W celu promowania rozwoju branży morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, jedna z wiodących firm w branży – Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Van Oord) planuje stworzyć światowej klasy bazę wsparcia morskich farm wiatrowych i terminal ładunków ponadgabarytowych w porcie Liepaja. Powyższy projekt jest objęty umową rezerwacyjną zawartą pomiędzy Van Oord a władzami Specjalnej Strefy Ekonomicznej Liepaja (Liepaja SEZ).

W okresie obowiązywania dwuletniej umowy rezerwacyjnej Van Oord przeprowadzi prace przygotowawcze, które obejmują badania, opracowanie biznesplanu, opracowanie projektu technicznego i zaangażowanie partnerów. Oczekuje się, że holenderska firma rozpocznie budowę morskiej bazy wiatrowej w porcie zewnętrznym portu Lipawa w 2026 roku, a następnie uruchomi ją w połowie 2027 roku.

Nowy terminal będzie odpowiedzią na brak przepustowości infrastruktury portowej potrzebnej do budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Ponadto oczekuje się, że zagospodarowany teren będzie wykorzystywany do obsługi innych ładunków ponadgabarytowych, a także do celów produkcji przemysłowej. Obszar o powierzchni 55 hektarów zostanie utworzony poprzez rekultywację suchych terenów, tworząc w ten sposób nową wielofunkcyjną infrastrukturę przeładunkową, a także dając możliwość umieszczenia nowych zakładów produkcyjnych i/lub montażowych.

Kierownik projektu Van Oord, Mark Bot: “Ambicją Van Oord jest działanie jako inicjator przyspieszenia transformacji przemysłu energetycznego. Ten projekt jest dobrym przykładem tego, jak Van Oord może przyjąć tę rolę i zapewnić pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia”.

Przyjmując rolę dewelopera infrastruktury portowej związanej z rozwojem projektów morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim, Van Oord aktywnie promuje przejście na produkcję odnawialnych źródeł energii. Zaangażowanie Van Oord w budowę bardzo potrzebnej infrastruktury portowej dla projektów morskiej energetyki wiatrowej opiera się na celu firmy, jakim jest stworzenie lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Prezes Liepaja SEZ, Uldis Hmieļevskis, z zadowoleniem odnotował, że jeden z najpoważniejszych graczy w branży energetyki wiatrowej – Van Oord – wybrał Liepaja jako centrum bałtyckiej energetyki wiatrowej. “Baza wsparcia morskiej energetyki wiatrowej w porcie Liepaja będzie promować rozwój gospodarczy i przyciągać znaczące inwestycje zagraniczne ukierunkowane na zrównoważoną gospodarkę i produkcję zielonej energii. To tylko jeden z projektów w Lipawie, który wzmocni niezależność energetyczną Łotwy i Europy”. Podpisana umowa rezerwacji terytorium pomiędzy Van Oord i władzami SSE Liepaja stanowi, że Van Oord, jako deweloper i inwestor, zaprojektuje i zbuduje bazę wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej oraz terminal ładunków ponadgabarytowych o powierzchni 55 hektarów w porcie zewnętrznym portu Liepaja. Port zewnętrzny jest unikalnym obszarem w porcie Liepaja otoczonym falochronami i wyposażonym w trzy bramy portowe, oferując tym samym ogromne możliwości rozwoju morskich farm wiatrowych i projektów związanych z zieloną energią.

Źródło: Urząd specjalnej strefy ekonomicznej Liepaja