W związku z agresją militarną Rosji przeciwko Ukrainie, operatorzy bałtyckich systemów przesyłowych – Augstsprieguma tīkls z Łotwy, Litgrid z Litwy i Elering z Estonii – uzgodnili ograniczenie całkowitej mocy importu energii elektrycznej z Rosji.
Jak czytamy w komunikacie jednego z operatorów, w celu zmniejszenia ryzyka ewentualnego negatywnego wpływu na niezawodność i stabilność bałtyckich systemów przesyłowych energii elektrycznej, operatorzy systemów przesyłowych uzgodnili ograniczenie całkowitej mocy importu energii elektrycznej z Rosji do państw bałtyckich.

Porozumienie przewiduje, że od 3 marca 2022 roku łączna moc importu energii elektrycznej z Rosji do krajów bałtyckich będzie ograniczona do 300 MW, z oddzielnym limitem 150 MW na granicy rosyjsko-łotewskiej i 150 MW na granicy kaliningradzko-litewskiej.

Bałtyccy OSP poinformowali uczestników rynku energii elektrycznej o podjętej decyzji poprzez zamieszczenie komunikatu na platformie ogłoszeń rynkowych NordPool.

Przedstawiciele operatorów systemów bałtyckich spotkali się we wtorek (2.03) w Wilnie, gdzie  omówili główne wspólne priorytety. Wśród nich jest podłączenie bałtyckiego systemu elektroenergetycznego do kontynentalnej europejskiej sieci elektroenergetycznej i odpowiadającego mu pasma częstotliwości od 2026 roku, włączenie do sieci odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwo energetyczne. Choć obecnie konflikt na Ukrainie nie wpływa to na stabilność naszych systemów energetycznych, operatorzy systemów są w ciągłej komunikacji i gotowi do szybkiego reagowania na wszelkie zmiany.