Ignitis Group, zintegrowane przedsiębiorstwo użyteczności publicznej koncentrujące się na odnawialnych źródłach energii, przyspiesza swoje inwestycje i planuje podwoić swoje zielone moce do 2027 roku. Opierając się na trwającej transformacji energetycznej, Grupa dąży do zapewnienia korzyści płynących z energii odnawialnej swoim klientom w krajach bałtyckich i Polsce.

Firma ogłosiła plan strategiczny na lata 2024-2027, kładąc nacisk na dalszy wzrost inwestycji, koncentrując się na rozwoju zielonej generacji i zielonej elastyczności, a także rozbudowie sieci dystrybucyjnej, aby umożliwić zieloną transformację i sprostać rosnącej elektryfikacji różnych sektorów.

“Stoimy na czele historycznej transformacji sektorów energetycznych na naszych rodzimych rynkach i jesteśmy znaczącą siłą napędową tych zmian. Korzystając z pojawiających się możliwości, pozostajemy również zaangażowani w realizację naszego celu, jakim jest stworzenie w 100% ekologicznego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zgodnie z naszą strategią stale rozwijamy nasze Zielone Możliwości, które są głównymi czynnikami umożliwiającymi stworzenie neutralnego dla klimatu systemu energetycznego”, mówi Darius Maikštėnas, dyrektor generalny Ignitis Group.

Kluczowym punktem planu strategicznego jest znaczny wzrost inwestycji zaplanowanych na lata 2024-2027. Do 2027 r. łączne inwestycje powinny wynieść 3,0-4,0 mld EUR, co stanowi wzrost o około 1 mld EUR w porównaniu z poprzednim 4-letnim okresem strategicznym.

2/3 inwestycji zostanie przeznaczone na zielone technologie, tj. lądowe i morskie elektrownie wiatrowe, słoneczne, systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS), elektrownie szczytowo-pompowe i power-to-X. Ignitis zamierza zbudować co najmniej 2 projekty offshorewind w krajach bałtyckich. Pozostała 1/3 zostanie przydzielona do sieci dystrybucyjnej na Litwie.

Obecnie portfel zielonych mocy Grupy wynosi 7,4 GW, z czego 2,9 GW jest już zabezpieczone. Do 2027 r. Ignitis Group zamierza osiągnąć łączną moc zainstalowaną na poziomie 2,4-2,6 GW, co stanowi dwukrotny wzrost z 1,3 GW w 2023 r.

Główny element tego wzrostu będzie związany z rozwojem lądowych farm wiatrowych w krajach bałtyckich i Polsce, których docelowa moc wyniesie co najmniej 700 MW do 2027 roku.

Grupa planuje również dalszy rozwój technologii uzupełniających, w tym solarnych, tam gdzie wnoszą one wartość dodaną. Celem jest osiągnięcie całkowitej zainstalowanej mocy słonecznej wynoszącej około 400 MW do 2027 roku.

Aby osiągnąć te cele, Ignitis Group rozwija swój oddział energii odnawialnej i spodziewa się zwiększyć liczbę pracowników w Ignitis Renewables 3,5 razy do 2027 roku.

Źródło: Ignitis