Estoński operator systemu elektroenergetycznego Elering i łotewski operator systemu AST oficjalnie uruchomili trzecie estońsko-łotewskie połączenie elektroenergetyczne, które między innymi stwarza warunki do rozwoju sieci morskiej i związanej z tym budowy morskich farm wiatrowych.

Nowe połączenie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i stwarza warunki do rozwoju handlu energią oraz uniezależnienia krajów bałtyckich od rosyjskiej sieci energetycznej. W przyszłości połączenie to będzie z kolei połączone z siecią podmorską, która zostanie zbudowana wspólnie przez operatorów systemów krajów nadbałtyckich.

“Nowe połączenie elektroenergetyczne z Łotwą rozpoczynające się na przedmieściach Tallina mocno wiąże sieci elektroenergetyczne naszych krajów, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw dla estońskich konsumentów, oddzielenia sieci elektroenergetycznych krajów bałtyckich od Rosji, a także do połączenia przyszłych morskich farm wiatrowych z estońską siecią elektroenergetyczną” – powiedział Taavi Veskimägi, Prezes Zarządu Elering.

Według premier Kaji Kallas, nowe połączenie odgrywa ważną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla i rozwoju przyjaznego dla środowiska systemu energetycznego.

“Aby osiągnąć cele związane z klimatem i energią odnawialną, Estonia planuje zainwestować w rozwój morskich farm wiatrowych. Wzmocnienie połączeń elektrycznych między Estonią i Łotwą pozwala nam w dużym stopniu podłączyć moce produkcyjne energii odnawialnej do sieci energetycznej i stwarza możliwości dla rozwoju innych morskich farm wiatrowych” – powiedziała.

Nowe połączenie dodaje około 600 megawatów mocy przesyłowej pomiędzy tymi dwoma krajami. Połączenie działa od początku roku. Od stycznia do lipca za pośrednictwem tego połączenia przesłano 200 mln kWh energii elektrycznej.

Na terytorium Estonii trzecie połączenie estońsko-łotewskie obejmuje linię Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV oraz odcinek linii Kilingi-Nõmme-Riga 330 kV do granicy estońsko-łotewskiej. Długość obu linii wynosi około 190 kilometrów. Linie są podtrzymywane przez łącznie 463 wieże transmisyjne, w tym pylon projektowy Soorebane zlokalizowany w Risti. Prace związane z budową linii w Estonii wykonały firmy Empower i Leonhard Weiss.

Elering wykorzystał wsparcie Unii Europejskiej do sfinansowania prac budowlanych trzeciego połączenia estońsko-łotewskiego w wysokości 65 procent. Pozostała część została pokryta z przychodów z aukcji zdolności przesyłowych między krajami. Estońscy odbiorcy energii elektrycznej nie muszą wnosić wkładu w finansowanie nowego połączenia poprzez opłaty sieciowe.

Całkowity koszt nowego estońsko-łotewskiego połączenia elektrycznego dla obu krajów wynosi około 170 mln euro, z czego 112 mln euro finansuje Unia Europejska.

Źródło: Elering