W Bundestagu odbędzie się pierwsze czytanie drugiego projektu nowelizacji ustawy o energii wiatrowej na morzu (WindSeeG). W ocenie Federalnego Stowarzyszenia Operatorów Farm Wiatrowych Offshore (BWO), w niewielkim stopniu uwzględniono dotychczas wymogi polityki przemysłowej.

BWO informowało w marcu, że przedłożyło Federalnemu Ministerstwu Gospodarki i Ochrony Klimatu uwagi i zalecenia dotyczące działań w celu przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.  Stefan Thimm, dyrektor zarządzający BWO, zauważa, że procedura parlamentarna weszła w gorącą fazę

– Posłowie zadecydują teraz także o atrakcyjności Niemiec jako miejsca zamieszkania w porównaniu z innymi krajami. Jesteśmy przekonani, że w najbliższych tygodniach wiele się wydarzy – i musi się wydarzyć – aby planowana ekspansja na morzu nabrała tempa. W szczególności w niewielkim stopniu uwzględniano dotychczas wymogi polityki przemysłowej – mówi Thimm.

– Nie może być tak, że w czasach, gdy ceny rynkowe są już bardzo wysokie, wprowadza się instrumenty przetargowe, które w oczywisty sposób jeszcze bardziej podnoszą ceny energii elektrycznej i osłabiają nasz krajowy przemysł w konkurencji międzynarodowej – dodaje.

BWO w uwagach do ustawy oprócz projektu aukcji poruszyło takie tematy, jak przyłączenia do sieci, terminy realizacji projektu i demontaż farm wiatrowych.

Jak czytamy na stronach Bundestagu Komisja Ochrony Klimatu i Energii zajmie się tematem OZE w poniedziałek, 16 maja 2022 r. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00. Podstawą wysłuchania jest “Poprawka do EEG” (20/1630) oraz “Ustawa o energii wiatrowej na morzu” (10/1634).

Poprzednia ustawa “EEG 2021” zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii do 65% w 2030 roku i dąży do tego, aby do 2050 roku produkcja energii elektrycznej była neutralna pod względem emisji gazów cieplarnianych. Dzięki nowemu prawu ma to nastąpić znacznie szybciej. W 2030 roku co najmniej 80 proc. zużywanej energii elektrycznej ma pochodzić z OZE, a już w 2035 roku dostawy energii elektrycznej mają być niemal całkowicie pokrywane przez odnawialne źródła energii. W 2021 roku ich udział w zużyciu energii elektrycznej brutto wyniósł jednak tylko 42 proc.. Ścieżki rozwoju i ilości przetargów na morską energetykę wiatrową mają zostać określone w równoległej nowelizacji (20/1634) ustawy o energii wiatrowej na morzu (WindSeeG).

Źródło: BWO/Bundestag