Europejskie rządy zobowiązały się do dostarczenia 160 GW morskiej energii wiatrowej w ciągu następnej dekady. Spełnienie tych ambicji wymaga 6,5 mld euro inwestycji w infrastrukturę portową do 2030 r. W odpowiedzi na te zapowiedzi porty stwierdzają, że będą musiały rozwijać swoją działalność, aby wspierać morską energetykę wiatrową, w formie modernizacji i rozbudowy, aby pomieścić nadchodzące projekty FLOW.

Webinarium na żywo Reuters Events, które odbędzie się w piątek 18 sierpnia w godzinach 10.00-11.00 czasu GMT, dotyczy kluczowych barier dla ekspansji portów. Porty odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu skali morskich projektów wiatrowych, zarówno w przypadku projektów o stałym dnie, jak i w szczególności w przypadku nadchodzących pływających projektów wiatrowych. Wraz z dyrektorami generalnymi portów, decydentami politycznymi, deweloperami i dostawcami usług (których można bezpłatnie zarejestrować tutaj), przyglądamy się, w jaki sposób można zaspokoić europejskie ambicje w zakresie morskiej energii wiatrowej. Jednak aby zrozumieć pełen zakres wyzwań, najpierw musimy przyjrzeć się statystykom.

Brytyjska grupa zadaniowa ds. pływającej morskiej energetyki wiatrowej (UK’s Floating Wind Offshore Taskforce) zidentyfikowała 11 portów w Wielkiej Brytanii, które będą musiały zostać przekształcone w nowe ośrodki przemysłowe, aby umożliwić wdrożenie pływającej morskiej energetyki wiatrowej w bezprecedensowym tempie i skali. Aby umieścić te wymagania w szerszej perspektywie europejskiej, porty będą musiały obsługiwać prawie 15 000 turbin rocznie, żeby wdrożyć 25 GW nowych morskich farm wiatrowych. Łącznie europejskie porty obsługują obecnie zaledwie 3 GW morskich farm wiatrowych, co podkreśla potrzebę rozbudowy infrastruktury.

Rozbudowa portów wymaga współpracy między portami, decydentami, inwestorami i deweloperami projektów, aby realizować projekty w zrównoważonym tempie.

Inwestycje mają kluczowe znaczenie, a grupa zadaniowa zaleca zastrzyk w wysokości 4 miliardów funtów, aby zapewnić, że Wielka Brytania będzie gotowa na masowe pływające projekty wiatrowe do końca 2030 roku. Duże inwestycje w infrastrukturę portową często wymagają pewności co do popytu, a po podpisaniu kontraktów często może być już za późno, co podkreśla potrzebę połączenia sił przez rząd i przemysł w celu zwiększenia pewności i dokładnego prognozowania poziomów popytu.

Kolejną pojawiającą się kwestią jest zwiększenie rozmiaru turbiny. Wraz ze wzrostem liczby turbin, liczba portów w Europie z infrastrukturą zdolną do ich obsługi znacznie się zmniejszy, jak skomentował Bob Sanguinetti, CEO Port of Aberdeen. Dla deweloperów rodzi to pytanie, czy powinni dostosować projekty turbin do istniejącej lub przyszłej planowanej infrastruktury portowej, a także czy powinni kontynuować strategię wdrażania projektów z bardziej stopniowym podejściem, które jest w stanie w pełni wykorzystać istniejące obiekty.

Dostarczanie infrastruktury portowej do wdrożenia na dużą skalę wiąże się z wyzwaniami inżynieryjnymi w zakresie wzmacniania nabrzeży, ulepszania głębokich nabrzeży morskich i tworzenia nowych centrów produkcyjnych dla dennych i pływających morskich elektrowni wiatrowych.

Wychodząc naprzeciw wszystkim tym wyzwaniom, w piątek 18 sierpnia, podczas webinarium Reuters Events na temat rozbudowy portów w celu wdrożenia morskiej energetyki wiatrowej na dużą skalę [“Expanding Ports to Achieve Large-Scale Offshore Wind Deployment“], w godz. 10.00-11.00 czasu GMT, dołączą do nas eksperci branżowi z różnych części łańcucha wartości.

Podczas tego bezpłatnego webinarium na żywo swoje spostrzeżenia i rozwiązania przedstawi Bob Sanguinetti, CEO Port Aberdeen, Matthew Beeton, CEO Port of Tyne, James Lawson, Offshore Wind Port Infrastructure Policy Lead, Department for Energy Security and Net Zero – UK Government, Walid Oulmane, Head of Ports and Industrialization w BlueFloat Energy, Charles July, Partner w Dentons oraz Wei-Yang Tan, Head of Renewable Port Infrastructure w ABL Group.

Aby się zarejestrować, wystarczy kliknąć tutaj.

 

BalticWind.EU jest partnerem medialnym wydarzenia.