25 kwietnia w centrum ATTA w Rydze odbędzie się “WindWorks. Connecting Industries” – największa konferencja poświęcona energetyce wiatrowej w krajach bałtyckich. Ponad 40 międzynarodowych i lokalnych ekspertów energetycznych, przedstawicieli organizacji i decydentów weźmie udział w dyskusjach panelowych na temat rozwoju energetyki w regionie. Konferencję otworzą europejska komisarz ds. energii Kadri Simson oraz łotewski minister ds. klimatu i energii Kaspars Melnis. Tegoroczna konferencja skupi się na rozwoju bałtyckich projektów połączeń międzysystemowych, możliwościach finansowania tych projektów oraz roli energetyki wiatrowej we wspieraniu rozwoju innych gałęzi przemysłu. BalticWind.EU jest partnerem medialnym konferencji. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na miejscu, jednak jeśli nie możesz być w Rydze 25 kwietnia, zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na stronie BalticWind.EU.

“Podczas najważniejszego dorocznego wydarzenia w branży, zagłębimy się w bieżące i praktyczne kwestie energetyczne, omówimy możliwości i wyzwania stojące przed energetyką wiatrową, a także tworzenie synergii między energetyką wiatrową a innymi sektorami gospodarki narodowej. Energia odnawialna ma ogromny potencjał gospodarczy w krajach bałtyckich, którego na Łotwie nie wykorzystujemy w wystarczającym stopniu. W najbliższej przyszłości trzeba będzie wykonać wiele pracy, aby poprawić istniejące przepisy dotyczące lądowej energetyki wiatrowej i opracować nowy, znaczący i oparty na inwestycjach system aukcyjny dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wymieniając się opiniami i najlepszymi praktykami, możemy przyczynić się do wzrostu gospodarczego naszego regionu, niezależności energetycznej i bezpieczeństwa” – mówi Toms Nāburgs, dyrektor generalny Łotewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za energetykę wiatrową przedstawią aktualne wydarzenia w bałtyckiej branży energetyki wiatrowej, w tym rozwój polityki w zakresie lądowej i morskiej energetyki wiatrowej na Łotwie, Litwie i w Estonii. Następnie odbędzie się dyskusja na temat rozwoju morskich farm wiatrowych: łotewsko-estońskiego projektu transgranicznego ELWIND i doświadczeń Litwy.

Source: WindWorks.lv

Source: WindWorks.lv

Jedna z głównych dyskusji podczas konferencji skupi się na tym, jak ramy regulacyjne dla branży ewoluowały w ciągu ostatniego roku i czy przyczyniło się to do stworzenia pozytywnych warunków wstępnych dla rozwoju branży w regionie Morza Bałtyckiego. Eksperci omówią również wzmocnienie i rozwój sieci przesyłowej oraz stworzenie ukierunkowanych ram regulacyjnych w celu optymalizacji wykorzystania sieci.

Druga część konferencji obejmie kilka równoległych dyskusji na temat praktycznych zagadnień, takich jak zasady aukcji licencji na budowę morskich farm wiatrowych w krajach bałtyckich, doświadczenia Holandii i Danii, postępy portów bałtyckich w przygotowaniach do obsługi morskich farm wiatrowych, różne modele finansowania projektów branży wiatrowej oraz możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego. Dyskusje skupią się również na korzyściach płynących ze zwiększonego wykorzystania energii wiatrowej w różnych powiązanych sektorach oraz na technologii magazynowania energii jako rozwiązaniu problemu braku połączeń międzysystemowych.

“WindWorks. Connecting Industries” to jedna z największych konferencji poświęconych energetyce wiatrowej w krajach bałtyckich, która już po raz czwarty zgromadzi międzynarodowych ekspertów energetycznych, decydentów, przedsiębiorców i partnerów z branży, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i omówią najpilniejsze wyzwania w globalnym i regionalnym kontekście energetycznym. Konferencja organizowana jest przez Łotewskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Łotewską Agencję Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Litewskim i Estońskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Ambasadami Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Norwegii na Łotwie. Rejestracja online: https://www.windworks.lv/register.

Źródło: WindWorks.lv