25 kwietnia 2024 r. w Rydze na Łotwie miał miejsce ważny moment w dyplomacji środowiskowej – obchody 50-lecia Komisji Helsińskiej (HELCOM), międzyrządowej organizacji zajmującej się ochroną Morza Bałtyckiego. Ten złoty jubileusz, który odbył się w Bibliotece Narodowej Łotwy, podkreślił trwałe zaangażowanie krajów bałtyckich i ich partnerów w ochronę środowiska morskiego.

Wydarzenie zainaugurowała łotewska minister środowiska Inga Bērziņa, wraz z fińskim ministrem środowiska Kaiem Mykkänenem. Dzień rozpoczął się od spotkania ministerialnego, na którym podkreślono bieżące i przyszłe zobowiązania dotyczące zdrowia środowiskowego Morza Bałtyckiego.

Wśród wybitnych mówców znalazł się Pekka Haavisto, członek parlamentu Finlandii, który wygłosił przemówienie inauguracyjne skupiające się na bezpieczeństwie regionalnym i stabilności środowiska w obliczu obecnych napięć geopolitycznych. Dodatkowe spostrzeżenia przedstawili Karen Ellemann, Sekretarz Generalna Nordyckiej Rady Ministrów, oraz Alan Haynie, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Rady Badań Morza, podkreślając potrzebę wspólnych, trwałych wysiłków w celu sprostania wyzwaniom środowiskowym.

Równoległe wydarzenie “Waves of Change”, zorganizowane przez Koalicję Czystego Bałtyku i WWF 24 kwietnia, przygotowało grunt pod dyskusję na temat innowacyjnych strategii przyspieszenia działań na rzecz środowiska i finansowania w regionie.

Uroczystość posłużyła również jako platforma do refleksji nad osiągnięciami HELCOM i wyzwaniami, przed którymi stanęła w ciągu ostatnich pięciu dekad. Komisja, ustanowiona wraz z Konwencją Helsińską z 1974 r., odegrała kluczową rolę we włączaniu kwestii środowiskowych do szerszej agendy politycznej, czyniąc ją kamieniem węgielnym współpracy regionalnej w regionie Morza Bałtyckiego.

W miarę jak HELCOM wkracza w swoje kolejne półwiecze, duch współpracy i poświęcenia dla dobra Morza Bałtyckiego pozostaje silny, demonstrując zbiorową determinację, aby zapewnić jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. Wydarzenia w Rydze nie tylko uczciły wcześniejsze sukcesy, ale także odnowiły zobowiązania do lepszego zarządzania środowiskiem jednego z najbardziej cenionych środowisk morskich w Europie, Morza Bałtyckiego.