Ministerstwo Finansów Danii poinformowało, że rząd Danii wraz z partiami politycznymi doszedł do częściowego porozumienia w sprawie ustawy budżetowej na 2022 rok. Politycy wyrazili potrzebę zwiększenia inwestycji w morską energetykę wiatrową. Zgodzono się na rozbudowę wiatraków na morzu o dodatkowe 2 GW do 2030 roku. Założenia porozumienie przedstawiono w sobotę 4 grudnia br.

W projekcie ustawy budżet postawiono na przyśpieszenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, ale pojawiły się także postulaty zwiększenia wdrażania technologii wychwytywania CO2 oraz w zakresie ochrony klimatu. Oczekuje się, że już w 2025 roku umowa przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o dodatkowe 0,5 mln ton. Osiągnięto również porozumienie w sprawie dwóch nowych morskich narodowych parków przyrody w Øresundzie i Lillebælt, jak również wzmocniono wysiłki na rzecz wspierania jakości duńskiej wody pitnej.

Aby osiągnąć cele klimatyczne w 2030 roku, na duńskich wodach musi powstać jeszcze więcej morskich turbin wiatrowych. Zgodnie z umową, w ciągu najbliższych 10 lat rozbudowane zostaną morskie elektrownie wiatrowe o mocy odpowiadającej 2 GW więcej niż dotychczas planowano. Odpowiada to dwóm dodatkowym instalacjom wiatrowym wielkości Thor, która będzie największą duńską morską farmą wiatrową.

Szacuje się, że 2 GW w morskich instalacjach wiatrowych mogłyby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną około 2 milionów gospodarstw domowych. Uzgodniono również, że rząd przedstawi analizy w 2022 roku, które mogą być podstawą do zorganizowania ewentualnego przetargu na dodatkowy 1 GW.

– Jest to gigantyczne porozumienie, które prawie podwaja moc wiatru, który mamy dziś na morzu – powiedział minister finansów Nicolai Wammen, kiedy przedstawił założenia porozumienia polityków z SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet i Kristendemokraterne, cytowany przez portal Altinget.

Minister ds. klimatu Dan Jørgensen dodał, że w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na zieloną energię. Obejmuje ono samochody elektryczne, elektryfikację sektora grzewczego oraz nowe technologie wykorzystujące elektrolizę do produkcji wodoru i amoniaku jako paliwa dla samolotów i statków.

Z kolei Hans Brask, Ambasador Danii na Litwie, skomentował, że nowe porozumienie polityczne w Danii zwiększy inwestycje w zieloną energię z offshore wind, w tym na Morzu Bałtyckim.

Nowe porozumienie uzupełnia umowę energetyczną z 2018 roku, w ramach których zdecydowano się na budowę 3 morskich farm wiatrowych. W porozumieniu klimatycznym z 2020 roku zdecydowano o budowie pierwszych na świecie wysp energetycznych – na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim.

Ponadto w nowym porozumieniu założono przyspieszenie rozwoju technologii wychwytywania  i składowania CO2. Strony porozumienia zgadzają się również na zwiększenie wkładu Danii w działania na rzecz klimatu.

Już wiosną 2022 roku rząd przedyskutuje z partiami parlamentarnymi kompleksowy plan morski, który wyznaczy ambitny, zrównoważony kierunek rozwoju duńskich obszarów morskich. W tym kontekście strony porozumienia postanowiły ustanowić strefę wolną od włoków (narzędzie połowowe) na Morzu Bełtów, obejmującą Lille, Storebælt i Langelandsbælt.