Potencjał energetyki wiatrowej na terenach przemysłowych sięga 20 GW, jak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Re-Source Poland HUB. Potencjał techniczny energii wiatrowej, który byłby osiągalny na terenach przemysłowych (przy braku ograniczeń regulacyjnych i dodatkowych kosztów systemowych), wynosi prawie 17 GW.

“Według raportu, potencjał tego typu energii sięga aż 20 GW, co stanowi znaczącą część globalnych zasobów i niemal podwaja obecną moc zainstalowaną w lądowej energetyce wiatrowej. Co więcej, z tej imponującej liczby aż 88%, czyli 16,9 GW, to potencjał techniczny, który zasadniczo mógłby zostać zrealizowany bez konieczności zmagania się z ograniczeniami regulacyjnymi lub dodatkowymi kosztami systemowymi. W ramach tego potencjału na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 1,6 GW to potencjał uwzględniający wyłączenia obszarowe wynikające z aktualnych uwarunkowań przestrzenno-środowiskowych, możliwych konfliktów oraz realistyczny do szybkiego wdrożenia do 2030 roku – dosiężna korzyść dla gospodarki, całej branży energetycznej i środowiska w okresie spodziewanej luki inwestycyjnej w sektorze energetycznym” – czytamy w komunikacie na temat raportu pt. “Potencjał terenów przemysłowych dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej” .

Obecnie prawie 6 600 przedsiębiorstw przemysłowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych ma dostęp do gruntów o powierzchni 190 000 hektarów, na których można rozważyć budowę elektrowni wiatrowych. Według wstępnych obliczeń, rozważane zmniejszenie wymaganej odległości do 500 metrów może znacznie zwiększyć obecny potencjał rynkowy mocy wiatrowych nawet o 50% nowych mocy – do 3,6 GW. W pracach nie uwzględniono jednak scenariusza związanego z wprowadzeniem dodatkowych ułatwień w uruchomieniu potencjału inwestycyjnego na terenach przemysłowych (poprzemysłowych), gdzie znajdują się zakłady energochłonne o największym potencjale do wdrożenia OZE ze względu na dostęp do sieci elektroenergetycznej (pełnią one zazwyczaj rolę OSD) oraz wysokie ceny dostaw energii przemysłowej, co również stwierdzono w komunikacie.

Jak wskazują eksperci, uchwalone zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dają możliwość realizacji inwestycji wiatrowej (jako “głównej”) wraz z inwestycją towarzyszącą (najczęściej infrastrukturalną) w ramach tzw. Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, przyjmowanego uchwałą gminy. Jednak taka procedura nie została jeszcze spopularyzowana w praktyce. W niniejszym dokumencie założono, że domyślnie czynniki planowania przestrzennego (uchwały dotyczące planowania przestrzennego) nie ograniczają potencjału lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach przemysłowych.

“Jest to również zalecana i w pełni uzasadniona ścieżka dla inwestycji przemysłowych, która umożliwia znaczne skrócenie cyklu inwestycyjnego i maksymalizację rzeczywistego potencjału rynkowego. W tym sensie potencjał rynkowy energii wiatrowej oszacowany w niniejszym badaniu można uznać za w pełni możliwy do zrealizowania do 2030 r.” – powiedział wiceprezes Fundacji Re-Source Poland HUB Szymon Kowalski.

Podkreślono również, że inwestycje OZE na terenach przemysłowych, które są coraz częściej rozważane w celu zaopatrzenia odbiorców przemysłowych w energię, naturalnie faworyzują energię wiatrową w stosunku do alternatywnych inwestycji w fotowoltaikę ze względu na ich profil zużycia energii. Preferowanym rozwiązaniem dla przemysłu byłoby budowanie hybryd wiatrowo-solarnych w modelu łączenia kabli lub, na terenie większych przedsiębiorstw przemysłowych, na miejscu z możliwym bezpośrednim wsparciem liniowym.

“Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że rozwój energetyki wiatrowej na terenach przemysłowych i do użytku przemysłowego niesie ze sobą szereg wyzwań w zakresie konieczności dostosowania technologii. Ale z drugiej strony mamy nowe perspektywy zrównoważonego i bardzo efektywnego ekonomicznie wykorzystania dostępnych zasobów. Wierzymy, że nasz raport – zapewniając kompleksową perspektywę i konkretne analizy – zainspiruje świadome decyzje inwestycyjne w energetykę wiatrową na terenach przemysłowych i uwolni ich potencjał, służąc nie tylko przemysłowym odbiorcom energii” – dodaje Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Pobierz cały raport tutaj.

 

Źródło: PSEW