Morska energetyka wiatrowa to perspektywiczny sektor gospodarki, który zapewni zatrudnienie przez następnych co najmniej kilka dekad. Coraz więcej polskich uczelni otwiera nowe kierunki związane z przygotowaniem, budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych na morzu – od studiów inżynierskich poprzez specjalności magisterskie aż po studia podyplomowe i MBA. W tworzenie programów studiów z obszaru offshore wind włączyła się także Grupa PGE.

Młodzi ludzie interesujący się energetyką, a stojący dziś przed wyborem studiów, , powinni rozważyć kierunki studiów związane właśnie z tym obszarem, zwłaszcza z odnawialnymi źródłami energii. Biorąc pod uwagę transformację energetyczną, która już trwa w Polsce, cała krajowa energetyka ulega stopniowej, ale konsekwentnej zmianie. Do jej sprawnego przeprowadzenia potrzebni będą wykwalifikowani specjaliści.

Jednym ze szczególnie interesujących obszarów zielonej zmiany jest morska energetyka wiatrowa. Grupa PGE do końca bieżącej dekady wybuduje na Morzu Bałtyckim farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 2,5 GW, na początku lat 30. dołoży dodatkowo ok. 0.9 GW, a w roku 2040 będzie posiadać na Bałtyku łącznie przynajmniej 6,5 GW mocy. Do realizacji zadań związanych z morską energetyką wiatrową niezbędna jest kompetentna kadra. Jej zadaniem będzie projektowanie, budowa i serwisowanie morskich instalacji, z których pochodzić będzie energia elektryczna zasilająca polskie domy.

W lutym pierwsi absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów UMG na kierunku Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej. W marcu rozpoczęła się druga edycja; fot. Maciej Czarniak / Uniwersytet Morski w Gdyni.

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, współpracuje już intensywnie z pomorskimi uczelniami w zakresie studiów związanych z offshore wind. Firma objęła patronatem nową specjalność na kierunku Oceanotechnika Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej – Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych. To pierwsza taka specjalność w Polsce, która pozwala absolwentom wzbogacić wiedzę ogólnotechniczną oraz zdobyć umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji morskich i przybrzeżnych instalacji energetycznych. Prowadzona jest przy współpracy pracowników naukowych i specjalistów z obszaru energetyki wiatrowej z Politechniki Gdańskiej, Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (Danish Technical University – DTU) oraz Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP-PAN). Poszczególne wykłady są prowadzone przez profesorów wizytujących z DTU, profesorów IMP-PAN oraz doświadczonych praktyków z PGE Baltica. Najlepsi absolwenci specjalności otrzymali już pierwsze stypendia ufundowane przez PGE Baltica. W ramach współpracy firmy z uczelnią przewidziano także zajęcia dla uczniów szkół średnich, by zainteresować ich studiami związanymi z morską energetyką wiatrową. PGE Baltica zaangażowała się także we współpracę z Politechniką Gdańską przy organizacji studiów podyplomowych na kierunku morska energetyka wiatrowa.

Spółka jest również partnerem głównym kierunku studiów podyplomowych o nazwie Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W marcu rozpoczęła się druga edycja tych studiów. To oferta dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno specjaliści z branży Offshore Oil&Gas jak i Offshore Wind Energy. Absolwenci kierunku zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności związane przede wszystkim z efektywnym i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w projektach offshore. Zadba o to kadra złożona ze specjalistów z branży z bogatym doświadczeniem na całym świecie (m.in. w Danii, Niemczech, Anglii, Wietnamie, Korei Południowej i na Tajwanie). Wśród wykładowców są kierownicy projektów, eksperci-praktycy z dziedziny dostaw dla morskich farm wiatrowych, w tym specjaliści z PGE Baltica, eksperci od finansowania projektów, radcy prawni specjalizujący się w przemyśle morskim, specjaliści BHP i zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas zajęć eksperci z PGE Baltica zaprezentują studia przypadków.

W lutym pierwsi absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów UMG na kierunku Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej. W marcu rozpoczęła się druga edycja; fot. Maciej Czarniak / Uniwersytet Morski w Gdyni

Poza uczelniami z Pomorza Grupa PGE realizuje też wspólne studia podyplomowe z zarządzania przygotowaniem i realizacją inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pierwsi absolwenci wyjdą na rynek pracy w tym roku.

PGE Baltica otwarta jest na utalentowanych ludzi, którzy są zainteresowani pracą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Ukończenie specjalistycznych studiów offshore nie jest warunkiem niezbędnym, choć większość zespołu ma za sobą studia związane z energetyką. Wśród najmłodszych stażem pracowników są m.in. absolwenci takich kierunków jak energetyka, górnictwo i geologia inżynierska, ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja albo OZE. Przepustką do kariery w PGE Baltica są często staże, np. program Energia dla Przyszłości. Aby zainteresować możliwościami zatrudnienia w branży morskiej energetyki wiatrowej potencjalnym kandydatom w możliwie jak najmłodszym, spółka współpracuje też ze szkołami średnimi – technikami w Ustce i Malborku. Specjaliści PGE Baltica prowadzą dla uczniów lekcje i prezentacje.

PGE Baltica bierze udział w targach EDU Offshore Wind w AmberExpo w Gdańsku. 14 i 15 marca zaprasza na swoje stanowisko nr A67 w hali A.