Estońscy i łotewscy operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) Elering i Augstsprieguma tīkls (AST) podpisali protokół ustaleń (MoU), na mocy którego strony wspólnie rozpoczną działania na rzecz rozwoju czwartego estońsko-łotewskiego połączenia elektroenergetycznego. To nowe połączenie międzysystemowe zwiększy zdolności przesyłowe między Estonią a Łotwą, przyczyniając się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie Morza Bałtyckiego.

Czwarte estońsko-łotewskie połączenie międzysystemowe ma zostać zbudowane w trybie hybrydowym, tj. oprócz połączenia systemów elektroenergetycznych obu krajów, możliwe będzie również podłączenie do niego mocy wytwórczych OZE na lądzie i na morzu. Projekt zwiększy bezpieczeństwo i stabilność systemu, ale oprócz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, planowane połączenie międzysystemowe daje możliwość przyjęcia większej ilości OZE do estońskich i łotewskich sieci elektroenergetycznych, a tym samym przyczynia się do realizacji celów klimatycznych tych krajów.

Dokładna lokalizacja połączenia międzysystemowego i inne szczegóły techniczne zostaną uzgodnione na późniejszych etapach. W oparciu o wcześniejszą ocenę i analizę techniczną, robocza wersja mocy połączenia międzysystemowego została przyjęta na poziomie 1000 megawatów, a połączenie może zostać ukończone wraz z towarzyszącymi inwestycjami w infrastrukturę przesyłową w horyzoncie czasowym 2030+.

“Nowe połączenie międzysystemowe jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia zdolności przesyłowych między Estonią a Łotwą, co jest niezbędne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na Łotwie i w Estonii, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Postrzegamy tę współpracę jako pierwszy krok w kierunku stworzenia połączonej hybrydowej sieci przesyłowej na Morzu Bałtyckim, przyczyniając się tym samym do realizacji celów dekarbonizacji i rozwoju OZE w całym regionie Morza Bałtyckiego”mówi Arnis Daugulis, członek zarządu AST.

Według Kalle Kilka, prezesa zarządu Elering, Elering bada możliwości ustanowienia nowego połączenia między Estonią a Łotwą z Saaremaa do Kuramaa na Łotwie. “Ustanowienie nowego połączenia z Łotwą przez Saaremaa umożliwiłoby uzyskanie największej dodatkowej przepustowości między tymi dwoma krajami przy najniższych kosztach” – zauważył.

Elering i AST zgodziły się współpracować w celu przeprowadzenia działań przygotowawczych, w tym kilku badań, które są warunkiem wstępnym wyboru przyjaznego dla środowiska i technicznie ekonomicznie preferowanego scenariusza dla podjęcia przyszłych decyzji inwestycyjnych dotyczących rozwoju połączenia międzysystemowego. Elering i AST spodziewają się otrzymać dofinansowanie z dotacji Unii Europejskiej CEF na ocenę i budowę połączenia międzysystemowego i podjęły wszelkie niezbędne kroki w celu włączenia projektu do dokumentów rozwojowych UE. Ostateczna decyzja o realizacji projektu zostanie podjęta gdy wsparcie Unii Europejskiej stanie się pewne.

Czwarte połączenie międzysystemowe jest kolejnym i logicznym krokiem do zwiększenia zdolności przesyłowych między Estonią a Łotwą. Trzecie estońsko-łotewskie połączenie międzysystemowe zostało zbudowane i rozpoczęło działalność w 2020 roku. Dwa inne estońsko-łotewskie połączenia międzysystemowe są również w trakcie budowy w ramach projektu synchronizacji krajów bałtyckich z Europą kontynentalną, gdzie budowa linii przesyłowej Valmiera-Tartu została sfinalizowana w czerwcu tego roku, a linia Valmiera-Tsirguliina jest w budowie do końca 2024 roku.

Źródło: Elering