Potencjał morskiej energetyki wiatrowej jako realnego źródła czystej energii na potrzeby transformacji energetycznej jest niepodważalny. Inwestycje w tym sektorze rosną szybko na całym świecie, moc instalacji również rośnie, a innowacje technologiczne są coraz powszechniejsze – od wielofunkcyjnych farm wiatrowych i instalacji pływających po łączność nowej generacji i konserwację opartą na dronach. Deweloperzy i ich ubezpieczyciele muszą zarządzać szeregiem ryzyk, aby z powodzeniem skalować morską energetykę wiatrową na całym świecie, w tym prototypową technologią, presją ekonomiczną, bardziej ekstremalnymi warunkami pogodowymi, uszkodzeniami kabli i kolizjami, a także kwestiami środowiskowymi.

W swoim nowym raporcie, “A turning point for offshore wind” [“Punkt zwrotny dla morskiej energetyki wiatrowej”], Allianz Commercial, jako wiodący ubezpieczyciel energii odnawialnej i niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych, podkreśla możliwości rozwoju, innowacje technologiczne, trendy ryzyka i wzorce strat dla branży morskiej energetyki wiatrowej, jako że sektor przygotowuje się do globalnego wzrostu.

“Morskie farmy wiatrowe to bardzo złożone projekty”, mówi Anthony Vassallo, Global Head of Natural Resources, Allianz Commercial. “Wnioski wyciągnięte z wcześniejszych strat – które dotyczą głównie uszkodzeń kabli i turbin – są niezbędne, aby branża mogła nadal rozwijać się w sposób zrównoważony. Należy również zbadać pojawiające się zagrożenia, ponieważ deweloperzy przygotowują się do wdrożenia morskiej energetyki wiatrowej na szeroką skalę na całym świecie. Rozmiar turbin stale rośnie, farmy wiatrowe przenoszą się dalej w trudniejsze środowiska morskie, gdzie są bardziej narażone na ekstremalne warunki pogodowe, a innowacje technologiczne stale się rozwijają. Poruszanie kwestii różnorodności biologicznej w społecznościach przybrzeżnych również stanie się ważniejsze, ponieważ zapotrzebowanie na przestrzeń oceaniczną ma wzrosnąć pięciokrotnie do 2050 roku”.

Chiny wyprzedziły Europę jako największy rynek

Ponad 99% wszystkich instalacji morskiej energetyki wiatrowej na świecie znajduje się obecnie w Europie i regionie Azji i Pacyfiku, ale Stany Zjednoczone intensywnie inwestują w ten sektor, a Chiny wyprzedziły Europę jako największy rynek na świecie, przy czym oczekuje się, że w 2023 r. połowa światowych instalacji morskiej energetyki wiatrowej będzie znajdować się właśnie tam. W 2022 r. do sieci dodano 8,8 GW nowej mocy morskiej energetyki wiatrowej, a globalna moc zainstalowana osiągnęła 64,3 GW. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat na 32 rynkach zostanie dodanych około 380 GW mocy morskiej, zgodnie z Global Wind Energy Council.

Chociaż ambicje wzrostu są ogromne, według raportu nie wszystko idzie gładko dla deweloperów. Rosnące koszty wstrzymały ostatnio duże projekty wiatrowe, a na branżę wpływa inflacja, wydatki kapitałowe, rosnące stopy procentowe i niestabilność geopolityczna. Koszty materiałów i wynajmu statków wzrosły, podczas gdy dostawy materiałów i dostęp do wykonawców pozostają wyzwaniem. Wąskie gardła w łańcuchu dostaw, długotrwałe procedury wydawania pozwoleń i opóźnienia w podłączeniach do sieci również wywierają presję.

“Skala i zakres globalnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest epicka. Wymaga rozbudowy zaplecza produkcyjnego, portów i infrastruktury. I musi być szybko realizowana przez wszystkie zainteresowane strony jako wspólny wysiłek – instytucje finansowe, korporacje i rządy”, mówi Adam Reed, Global Leader Offshore Renewables and Upstream Energy, Allianz Commercial.

Kable główną przyczyną roszczeń

Zarówno sektor energetyczny, jak i branża ubezpieczeniowa posiadają znaczną wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania zagrożeniami związanymi z morską energią wiatrową. Na jednym z największych rynków ubezpieczeń morskich farm wiatrowych, w Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej, Allianz Commercial odnotował, że 53% wartości roszczeń związanych z morską energią wiatrową w latach 2014-2020 dotyczy uszkodzeń kabli, a drugą główną przyczyną jest awaria turbiny (20%). Od utraty całych kabli podczas transportu po zginanie kabli podczas instalacji, uszkodzenia kabli spowodowały wielomilionowe straty w morskiej energetyce wiatrowej, ponieważ awaria kabla może potencjalnie uniemożliwić uruchomienie całej sieci turbin.

“Ryzyko związane z kablami jest krytyczne, dlatego jakość usług ma kluczowe znaczenie. Wykonawcy muszą zapewnić, że dysponują wymaganą wiedzą specjalistyczną do usuwania awarii i że mogą szybko pozyskać komponenty zamienne, aby ograniczyć straty poniesione podczas przestojów”, wyjaśnia Reed. “Z perspektywy ubezpieczenia, w przypadku prac związanych z okablowaniem podmorskim ubezpieczyciele zwracają szczególną uwagę na rodzaj używanego okablowania, rodzaj zaangażowanych statków, komunikację między klientem a wykonawcą oraz częstotliwość wizyt wykwalifikowanych inżynierów ryzyka w celu nadzorowania przebiegu prac”.

Innowacje technologiczne przełamujące schematy

Sektor musi ostrożnie zarządzać wdrażaniem nowych technologii na dużą skalę. Nowatorskie podejścia obejmują tak zwane “wyspy energetyczne”, które dzielą się energią między sieciami i krajami oraz wielofunkcyjne farmy wiatrowe, które produkują zielony wodór lub przechowują baterie. Projekty pilotażowe, takie jak Offshore Logistics Drones niemieckiej firmy EnBW, badają wdrażanie dronów do konserwacji i napraw turbin, zmniejszając zależność od helikopterów i ludzi. Podczas gdy większość morskiej energetyki wiatrowej jest obecnie “stacjonarna”, rozwój najnowocześniejszych pływających technologii wiatrowych na głębszych wodach oceanicznych jest gotowy do komercjalizacji.

Zarządzanie rosnącymi rozmiarami turbin wiatrowych jest kolejnym kluczowym wyzwaniem. W ciągu ostatnich 20 lat ich wysokość wzrosła niemal czterokrotnie – z około 70 m do 260 m, czyli prawie trzy razy więcej niż Statua Wolności w Nowym Jorku. Średnice wirników wzrosły pięciokrotnie w ciągu ostatnich 30 lat. Turbiny wiatrowe o mocy 8 lub 9 MW są powszechne, ale nowsze modele osiągają od 14 do 18 MW, a projekt farmy wiatrowej w Australii niedawno ogłosił plany wykorzystania turbin o mocy 20 MW.

“Wraz z nowymi podejściami technologicznymi i wzrostem wielkości turbin pojawia się odpowiedni wzrost ryzyka. Uważnie monitorujemy wiele innowacji w branży morskiej energetyki wiatrowej, które obejmują prototypowe technologie, projekty pilotażowe i ewoluującą standaryzację. Te nowe i niesprawdzone technologie często wiążą się z brakiem dojrzałości technicznej i dostępnych danych. Współpracując z klientami na wczesnych etapach projektów oraz wymieniając się wiedzą i doświadczeniami, wszystkie strony zyskają lepsze zrozumienie związanego z tym ryzyka”, mówi dr Wei Zhang, Senior Risk Consultant, Natural Resources, Allianz Commercial.

Dostępność specjalistycznych statków i kolizje również stanowią wyzwanie

Innym palącym problemem wskazanym w raporcie jest dostępność specjalistycznych statków. Potrzebna jest większa flota na całym świecie, wykraczająca poza Europę jako obecną główną lokalizację, w tym statki instalacyjne, podnośnikowe i pomocnicze. Tymczasem kolizje statków z turbinami i infrastrukturą morską mogą również skutkować znacznymi stratami, a w ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby incydentów, jak również zauważono w raporcie. Chociaż do tej pory dotyczyły one zwykle mniejszych statków, często w wyniku błędu ludzkiego, doszło również do szeregu incydentów z udziałem większych statków, co jest coraz bardziej niepokojące, biorąc pod uwagę, że do 2030 r. na samym Morzu Północnym ma zostać zainstalowanych 2500 turbin wiatrowych.

Działanie w trudniejszych warunkach

Chociaż sektor offshore w Europie posiada znaczące doświadczenie w zarządzaniu operacjami w niebezpiecznych środowiskach morskich, w miarę jego ekspansji na całym świecie, pojawią się nowe rozwiązania dalej od brzegu, na terytoriach podatnych na różnego rodzaju warunki pogodowe i katastrofy naturalne. “Na przykład na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych lub Tajwanu prędkość wiatru i działanie fal będą znacznie większe. Dopiero okaże się, czy zmiany klimatyczne zwiększą ryzyko, ponieważ wzrost temperatury powierzchni morza może zwiększyć siłę huraganów”, wyjaśnia Reed.

Pomimo nieocenionego wkładu w transformację netto-zero, morska energetyka wiatrowa musi pamiętać o odpowiedzialnym rozwoju i zarządzaniu środowiskiem, podkreśla raport Allianz. Obejmuje to zarządzanie wpływem na bioróżnorodność i dzikie życie morskie lub pozyskiwanie wymaganych surowców, takich jak pierwiastki ziem rzadkich lub lit.

Allianz wspiera niektóre z najbardziej ekscytujących projektów offshore, zarówno jako inwestor, jak i ubezpieczyciel. W niedawno uruchomionym planie transformacji Net-Zero, Allianz Commercial zobowiązał się do wzrostu przychodów o 150% na energię odnawialną i technologię niskoemisyjną do 2030 roku. Ponadto Allianz zobowiązał się do zainwestowania 20 miliardów euro w rozwiązania klimatyczne i czyste technologie. Jako inwestor, firma uczestniczy w około 100 projektach farm wiatrowych i zielonej energii, takich jak Hollandse Kust Zuid w Holandii, He Dreiht (Niemcy) czy NeuConnect (Wielka Brytania/Niemcy). Allianz Commercial zapewnia rozwiązania w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na wszystkich etapach rozwoju, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych i jest ubezpieczycielem wielu projektów, w tym Revolution Wind (USA), Dogger Bank Wind Farm (Wielka Brytania), NeuConnect (Wielka Brytania/Niemcy) i Jeonnam 1 (Korea Południowa).

Źródło: Allianz