Spółki projektowe MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III podpisały z Heerema Marine Contractors Nederland SE umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac wstępnych dla umowy na transport i instalację fundamentów morskich turbin wiatrowych oraz morskiej stacji transformatorowej, podała Polenergia w komunikacie giełdowym.

Polenergia ma 50% udziałów w obu spółkach, które rozwijają w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk II.

Przedmiotem umów rezerwacyjnych jest zobowiązanie stron do kontynuowania w dobrej wierze negocjacji ostatecznych umów na transport i instalację fundamentów morskich turbin wiatrowych oraz morskiej stacji transformatorowej, w zamian za rezerwację przez dostawcę dostępności statków instalacyjnych na potrzeby realizacji projektów zgodnie z zakładanym harmonogramem. umowy rezerwacyjne dotyczą również wykonania prac wstępnych, które następnie objęte zostaną umowami finalnymi, o ile te zostaną zawarte – czytamy w komunikacie.

Umowy rezerwacyjne mogą zostać rozwiązane przez spółki bez przyczyny, jednak spowoduje to obowiązek zapłaty na rzecz dostawcy wynagrodzenia za wykonane prace wstępne, opłaty za rezygnację oraz opłat za rezygnację i opłat rezerwacyjnych na rzecz poddostawców. Opłaty za rezygnację mogą wynieść do ok. 29,2 mln euro na oba projekty, podano także.

Analogicznymi opłatami spółki mogą zostać obciążone, w razie gdy nie dojedzie do podpisania umów finalnych do dnia 1 lipca 2024 roku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu przez strony.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III, o łącznej mocy 1440 MW, będą znajdować się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości od 22 do 37 km od linii brzegowej. Po zakontraktowaniu dostawców wszystkich elementów konstrukcyjnych i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, rozpocznie się faza ich realizacji.

Pierwsza energia z farm wiatrowych Bałtyk II i III ma popłynąć do sieci już w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 roku. W kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Equinor i Polenergia rozwijają projekt Bałtyk I o mocy do 1560 MW, który będzie oddalony od brzegu o około 80 km.

Źródło: Polenergia i BalticWind.EU