Jeden z wiatrowych liderów – hiszpańska Iberdrola – podsumowała swoje wyniki finansowe za dziewięć pierwszych miesięcy 2021 roku. Iberdrola zdecydowała się skorzystać z prawa pierwokupu przy jednym z projektów wiatrowych. Projekt farmy morskiej Windanker o mocy 300 MW powstanie na wodach Morza Bałtyckiego w ramach Baltic Hub.

W przeddzień szczytu klimatycznego COP26, w którym firma uczestniczy jako główny partner za pośrednictwem spółki-córki ScottishPower, Iberdrola potwierdziła swoją strategię zrównoważonego rozwoju, opartą na elektryfikacji i wspieraną przez wysiłki inwestycyjne, które w tym okresie wzrosły o 6 proc., do poziomu 7,03 mld euro, z czego 77 proc. przypadło na rynki międzynarodowe. Około 90 proc. inwestycji przeznaczono na rozwój nowych źródeł odnawialnych i projektów inteligentnych sieci.

Jak czytamy w komunikacie, jednym z głównych segmentów rozwoju grupy jest morska energetyka wiatrowa. Firma posiada już 1 300 MW mocy zainstalowanej w tej technologii i jest w trakcie budowy łącznie 2 600 MW w kilku projektach, mianowicie Saint Brieuc (Francja), Vineyard Wind 1, Park City Wind (Stany Zjednoczone) i Baltic Eagle (Niemcy). Projekty podwoją moce Iberdroli w morskiej energetyce wiatrowej w najbliższych latach. Ponadto Iberdrola skorzystała z opcji na budowę morskiej farmy wiatrowej Windanker, stanowiącej część Baltic Hubu, która będzie miała łączną moc zainstalowaną ponad 1 GW.

1 września 2021 roku podczas uroczystości podpisania przez przedstawicieli Iberdroli i portu Mukran umowy dzierżawy gruntu pod budynek operacyjny dla Baltic Eagle, poinformowano, że Iberdrola planuje posiadać łącznie 1,1 GW mocy zainstalowanej (łączna wartość inwestycji – 4 mld dolarów (3,5 mld euro)) w niemieckim regionie Morza Bałtyckiego do końca 2026 roku, który jest kluczowym rynkiem dla grupy. Wówczas Iris Stempfle, Dyrektor Zarządzająca Iberdrola Renovables Deutschland GmbH, ogłosiła również, że 1 września firma złożyła ofertę na budowę Windanker”, nowej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Plan zakłada rozbudowę Baltic Hub do ponad 1 GW do 2026 roku. Na hub składają się projekty farmy morskiej Wikinger (350 MW) w eksploatacji od 2017 roku oraz Baltic Eagle (476 MW) będącej w budowie. 

Iberdrola zdecydowała się skorzystać z prawa pierwokupu. Trzeci projekt farmy morskiej o mocy 300 MW będzie wymagał nakładu inwestycji na poziomie 930,8 mln dolarów (800 mln euro). Niemiecki koncern energetyczny RWE wygrał niemiecką aukcję we wrześniu ubiegłego roku, ale hiszpański koncern miał prawo pierwokupu, co pozwoliło mu dopasować ofertę do realizacji tego projektu.

Iberdrola będzie mogła skorzystać z synergii wspólnej pracy farm zintegrowanych z Baltic Hub i zmaksymalizować wydajność farmy Windanker, którą będą tworzyć najprawdopodobniej turbiny o mocy około 15 MW. Farma Windanker zostanie uruchomiona w 2026 roku, a większość energii elektrycznej ma być przeznaczona na długoterminowe umowy sprzedaży energii (PPA) na rynku niemieckim.

Strategia Iberdroli w zakresie morskiej energetyki wiatrowej będzie napędzana przez procedury aukcyjne planowane w perspektywie krótko- i średnioterminowej na głównych rynkach, na których działa lub jest obecna: Europie, Stanach Zjednoczonych oraz regionie Azji i Pacyfiku. Firma posiada obecnie 2 900 MW morskiej energii wiatrowej w budowie lub zabezpieczonej do eksploatacji w latach 2023-2026 w USA i Europie. Celem Iberdroli jest uruchomienie 12 GW w morskiej energetyki wiatrowej do 2030 roku

Kolejna z platform rozwoju – przejęcie holdingu PNM Resources w Stanach Zjednoczonych – ma zostać sfinalizowana przed końcem 2021 roku. Dzięki tej transakcji Iberdrola umocni się na pozycji jednego z największych dystrybutorów i trzeciego największego operatora OZE na rynku amerykańskim.