Litewska Krajowa Rada Regulacji Energetyki (NERC) przyjęła decyzję o zatwierdzeniu maksymalnej ceny transakcyjnej w wysokości 107,18 EUR/MWh dla zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz minimalnego progu ceny transakcyjnej w wysokości 64,31 EUR/MWh.

Ceny te zostaną wykorzystane w drugim przetargu na morską farmę wiatrową o mocy 700 MW, który ma się odbyć jesienią tego roku.

Źródło: Morskie parki wiatrowe