BalticWind.EU spytało liderów branży i kluczowych decydentów o ich ocenę osiągnięć minionego roku i prognozy na 2024. W dzisiejszym wywiadzie z serii „Baltic Sea Offshore Wind – 2024 Outlook” przedstawiamy opinię Kacpra Kostrzewy, dyrektora projektu BC-Wind, Ocean Winds. 

Co było najważniejsze dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2023 roku?

W 2023 roku w sektorze morskiej energetyki wiatrowej nastąpił znaczący rozwój, naznaczony serią informacji o postępach w budowie nowych i istniejących farm wiatrowych. Na gruncie krajowym byliśmy świadkami znaczących osiągnięć, w tym zmian regulacyjnych i strategii rozwoju odnawialnych źródeł energii. Kluczowymi wydarzeniami były wybory parlamentarne i utworzenie nowego rządu. Wynikające z tego zmiany mogą mieć wpływ na regulacje branżowe, w szczególności w zakresie łańcuchów dostaw i rozwoju tzw. local content. Oceniamy te zmiany pozytywnie, ponieważ stwarzają możliwość realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej w początkowej i kolejnych fazach inicjatyw w ramach partnerstw strategicznych.

Na poziomie europejskim istotnym kamieniem milowym było przyjęcie Europejskiej Karty Wiatru (European Wind Energy Charter). Ten kluczowy dokument podkreśla zobowiązanie do osiągnięcia celów przyjętych w unijnym Pakiecie Energetyki Wiatrowej (EU Wind Power Package), który obejmuje podniesienie celu UE w zakresie morskiej energii odnawialnej do 111 GW do 2030 roku. Znaczenie tej karty polega na wprowadzeniu piętnastu priorytetowych działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności łańcucha wartości energii wiatrowej.

Jako prywatni inwestorzy na europejskim rynku uważamy, że postanowienia takie jak rewizja kryteriów aukcyjnych oraz przejrzysta publikacja harmonogramów aukcji i 10-letnich planów rozwoju energetyki wiatrowej są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Jakie są najważniejsze wyzwania dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w 2024 roku?

Globalna branża stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami. Obejmują one rosnące koszty budowy napędzane inflacją i niedoborem materiałów, opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń, zależność od importowanych surowców, wydatki kapitałowe i niepewność geopolityczną. Przyszłe wyzwania obejmują również spodziewaną globalną lukę w zdolnościach statków instalacyjnych w zakresie fundamentów, turbin wiatrowych i kabli, co może potencjalnie wpłynąć na terminy realizacji morskich farm wiatrowych.

W skali lokalnej istnieje potrzeba usprawnienia łańcucha dostaw i stworzenia polskim firmom możliwości wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla morskich farm wiatrowych. W związku z tym, w ramach ELBE Eurocluster Challenge, złożyliśmy propozycję opracowania innowacyjnego systemu bezzałogowych pojazdów autonomicznych dostosowanych do morskich farm wiatrowych, w szczególności odpowiadających potrzebom BC-Wind w Polsce. Inicjatywa ta jest zgodna z naszą szerszą Strategią Innowacji dla BC-Wind.

Na czym związanym z morską energetyką wiatrową skupisz się szczególnie w 2024 roku?

2024 rok będzie ważnym okresem ponieważ zbliżamy się do kluczowych kamieni milowych w naszym projekcie BC-Wind. Harmonogram obejmuje zakończenie procesu zawierania umów z kluczowymi dostawcami komponentów morskiej farmy wiatrowej i podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej (FID). Wśród kluczowych zadań, które mamy przed sobą, skupimy się na wyborze dostawcy turbin, zakończeniu kampanii geotechnicznej i sfinalizowaniu badań środowiskowych niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla bazy O&M. Ponadto uwaga zostanie poświęcona opracowaniu layoutu morskiej farmy wiatrowej i podjęciu decyzji nt. modelu finansowania.

Należy podkreślić, że istotnym aspektem jest zamknięcie przetargów i finalizacja umów z firmami doradczymi, które będą wspierać nas w uzyskaniu pozwoleń na budowę. W pierwszym kwartale naszym celem jest zatwierdzenie wszystkich ekspertyz niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i otrzymanie decyzji środowiskowej dla infrastruktury lądowej, co spodziewamy się osiągnąć do połowy roku.