W oparciu o swoje znaczące inwestycje w łańcuch dostaw lądowej energii wiatrowej w Polsce, Vestas rozpoczął
rozmowy techniczne z Portem Gdynia w celu rozwoju portu jako kluczowej infrastruktury
miejsce dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Współpraca ma na celu wsparcie atrakcyjności portu
dla deweloperów jako główny węzeł w nadchodzącej budowie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie
w regionie Morza Bałtyckiego.

Vestas i Port Gdynia współpracują nad szeregiem zagadnień, w tym nad różnymi
wymaganiami dotyczącymi placu przedmontażowego dla morskiej energetyki wiatrowej. Vestas i Port Gdynia są zaangażowane w
serię dyskusji, w których Vestas podzielił się specyfikacjami technicznymi wymaganymi przez turbiny wiatrowe,
w tym wiodącej w branży turbiny V236-15.0 MW.

Polska ogłosiła cel dostarczenia 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2040 roku, a szerzej ambicje w offshore wind
w regionie zostały podkreślone w Deklaracji Bałtyckiej dla Morza Bałtyckiego podpisanej przez
osiem krajów nadbałtyckich i Komisję Europejską we wrześniu 2020 roku Z silnym portem
polska infrustruktura może stać się hubem eksportowym również dla przemysłu dostawczego morskiej energetyki wiatrowej.

“Cieszymy się, że możemy współpracować z Portem Gdynia, aby umożliwić rozwój ich terenu
i uczynić go jak najbardziej atrakcyjnym dla polskich deweloperów morskiej energetyki wiatrowej,” powiedział Tommy Rahbek
Nielsen, dyrektor operacyjny Vestas. “Konieczny jest szybki rozwój infrastruktury na
rynkach rozważających instalacje morskiej energetyki wiatrowej w połowie dekady, w szczególności, aby morska energetyka wiatrowa
mogła dostarczyć energię w sposób efektywny kosztowo. Dyskusje techniczne, takie jak te
prowadzone przez Vestas wraz z zespołem Portu Gdynia pomogą w zagospodarowaniu tych terenów tak by
konsumenci w Polsce i innych krajach bałtyckich otrzymali opłacalną energię z morskiej energetyki wiatrowej”.

“Od 2018 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nieustannie pracuje nad tym by Port
Gdynia stał terminalem instalacyjnym dla morskich projektów wiatrowych. Wierzymy, że współpraca z
z globalnymi potentatami branży na tym etapie przygotowań pozwoli nam zaprojektować i rozwinąć
infrastrukturę, która w najlepszy możliwy sposób zaspokoi potrzeby deweloperów morskich farm wiatrowych,”
powiedział Jacek Sadaj, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Vestas jest motorem rozwoju polskiego sektora lądowej energetyki wiatrowej i łańcucha dostaw lądowej energetyki wiatrowej od
2002 r., instalując ponad 2,6 GW mocy w lądowych elektrowniach wiatrowych, a kolejne 2 GW są już zamówione,
i zatrudnia lokalnie ponad 500 osób. Vestas zainwestował również ponad 770 milionów euro w dostawy i
w ostatniej dekadzie w Polsce, w tym ponad 185 mln euro w samym 2020 roku, zabezpieczając
tysiące dodatkowych miejsc pracy u polskich poddostawców i podwykonawców.

Źródło: Vestas