31 marca 2022 roku Sejm na Litwie przyjął pakiet ustaw dotyczących rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W efekcie dał zielone światło dla powstania pierwszej morskiej farmy wiatrowej na Litwie – informuje litewskie ministerstwo energetyki.

To już pewne – pierwsze aukcje OZE dla morskiej farmy wiatrowej na Litwie odbędą się w drugiej połowie 2023 roku. Obecnie Ministerstwo Energii prowadzi konsultacje z potencjalnymi deweloperami morskich parków wiatrowych

Przyjęte zmiany w ustawie o OZE i energii elektrycznej przewidują przeprowadzenie w przyszłym roku aukcji na rzecz dewelopera farm wiatrowych, konkretyzują warunki techniczne dla instalacji elektrowni wiatrowej oraz zasady ustalania cen za wyprodukowaną w przyszłości energię. Pakiet regulacji wejdzie w życie po podpisaniu przez Prezydenta Litwy.

– Pierwsza farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim to jeden z najważniejszych projektów dla niezależności energetycznej Litwy. Znacząco zwiększy to produkcję krajowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a tym samym zmniejszy zależność Litwy od importu energii elektrycznej – powiedział minister energetyki, Dainius Kreivys.

Pierwsza energia z farmy wiatrowej na Litwie popłynie w 2028 roku. Szacuje się, że morska farma wiatrowa o mocy 700 MW na Morzu Bałtyckim może wytwarzać do 2 TWh bezemisyjnej energii elektrycznej rocznie. Pozwoliłoby to zaspokoić do jednej czwartej zapotrzebowania Litwy na energię.

Szacuje się, że w sumie na litewskim wybrzeżu mogłyby powstać co najmniej 4 morskie farmy wiatrowe. Pojemność i czas realizacji pozostałych parków będą zależeć od przyszłych badań oraz ukończenia infrastruktury i innych prac przygotowawczych. Rząd Litwy rozpoczął już postępowania związane z m.in. OOŚ, badaniami dna morskiego i prędkości wiatru.