ELWIND, estońsko-łotewski transgraniczny hybrydowy projekt morskiej energetyki wiatrowej, ogłosił rozpoczęcie przetargu publicznego na przygotowanie badań wpływu rybołówstwa i działalności z nim związanych na środowisko. Celem badania jest przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorowisk ryb i badań rybołówstwa oraz badań wiosennego tarła śledzia bałtyckiego na obszarach rozwoju morskich farm wiatrowych ELWIND w Estonii i na Łotwie oraz w ich pobliżu.

Wyniki badania muszą określić, czy projekt morskiej farmy wiatrowej, jeśli zostanie zrealizowany, może być sprzeczny z potrzebami ochrony gatunków ryb objętych ochroną przyrody lub ważnymi interesami przemysłu rybnego.

Zamówienie jest podzielone na trzy części. Każda partia obejmuje różne badania połowów w estońskim i/lub łotewskim obszarze morskim. Części to: Część 1 – Inwentaryzacja ryb i badanie rybołówstwa na obszarze estońskiej farmy wiatrowej ELWIND; Część 2 – Inwentaryzacja ryb i badanie rybołówstwa na obszarze łotewskiej farmy wiatrowej ELWIND; Część 3 – Badanie wiosennego tarła śledzia bałtyckiego.

Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2024 roku.

Więcej informacji można znaleźć w estońskim rejestrze zamówień, numer referencyjny: 278848: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7264585/general-info.