Według przeglądu projektów przeprowadzonego przez Fińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (FWPA), Finlandia ma plany na ponad 130 000 megawatów energii wiatrowej. Pod względem potencjału inwestycyjnego kwota ta przekłada się na ponad 200 miliardów euro inwestycji. Znaczna ich część jest już w trakcie budowy, a w latach 2024-2025 w Finlandii ma powstać elektrownia wiatrowa o wartości ponad trzech miliardów euro. Udział energii wiatrowej w stałych inwestycjach przemysłowych osiągnął w ostatnich latach szczytowy poziom ponad 25 procent.

Postęp transformacji energetycznej wymaga dużej ilości czystej energii elektrycznej, a energia wiatrowa jest obecnie jednym z najważniejszych celów inwestycyjnych Finlandii. Lista projektów prowadzona przez FWPA obejmuje obecnie około 90 miliardów euro planowanych projektów lądowej energetyki wiatrowej, a potencjał inwestycji w morską energetykę wiatrową przekracza 170 miliardów euro. Chociaż nie wszystkie projekty w fazie rozwoju zostaną zrealizowane, sama liczba planowanych projektów podkreśla wyjątkowy potencjał inwestycyjny energetyki wiatrowej w porównaniu z innymi sektorami.

“Konkurencyjność Finlandii w przyciąganiu inwestycji związanych z zieloną transformacją opiera się na przystępnej cenowo energii wiatrowej i silnym portfelu projektów energetyki wiatrowej. To sygnał dla branż planujących inwestycje, że mamy dostępną czyste, niedrogie, nowe zasoby energii elektrycznej. Obecnie energetyka wiatrowa jest branżą przyciągającą do Finlandii najwięcej inwestycji – obecnie realizowane projekty przyniosą ponad trzy miliardy euro inwestycji do końca 2025 roku” – mówi Anni Mikkonen, dyrektor generalna Fińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Według Statistics Finland, udział energii wiatrowej w stałych inwestycjach przemysłowych wynosił średnio 15% w ciągu ostatnich pięciu lat (2019-2023), osiągając szczyt w 2022 r., kiedy to ponad jedna czwarta stałych inwestycji przemysłowych pochodziła z energii wiatrowej.

Boost dla inwestycji w zieloną transformację

Konfederacja Przemysłu Fińskiego (EK) twierdzi, że chociaż ogólna gotowość do inwestowania obecnie spada, zielona transformacja nadal stwarza możliwości.

“Wysokie stopy procentowe, inflacja, słabość gospodarcza i wzrost ogólnej niepewności zmniejszają obecnie gotowość do inwestowania na wszystkich obszarach. Jednak patrząc poza obecną sytuację gospodarczą, Finlandia stoi w obliczu bezprecedensowych możliwości inwestycyjnych w zakresie inwestycji przemysłowych opartych na bezemisyjnej energii elektrycznej w ciągu tej dekady. Przewaga konkurencyjna Finlandii w zakresie bezemisyjnej energii elektrycznej prowadzi do inwestycji przemysłowych zasilanych energią elektryczną. Obecnie szczególnie ważne jest wzmocnienie konkurencyjności Finlandii jako środowiska inwestycyjnego dla zielonej transformacji, aby zapewnić, że jak najwięcej oczekujących inwestycji może zostać zrealizowanych w Finlandii” – komentuje Jouko Kangasniemi, ekonomista EK.

Energia wiatrowa jest budowana w Finlandii na warunkach rynkowych. Z 7 gigawatów (GW) mocy elektrowni wiatrowych zbudowanych do tej pory w Finlandii, ponad 70 procent zostało zbudowanych bez wsparcia finansowego państwa.

“Europa doświadcza obecnie intensywnej konkurencji o inwestycje związane z zieloną transformacją. Jako mała gospodarka, Finlandia nie może przyciągać inwestycji obiecując wsparcie finansowe. Oprócz przystępnej cenowo, rynkowej produkcji nowej energii elektrycznej, konieczne jest usprawnienie procesów planowania i licencjonowania oraz zapewnienie rozwiązań podatkowych, które mogą poprawić rentowność projektów. Ujednolicenie opodatkowania morskiej energetyki wiatrowej z opodatkowaniem lądowej energetyki wiatrowej byłoby łatwym do wdrożenia środkiem zachęcającym do dalszych inwestycji. Jednocześnie tworzymy warunki podatkowe, które mogą generować większe wpływy podatkowe” – podsumowuje Mikkonen.

Źródło: Fińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (FWPA)