We wrześniu 2021 roku polski rząd oraz branża morskiej energetyki wiatrowej podpisała porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – Polish Offshore Wind Sector Deal. Głównym celem przełomowego dokumentu jest maksymalizacja wskaźnika local content w rozwoju wiatraków na polskich wodach Morza Bałtyckiego. W marcu powołano Radę Koordynacyjną ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Poprzez wdrożenie założeń sector deal’u Polska chce zwiększyć udział rodzimych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w wyłącznej strefie ekonomicznej (WEE). Inwestycje o wartości 130 mld zł przełożą się na instalację około 11 GW w morskich farmach wiatrowych do 2040 roku. W ten sposób powstanie nowa gałąź gospodarki w Polsce.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 15 marca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, działającej w ramach sector deal. To kolejny etap prac związany z wdrażaniem postanowień porozumienia sektorowego w tym zakresie. Dziś stronami porozumienia sektorowego jest już ponad 180 podmiotów. Rada ma za zadanie koordynację działań związanych z monitorowaniem realizacji celów porozumienia. W tym celu  zostaną powołane grupy robocze zakładające współpracę stron w zakresie kluczowych obszarów. Rada będzie także monitorować poziom local content osiągany przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw.

Minister Klimatu i Środowiska Polski, Anna Moskwa, powołała w skład Rady Koordynacyjnej 34 członków. Przewodniczącym Rady został Sekretarz Stanu w MKIŚ, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. W radzie znaleźni się przedstawiciele takich podmiotów jak np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), Centrum Zrównoważonego Rozwoju przy Uniwersytecie Gdańskim, Baltic Power (PKN Orlen), PGE Baltica (PGE Polska Grupa Energetyczna), Polenergia, Equinor Polska, Agencja Rozwoju Przemysłu, RWE czy TF Kable.

Rada Koordynacyjna ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej został przyjęty Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano Grupy Robocze, które rozpoczną prace na przełomie kwietnia i maja. Powołano sześć grup:

Grupa 1 – Rozwój kadr i system kształcenia;

Grupa 2 – Badania i rozwój;

Grupa 3 – Rozwój polskiego przemysłu  i  udział polskich przedsiębiorstw (z eksportem);

Grupa 4  – Logistyka zaplecza portowego  i wpływ na regiony nadmorskie;

Grupa 5  – Edukacja społeczna;

Grupa 6  – Współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne

Szacuje się, że już dzisiaj polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm. Polski rząd chce w maksymalny sposób zaangażować rodzime firmy w budowę w nowego sektora. Niektóre z nich działają już na rynku międzynarodowym.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska