jak mówi Marek Krzemiński, rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich, MTG jest kołem zamachowym przemysłu spotkań w Trójmieście. Takie targi jak EDU Offshore są ogromnie potrzebne. Inwestycja w wiedzę i rozwój osobisty młodzieży jest kluczowym elementem umożliwiającym poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasze województwo ze względu na uwarunkowania geograficzne ma potencjał do pełnienia funkcji krajowego lidera w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednak by tak się stało, potrzebujemy młodych liderów, którzy przeprowadzą nas przez ten proces. Targi skierowane do młodzieży to ogromny impuls, którego celem jest przygotowanie najlepszych kadr dla tworzącego się nowego przemysłu, zwanego offshore. Cieszymy się, że wydarzenie o tak wielkim znaczeniu dla lokalnej społeczności odbędzie się w Amber Expo w Gdańsku.

 

 

BalticWind.EU jest partnerem medialnym wydarzenia. Więcej informacji: https://balticwind.eu/pl/eduoffshorewind2023/