Przyspieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej cieszy niemiecką branżę, ale jest to duże wyzwanie dla przemysłu. Firmy w sektorze dostaw muszą podjąć działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników oraz przeprowadzenia niezbędnych szkoleń.

Takie są wnioski Instytutu Badań Trendów i Rynku wind:research, który w trzeciej edycji badania “Tworzenie wartości morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech” przedstawia dane dotyczące rynku pracy w energetyce wiatrowej do 2019 roku. Okazuje się, że w 2018 roku zatrudnionych było blisko 24 500 pracowników (pełne etaty(, którzy wygenerowali 9,8 mld euro obrotów. W 2020 roku było już ich tylko około 21 500 (obroty handlowe na poziomie 7,4 mld euro).

W związku ze stagnacją na rynku morskiej energetyki wiatrowej, wiele firm opuściło rynek z powodu m.in. niewypłacalności. I choć w 2018 roku 33 proc. firm nadal zajmowało się wyłącznie morską energetyką wiatrową, do 2020 roku odsetek ten spadł do zaledwie 23 proc.

Wartość dodana związana z budową morskich farm wiatrowych nie jest – jak często błędnie się zakłada – skoncentrowana wyłącznie w północnych krajach związkowych, ale jest rozproszona po całych Niemczech. Tworzenie wartości w obszarach transportu i instalacji, a także opracowywania projektów, konserwacji i napraw w naturalny sposób koncentruje się w miejscowościach nadmorskich. Tam też znajdują się główni producenci morskich turbin wiatrowych. Z kolei w południowych krajach związkowych pracownicy są zatrudnieni głównie na etapach tworzenia wartości dodanej – w działach związanych z inżynierią, badaniami i rozwojem, ale także w wielu firmach dostawczych.

Polityczny zwrot może odwrócić trend, zagrożeniem są niedobory kadr

Niemieckie władze ogłosiły zwrot w branży morskiej energetyki wiatrowej. Zwiększenie celów rozwojowych w Niemczech – 30 GW do 2030 roku i 70 GW do 2045 roku – daje małym i średnim uczestnikom rynku nadzieję na ożywienie i długoterminową rentowność rynku.

Jednym z wyzwań w realizacji tych celów jest niedobór wykwalifikowanych pracowników, który utrudnia wielu firmom rozszerzanie działalności. Rząd niemiecki planuje rozwijać morską energetykę wiatrową znacznie szybciej i mocniej niż wcześniej planowano. Dlatego też w najbliższych latach gwałtownie wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników – wyjaśnia wind:research.

W ocenie ekspertów sektor musi podjąć znaczne wysiłki w obszarze kwalifikacji i szkoleń w całym łańcuchu wartości, a także zwiększenia atrakcyjności miejsc pracy. Aby zrealizować obecne cele rozwoju, do 2040 r. w sektorze morskiej energetyki wiatrowej może lub musi zostać zatrudnionych łącznie ponad 40 tys. osób.

Źródło: wind:research, windkraft-journal.de