Estoński OSP Elering AS i łotewski OSP Augstsprieguma tīkls (AST) opracowują analizę biznesową, badając możliwości inwestycji w sieć morską. Aby ocenić przypadki biznesowe przyszłych projektów, potrzebny jest katalog technologii sieci przesyłowych dla morskiej energetykiwiatrowej. Firma BLIX Consultancy została poproszona o wykonanie studium i dostarczenie katalogu wybranych technologii.

Celem katalogu technologii jest opracowanie narzędzia, które umożliwiłoby ocenę kosztów ewentualnych aktywów offshore wind, a także pomogłoby w zrozumieniu rynku i dostępnych produktów.

Cel i założenia badania

BLIX dostarczy katalog technologii, który będzie obejmował różne opcje dostępne dla różnych elementów standardowego projektu morskiej energetyki wiatrowej. Na potrzeby oceny uwzględnione zostaną zarówno zmiany zachodzące na świecie, jak i warunki lokalne. Nacisk zostanie położony na typy komponentów, które mają 5 lub wyższy poziom gotowości technologicznej. W trakcie całego procesu rozważane będą możliwe wielkości parków wiatrowych o mocy 350, 500, 700, 1050, 1400, 1750 i 2100 MW.

Ekspert BLIX ds. strategii i finansów, Imke Maassen van den Brink, powiedział: “Morska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim jest ekscytującym nowym rynkiem dla krajów takich jak Estonia i Łotwa, które mają duże ambicje dekarbonizacji produkcji energii. Dzięki dużym zasobom wiatru i niewielkiej głębokości wody jest to doskonała okazja, aby wykorzystać dojrzewający europejski rynek morskiej energii wiatrowej. Ten projekt opiera się na ocenie rynku przeprowadzonej przez BLIX w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w krajach bałtyckich, pomagając im osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy.”

BLIX wykona również studium w celu określenia możliwych tras kabli eksportowych do dwóch lądowych punktów przyłączeniowych w Estonii i na Łotwie. Na koniec BLIX przeanalizuje harmonogram prac związanych z przyłączeniem do sieci elektrycznej potencjalnej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Źródło: BLIX